Post is pinned.Post has attachment
صباح الخير حبايبي اليريد يصعد مالك بالمنتدى خل يكتب تم اني تارك المنتدى بسبب ضرووف 
Photo

Post has attachment
وَِّسفِّهِ عٌلَئ أّلَزِّلَمَ تّلَبَِّس لَبَِّس #نَِّسوِأّنِ 😔
وِعٌيِّبِ عٌلَئ أّلَرجِلَ يِّتّضّأّهِر #أّبِنِيِّهِ 👩
وِګشٍفِّ ضّهِرهِ وَِّسمَأّهِأّ #مَوِدِيِّلَ 😤
وِګفِّ بِنِطّروِنِهِ وِنِزِّلَهِ #أّشٍوِيِّهِ 👖
وِطّشٍ ضّأّهِرهِ وَِّسمَهِأّ هِذّأّ #أّلَجِيِّلَ😡
مَدِيِّلَ أّلَثّقِأّفِّهِ وِهِيِّهِ #مَنِفِّيِّهِ ؟
لَوِ يِّمَلَګ ثّقِأّفِّهِ بِأّلَبَِّس يِّعٌګَّس#جِأّنِ 👍
وِمَأّ يِّبِلََّس مَلَأّبَِّس ګلَهِ #ګلَهِ وِردِيِّهِ 👶
أّګيِّوِتّ أّنِيِّ وِخَبِلَ مَدِريِّ #شٍيِّګوِلَ 😰
فِّدِيِّتّهِ أّلَوِجِهِ يِّجِنِنِ جِنِهِ #حٌوِريِّهِ 😇
ګبِر لَفِّګ يِّأّ زِّلَمَهِ بِيِّګ #أّيِّعٌيِّشٍ 👌
مَضّهِر زِّلَمَهِ وَِّسوِأّلَفِّ #نَِّسأّئيِّهِ 😡
عٌلَيِّګ أّبِدِأّعٌتّ أّمَګ مَنِ #يِّزِّفِّوِګ💍
مَنِوِوِ أّيِّصٌيِّر أّلَعٌروَِّس أّنِتّهِ لَوِ#هِيِّهِ 👰
أّثّګلَ صٌيِّر زِّلَمَهِ أّلَخَفِّهِ عٌيِّبِ # أّعٌلَيِّګ 😡
ذّګر مَګتّوِبِ وِدِوِر #بِأّلَهِوِيِّهِ 💳
مَعٌروِفِّهِ بِأّلَعٌرأَّّس أّلَبِنِيِّهِ وِيِّهِ #أّلَعٌريَِّّس 👰👨
بَِّس مَأّ شٍأّيِّفِّ عٌرَّس أّبِنِيِّهِ #لَبِنِيِّهِ 👰👰
Photo

Post has attachment
ســـأضــع فــي يــــدي اليـــمـــنــى كـــرامتـــي...وســــأضــع فـــي يــــدي اليســـــرى كبريائي 😏

Photo

Post has attachment
الحجي

البعيوني ماينكال بس الفاكد

يفهمه 
Photo

Post has attachment
لا تكلي تهون باجر #

مو أمس هم جان#

# باجر #

مساكم الله بالخير 
Photo

Post has attachment
عرفتج مو الي من طلبوا النيشان
وهز ايده اخوج لما عرف نيتي
وايست من طبت امج ذيج
وجفه المحابس اغلئ من بيتي
Photo

Post has attachment
اني كل ليلة بجفاكم

تشبع خدودي مطر

ايد تركض ع جكاره

وأيد تركض ع الصور 
Photo

Post has attachment
حتى جرحي اليوم ويصرخ عليك #

عناد جاهل من يريد شكد يلح #
Photo

Post has attachment
منين هاي الصدفة جنهة

حجايت امي شماقست وياي

ترفه 
Photo

Post has shared content
Wait while more posts are being loaded