صباح الورد

Post has shared content
دل نیست هر آن دل که دلارام ندارد
بی روی دلارام، دل آرام ندارد

هر کار ز آغاز به انجام توان برد
عشقست که آغاز وی انجام ندارد

یک خاصیت عشق همین است که عاشق
هیچ آگهی از گردش ایام ندارد

گفتند به مجنون بنما خانهء خود گفت
آن خانه که دیوار و در و بام ندارد

افتاد به دام سر زلفش دل و گفتم
این مرغ رهایی دگر از دام ندارد

پیغام بدان شوخ فرستادم اما
ترسم که مرا گوش به پیغام ندارد

تنها به صغیر است هوادار وصالش
آن کوی که به دل این طمع خام ندارد
Animated Photo

Post has attachment
Photo

Post has attachment
Photo
Wait while more posts are being loaded