Post has attachment
Cửa hàng Máy tính Casio, Vinacal Lê Uy Võ - http://shop.leuyvo.com/ - 0122.998.7171.

Casio FX 570ES PLUS giá 320.000đ
http://shop.leuyvo.com/product/casio-fx-570es-plus/

Casio FX 570VN PLUS giá 390.000đ
http://shop.leuyvo.com/product/casio-fx-570vn-plus/

Vinacal 570ES Plus II (màu xám hoặc hồng) giá 340.000đ
http://shop.leuyvo.com/product/vinacal-570es-plus-ii/
Photo

Post has attachment
Casio fx 570VN PLUS
Chi tiết và đặt mua http://shop.leuyvo.com/product/casio-fx-570vn-plus/

Giá: 390,000đ.

- Tính toán số thập phân vô hạn tuần hoàn
- Phân tích thành thừa số nguyên tố
- Tìm thương và số dư của phép chia
- Tìm ƯCLN, BCNN
- Tìm tọa độ đỉnh Parabol trực tiếp trên máy
- Giải bất phương trình bậc 2, bậc 3
- Tính tích, tổng của dãy số
- Lưu nghiệm khi giải phương trình
- Hiển thị kết quả dưới dạng hỗn số, số thập phân, căn thức
- Tính logarit với cơ số bất kỳ
- Tính toán phân phối DIST
- Tính ma trận, thống kê
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
Casio fx 570VN PLUS
17 Photos - View album

Post has attachment

Post has attachment
Wait while more posts are being loaded