Post has shared content

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Da che laro ke prate d kalewala...
Da yo las dy ao da bal khpe d kalewala..
Mra poha yam yari rasara na kri..
Da bani kho d bani d kalewala...
Khwakha sta da che pa d sky ka pa d sky..
Da pyalae d ao da kasi d kalewala..
Da pensi d da parko dapasa tek d..
Da jami kho d ogdii d kalewala...
Ma kho v che ta ba kor zanla wadan k..
Da kho jori sa morchi d kalewala...
haq heran yama pa ghara d topak dy...
Ao pa las ke d tasbee d kalewala..
Ao khudy khbar che da ba sa ranga samegi..
Da jwand lari mo kagi d kalewala...
Sa khbari che kauma nu heregam...
Pa ogo me pareshtee d kalewala...
Da bala olas khbari rapasar d....
Der ye stary kram drani d kalewala...
Bakhtzada #danish

Post has attachment
Photo

Post has attachment
Photo

Post has attachment
Photo

Post has attachment

Post has shared content
Wait while more posts are being loaded