Post has attachment
Photo

Post has attachment
Photo

Post has attachment
انسانهای بزرگ قیافه بزرگی ندارند
انسانهای بزرگ روحی بزرگ دارند
بزرگ باشید
Photo

Post has attachment
اهمیت و ارج زندگی در همین است که موقت است،تو باید جاودانگی خودت را در جای دیگری نشان بدهی.
Wait while more posts are being loaded