Hírek,és pontos kapcsolatfelvétel a facebookon,azonos név alatt.

Ez az oldal tájékoztató jellegü.Elsősorban a facebookon müködünk azonos névvel.

Post has attachment
Hívjatok új tagokat...lehet ide is,de elsősorban a facebookon vagyunk !
Photo

A gyermek jogai
Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze.
Az egyezmény szó egy olyan országok között létrejött megállapodást jelöl, ami biztosítja, hogy minden országban ugyanazokat a jogszabályokat tartsák be.
1. cikk
Az Egyezményben foglalt összes jog minden 18 év alatti fiatalt megillet.
2. cikk
Az Egyezmény mindenkire vonatkozik, függetlenül fajától, vallásától és képességeitől, valamint attól, hogy mit gondol, mond vagy, hogy milyen családból származik.
3. cikk
Az összes, gyerekekkel foglalkozó szervezetnek a gyerekek legfőbb érdekében kell tevékenykednie.
4. cikk
A kormányoknak biztosítaniuk kell a felsorolt jogokat a gyerekek számára.
5. cikk
A kormányoknak tiszteletben kell tartaniuk, hogy a családok joga és felelőssége, hogy gyerekeiket irányítsák és tanácsot adjanak nekik, annak érdekében, hogy mire felnőnek, megtanulják, hogyan kell helyesen érvényesíteni jogaikat.
6. cikk
Minden gyereknek joga van az élethez. A kormányoknak biztosítaniuk kell a gyerekek életben maradását és egészséges fejlődését.
7. cikk
Minden gyereknek joga van, hogy legyen neve, amit bejegyeznek az anyakönyvbe és legyen állampolgársága. Ugyancsak joga van ahhoz, hogy ismerje szüleit, és lehetőség szerint azok gondoskodjanak róla.
8. cikk
A kormányoknak tiszteletben kell tartaniuk a gyereknek a nevéhez, állampolgárságához és családi kapcsolataihoz való jogát.
9. cikk
A gyerekeket nem szabad szüleiktől elszakítani, legfeljebb saját érdekükben. Például akkor, ha egy szülő rosszul bánik gyerekével, vagy elhanyagolja őt. Azoknak a gyerekeknek, akiknek elváltak a szülei, joguk van mindkét szülővel tartani a kapcsolatot, hacsak ez nem sérti a gyerek érdekét.
10. cikk
Azoknak a családoknak, amelyek több országba szakadtak, joguk van ezek között az országok között utazni azért, hogy a gyerekek és szüleik kapcsolatban maradhassanak vagy, hogy újra egyesülhessen a család.
11. cikk
A kormányoknak mindent meg kell tenniük azért, hogy a gyerekeket ne vihessék el illegálisan hazájukból.
12. cikk
A gyerekeknek joguk van arra, hogy megmondják, szerintük mi történjen, amikor a felnőttek rájuk vonatkozó döntéseket hoznak, és joguk van ahhoz is, hogy véleményüket figyelembe vegyék.
13. cikk
A gyerekeknek joguk van információhoz jutni és ezt másokkal megosztani, hacsak az információ rájuk vagy másokra nézve nem káros.
14. cikk
A gyerekeknek joguk van, hogy azt gondolják és higgyék, amit akarnak, vallásukat gyakorolják, mindaddig, amíg ezzel nem akadályozzák mások jogainak gyakorlását. A szülők hivatottak iránymutatást adni ezen a téren a gyerekeiknek.
15. cikk
A gyerekeknek joguk van másokkal találkozni, csoportokhoz és szervezetekhez csatlakozni mindaddig, amíg ezzel nem akadályoznak másokat joguk gyakorlásában.
16. cikk
A gyerekeknek joguk van a magánélethez. A jognak meg kell védenie az életvitelüket, jó hírüket a családjukat vagy az otthonukat fenyegető támadásoktól.
17. cikk
A gyerekeknek joguk van ahhoz, hogy megbízható információkhoz juthassanak a tömegtájékoztatásból. A televízióknak, a rádióknak és az újságoknak a gyermek számára
érthető módon kell tájékoztatniuk, és nem terjeszthetnek gyermekre ártalmas műsorokat, cikkeket.
18. cikk
A szülők közösen felelősek gyermekük felneveléséért, és mindig a gyerekek legfőbb érdekét kell figyelembe venniük. A kormányoknak különböző szolgáltatásokkal támogatniuk kell a szülőket, különösen, ha azok mindketten dolgoznak.
19. cikk
A kormányoknak biztosítaniuk kell, hogy a gyerekekről megfelelő módon gondoskodjanak, és megvédjék őket a szüleik vagy gondozójuk által elkövetett erőszaktól, kizsákmányolástól vagy elhanyagolástól.
20. cikk
Azokról a gyerekekről, akiket saját családjuk nem gondozhat, olyan személyeknek kell megfelelően gondoskodnia, akik tiszteletben tartják a gyerekek vallását, kultúráját és anyanyelvét.
21. cikk
Örökbefogadásnál elsősorban a gyerekek legfőbb érdekeit kell figyelembe venni. Azonos szabályokat kell alkalmazni függetlenül attól, hogy abban az országban fogadják-e örökbe a gyereket, ahol született vagy külföldre kerül az örökbefogadással.
22. cikk
Azokat a gyerekeket, akik menekültként érkeznek az országba, ugyanazok a jogok illetik meg, mint az ott születetteket.
23. cikk
Azoknak a gyerekeknek, akik bármilyen fogyatékossággal élnek, különleges gondozást és támogatást kell biztosítani, hogy teljes és független életet élhessenek.
24. cikk
A gyerekeknek joguk van a jó minőségű egészségügyi ellátáshoz, a tiszta ivóvízhez, a tápláló ételekhez és a tiszta környezethez, hogy egészségesek maradhassanak. A gazdag országoknak segíteniük kell a szegényebb országokat ennek elérésében.
25. cikk
Rendszeresen felül kell vizsgálni azoknak a gyerekeknek a helyzetét, akikről szüleik helyett intézmények gondoskodnak.
26. cikk
A kormányoknak külön anyagi segítséget kell nyújtaniuk a hátrányos helyzetű családokban élő gyerekeknek.
27. cikk
A gyerekeknek joga van a fizikai és lelki szükségleteiknek megfelelő életszínvonalhoz. A kormányoknak segíteniük kell azokat a családokat, amelyek nem tudják ezt biztosítani gyermekeiknek.
28. cikk
Minden gyereknek és fiatalnak joga van az ingyenes alapfokú oktatáshoz. A fejlett országoknak segíteniük kell a szegényebb országokat ennek elérésében. Az iskolai fegyelemnek tiszteletben kell tartania a gyerekek emberi méltóságát. A fiatalokat ösztönözni kell, hogy a képességeiknek megfelelő legmagasabb szintű tanulmányokat folytassanak.
29. cikk
Az oktatásnak segítenie kell, hogy minden gyerek a lehető legteljesebb mértékben kibontakoztathassa személyiségét és tehetségét. Elő kell segítenie, hogy a gyerekek tiszteljék szüleiket, saját és más népek kultúráját.
30. cikk
A gyerekeknek joga van, hogy megtanulják családjuk nyelvét és szokásait, és attól függetlenül gyakorolják vagy használják ezeket, hogy az ország lakosságának többsége ezt használja vagy sem.
31. cikk
Minden gyermeknek joga van a pihenéshez, a játékhoz és ahhoz, hogy különböző programokban részt vegyen.
32. cikk
A kormánynak meg kell védenie a gyerekeket a veszélyes, egészségüket károsító vagy oktatásukat veszélyeztető munkától.
33. cikk
A kormánynak megfelelő módot kell találnia, hogy megvédje a gyerekeket a veszélyes kábítószerektől.
34. cikk
A kormánynak meg kell védenie a gyerekeket a szexuális kizsákmányolástól.
35. cikk
A kormánynak biztosítania kell, hogy a gyerekeket ne rabolhassák el vagy adhassák el.
36. cikk
A gyerekeket meg kell védeni minden, a fejlődésükre káros tevékenységtől.
37. cikk
Nem szabad kegyetlenül bánni azokkal a gyerekekkel, akik jogsértést követtek el. Nem szabad őket a felnőttekkel egy börtönbe zárni. Ilyenkor is biztosítani kell számukra a családjukkal való kapcsolattartást.
38. cikk
A kormányoknak nem szabad megengedniük, hogy 16 éven aluli gyerekek álljanak be katonának.
39. cikk
Az elhanyagolt vagy kizsákmányolt gyerekeket különleges gondoskodás illeti meg, hogy visszanyerhessék önbecsülésüket.
40. cikk
A bűncselekmény elkövetésével vádolt gyerekeknek jogi segítséget kell nyújtani. Csak a legsúlyosabb esetekben lehet őket börtönbüntetésre ítélni.
41. cikk
Ha az adott állam jogszabályai nagyobb védelmet biztosítanak a gyerekeknek, mint az Egyezmény, akkor azokat kell alkalmazni az Egyezmény rendelkezései helyett.
42. cikk
A kormánynak gondoskodnia kell arról, hogy a szülők és a gyermekek megismerjék az Egyezményt.
A Gyermek jogairól szóló Egyezmény összesen 54 cikkből áll. A 43.-54. cikkek arról szólnak, hogyan kell együttműködniük a kormányoknak és a felnőtteknek annak érdekében, hogy minden gyermek számára biztosítsák valamennyi jog érvényesülését.
Kinek a kötelessége?
A gyermekek jogainak különleges helyzete azon alapul, hogy az Egyezményben felsorolt jogokat a felnőtteknek, illetve az államoknak kell biztosítaniuk.
Ugyanakkor az Egyezmény a gyerekek kötelességeire is utal, különösen mások – elsősorban a szülők és gyerektársaik - jogainak tiszteletben tartására (29. cikk)
Álljon itt néhány példa azokra a kötelességekre, amelyek a jogok kapcsán megjelennek:
 Ha a felsorolt jogok minden gyereket megilletnek nemre, származásra, társadalmi helyzetre, nyelvre, korra, állampolgárságra vagy vallásra való tekintet nélkül, akkor a gyerekeknek maguknak is kötelességük mindenkivel emberségesen bánni.
 Ha a gyerekeknek joga van arra, hogy megvédjék őket a konfliktusoktól, a kegyetlenkedéstől, a kizsákmányolástól és az elhanyagolástól, akkor nekik is kerülniük kell az összetűzéseket, verekedéseket.
 Ha a gyerekeknek joga van a tiszta környezethez, akkor nekik is kötelességük, hogy környezetükre vigyázzanak.
 Ha a gyerekeknek joguk van a tanuláshoz, akkor a képességeiknek megfelelő lehető legtöbbet kell kihozniuk magukból, és tudásukat és tapasztalatukat lehetőleg meg kell másokkal osztaniuk.
 Ha minden gyermeknek joga van a teljes élethez, akkor nekik maguknak is segítséget kell nyújtaniuk a szükséget szenvedőknek vagy a fogyatékos társaiknak.
Ugyanakkor e kötelességek nem teljesítése semmiképpen nem foszthatja meg a gyerekeket jogaik gyakorlásától. (a szerk.)
A kötelességek listáját az Emberi Kötelességek Egyetemes Nyilatkozatából idéztük, melyet a World Goodwill nevű – volt államfőkből álló – szervezet állított össze.
További érdekes információk: www.therightssite.org.uk

Gyermekjogok

Ha jogaid vannak az azt jelenti, hogy vannak dolgok, amiket megtehetsz és másoknak meg kötelessége dolgokat megtenni annak érdekében, hogy te boldogan, egészségesen és biztonságban élj.
Persze neked is kötelességed másoknak a jogait tiszteletben tartani.
A Gyermekjogi Egyezmény egy olyan megállapodás, ami azért jött létre, hogy a világ minden országában ugyanazokat a gyerekjogokat tartsák be. Magyarország is aláírta az egyezményt, ezért nálunk is ezek a gyerekjogok vesznek körül téged.
1. cikk Ki a gyerek?
Minden 18 év alatti fiatal gyermeknek számít.
2. cikk Megkülönböztetés tilalma
A gyermekjogok minden gyereket megilletnek. Bárki vagy, bárkik legyenek is a szüleid, bármilyen a bőröd színe, fiú vagy lány vagy. Függetlenül attól, milyen a vallásod, milyen nyelven beszélsz, van-e valami fogyatékosságod, szegénynek vagy gazdagnak születtél.
3. cikk A gyermek legfőbb érdeke
A felnőttek, bármilyen kapcsolatba kerülnek is veled, azt kell tenniük, ami számodra a legjobb.
4. cikk A jogok végrehajtása
Magyarországnak meg kell tenni mindent annak érdekében, hogy a gyermekjogok érvényre jussanak.
5. cikk Szülői iránymutatás
Magyarországon mindenkinek tiszteletben kell tartania a szülők vagy más családtagok jogát és felelősségét arra, hogy a gyermekeknek, jogaik gyakorlásához tanácsokat és iránymutatást adjanak.
6. cikk Jog az élethez és fejlődéshez
Minden gyereknek joga van az élethez.
7. cikk Jog a névhez és a származás tiszteletben tartásához
Jogod van ahhoz, hogy nevet kapj. Születésedkor nevedet, szüleid nevét és születésed időpontját a születési anyakönyvbe be kell írni. Jogod van ahhoz, hogy származásodat megismerhesd, és ahhoz, hogy ismerd szüleidet és hogy ők gondoskodjanak rólad.
8. cikk Jog a személyazonossághoz
Magyaroszágnak tiszteletben kell tartania az állampolgárságodat, nevedet, családi kapcsolataidat.
9. cikk családhoz való jog
Nem szabad elszakítani téged szüleidtől, hacsak ez nem a te érdekedben történik (Például, ha szüleid bántanak vagy nem törődnek veled.) Ha szüleid úgy határoznak, hogy külön élnek egymástól, jogod van ahhoz, hogy a különélő szülőddel is könnyen kapcsolatot tarthass.
10. cikk Jog a családegyesítésre
Ha szüleidtől távol, egy másik országban élsz, jogod van ahhoz, hogy újra összekerüljetek, egyazon helyen, együtt éljetek.
11. cikk A jogellenes külföldre vitel megakadályozása
Egyik szülőd sem vihet úgy téged külföldre, hogy a másik ne tudjon erről. Ha mégis megtörténik, az államnak kötelessége minden erőfeszítést megtenni azért, hogy visszavigyenek.
12. cikk A véleménynyilvánítás szabadsága
Bármikor, ha egy felnőtt téged is érintő kérdésben dönt, jogod van ahhoz, hogy kifejezd véleményedet és azt a felnőtteknek figyelembe kell venniük.
13. cikk Szólásszabadság
Jogod van ahhoz, hogy kitalálj dolgokat, azt mondd, amit gondolsz. Erről írhatsz vagy bármi más úton kifejezheted gondolataidat, hacsak azok nem sértik mások jogait.
14. cikk Gondolat- és vallásszabadságra
Jogod van ahhoz, hogy azt gondold, amit akarsz, és ahhoz a valláshoz csatlakozz, amelyikhez akarsz. Szüleidnek segítenie kell abban, hogy megtanuld, mi a különbség jó és rossz között.
15. cikk Egyesülési és gyülekezési jog
Jogod van, hogy azzal találkozz, barátkozz, akivel akarsz, és klubokat alapíts, ha kedved van, addig, amíg ezzel mások jogait nem sérted meg.
16. cikk Magánélethez való jog
Jogod van a magánélethez. Például írhatsz naplót és azt senki nem olvashatja el.
17. cikk Tájékoztatáshoz való jog
Jogod van ahhoz, hogy a TV-ből, rádióból, sajtóból, könyvekből stb. információt szerezz. A felnőtteknek segíteniük kell abban, hogy olyan információkat kapj, amiket megértesz.
18. cikk Szülői felelősség
Mindkét szülőd részt kell, hogy vegyen a nevelésedben és azt kell tenniük, ami a lehető legjobb számodra.
19. cikk Védelem az erőszakkal szemben
Senkinek nem szabad fizikailag vagy más módon bántania téged. A felnőtteknek biztosítania kell, hogy semmiféle erőszak, zaklatás vagy elhanyagolás ne érjen. Még saját szüleid sem bántalmazhatnak.
20. cikk A család nélküli gyermekek védelme
Ha nincsenek szüleid vagy ha nem vagy biztonságban szüleidnél, különleges védelemre és segítségre van jogod.
21. cikk Örökbefogadás
Ha örökbe fogad valaki, a felnőtteknek gondoskodniuk kell arról. hogy minden úgy legyen elrendezve, ahogy Neked a legjobb.
22. cikk Menekült gyermekek védelme
Ha menekült vagy (el kell hagynod saját hazádat, mert az nem biztonságos számodra), különleges védelemre és segítségre jogod van.
23. cikk Fogyatékkal élő gyermekek jogai
Ha szellemileg vagy testileg fogyatékos vagy, különleges gondozásra és oktatásra van jogod azért, hogy a többi gyerekhez hasonlóan nőhess fel.
24. cikk Egészséghez való jog
Jogod van az egészséges élethez. Ez azt jelenti, hogy orvosi ellátást és gyógyszereket kell kapnod, ha beteg vagy. A felnőtteknek mindent meg kell tenniük azért, hogy úgy tápláljanak és gondozzanak, hogy ne legyél beteg.
25. cikk Az elhelyezés felülvizsgálatához való jog
Ha a te jogaid, érdekeid védelme érdekében nem a saját családodban élsz, hanem állami gondoskodásban, akkor jogod van arra, hogy az elhelyezésedet rendszeresen felülvizsgálják (jó helyen vagy-e?).
26. cikk Jog a szociális biztonságra
A gyermekeknek joguk van a szociális biztonságra, és a védelemre.
27. cikk Jog a megfelelő életszínvonalra
Jogod van a jó életminőséghez. Ez azt jelenti, hogy a felnőtteknek gondoskodniuk kell arról, hogy legyen ételed, ruháid és lakhelyed. Ha szüleid ezeket nem engedhetik meg maguknak, az államnak kell segítenie.
28. cikk Oktatáshoz való jog
Jogod van az oktatáshoz. Az alapfokú oktatásnak ingyenesnek kell lennie, és köteles vagy ezeket az osztályokat. Arra is lehetőséget kell kapnod, hogy középiskolába mehess.
29. cikk Az oktatás céljai
Az oktatás célja, hogy fejlessze személyiségedet, hogy szellemi és fizikai képességeid kiteljesedhessenek. Az oktatás felkészít arra, hogy békésen, felelősségteljesen élj egy szabad társadalomban, hogy megértsd mások jogait és tiszteld környezetedet.
30. cikk Kisebbségekhez tartozó gyermekek jogai
Ha egy kisebbségi csoporthoz tartozol, jogod van a saját kultúrád, nyelved és vallásod gyakorlásához.
31. cikk Jog a játékra és szabadidőre
Jogod van a játékhoz.
32. cikk Védelem a gyermekmunkától
Jogod van ahhoz, hogy ne dolgoztassanak az egészségedre káros helyen vagy körülmények között. Ha valakinek hasznot hajt a munkád, jogod van az igazságos fizetségre.
33. cikk Védelem a kábítószerektől
Jogod van ahhoz, hogy megvédjenek az illegális drogoktól és drogkereskedelemtől.
34. cikk Védelem a szexuális kizsákmányolástól
Jogod van ahhoz, hogy elkerüld a szexuális zaklatásokat. Ez azt jelenti, hogy senkinek nincs joga olyasmit tenni a testeddel, amit te nem akarsz, például megérinteni, lefotózni vagy olyan szövegek elmondására kényszeríteni, amit te nem akarsz.
35. cikk Védelem az emberkereskedelemtől
Senki nem rabolhat vagy adhat el téged.
36. cikk Védelem a kizsákmányolás egyéb formáitól
Magyarországnak mindent meg kell tennie azért, hogy megvédjen téged a kizsákmányolás minden formájától.
37. cikk Védelem a kínzástól, megalázó bánásmódtól
Még ha valami rosszat is teszel, senkinek nincs joga ahhoz, hogy úgy büntessen, hogy azzal fájdalmat okozzon vagy
megalázzon. Nem zárhatnak börtönbe, kivéve, ha nincs más megoldás. Ilyenkor jogod van a különleges bánásmódra és arra, hogy a családod rendszeresen látogathasson.
38. cikk Védelem a fegyveres konfliktusokban
Jogod van ahhoz, hogy háború idején megvédjenek. 15 éves kor alatt nem sorozhatnak be katonának vagy nem küldhetnek harcolni.
39. cikk Jog a rehabilitációra
Ha megsérültél vagy elhagyatottá váltál, például háborúban, különleges gondoskodásra és védelemre van jogod.
40. cikk A joggal összeütközésbe került gyermekek védelme
Jogod van védekezned, ha valami bűn elkövetésével vádolnak. A rendőröknek, jogászoknak, bíróknak tisztelettel kell bánniuk veled, és meg kell arról győződniük, hogy mindent értesz, ami veled történik.
41. cikk A gyermekeknek kedvezőbb szabályok érvényesülése
Ha bármelyik országban a gyerekjogok jobbak, mint amit ebben az egyezményben leírtak, azt kell alkalmazni, mert rád nézve az kedvezőbb.
42-54. cikk
Minden felnőttnek és gyereknek tudomást kell szereznie erről az Egyezményről. Neked és a felnőtteknek is joguk van ahhoz, hogy a gyermekjogokról ismereteket szerezzenek

Post has attachment

Elsősorban a facebookon megy a csoport,de itt is hagyhattok üzenetet .
Wait while more posts are being loaded