Post has attachment
KÍNH MỪNG MẸ TERESA 
ĐƯỢC PHONG THÁNH SAINT TERESA
CỦA KOLKATA, ẤN ĐỘ 
Mẹ Teresa là Mẹ của những Người Cùng Khổ, 
Người Đói Khát, Người Bị Ghét Bỏ.
Mẹ Teresa nói «Nếu quí vị không thể 
cho một trăm người ăn,
thì quí vị hãy cho một người ăn.»
Mother Teresa, 1910

Vào ngày Chủ Nhật 4/9/2016 Đức Giáo Hoàng Francis 
đã tuyên thánh cho Mẹ Teresa 
là Thánh Teresa của Calcuta, nước Ấn Độ.
Photo
Wait while more posts are being loaded