Post has attachment

Your Brand is your Identity. Make it shine with Paradiso White Label LMS! https://goo.gl/mNfyzb

Post has attachment
چرخه یادگیری
Photo

Post has attachment
عوارض محرومیت از خواب
Photo

Post has attachment
Photo

Post has attachment
گاهی آدم خسته می شود

و دیگر چاره ای جز تسلیم ندارد.

یک تنه نمی توان تغییر ایجاد کرد.
Photo

ويژگي هاي تفكر خلاق

ويژگي هاي تفكر خلاق عبارتند از:

1-خلاقيت در ارتباط با ميل ،رغبت و آمادگي شديد اتفاق مي افتد.

2-خلاقيت كار در نهايت ظرفيت شخصي را در بر مي گيرد،نه در حد معمول آن .

3-خلاقيت، تنظيم مجدد، بسط يا تفسير و يا بازسازي انديشه ها،نظريه ها و يا عقايد را در بر مي گيرد.

4-خلاقيت به يك مكاني دروني براي ارزشيابي بيشتر از مكان بيروني آن احتياج دارد.

5-خلاقيت بعضي اوقات ، از طريق پرهيز از درگيري شديد براي مدتي به منظور اجازه دادن به بروز جريان آزاد فكر تسهيل مي شود.
Wait while more posts are being loaded