Post has attachment
ԽՈՐՀՈՒՐԴ ԵՄ ՏԱԼԻՍ ԴԻՏԵԼ ԵՎ ԿԻՍՎԵԼ ԷՋԵՐՈՒՄ ՈՒ ԽՄԲԵՐՈՒՄ, ԹՈՂ ԻՄԱՆԱՆ ՌՈՒՍՆԵՐԸ ԵՎ ԳԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԱՅԼ ԵՐԿՐՆԵՐ ԳՆԱԼՈՒ ՓՈԽԱՐԵՆ, ՆՊԱՍՏԵՆՔ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՏՈՒՐԻԶՄԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆԸ

Post has attachment
Wait while more posts are being loaded