Post has shared content

سلطان محمود غزنوی، پیری ضعیف را دید که پشتواره خار میکشد، بر او رحمش آمد گفت:
ای پیر دو سه دینار زر میخواهی یا درازگوشی یا دو سه گوسفند یا باغی که به تو دهم، تا از این زحمت خلاصی یابی؟
پیر گفت: زر بده تا در میان بندم و بر درازگوش بنشینم و گوسفندان در پیش گیرم و به باغ روم و به دولت تو در باقی عمر آنجا بیاسایم.
سلطان را خوش آمد و فرمود چنان کردند...

عبید زاکانی
Photo

چه بیهوده بازاری ست دنیا. شب میشه به خوابی عميق فرومیرویم ناگهان خورشید طلوع مکند سیاهی جایش رابه روشنی روز میدهد تاغروب خورشید درتکاپوییم دوباره شب میشود هی تکرار هی تکرار کی میداند آیا بازیچه روزگار نیستیم آیا آیا چیست این همه تکرار میپندارم فلک باخلایق بازی میکند فکرم از این تکرار پریشان میشود نميتونم به خودم بقبولانم که بیهوده نیست این بازار.

Post has shared content
سپاسگزار میشم بازنشر کنید
Photo

Post has attachment
خودت میدونی
Photo

Post has shared content
خدایا اگر دیروز عظمت پرسپولیس کبیر را ندیده بودم به یقین از فرط ناراحتی می مردم ولی زمانی که سترگی و مهتری تماشاگران عظیم اش را دیدم تسلای خاطرم بیشتر شد فدای هر تک تک سرخ دلان که با در یا دلی پرسپولیس را در چنین روزی حمایت کردند

Post has attachment

Post has shared content
((

ماکیان
ازدوره هخامنشیان اطلاعاتی در باره پرورش مرغ و خروس آن چنان زیاد نیست اما به نظر میرسد که خروس اهلی از ایران به اروپا رفته باشد (درزبان یونانی به خروس پرنده ایرانی می گویند!
دراوستا خروس از حیوانات مقدس است، بی گمان بانگ بامدادی اورادر سپیده دم بشارت ومژده وپیک سروش تلقی می شده سروشی که حاکم ملاحظات وبطور کلی مسئول امور دینی است خروس حتی در(وی دیوداد)نامی ویژه دارد که (پارودارس)است به معنای آنکه نخست می بیند وبدین ترتیب نام عامیانه او (کهر کتات)قرار دارد که به معنای غدغدجوجه
خروس است بدین قرار خروس دشمن دیوتن پروری کاهلی وخواب ماندگی است (نک وی دیوداد14،18)هدیه دادن یک جفت ماکیان (پارودارس)یک مرغ ویک خروس برابراست با اهدای یک خانه مجلل وغذادادن به پرندگان انسان را به بهشت می برد (وی دیوداد18،9-28)Post has attachment

Post has attachment
Wait while more posts are being loaded