Post has attachment
từ hôm nay 25/2/2017 em xin mở cửa bán tất cả các mặt hàng hải sản tươi sống
ok do chính quê hương vùng biển Nam Đinh đánh bắt được vì vậy đảm bảo 100%tươi sạch
Lam tiêu chí 3 sạch luôn
Nhập sạch
làm sạch
Bán sạch
ok Tất cả cong lại bằng uy tín
Giá thành không nổ không Chém Đảm bảo rẻ
Thực phẩm đến tay khách vẫn còn BƠI tung tăng
Đia chỉ :cổ nhue Hà Nội
SDT0943135893
PhotoPhotoPhoto
25/02/2017
3 Photos - View album

Post has attachment
Hải sản tươi sống 100%
SDT 0943135893
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
25/02/2017
13 Photos - View album
Wait while more posts are being loaded