Post has attachment

📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼

Trang 004
ĐƯỜNG LUẬT SOKSREY

📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼

Câu Lạc Bộ
Lối Nhỏ Ta Về Một Góc Thơ

- Thủ vĩ ngâm
- Ngũ độ thanh
- Hình dáng Núi Đôi

Lối nhỏ ta về một ngã thơ
Hoài vui bạn hữu khỏi trông chờ
Đầy câu xướng nghĩa bồng tên gợi
Ngập tứ giao tình phủ chữ mơ
Gió vẽ trêu quỳnh khêu lửa lựu
Sương vờn giỡn trúc thả đường tơ
Nơi này góc biển thuyền neo đỗ
Lối nhỏ ta về một ngã thơ ..

Paris 05/05/2015
Viết lại 27.08.2017
Soksrey Nữ sĩ Trà Mi

🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
Photo

Post has attachment
📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼

HÙNG CƯỜNG
Tiếng hát Hùng Cường
Tuyệt phẩm song ca trước 1975
Cảnh báo đây là giọng hát có sự gây nghiện mạnh
Nhớ cân nhắc kỹ trước nghe Video này . Cảm ơn nhiều

📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼

Chia sẻ 26.08.2017
Soksrey Nữ sĩ Trà mi

📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment
Wait while more posts are being loaded