🌸🌸🌸
فلسفه یک آیین و گرایش نیست، بلکه تعقل و تامل است. فلسفه حماقت‌ها را نشان می‌دهد و انسان را از محصول محیط بودن و عادات خارج می‌کند. اگر فلسفه از ابتدا بداند که چه می‌خواهد بگوید، فلسفه نیست. متکلم از ابتدا عقاید دینی را پذیرفته و می‌خواهد آن‌ها را اثبات کند. متکلم قصد شنیدن سخن تازه ندارد، چون در نظر او فوق سخنش سخنی نیست و به دنبال هدایت دیگران است. فلسفه پرسش و پاسخ است و البته سوال مهم‌تر است. سوالی که از ابتدا جوابش معین است، سوال نیست.

فلسفه تا پایان عمر دردمندی و دغدغه خاطر است و با خواندن فلسفه راحت نمی‌شویم، بلکه ابتدای ناراحتی است و شجاعت می‌خواهد. کانت می‌گوید: بشر شجاعت فهمیدن داشته باش. هرگاه شجاعت فهمیدن پیدا کنیم، فیلسوف می‌شویم ولو کتب و اصطلاحات فلسفی ندانیم. فلسفه تفکر عمیق و گرفتار الفاظ نشدن است. فلسفه یادگیری الفاظ و محفوظات نیست بلکه اندیشه‌ها را از نو اندیشیدن و فهمیدن است.

فیلسوفی که تاریخ فلسفه را نمی‌داند احمق است. فیلسوف باید قدرت شکستن خود را داشته باشد. حُبُ الشِی یُعمی و یُصِم، دوستی، مرید شدن و ارادت، انسان را کور و کر می‌کند. در بند ایسم قرار نگیرید، ایسم قالب خریت است ولو هر چه وسیع باشد. لایتناهی راه به سوی حقیقت وجود دارد و حقیقت در ایسم نیست. خداوند محیط است و در ایسم نیست.
غلامحسین ابراهیمی دینانی🌴

Post has attachment
تعبیر دکتر دینانی از درددل کردن امیرالمومنین،مولا علی(ع)،با چاه

دکتر دینانی از اساتید حکمت و فلسفه می‌گوید: مناجات‌های مولا در دل شب و درددل با چاه که بسیار غم‌انگیز و دردناک است که حضرت، درددلش را با چاه می‌گفت؛ این درددل با چاه گفتن، دلیل است بر اینکه حضرت گرفتار جهل مردم زمان خودش بود.

مولا علی (ع) تعبیر می‌فرمایند که «لا روضنّ نفسی ریاضه تهشَّ معها الی القرْص». آن قدر نفس خود را ریاضت دادم که به قرص نانی می سازد. «اذا قدرت علیه مطعوماً و تقنع مادوماً و لادعنّ مقلتی کعین ماءٍ نضبَ معینها مستفرقه دموعها». اما همین نفسی که با یک نان خشک می‌سازد، مثل یک چشمه می‌جوشد و هیچ گاه خشک نمی‌شود.

مولا علی (ع) فرمود: هیهات غری غیری! لاحاجه لی فیک قد طلقتک ثلاثا لارجعه فیها. فعیشک قصیر و خرطک یسیر و املک حقیر» ای دنیا از من دور شو و دیگری را فریب بده! تو را سه طلاقه کردم. دوران شادکامی در تو بسیار کوتاه است. انواع و اقسام خطرها از جمله بیماری‌ها، گرفتاری‌ها و حوادث را به سادگی بر انسان بار می کنی.تمثیل شتر و مجنون

مجنون، شتری را که تازه کره‌ای به دنیا آورده بود سوار شد تا به کوی لیلی برسد. در میانه راه، افسار شتر رها می‌شد و شتر به جای آنکه به مسیر ادامه دهد به آنجا که کره‌اش بود می‌رفت و این رفت و آمد، چندین بار تکرار می‌شود. مولانا نتیجه می‌گیرد:

در تنازع همچو مجنون با شتر/گه شتر چربید و گه مجنون حر

تا که مجنون از خودش غافل شدی/ناقه برگشتی و واپس شدی

گفت: ناقه ! ما چو هر دو عشاقیم/ما دو ضد بد همره نالایقیم

می‌گوید که تو عاشق کره‌ات هستی و من عاشق لیلی هستم. لذا با این تضاد، می‌شود گفت که کسی که دنیا را دارد آخرت را ندارد و کسی که آخرت را دارد ، دنیا را ندارد؟

غلامحسین ابراهیمی‌دینانی، چهره ماندگار فلسفه ایران در گفتار خود که در «صفای رمضان» منتشر شده است می‌گوید، این تضاد به ظاهر وجود دارد. مولانا از تضاد دو عاشق صحبت کرد. شتری که به کره‌اش علاقه‌مند است و مجنون که به لیلی علاقه‌مند است. امیرالمؤمنین (ع) دنیا و آخرت را ضدتان دانسته است. ضدتان یعنی دو هوو که اغلب با هم خوب نیستند و جمع بین آنها مشکل است. اما این تقابلی که بین «دنیا و آخرت» مطرح می‌شود، این تقابل بین «وارستگی» و «وابستگی» است.

اگر کسی وابسته باشد، وارسته نیست و کسی که وارسته باشد، وابسته نیست. اما اگر انسان همواره تمایل به وارستگی داشته باشد، از دنیا در حد وارستگی استفاده می‌کند. لذا این تقابل بین دنیا و آخرت نیست و آن‌ها با هم تضاد ندارند و عظمت انسان در این است که باید بیاید و برود وگرنه در جنت بدایت به صورت فرشته باقی می ماند. انسان اگر از جنت بدایت به این عالم نیامده بود، این کمالات را هم نداشت.

درددل امیر (ع) با چاه چه معنی دارد؟

شب بیداری‌ها و مناجات‌های حضرت مولا در دل شب و درد دل با چاه که بسیار غم انگیز و دردناک است که حضرت، درددلش را با چاه می‌گفت ـ این‌ها به چه معناست؟ این درد دل با چاه گفتن، دلیل است براینکه حضرت، گرفتار جهل مردم زمان خودش بود. او عقل و بصیرت کامل بود و مظهر کمال عقل و بصیرت بود و با جهال روبه رو بود که ابن ملجم، یکی از نمونه‌های بارز این جهالت و قساوت و تحجر است.

ابن ملجم، به هیچ صراطی مستقیم نبود و با هیچ برهانی قانع نمی‌شد. او به هیچ سخنی گوش فرا نمی‌داد و اسیر تعصب بود. این تنها یک نمونه بود و «ولیس لهْ من نظیر» وقتی آن حضرت درددل با چاه می‌گوید، اشاره به این است که من کسی را ندارم که به حرفم گوش دهد و مخاطبی ندارم.

گر درد خویش به چاه گوید از بی کسی علی/او را ز دست مردم نادان شکایت است

این جهل، جهل مرکب است و جاهلانی که جهل مرکب دارند به هیچ وجه سخن گوش فرا نمی دهند، در جهل بسیط، هیچ گناهی نیست و اصلاً شاید هیچ عیبی هم در آن نباشد و جاهل معصوم باشد، به این معنا که نمی داند و می‌داند که نمی‌داند. او گوش می‌دهد و زمانی که گوش می‌دهد، می‌فهمد و به راه می‌افتد.

اما آن جهلی که خطرناک است جهل مرکب است، فرد، غرور دارد و خود را دانا می‌داند،‌ اما نادان است. اینان، اصلاً سخن مولا را نمی‌شنیدند و او با چاه درددل می‌کرد. کسانی که گوش حقیقت شنوا دارند، فریاد امیرالمؤمنین را که در تمام امکنه و ازمنه طنین افکن است،‌می‌شنوند.

صدای علی (ع) «صوت العداله والانسانیه» است

صدای امیرالمؤمنین (ع) تا به قیامت در تاریخ شنیده می‌شود. این به انصاف «صوت العداله والانسانیه» است. راه آن حضرت، راه عدالت و محبت به انسان‌ها بود. اما زمانه این طاقت را نداشت و متأسفانه مردم آن زمان این طاقت را نداشتند و مولای ما به دست اشقی الاشقیا به شهادت رسید.

سرش و ملاک و معیارش این بود که آن حضرت، تجسم عقلانیت بود و به تعبیر دیگر، آن حضرت مرکز دایره بود. در عالم ریاضیات و هندسه، ‌هر دایره‌ای یک مرکز دارد و یک محیط. البته مرکز دایره به این صورت است، اما در عالم معرفت، قضیه عکس است.

حضرت مولا (ع) که مظهر کامل عقلانیت،‌ معرفت و انسانیت است، بر تمام دایره معرفت احاطه دارد. ما یک عالم علم داریم و یک عالم معلوم داریم، به یک معنی این دو با هم متحدند و از هم جدا نیستند، اما علم دایره معنوی در عالم معرفت است،‌اما در عالم معرفت،‌ معلوم است. «ای علی که جمله عقل و دیده‌ای» یعنی مظهر کامل معرفت الهی و سرمشق بشریت است که تعالیم و سخنان او، نحوه رفتار او با مردم ، ناله‌های شبانه او و انس او با خداوند نشان می‌دهد که مظهر عدالت است.

در یکی از داوری‌ها که به ظاهر یکی از خلفای راشدین قاضی آن محاکمه بود، ‌مولا امیرالمومنین (ع) یک طرف دعوا بودند و شخص دیگری نیز طرف دیگر دعوا. قاضی گفت: یا ابالاحسن، حضرت مولا غضبناک شد، پرسید که چرا شما خشمناک شدید؟، گفت: «چرا مرا به کنیه صدا زدید و او را اسم عادی؟ ما در این محاکمه دو طرف دعوا هستیم و باید به هر دوی ما به یک چشم نگاه کنی. این عدالت نبود که مرا به کنیه و احترام آمیز خطاب کنید و او را به اسم عادی خطاب کنید. این تا ابد سرمشق بشریت و قضات عالم است.

تقاضای من از مقام والای علی (ع) این است که توفیق معرفت را نصیب ما کند، همان راهی که خودش سالک آن است.
Photo

Post has shared content
HAVE    A    BLESSED   SUNDAY   MY  FRIENDS

                ~*~ LAUGH ~*~
Because    that   is   your   purpose   in   life..

                     ~*~ LOVE ~*~
Because    that   is    what   you    came   here   for...

                       ~*~ MOVE  ON ~*~
Because   you   need   to   live   your   life...

                            ~*~ SHARE ~*~
Because   it   is   demanded    of   you..
#haveablessedsunday  ..
Animated Photo

Post has attachment
در قسمت بعدی برنامه معرفت (29 فروردین) به بررسی نظریات #سیاسی و اجتماعی #فارابی پرداخته خواهد شد. چگونه یک #فیلسوف می تواند بر جامعه حکومت کند؟ مدینه فاضله یا آرمان شهر در نظر فارابی چه تصویری دارد؟
Photo

Post has attachment
همان طور که اطلاع دارید، چندی پیش اقدام به انتشار نسخه الکترونیکی مجموعه رسائل سهروردی در وبسایت معرفت نمودیم که با استقبال دوستان نیز همراه بود. اما اکنون یکی از عزیزان با ذوق و با فضیلت ما، جناب آقای محمد علی برزنونی، مقاله ای را که در رابطه با کتاب مونس العشاق سهروردی به رشته تحریر در آورده بودند، همراه با ابیات مثنوی خود که مطابق با رساله مونس العشاق توسط خود ایشان سروده شده است، جهت انتشار در وبسایت معرفت در اختیار ما قرار دادند. در اینجا ضمن تقدیر و تشکر از ایشان بابت این کار پسندیده و اثر ارزشمند خود، متن کامل مثنوی جناب برزنونی را همراه با مقدمه ای که خود ایشان بر آن افزوده اند تقدیم شما گرامیان می کنیم. این مثنوی را از لینک زیر دانلود و مطالعه کنید:
http://www.maarefat.com/?p=2472
Photo

Post has attachment
این هفته استاد دینانی به تفسیر بخشهایی از شاهنامه حکیم فردوسی در ستایش خرد پرداختند:

کنون ای خردمند وصف خرد/ بدین جایگه گفتن اندرخورد
کنون تا چه داری بیار از خرد/که گوش نیوشنده زو برخورد
خرد بهتر از هر چه ایزد بداد /ستایش خرد را به از راه داد
خرد رهنمای و خرد دلگشای /خرد دست گیرد به هر دو سرای

برای خیلی سوالات مذهبی که برام پیش اومده جوابی ندارم! می خواستم بدونم مطالعه کدوم آثار حکیم می تونه بهم کمک کنه .ممنونم

سلام دوستان
نظرتون درباره ی بحث درگرفته در تاپیک زیر چیه؟
http://pro-marefat.ir/index.php/forum/5/23?start=18#124
لطفا در تاپیک مشارکت کنید!
حداقل، خود آقای مناجاتی جزو ادمین های فروم مرود نظر هست و بهتر میشه انتقادات رو در دید ایشون قرار داد ...
ممنون

Post has attachment
به گزارش سایت رسمی برنامه معرفت؛ برنامه این هفته با موضوع «تبیین حماسه توحیدی در شاهنامه فردوسی» پخش خواهد شد.

در این برنامه استاد دینانی به تعریف و تفسیر حماسه و مقایسه حماسه از دیدگاه  فردوسی با حماسه غرب پرداخته و بیان می نمایند که: حماسه فردوسی همان حماسه توحیدی است و سپس اشعار ذیل را تبیین می نمایند:
سپاس از جهاندار هر دو جهان / شناسنده ی آشکار ونهان
نگهدارنده خورشید و دریا توئی / خدای ثری و ثریا توئی
بترسید او را ستایش کنید / شب تیره او را نیایش کنید

برنامه معرفت مخاطبان گرامی را 13 دی ماه ساعت 19:10 برای دیدن این برنامه دعوت می نماید.

Post has attachment
به گزارش سایت رسمی برنامه معرفت، از این هفته برنامه معرفت به بررسی اندیشه های «حکیم ابوالقاسم #فردوسی» خواهد پرداخت و از رمز گشایی های استاد دینانی بهره مند خواهیم شد.

برنامه معرفت این هفته به بررسی اندیشه های «حکیم ابوالقاسم فردوسی» خواهد پرداخت.

استاد دینانی در این برنامه توضیح خواهند داد که:
حماسه چیست؟
دلیل برتر بودن حماسه فردوسی نسبت به حماسه هومر چیست؟
با توجه به نقدهایی که نسبت به حکیم فردوسی شده است حال کدام نقد صحیح و منصفانه است؟
تفسیر دیباچه شاهنامه فردوسی چیست؟

برنامه معرفت جمعه 29 آذر ساعت 19:00 از بینندگان محترم دعوت می نماید  برای دستیابی به پاسخ سوالات بالا و دیگر حمکت های موجود در اندیشه های حکیم فردوسی این برنامه را به تماشا بنشینند.
Wait while more posts are being loaded