พื้นที่จังหวัดทุ่งเสลี่ยมร้อยละ๘๐ เป็นป่าไม้ อาหารได้มาโดยไม่ใช้ดิน บ้านอยู่บนต้นไม้
Wait while more posts are being loaded