روزی می رسد که نسبت به همه چیز بی تفاوت می شوی...
نه از بدگویی های دیگران می رنجی و نه دلخوش به حرف های عاشقانه ی اطرافت...
به آن روز می گویند: "پیری"
آن روز، ممکن است برای برخی پس از سی سال از اولین روزی که پا به این دنیا گذاشته اند، فرا برسد و برای برخی پس از هشتاد سال هم هرگز اتفاق نیفتد...
این دیگر به چگونه تاکردن زندگی با انسان ها دارد!

هر جا قلبت باشد، گنجت هم همانجاست. قلب تو زنده است, همچنان به آنچه برای گفتن دارد، گوش بسپار، هرگز نمی توانی قلبت را خاموش کنی و حتی اگر وانمود کنی به او گوش نمی دهی باز همیشه در درون سینه ات به تکرار نظرش در باره زندگی و جهان ادامه می دهد. هیچ کس نمی تواند از قلبش بگریزد. برای همین بهتر است آنچه را که می گوید بشنوی. در این صورت هرگز ضربه ای را دریافت نمی کنی که انتظارش را نداشته باشی.

ﺑﻔﻬﻢ......

ﻭﻗﺘﯽ ﺑﻬﺖ ﮔﯿـــــﺮ ﻣﯿﺪﻩ …
ﺍﺯﺕ ﺟــــــــــــﻮﺍﺏ ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ …
ﺣﺴـــــﻮﺩی و گیـــــر دادناش ﮐﻼﻓــــــــــــﺖ ﮐﺮﺩﻩ …
فک نکن زیادی بدبیــــــــــــنه ¡¡
خوﺷﺤــــــــــــﺎﻝ ﺑﺎﺵ !
ﭼﻮﻥ ﻋﺎﺷﻘــــــــــﺘﻪ ♥♡
ﺩﺍﺭﻩ ﻭﺍﺳﻪ ﺩﺍﺷﺘــــــــــــﻨﺖ میجنــــــــــــگه …
ﺍﻣﺎ ﻭﺍﯼ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ …
ﺳﺎﮐــــــــــــﺖ ﺷﻪ …
ﺍﻭﺝ ﮔﯿـــــﺮ ﺩﺍﺩﻧﺶ ﺑﺸﻪ ﯾﻪ ﮐﻠﻤـــــﻪ :
"اوکـــــی! ﻫﺮ ﺟﻮﺭ ﺭﺍﺣﺘـــــﯽ!"

:به پای علف هرز!!!
هر چقدر ڪود و آب بریزی
واست میوه نمیاره
مراقب باش..
برای کی و چی وقت میذاری....

ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺵ
ﻋﺸﻖ ﺭﻭ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﻭﺭﮐﺮﺩ
ﺑﻮﺳﻪ ﺭﻭ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺲ ﮐﺮﺩ
ﺍﺣﺴﺎﺳﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﻟﻤﺲ ﮐﺮﺩ
ﺍﻣﺎ
ﺩﻭﺳﺖ داشتن و ﺑﺎﯾﺪ ﺛﺎﺑـت ﮐـــرد

سلااااااااااااام👋👋👋👋👋👋

هوشکی لایک نموده😭

Post has attachment

Post has attachment
اگر گاهی ندانسته به احساس تو خندیدم"ویا از روی خودخواهی فقط خود را پسندیدم"
اگر از دست من در خلوت خود گریه ای کردی "
اگر بد کردم و هرگز به روی خود نیاوردی "
اگر زخمی چشیدی گاه گاهی از زبان من" اگر رنجیده خاطر گشتی از لحن بیان من
نمی گویم میان سجده ی سبزت دعایم کن,,
فقط """حلالم کن"""

Photo

Post has attachment
😔😔😒
Photo
Photo
۱۳۹۵/۴/۹ ه‍.ش.
2 Photos - View album
Wait while more posts are being loaded