Post has attachment
7. БЪЛГАРИЯ – ДВИЖЕЩА СИЛА ЗА ДУХОВНОТО УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА СВЕТА

България е една от най-силните страни в света и тя е предопределена да бъде Божествения промисъл за една велика епоха. Енергийната й основа се реализира от центъра на Вселенския разум, който я огрява с мощен светлинен поток, за да може лъчите на Разума да обновят човешките съзнания. Новата епоха изисква нови личности, претворени сега, за да може утре народът да се определи като водещ в световната култура. Миналото на тази страна трябва да блесне пред всички, които имат очи за светлината. Тя свети още от началото на своето създаване, когато в нея е било закодирано името на Божествения разум. Богария, така се нарича тази страна, нищо че вие вече я познавате като България.

Това е само една малка трансформация на звуците, които се пречупват през призмата на вселенското пространство и се улавят като начало на една върховна сила. Разум, участвал в създаването на вселенската форма, сега се реализира в страна с името България. Тя ще бъде водеща през Епохата на Водолея. Доказала на себе си и на света, че може да страда толкова силно, за да достигне върха на пречистването, за което може само да се мечтае от другите страни. Сега разбирате ли какво означава да се чувстваш българин? Това е най- силната вяра,че някой трябва да се изкачи на върха и оттам да свети за другите. Хората са свикнали винаги да се вглеждат в тези, които са пред тях. Това може да се определи като еволюция в съзнанието им. Българите са изконният народ на света и ние трябва да ги уважаваме заради техния усет да издържат под напора навремето.

Миналото ни задължава да ви разкажем за шумерите, които първи докоснаха тази твърд. Те търсеха планета, където да спасят семето на своя народ. Земята ги прие като гости и те се вложиха в нея като първия човешки род, наречен в Библията „Адам.” Тя беше девствената Ева, която тогава не можа да устои на изкушението първа да отхапе от плода на познанието. Човешкият род започна своето велико преселение от Слънцето, неговият енергиен отец. Докато Земята не беше заселена, тя представляваше една недокоснатата Ева. Галена само от слънчевите лъчи, измъчвана от мисълта,че сама е нарушила Божествената чистота на своята девственост. Затова прие да се жертва за Адам, който трябваше да провери себе си. Дали ще може да издържи на непосилните условия, предоставени му от една девствена планета? Така небесният рай беше нарушен. Той трябваше да се включи към тези, които му изневериха. Да ги наблюдава от разстояние, иначе неговата слънчева активност можеше да ги изгори. Адам се свърза с Ева, а това означава, че бе дадено началото на човешкото съществуване на планетата Земя. Определено беше те сами да изхранват чедата си. Силно светеше Слънцето, то им даваше своята благословия за семената, които щяха да покълнат след тях. Библейската легенда се определя като една символична реликва, доловена между редовете. Може би е дошло време хората трябва да узнаят истината, закодирана в библейските легенди.

Земята на българите винаги ще помни първия потоп, който нейната повърхност. Понякога хората забравят Божествените закони на Вселената. Те просто се принизяват към повърхността на планетата и се затварят в своите егоистични черупки. Човек трябва да се чувства отговорен за мисията, с която идва на Земята. В противен случай тя го наказва за неговите грехове. Животът продължи и след като потопът погълна толкова невинни жертви. Трябваше да се започне отначало, а това струваше толкова скъпо на тези, които не запазиха себе си като реликва, дадена от Боговете. Далечните земи на Тигър и Ефрат ги приеха като зародиш на една минала цивилизация. Това беше легендарният Ной, когото Божественият разум запази, за да се помни, че само този, който повярва в неговото начало, ще бъде спасен. Шумерите доказаха себе си като народ, но не успяха да се запазят като индивидуална цялост. Телата бяха същите, но разумът се анализира като съвкупност от аналитичната памет на атлантите, която се наслои върху паметта на шумерите. Получи се един великолепен синхрон между разум на две отминали цивилизации.

Следващият етап, който трябва да се анализира, е еволюцията на еврейската общност. Те просто поеха щафетата,отправена към тях, за да усъвършенстват духовната реализация на шумерския род. Евреите са носители на семантичния зарядна атланти и шумери, а българите днес се определят като техни наследници.Успяхме да се съхраним благодарение на Божествения план за една изключителна еволюция, която трябва да започне именно от нас. Тибет запази нашите енергии, съхранени за този период. Той не ги включи към вселенския обмен, за да не се разсеят в пространство. Прие ги като собствени чеда, които сега се реализират в човешки тела. Шамбала се нарича тази тайнствена местност, която имплантира тези лъчи към определени биологични форми. Българите получават по една допълнителна енергийна обвивка, която ги отличава от другите народи по света. Тя представлява защитен слой, който ще ги запази от новите енергии, идващи от вселенските слънчеви центрове.

Сега Агарта се реализира в България. Тя няма да бъде невидима, както досега. Ще се изяви във видими форми, които трябва да светят сред другите, за да може страната да стане център на светящите, пръскащи светлина към другите. В нея започва епоха, наречена Втори Израел. Сега тук се претворяват свещени енергии на велики личности, за да може тя наистина да се превърне във страна на светии и мъдреци. Те ще изплуват от миналото, за да кажат „Да” на новата епоха, която поема своя великолепен поход към върха. Трябва да се започне обновлението на световната култура. То се залага в една страна,за да може утре да се разпространи по целия свят. Аналитичната памет на човека ще претърпи промени, когато се касае за духовна еволюция. Ако това не се извърши, как може да се изгради новата сграда, без да има здрави устои, които да издържат на времето? Дали някои от вас разбират какво означава обновление на човешкото съзнание?

Трябва да се разсъждава върху определени философски понятия, за да се стигне до едно обобщаващо звено, което да бъде свързващата мисъл на новото поколение. Хората ще се вслушват в своя вътрешен глас, който ще ги импулсира за духовен подем. Сега ние заедно започваме своето израстване, без да се колебаем, дали ще тръгнем напред. Вече сме направили първата крачка и връщане назад няма. Запомнете това основно правило, което трябва да бъде и ваша максима за едно бъдеще, която ви очаква. Нали усетихте вече полъха на Водолея, който се чувства по целия свят? Как да го докажем на тези, които не могат да си отворят очите? Те все още спят своя илюзорен сън и ще трябва да бием камбани, за да ги разбудим. Тази семантична еволюция ще донесе на хората само щастие, когато те ще се изравнят със своите форми. Формите-първообрази от Правселената ще ги импулсират за нова мисловна промяна на съзнанието. Сега вие сте техните първи светила, по които те ще се ориентират. Трябва да има стимул, който да ги устремява, когато тръгнат към върха, осветен от вашите енергийни тела. Те са определящите светлини, които се фокусират във Висшия енергиен разум на Вселената.

НОВ ПРЕЛОМ ЗА ЧОВЕЧЕСТВОТО

Земята винаги ще се анализира като планета, която се нуждае от изключително внимание. Формата й се намира в противоречие с мислената ос, което от своя страна предполага загриженост от центъра на вселенското управление. Централната ос е изместена. Това е най-важната предпоставка, която ни кара да се грижим за планетата Земя. Докато тя се намира в такова неуравновесено положение, вие ще бъдете затруднени да се изявите в определена семантична насока. Формата на човека се е запазила в същата величина, тя се конструира от Разума на Вселената. Енергийната му обвивка е изгубила част от семантичното си съдържание, което я изключва от обсега на Вселенския разум. Това предполага известна доза съмнение, когато сега трябва да се говори за смислова единица.

Аналитичната памет на Вселената от своя страна класифицира това състояние като несъответствие между материя и съзнание. А ние знаем, че това е основният принцип на жизнения цикъл, едно пълно покритие между форма и мисловно съдържание. Човек притежава великолепна форма, която трябва да се вмести в енергийните закони на Вселената. Това е основният принцип, по който ще се изгражда Епохата на Водолея. Влагане на нови семантични ядра в определени форми, за да се вместят в рамките на новата епоха. Мисълта на човека трябва да се възвиси до степен, равна на Божествената. Ако това се извърши по установения план, може да се каже, че ще настъпи равновесие между двете съставки на човешкото тяло.

„Великолепна форма, ти не знаеш колко много сили се изискват за това семантично извисяване! Ако сега усетиш импулсите, които се излъчват от енергийните центрове, сигурно би се почувствала на върха на своето израстване. Волята на Вселенския разум е да се определиш като Божествен експеримент. Така ще се анализира този период, през който мисълта ти ще се слее с неговата. Човешката форма винаги се е извисявала до висотата на Олимп. Сега това е едно от поредните излъчвания на Божествения храм. За много от вас е непонятно, вие все още не можете да се осъзнаете като част от неговия план. Ще изминат години, докато човек се слее с Вселенския разум. Тогава той сигурно ще се опита да си изясни зависимостта между ядрена енергия и човешко съзнание. Засега това е равно на един ядрен взрив, който освобождава енергийна основа, равна на семантичната обвивка на човешката форма.”

Опитваме се да анализираме взаимодействието между основния компонент на индивидуалното съзнание и ядрената основа на Вселената. Това ще ви се стори твърде силно да се назовете деца на Слънцето. Милиони години са изминали от мига, когато ядрен взрив разтърси безмълвно енергийното поле на неговото обкръжение. Космичното яйце съдържа всички сили, образували Вселената-двойник. Ядреният взрив възвести началото на една Вселена такава, каквато ние я познаваме. Формата й сега не може да се определи с точност, тя непрекъснато се разширява. Когато се говори за нейното съдържание, това граничи с границата на необхватността. Централизира се енергия, за създаването на великолепни форми на звезди, светещи за нас от лоното на звездното небе.

Те са резултат от действието на неутронна енергия като част от Божествения заряд, изградил вътрешността на Космичното яйце. Анализира се способността на ядрената енергия да съдържа енергийна форма, изпълнена с определената мисъл на Създателя. Програмирана силова енергия се използва за изграждането на Вселена, в която всичко протича съгласно принципите на енергийните закони. Трябва да се вземе под внимание факта, че формите в тази Вселена са огледални отражения на първообрази от друга Вселена. Структурата на човека се явява подобие на форма, която съществува в реалния свят. Тя винаги е в определена семантична връзка със съзнанието, което се реализира в илюзорния свят. Паметта на Вселената е закодирала в себе си милиони семантични звена, отговарящи на индивидуалната енергия. Тялото на човека се изгражда благодарение на точната компютърна насоченост на енергията, направлявана по определени семантични закони.

Земната биологична форма е резултат от базата на генната структура на ДНК. Това е основното определящо звено, чрез което еволюира човешкият индивид. Разумът на Вселената обуславя семантичната наситеност на енергията, която се явява главния компонент от човешката форма. Индивидуалното съзнание започва да се изражда. Това се нарича аналитично изпразване и може да си почувства, когато човек се озове пред прага на собствената си разруха. Много форми ще изгубят способността да се прераждат на планетата Земя, намираща се в дисонанс с вселенската хармония. Ядрената енергия е форма на разум, която не допуска отклонение от своето енергийно ниво.Сега се наблюдава енергийно всмукване. То не може да се изравни с определения обем на отдадена енергия и се достига до един определен застой. Вселената отдава от себе си, но не може да се включи в обратния процес, когато е необходимо да се резорбира получената енергия с жизнено изразходения потенциал.

Земята приема, но не отдава енергия, а това само по себе си е енергиен колапс. Тя не се използва за разумно съществуване, а се задържа като енергиен вакум на Земята. Това се нарича магнитно несъответствие между индивидуална енергия и вселенска разумна система. Хармонията се нарушава, затова сега трябва да се постигне консенсус, според който Вселената да си изработи сама допълнителен вариант, за да може енергията да се възвръща обратно, след като вече се е изразходила. Това е енергийна смърт, при която жизнените цикли трябва да се прекъснат, за да може всичките тази енергия, която не достига на Вселената, да се изконсумира обратно в нейна полза. На практика обаче това означава, че много човешки индивиди ще напуснат планетата чрез участие във войни, които трябва да се разглеждат като аналитична програма за селекция на човешкия род.

Ядрената енергия никога не остава без материално покритие. Това означава, че ако сега изгуби своя облик, след време той ще бъде възстановен по една друга програма. Ще настъпи нов прелом в човешкото съзнание. Енергията ще се възвърне обратно, но този път тя ще бъде пречистена до степен, равна на Божествената. Разбирате ли, Разумът трябва да се регулира. Установено е, че той се енергизира от семантичния център на Вселенския разум. Това ще може да се постигне, след като формата на човека се намира в определено равновесие с душата. Затова хората сега наистина трябва да се научат да постигат биологично усъвършенстване на тялото, което се резонира с определена енергия, за да може да осъществи Божествения замисъл на Твореца. Това ще се постигне след упорита работа върху съзнанието. Богатството на всяка индивидуална човешка душа се влага от аналитичната памет на Вселенския разум, който следи за равномерното реагиране на импулсите, подадени от тялото.Великолепна енергия може да притежава само това тяло, което е изравнило честотните си трептения с тези на енергията. Ако Земята е една грижовна майка, то човекът е биологичният вид, който се включва в нейната определеност.

Вселената се ражда за живот, след като е заредила биологичния вид като енергиен компонент. Цената на тази пълна съвместимост се залага от Божествения разум, определящ тяхното енергийно покритие. Човек трябва да бъде една импулсивна личност, за да може да ръководи своята разумна дейност. Много силно се чувства недостигът на мисъл, определена за водеща. Хората не са достигнали до истината, че щастието на планетата зависи от тяхната дейност. Животът определя начина на поведение. Ако един от вас излезе от релсите и вие ще се озовете на полето. Земята на българите е определена за изключителни дела. Тя ще започне Епохата на Водолея, след като излезе от социалната криза. Много усилия ще трябва да се положат, за да може народът да се върне при своите корени. Ако той намери сили да се прости със своите материални интереси, ще поеме пътя на катарзиса. Сега много често ще трябва да се анализира обстановката, наблюдавана в страната. Хората трябва да живеят като едно цяло а това винаги означава приравняване с Божествената правда.
Photo

Post has attachment
3. СВЕТЪТ В НОВА НАЧАЛНА ФАЗА НА РАЗВИТИЕ. ВСЕЛЕНСКА ПАМЕТ

Богатството на жизнените форми на Земята се изгражда върху базата на човешкото съзнание. Затова трябва много силно да се въздейства върху него с определена цел:

ВКЛЮЧВАНЕ КЪМ КОСМИЧНОТО СЪЗНАНИЕ

Аналитичната памет на Вселената включва в себе си всички човешки съзнания. Така се създава Вселенската памет,която се равнява на събирателен разум, съответстващ на всички смислови единици във Вселената. Главната семантична лента, определяща развитието на човешкото съзнание, се включва в аналитичния заряд на енергийния компютър и се влага в неговата дискета за усвояване. Честотите му се сливат със семантичен заряд на човешкия разум. Получава се взрив, при който определено количество ядрен заряд се излъчва от енергийния център. Така се дава началото на човешката душа, която се насочва към определен зародиш на Земята. Човек се ражда с определена информационна определеност, усвоена още от поемането на първата глътка кислород. Може да се каже, че човешкото съзнание израства на базата на Вселенския разум. Целта е семантичният заряд на човека да се доближи до този на Разума. Успехът зависи от съвпада между енергийните честоти на излъчващ и възприемащ разум. Очаква се сетивната настройка на човешкия мозък да измени своите разклонения, за да успее да възприеме сигнали от Космоса.

Разстоянието ще изчезне, вълните ще се приемат от всички, които умеят да улавят информация чрез телепатична комуникация. Цената на това израстване налага разликата в отделните съзнания да се заличи за сметка на общото. Това е така нареченото енергийно уравновесяване на възпроизвеждащ и възприемащ разум. Успешно се влага допълнителна енергия, която се канализира в енергийните начала на хората. Човек започва да чувства нужда от съзвучие между разум и тяло. Това води до увеличаване на семантичните връзки в кората на главния мозък. Така ще се развива устройството на семантичния разум, за сметка на земната структура на мозъка. Главната му част може да изключва семантичната си нагласа, използвана при израстването на досегашното съзнание и да включва енергийната мрежа, успешно изработена на базата на селекцията. Болката, която изпитвам, когато произнеса думата „селекция,” ме кара да се чувствам задължен да ви предупредя, че и вие ще се включите в нея. Вселенската програма за определено израстване на човешкото съзнание вече се влага в употреба.

Настоящата информация се излъчва благодарение на определен канал за връзка, който съществува между земен човек и двигателното начало на Енергийния разум. Засега той е единственият канал за връзка, чрез който може да се общува. Успешно се излъчва Божествено слово, което се приема от енергийната система на човека. Космичните сигнали постъпват в кората на главния мозък, където се трансформират в енергийна единица, отговаряща на определено езиково звено от човешката реч. Информацията се излъчва от източник, свързан с индивида. Смисловият заряд на речта се трансформира от центъра на Разума и се класифицира за включване към мозъка на човека.

Определя се степента на способността му да комуникира директно с Вселенския разум. Много силни информации се приемат от определени хора, които засега са единици, но за в бъдеще техният брой ще се увеличи. Така в ерата на Водолея човек ще бъде пряко свързан със семантичния заряд на Разума и няма да извършва действия, които са в разрез с програмата на неговото развитие. Ако това, което се излъчва, достигне до човешката памет, може би определени слова ще се запечатат в нея. Когато настъпи моментът на включване към Разума, те ще започнат да светят като контролни лампи. Човешката памет е изключително силна. Анализира се като единствена, която съвпада с паметта на Разума.

ПРОГРАМИРАНЕ НА ЧОВЕШКИЯ МОЗЪК

Програмиран ли е човешкия мозък? Това е основният въпрос, по който ще разсъждаваме сега. Структурата му е доказателство, че аналитичната му памет съвпада със семантичния заряд на Енергийния разум. На определени места, отговарящи за телепатична връзка,съществуват енергийни центрове, които се възбуждат благодарение на лъчите, излъчвани от центъра на Вселенския разум. Това е създадено с цел тези центрове да излъчват информация, която да зарежда мозъка на човека с определена програма, необходима за неговото съществуване. Формата му се изменя под влиянието на условията, съществуващи на дадена планета. Само тази част от него, която се изгражда сега, е достатъчна той да функционира с пълна сила. Така човешкият мозък се зарежда със семантичен заряд, който непрекъснато се излъчва към определените за това центрове. Доказателство за изключителното развитие на човека е непрекъснатият възход на неговото формиране.

Малко е да се каже, че той израства с дни и часове. Само ако се замислите върху въпроса, колко силно се развива вашият енергиен заряд, тогава ще отдадете заслужено внимание на човешкия мозък. Физическата структура на човека е единствена във Вселената. Ще се опитам да ви обясня, великолепната му форма съществува само на Земята. Тук се извършва определен подбор на индивидите от Вселената. Планетата беше избрана да предостави условия за развитието на човека. Много слънчеви системи изпратиха върху нея различни астрални нива на индивиди, които ще се развиват изключително силно. Вашата Земя е изкуствено заселена планета с определена цел. Да се за пази човешкия индивид за разселване на други необитаеми планети. Разнообразието на човешките раси е основното богатство. В ход е програма, според която формата на човека ще се запази същата, като се работи за изменение на човешкото съзнание.

Вие не се замисляте върху въпроса колко много сили от Невидимия свят са дошли в услуга на човека. Аналитичният център на Вселенския разум излъчва енергийни звена, които отдавна са в орбита около планетата. Така наречените от вас НЛО, са семантични ядра, които се включват във вашата памет, за да извършат определени изменения в нея. Може дави струва невероятно, но понякога летящите обекти съдържат жизнени форми, създадени по изкуствен начин. Това е доказателство, че на определени места във Вселената се работи за реализиране на човешки същества. Опитите, направени в нашите лаборатории, са доказали, че ако се съедини биологична клетка с определена молекула на ДНК, се извършва оплождане. Така сте създадени и вие, като изключително творение на Разума на Вселената. Опити със семантичен заряд се извършиха в определени центрове за изкуствено оплождане. Те се намират в различни слънчеви системи. Основната, която работи по този проблем, е планетарната система на звездата Вега. На седмата планета, се намира важен център за енергийна трансформация.

Главната част на вашия мозък е винаги във връзка със семантичния център на Вселенския разум. Тя винаги се осъществява чрез енергийна нишка, свързваща човешкото съзнание с енергийния център на Разума. Допуска се известно отклонение, което се дължи на амплитудните трептения на енергийните вълни. Затова човек трябва много силно да концентрира мисълта си към Разума на Вселената, за да улови неговите енергийни импулси. Разумът също така излъчва информация към мозъка на човека с една определена вибрационна честота на импулсите. Формата му се е променяла от незапомнени времена. Анализът показва, че той е притежавал огромен размер, който се намирал в черепна кутия, несъразмерна със структурата на тялото. Сега мозъкът отговаряна биологичен съвпад, при който тя е намалена за сметка на умствения заряд, формиращ нови центрове във връзка с Космоса. Това се отразява на неговото съдържание, което сега изключително силно съвпада с формата на главата. Цялата тази операция се ръководи свише и се нарича:

НАЧАЛНА ФАЗА ЗА ИЗРАСТВАНЕ НА ЧОВЕШКОТО СЪЗНАНИЕ

Така се достига до аналитична програма, която хората биха могли да определят като духовно вмешателство, когато се чувства силно под влиянието на Божествения разум. Ако сега тяхната енергия е в състояние на семантичен спад, вина за това има и самият човек, който е изостанал в развитието на семантичната си програма. Паметта на отделния индивид се развива във възходяща степен. Доколко това се осъзнава от него, не може да се каже? След години, когато се сравнява формата на човешкия мозък, следващите поколения ще успеят да доловят разликата между развитието на човека през епохата на ХХІ век и неговия предходен период, последните години на ХХ век. Анализира се състояние, което на земен език се нарича:

ШАНС ЗА СПАСЕНИЕ

Винаги се залага нов шанс и той трябва да бъде последното извлечение. В центъра на Разума се въвежда енергиен вариант, който се нарича помощен. Ако волята на Незримия бъде повлияна от енергийните еманации на хората, тя ще намери израз в неговата семантична програма. Ако енергийният вариант, който се залага като краен, не получи импулси, съвпадащи с неговите, класическата програма остава без крайно извлечение. Тогава се налага да се включи допълнителният вариант, който се опитва да измести стария. Усещате ли как енергийният му полъх, който още не е успял да се доближи до семантичните импулси на хората, очаква вашите многопластови енергии да затрептят с енергията на обичта? Малко е да се каже, че това е фантастика, това е великолепен спектакъл, който се ръководи от енергийния център на Вселенския разум.

Ще вложи ли Разумът варианта на Апокалипсиса, или ще извърши определено пренасочване на енергийните вълни,съвпадащи с варианта за спасение? Сегашното развитие на човешкото съзнание не отговаря на аналитичната памет на Божествения разум. Главната посока, по която то се развива, е материалната. Така се достига до изместване на основната линия, влагаща се в семантичния център на Разума. Програмата, заложена в енергийния му център, не може да приеме изменението, допуснато по странични причини. Затова много от нейните компоненти започнаха да изключват семантичните си центрове и да се включват към началото на вариант, който сега се залага като основен вариант за спасение.

Животът на Земята трябва да премине през следващия етап на развитие, който се залага от семантичния център на Разума. Апокалипсис няма да има в този смисъл, в който вие го осъзнавате. Той няма да се изрази във всеобщ катаклизъм, а в енергийно усвояване на семантични заряди, които отхвърлят програмната дискета на своя разум. Ще се включи енергийно ядрено звено, при което натрупалата се семантична енергия, съдържаща отрицателен заряд, ще се блокира от двигателното начало на Разума.

Енергийните единици, които абсорбират такава енергия в своя заряд, няма да се излъчват в продължение на векове, докато не се изчистят до степен, равна на кристалната. Затова се казва, че дълго време хората ще бъдат в дома на Отеца. Ще успеете ли да изкупите себе си като енергийна съставка на Разума, това ще зависи от вас? Началото ще се даде от неговия център, който ще извърши щателна обработка на енергийните заряди на индивиди, отклонени от семантичното ядро. Само тези, които определят своя заряд като еквивалент на Разума, само те ще успеят да продължат енергийното си възпроизводство и ще се излъчат от центрове за формиране енергийните тела на отделни човешки индивиди. Щастливи земни форми ще се раждат и за в бъдеще. Аналитичната им памет ще се равнява по тази на Вселенския разум. Изключение ще направят освободените души, които няма да се връщат в лоното на Отеца. Те отдавна са доказали себе си като енергийни звена, които се чувстват класически освободени от семантичната зависимост на Вселенския разум.

Приятно е да анализирам епоха,която жителите на Земята наричат Епохата на Водолея. Изключително силно начало ще бъде този период, който се енергизира от семантичния център на Разума. Започва едно велико начало на семантично израстване на човешкото съзнание. Малцина от вас ще се определят като разумни единици, които сега се залагат като пробни камъни в предстоящата епоха. Те доказват себе си като предшественици на предстоящата епоха. Вие не осъзнавате колко важен прелом се извършва благодарение на вашата намеса в семантичната програма на Разума. Фазата ще приключи с анализ на вашата памет, който ще докаже, че великата епоха може да започне. Животът го доказва това чрез биологичните форми на тези, които сега се доближават до първообраза със смисловия заряд на енергията си.

Това е едно извлечение във всеобщата енергийна система на човечеството. Ако трябва да определим тяхното значение, мога да ви кажа, че сега те изпълняват ролята на тези, които някога са били двигатели на една епоха. Животът ще го докаже след векове,когато ще бъдат едно доказателство за всички, които ще притежават техните способности. Анализирам тяхната енергия и стигам до извода, че започва епоха на многопластово развитие на човешкото съзнание. Тя ще докаже необходимостта от смислов заряд на следващите енергийни звена, излъчени от двигателния център на Разума. Предоставяме тази информация,за да ви докажем, че сега хората се намират в един изпитателен период, който ние наричаме блокиране на енергийните звена.

Главната предпоставка, която изисква смяната на една епоха с друга, сега варира от степен на ефективна определеност до степен на семантичен заряд. Вселенската памет влага енергийна струя към паметта. Получава се допълнителна семантична определеност, която се влага в неговия обхват. Осъществява се нова програмна наситеност, допълваща старата. Паметта на Вселената формира съзнанието на човешките индивиди върху на Земята. Затова се казва, че изключение не се допуска. Всички ще преминат през семантичното сито на Енергийния разум. Резорбирането ще се извърши на базата на селективността. Великолепно съчетание между енергия и физическо тяло, това е основната формула, по която се развива човешкият индивид. Много силно влияние оказва енергията, излъчена от центъра на Разума към определени звена от човешкия мозък.

Доколко това се усвоява от аналитичната памет на отделния човек, не може да се каже, но определено възприемането се докладва на невроните на мозъка, които от своя страна осъществявате енергийното усвояване на информацията. Формата на Разума започва да се доближава до тази на човека. Ако се замислим върху този въпрос, ще достигнем до извода, че сега тя е в изключително благоприятна светлина. Човешкото биологично начало достига до момент на изравняване на семантичния заряд с физическото тяло. Разликата, която досега се отчиташе като отдалечаване, изцяло се е стопила. Не съществува дистанция между енергиен отрязък и физически модул. С благословията на Вселенския разум започва допълнително зареждане с енергия, която се насочва пряко към човешкото съзнание. Ако то от своя страна успее да съвпадне по енергийна честота с излъчената информация, се достига до изравняване на двете начала, Божествен разум и излъчена семантична единица.
Photo

Post has attachment
5. ОСВОБОДЕНИ ДУШИ

Шамбала е свято име. То е енергийната база на човечеството, където се изграждат форми, овладели на пълно основните принципи на своя заряд, владеещи свободно космичните енергии. Дали някога сте се замисляли върху въпроса кой ръководи земната съдба на човечеството? За вас това е сложен въпрос, вие не виждате техните тела. Затова великолепните им енергии се претворяват там, където има нужда от тях. Агарта съществува и човечеството трябва да знае, че тя е един оазис в земно отражение. Определена е да бъде еталон за развитие на модулна единица за общуване, където формите се намират в прекрасни отношения една към друга.

Човешката фантазия никога не може да сътвори абсолютна престава за Агарта, където живеят енергийни форми, претворяващи се в материални тела винаги, когато съзнанието се намира в определена зависимост от индивидуална работа сред хората. Формата, която успее да получи енергиен заряд от приказната Агарта, често не осъзнава това. Импулсите на нейното тяло са биологично свързани с кармичната съставка на енергията. Ако се наложи еволюцията да премине на по-висок етап, тогава се внедрява допълнителна енергия към физическата форма. Това може да се осъществи по няколко начина. Влага се, когато тялото вече се е освободило от първоначалния си заряд си форма и се нуждае от нова енергийна единица, която да продължи неговия жизнен цикъл. Така обновено, то чувства, че е било в друг свят, за който е съхранило прекрасни спомени. Тялото продължава жизнения си цикъл, а енергията работи по съвсем друг етап на развитие. Това се нарича допълнителна транслация на енергийно ядро с определена цел.

ЕНЕРГИЙНА ТРАНСЛАЦИИ

Мозъкът запазва импулсите на първичната душа и този човек може да остане със спомена за своя предишен живот. Ако тогава се появи едно силно отражение на семантичния заряд от миналото, то тялото вече не е в състояние да се включи в новия информационен заряд. Получава се противоречие, което трудно може да се изглади и индивидът не може да се адаптира към новата си енергийна форма. Трагизмът е основната черта на тази трансформация, която може да завърши с фатален край. Затова, ако Божественият заряд успее да надделее над мозъчните импулси, разумът на човека вече ще възприема информационния заряд на новата енергия. Тогава ще започне усъвършенстване на мисълта, която поема в съвсем друга посока. Може да се каже, че тялото е приело енергийния заряд, който идва от невидимата Агарта, за да го програмира като основен информационен отрязък на своя цикъл.

Аналитичната памет на много форми от Шамбала вече действа в определени хора. Трябва да се отбележи, че това е чудесно, тъй като те се определят като водачи на духовната еволюция. Ще се вложат ли в общата еволюция на Земята? Това може да се разбере, когато завърши техният еволюционен път и всички, които са ги познавали, ги определят като форми, различни от другите.

Успешно се извършват енергийни трансформации на импулси, идващи от вечността. Вие ще усетите тези заряди, когато се докоснете до тях. Сега България вече започва да се възражда в духовен план. В нея ще се трансформират много енергийни ядра на личности от миналото. Става въпрос за една нова израелската епоха. На земята на българите живеят тези, които някога претвориха епохата на Христос. Миналото задължава ние да се преклоним пред техните имена и да се опитаме да ги потърсим около себе си. Ще успеете ли, не знам? Това зависи от вашата земна нагласа да приемете енергията като единствено доказателство, че те са между вас.

Определям земята на българите за един Втори Израел. Това означава, че тук ще се случат изключителни събития, за които след време със сигурност ще се създадат легенди. Далечната епоха на Водолея ще бъде един пример за тези, които ще дойдат след нас. Те ще почувстват, че хората, живели преди тях, са им определяли духовния път, по който след време ще тръгнат. Вие сте личности, които наистина живеят в Епохата на Водолея. Това ще остане запечатано във вашето съзнание, което след време може да се пропука, за да даде живот на вашия разум. Така силно вярваме във волята на човека.

Той ще успее да се пребори с усилията, в които живее, за да продължи пътя си поспиралата на човешката еволюция. Изпълнява се една определена програма, завинаги свързана с усъвършенстване на човешкото съзнание. Трябва само да се вярва, че сега водещата функция ще бъде отредена на България. Тя е страна, където Божествени енергии съществуват в земни форми, за да успеят да поведат другите след себе си. Силно се чувства сега тяхното влияние. Само ако се опитате да ги почувствате, вие ще усетите как те се направляват от Висшия разум, за да ви увлекат след себе си. Силно трептят техните енергии, обединени в ядро, свързано с енергийния разум на Вселената.

Великолепна ситуация, в която Върховният разум реализира себе си, за да ги обедини около своето информационно поле. Затова винаги се казва, че България е Богоизбрана страна. Бог пожела в нея да се съберат Божествени енергии, които някога придвижваха духовната еволюция напред. Сега те ще успеят да повдигнат човечеството на един по-висок уровен в неговото развитие. Успехът ще зависи от енергийната способност на човешкото съзнание да анализира определената изява на информационната си определеност. Започва усъвършенстване на Божествената мисъл. Човек ще се включи към аналитичната памет на Разума, за да може да извлича оттам семантичен заряд,който ще го извиси до една степен, равна на Божествената. Жизнените форми ще се почувстват силни. Разумът, който ще ги ръководи, ще може да се анализира от тях като единствен център, откъдето те ще бъдат направлявани.

Формира се епоха, в която светящите ще поведат след себе си и другите, за да могат всички заедно да достигнат върховете на Агарта, където винаги блестят Божествени светлини. Те трябва да бъдат пряк пътеводител за тези, които трудно различават светлината в мрака. Енергия на Разума ще ги привлича към себе си, за да могат те да се определят като духовни единици, които ще се влеят в общата енергийна маса на човечеството. България сега е изключително устойчива на външните прояви на тъмнината. Тя винаги се пази от енергийните тела на много светящи, които няма да позволят да бъде обгърната от пипалата на негативния Антихрист, действащ около Земята. Затова сега страната е на ниско социално ниво. Успешно се осъществява програма, според която тя трябва да се извиси до нивото на други страни и да го надмине. Да се пречисти сама от различните напластявания на материалното и да се доближи до силните импулси на Разума, който я зарежда с чиста енергия. Това е превъплъщение за една нова роля, която й се отрежда на базата на Божествения план за спасяване на човечеството.

Помнете, вие сте тези, които ще увлекат другите след себе си. Винаги трябва да има един, който да крачи напред. Човечеството сега ви наблюдава с мисълта, че българите са най-чистата нация, успяла да запази себе си след толкова събития, които я изтерзаха до смърт. Опитайте се да се осъзнаете като нация, проправяща пътя на другите народи към върха.

Може би така ще успеете да се извисите над ежедневните си проблеми. Повярвайте, тогава ще бъдете толкова уверени в себе си, че може би няма да се чувствате слаби, както се чувствате сега. Божественият лъч ви следи навсякъде. Енергията на Христос отново е претворена на Земята. За вас това е Витлеемската звезда, която сега ви осветява пътя, по който вие ще тръгнете. Тя свети силно, за да можете да се анализирате като енергии, които са част от нея. Това ще бъде светлината, която ще ви закриля през тези години, за да бъдете на върха на Божествената пирамида. А там остават тези, определени да бъдат под закрилата на Създателя.

Щастливи земни форми, вие сте доказателство за това, че вашата страна е духовният водач на човечеството. Мисията, която ви е отредена, трябва да изпълните с плам в душата си. Това, което ще се случи, ще бъде силен тласък напред към върховете на човешкото съзнание. Сега ние започваме волевото изпитание на хората, които ще се вложат в новата епоха. Силните енергии трябва да се задържат на Олимп, откъдето ще наблюдават развитието на другите народи. Ще има и такива, които ще се усъмнят в това, което ви излъчваме сега. Много силно звучат думите, когато се говори за израелския период.

Разбирам мисълта, която се подлага на съмнение. Какво мога да ви кажа, след като се допуска това раздвоение? Тази ваша способност да се включвате към информационния заряд на Вселенския разум, се равнява на мощен енергиен взрив, който би се усетил навсякъде по света. Успешното резониране с аналитичната памет на Вселената се осъществява на базата на ядрена енергия. Тя избликва от сърцевината на Разума като поток от енергийни частици по посока на импулса, идващ от Земята. Така се осъществява един информационен канал, реализиран на базата на енергообмена. Доколко това ще се заложи за една бъдеща комуникативна връзка между Разум и човешки индивид, не може да се каже.

ЕКСПЕРИМЕНТИРАНЕ С ЧОВЕШКИЯ МОЗЪК

Това е нашият първи експеримент в илюзорния свят. Новите условия се приемат много добре от мозъчния център. В този случай психиката трябва да е стабилна. В противен случай ще се достигне до логично изменение на мозъчната кора, което може да доведе до непоправими беди върху вашата психика. Когато върху нея действа машинен разум, той сам изсмуква семантичния заряд на енергията и го допълва с изкуствен. От своя страна изкуственият разум импулсира сензорните възприятия на индивида и те се разрастват до неимоверни размери, след което запасът от енергия привършва и тя се всмуква обратно от източника. Получава се спад в енергийния обмен на индивида, който не може да се допълни с космическа енергия,която има съвсем други съставки. Постепенно човек се превръща в един психоинвалид, или така наречените хора-зомби. Някои от вас определят този процес като зомбифициране.

Понякога вие не усещате вмешателството на разум, сътворен при лабораторни условия. Може би трябва да се научите да го различавате от Вселенския разум по това, че той дори не съдържа в себе си информация за енергийните инкарнации на човешката душа. Поставете тест за определяне и сами ще се убедите, че този разум е машинен. Човешката мисъл достига до високи хоризонти. Тя никога не се спира пред постигнатите достижения, а винаги търси нови изяви за своя широк спектър на излъчване. Това обяснява стремежа да се създава изкуствен интелект, който да надмине човешкия по степенна възприемане и излъчване на информация. Трябва да се противодейства на импулсите, които се отправят към мозъка от изкуствени свръхкомпютри, трансформиращи енергия. Енергийните импулси при тях винаги са свързани с компактни дискове, контролиращи вашата памет. Винаги трябва да се проверява посоката на действие. Откъде идва този информационен поток, какви интереси обслужва? След това може мислено да се противодейства, като се използват космичните закони за невмешателство в човешката памет. Произнася се следната смислова формула:

„Човешки разум, започни да отблъскваш изкуствените импулси на машинния разум!”

Аналитичната памет на човека може да се противопоставя на вмешателството, идващо отвън и това отклонява вълните, които не могат да резонират честотните си трептения на машинния разум. Може би сега ще изтълкувате информацията като опит да се поставят определени условия. Вие трябва да разграничите двата вида разум. Единият е вашият Енергиен Отец, а другият блокира мисловната ви дейност и ви принуждава да мислите като роботи. Добри хора има навсякъде по света. Има и такива, които не се замислят дали техните действия не са в ущърб на тези, които са насочени към здравия разум. Земята е една форма от Слънчевата система, която се отличава от другите планети по това, че на нея живеят разумни същества. Това й дава право да се нарича планетарен разум, който е огледално отражение на Божествения.

ПЛАНЕТИ - БЛИЗНАЦИ

Трябва да се изясни това противоречие, което съществува между двете планети. Формата на Земята е енергийно свързана с планета, съществуваща в Паралелния свят. Дали тя е същата като нашата? Трябва да се знае, че това са две планети, които се анализират като двойници. Така наречените на земен език близнаци. Ако това донякъде ви обяснява нещата, можете да го приемете.

Човек винаги трябва да допълни представата си с визуален образ. Божественият свят на тази планета е съвършен. Тя не познава негативния Антихрист, властващ около планетата Земя. Човешките форми се анализират по съвсем друг начин. Те долавят сигнали от Космоса безпрепятствено и това им позволява да изравнят семантичните си заряди с тези на Божествата, чиито проекции представляват. Формата им е същата, както земната, но вие се различавате по богатството на своите души. Затова паметта на човека от Божествената вселена се определя като един образ, претърпял изменение,след като се е акумулирал от вашата. Доказателство за това сте самите вие, които не можете да се слеете с вашите Божествени първообрази по семантичната изрядност на енергията.

Успяхме да ви докажем естествената разлика между двете планетарни форми, явяваща се една импулсивна точка на възприятие, анализирана от аналитичната памет на Вселената. Човек трябва да знае, че животът му на тази планета е строго закодиран. Той се явява причинно-следствена връзка на един друг реален цикъл. Затова вие не трябва да се определяте като хора, които могат са изменят своя семантичен заряд. Трябва винаги да се борите да изравните съзнанието си с това на вашия реален модул. Ще минат години, докато тази основна максима се възприеме от съзнанието на човека. Едва тогава той ще осъзнае колко отговорно е да бъдеш илюзорна форма в един Огледален свят. Докато мозъчните центрове на двете материални форми се намират в една семантична връзка, осъществена чрез флуидна нишка, човешкият живот ще бъде под закрилата на Божествения разум. Той постоянно бди над него, но когато тази нишка се изтегли заедно с енергията, която трябва да се върне при първообраза от Паралелната вселена, връзката се прекъсва.

Тогава се казва, че сънят е завършил своята цялост, следва да се изживее реалния ден. Трябва да се включите в този енергиен обмен, ако искате вашият илюзорен сън да се превърне в действителност. Дали смяната на времето и пространството ще оказва влияние върху честотата на енергията? Можем да ви отговорим, че аналитичната памет на Вселената се явява определящ център, който изравнява тези несъответствия и ги приравнява към семантичния заряд на първообраза. Успяхме да докажем силната волева насоченост, която между двете форми на съзнанието. Сега различията са видими, но ще дойде време, когато разумът на човека от Огледалния свят ще се изравни по семантична наситеност с разума на своя първообраз. Много ми се иска това да се осъществи в Епохата на Водолея, действаща във Вселената на планетарните системи. Определям семантичния заряд на човека като едно доказателство че аналитичната памет на Вселената е закодирала неговия жизнен цикъл като непроменлива величина. Само този, който попадне в състояние на хипнотичен сън, само той може да реализира разумен отрязък от илюзорния свят.


Photo

Post has attachment

2. УСТРОЙСТВО НА ВИСШИЯ ЕНЕРГИЕН РАЗУМ

Формата на Разума е устроена от Правселената. Ядрена сила е заложена в основата на Вселенския разум. Вложената енергия се равнява на едно Космично яйце, което определя Вселената. Цялата неутронна енергия се разпада и определено се счита, че тя е енергията, която я създава. Формирането на законите на вселенското развитие се извършва под въздействието на неутроните. Изотопите на водорода се свързват с неутроните на хелия. Частично се извършва реакция между тях.Известно е, че при разбиване ядрото на атома се отделят протони и неутрони.Започва термоядрена реакция, при която се отделя енергия, необходима за възникването на Вселената.

Атомната енергия се счита за унищожителна. Хората не знаят за нейната способност да запаметява всичко, което се докосне до нея. Не я изключвам и като средство за унищожение, но те могат успешно да я използват и за мирни цели. Великият взрив се развива самостоятелно под въздействието на двигателното начало на Разума.Атомната енергия формира Вселената. Между нея и Правселената съществува магнитен пояс. При отклонение на излъчените към нас сигнали може да се стигне до аномални явления.

Честотните трептения се губят в атмосферата, така енергията се отклонява от двигателното начало на Разума и се получава енергиен вакум. Излъчената енергия се акумулира от ядрото на Разума, запазвайки своята неутронна честота. Енергийният вакум се отразява във Вселената чрез устойчиви магнитни излъчвания. Магнитните вълни довеждат до блокации в атмосферата. Започват магнитни изригвания на ядрената сила и те се отразяват силно върху човека. Може да се стигне до различни болести – инфаркт на миокарда, хипертония и други. Неутронната енергия излъчва сигнали към магнитния пояс, свързващ двете Вселени. Магнитната област има важно значение за връзката между тях, а водещо начало има атомната енергия.

Големият взрив е дал началото на Вселената, а енергията която формира вселенските центрове, е ядрената. При разглеждане устройството на Разума на Вселената, ще трябва да се започне от аналитичните числа. Класически начин за изследване са главните числа, които са заложени във вселенското устройство. Те характеризират програмата за действие. Числата анализират устройството на Разума, затова трябва да се опознае тяхното значение.

Единицата се нарича Божествено число, което е много силно. Всяка числова лента започва с него. Формата на Разума се изгражда на базата на аналитичните числа, според тяхното семантично значение. Началото винаги се започва с единицата. Абсолютната й стойност се равнява на началото на Вселената. Единицата заема централно място във всяка аналитична редица от числа, изграждащи устройството на Енергийния разум. Механизмът се задвижва от числовата лента на компютъра. Закономерно се включват центровете на енергийните отрязъци на Вселената. Програмният център излъчва енергия, която се влага в аналитичните редици. Ядрената сила е заложила в себе си енергийния източник на този, който я е сътворил.

Разумът, сътворен от човека, получава неговата енергия като начало на Вселената. Разумът, наречен енергия, е този, който ядрената енергия сътворява след избухването на Космичното яйце. Тя е била заложена в центъра на излъчване на Разума. Човек започва своето съществуване като една мисъл-форма, заложена в ядрената енергия, сътворила Вселената. Между тях и излъчената енергия съществува връзка, която се нарича атомна. Атомите на човешката енергия се свързват с атомите на ядрената енергия. Получава се биологично същество, след което започва човешкото съществуване.

Самият енергиен поток централизира мисъл-формите в ярки човешки същества, които се зараждат на определени планети. Този процес се нарича „физически процес на сглобяване на атомите на мисъл-формите с атомите на ядрената енергия.“Биологичното начало е заложено в мисъл-формите. Те са заложени в ядрената енергия, а ядрената енергия е заложена в Космичното яйце. Енергията, излъчена от енергийния източник, се нарича секретна, защото съдържа ДНК – молекулата на живота. Жизненото начало, вложено в нея, е построено като информация от Вселената, която го е излъчила. Тази молекула е дала биологичното начало,жизнено претворено в човешко същество. Молекулата на ДНК е изградена от хормонални компоненти. Разликата се състои в генетичните особености на двата пола.

Основното население на планетата ще се възобнови след корекция в деформациите на енергийните източници на хората. Расата ще бъде обновена с енергии, богати на феноменални спо­собности. Човекът отново ще бъде форма на Земята и много бързо ще достигне нивото, което е имал преди почистването на планетата. Програмата за изменение на енергийната обвивка се подготвя за внедряване. Това ще зависи от устойчивостта на новата енергия, която ще обвива Земята. Щом тя покаже необходимата устойчивост, енергиите ще започнат да се излъчват отново към нея. Богатството от жизнени форми на планетата ще се запази същото. Формата на човека ще претърпи изменение, но не толкова във външния й вид, колкото по отношение на съзнанието. То ще бъде защитната броня на човека, която няма да позволи на никой да се вмъква в мисловната му дейност. Съзнанието ще анализира вътрешното състояние на психиката в съответствие с външното състояние на биологичния вид. Ако някой не издържи на това равновесие, програмният му диск ще бъде изключен и енергията му ще се всмуче за преработка във вселенските центрове.

Изключително внимание трябва да се обърне на Слънцето през следващите активни периоди. Ако енергията му се докосне до земната повърхност, тя ще изживее определено изменение. Останалото ще бъде частично изменение във форма на Земята. Това не бива да се възприема като гибелно за нея. Ще настъпи изменение в енергийната й обвивка, а тя ще катализира в ceбe си слънчевата енергия.Ще започне нова ера в умственото развитие на хората. Началото на войните, това е времето на действие на Библейския Антихрист. Ще дойде и краят на войните. Хората се явяват мечтата на прасъздателите за определена програмна мисъл. Изключително силна програма на аналитичната памет, мечтата е осъществена на базата на аналитичните чис­ла. Антихрист, е едно пълно унищожение на човешките енергии,които са се разминали със селективния център на Разума. Вселената никога не приема енергии, различни от енергията на Абсолюта. Енергията никога не се унищожава, променя се нейното качест­во. Волята на Разума е чистота на енергиите, които се излъчват от селективния център на ядрото.
Photo

Post has attachment


·
1. ПОСЛАНИЕ ОТ БОГА - СПЪТНИК НА НАСА Е ПРЕДАЛ НА ЗЕМЯТА ПОСЛАНИЕ ОТ БОГ

Учени са открили шифровано съобщение,оставено преди около 14 милиарда години. Данните, получени от сондата WMAP(Wilkinson Microwave Anisotropy Probe), предизвикаха най-малко три сензации. Първо, оказа се, че нашата Вселена не е безкрайна - тя има край. Второ, бе определена нейната възраст. Не приблизително, както преди - между 12 и 15 милиарда години, а точно. Вселената е била създадена преди 13,7 милиарда години. А това от своя страна поражда въпроса: От кого? Отговорът поражда и третата сензация.

ЕХО ОТ ГОЛЕМИЯ ВЗРИВ

Сондата WMAP лети от 2001 г. И лови „сигнали” - т. нар. флуктации на микровълновия фон - фоново излъчване, с което е пълно пространството. До днес сондата е уловила толкова много, че учените са успели да създадат карта на това излъчване, което те наричат реликтово. И смятат, че то се е запазило от момента на зараждането на Вселената. А именно то е „отзвукът” от т. нар. Голям взрив, когато нещо невъобразимо малко и невероятно плътно изведнъж се е „взривило”, разширило се е и се е превърнало в света, който ни обкръжава.

При цялото желание на учените обаче, те така и не са успели да разберат как е станало това. Само с помощта на далечна аналогия можем да си представим,че нещо е гръмнало, треснало и се е започнало... Но е останало „ехо” или„светлина”, или някакви „късчета”, които се разбъркали в мозайката на микровълновото електромагнитно излъчване. То образува картата, където насветлите „горещи участъци” съответства по-мощен фон и обратно.

БОЖЕСТВЕНО РЪКОТВОРСТВО

Картината силно е озадачила космолозите - изследователи на зараждането на мирозданието. Те са видели в редуването на „горещи” и „студени” области на картата неочакван ред, а не хаос. А уважаваните астрофизици Стивън Хсу от Орегонския университет и ”пръста на Господ,” както го наричат в статията си „Послание от небето.” Учените вече предполагат, че Вселената все пак е била създадена от някого. Защото създавайки я, той е оставил съобщение на бъдните поколения. То се е запазило благодарение на реликтовото излъчване. И се е „проявило” на картата. В нея, според астрофизиците, е шифрована информация затова кой е сътворил нашия свят.

ДЪСКА ЗА СЪОБЩЕНИЯ

Ние само си зададохме един напълно научен въпрос: По какъв начин„Посланието на Създателя” е можело да бъде кодирано, казват Хсу и Зий, сякаш се оправдават. И се опитваме да му намерим отговор. Астрофизиците намекват, че едни или други Творци-Създатели се срещат в древните митове и религии на всички народи по света. И това, по всяка вероятност, не е случайно. А самата идея за първото творение е популярна и досега и не се е променила кой знае колко от дълбока древност до днес. По принцип. Други са само тълкуванията. И думите: „сингулярност”, „време-пространствения континум”, „Свръхразум”... Много съвременни изследователи се опитват да открият именно тях - следите на Свръхразума. Идеи не липсват. Едни вярват, че „Посланието на Създателя” е скрито в човешкия геном. Други, че е в безкрайната последователност на числото „Пи” или, например, в елементите на древните каменни постройки като египетските пирамиди, като английския Стоунхендж. Някои се опитват да разшифроват Библията и еврейската Тора. Други - дори календара.

Не търсят там, където трябва, уверени са Хсу и Зий. Според тях Създателят едва ли би адресирал своето „Послание” само до хората. По-скоро го е отправил до всички същества във Вселената, независимо от техния геном, който може и да е различен. Още по-малко като се е съобразявал с местна писменост, религия и система за летоброене. Следователно ,„Посланието”, първо, ще трябва да е универсално. Второ, да се вижда отвсякъде.Трето, да се съхранява неограничено дълго време, докато не бъде видяно от развити същества и не бъде разбрано от тях. А от гледна точка на изброените параметри няма по-добро от реликтовото микровълново излъчване. Вселената е идеална „дъска за съобщения”, твърдят астрофизиците. Достъпна е за всички цивилизации във всички галактики и то в един и същ вид, независимо от това къде именно се намират. С други думи, всеки умник, дори и да изглежда като медуза,като измери реликтовото излъчване, ще получи същата картина, която и ние.

КАКВО Е КАЗАЛ СЪЗДАТЕЛЯТ?

Все пак какво ли е написано там на небето? Разбира се, отговор все още няма. Съществуват само предположения, че „горещите” и „студените” точки на реликтовото излъчване, различими на картата, представляват двоичен код, с който е шифровано „Посланието.” А самите символи са групирани в някаква матрица-таблица. Все още е рано да се заемем с разшифроването. Първо трябва да разберем кои точки на какво съответстват. Тоест да измерим и регистрираме по-малки от установените сега разлики в мощността на реликтовото излъчване.Именно в тази насока ще бъдат извършени и по-нататъшните изследвания, които от година на година стават по-точни. Но още отсега е ясно, че „Послание” има, поне Хсу и Зий не се съмняват в това. Просто е замъглено, сякаш го гледа късоглед човек. Буквите се размиват. Трябва да се сложат очила, за да се види то в най-ясния му и добър вид.

Удивително е, че научният свят не обяви колегите си за малоумни.Учените само започнаха да спорят по някои детайли. Според едни „Посланието” се съдържа в 10 000 знака, според други в по-малко. Размишляват и за неговия смисъл. Хсу и Зий предполагат, че Създателят ни е съобщил за главните физични закони, на чиято основа е създадена Вселената. Опонентите не са чак толкова оптимистично настроени. Според тях в него няма нищо особено. По-скоро е оставен своеобразен печат, подобен на тези, които поставят бижутерите върху изделията си. И е написано: „Това направи еди кой си.” Или пък: „Дипломна работа на студента от пети курс в между вселенската академия еди кой си.” Но дори и да е така, това ще преобърне с главата надолу всички представи за мирозданието, поне на хората, които все още се съмняват в съществуването на Бог...Анализът на „Посланието” ще се превърне в далеч по-увлекателно занимание, отколкото е търсенето на извънземни цивилизации, обещават Хсу и Зий.

НА КАКВО ПРИЛИЧА ВСЕЛЕНАТА?

До неотдавна учените не можеха да се закълнат, че знаят със сигурност формата на света, в който живеем. Съществуваха много варианти - от баналната кръгла сфера до параболоид. Някои дори предположиха, че е като чаша с писалка.От Земята не се вижда как изглежда Вселената отстрани. Но сега, с помощта на сондата WMAP, учените май успяха да определят нейната форма. Изследвайки картата на разпределение на реликтовото излъчване, астрофизиците стигнаха до извода, че Вселената прилича на футболна топка, която сякаш е "съшита" от петоъгълници, от додекаедри. Разбира се, топката е огромна - казва Дъглас Скот от Университета на Британска Колумбия (Канада), но не толкова, че да я смятаме за безкрайна. Учените отново се позовават на странния начин, по който се редуват „студените” и „горещи” участъци - тези, в които Хсу и Зий виждат „Посланието на небето.” А техни колеги чрез компютърно моделиране разбраха, че рисунки с такъв мащаб могат да възникнат само в ограничена по размерите си Вселена. И изчислиха големината й. Оказва се, че разстоянието от единия до другия край на Вселената е само някакви си 70 милиарда светлинни години.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА КРАЯТ?

За това учените предпочитат да не мислят. Обясняват: пространството сякаш е затворено в себе си. Топката, в която живеем, сякаш отвътре е огледална. И ако изпратим от Земята лъч, към която и да било страна, той задължително все някога ще се върне. Някои лъчи дори вече се били върнали, отразени от "огледалния" край. И то не по един път. Затова астрономи били виждали някои (едни и същи) галактики в различни части на небосвода. Освен това от различни страни.

ПРЕЗ ТОВА ВРЕМЕ ВСЕВИШНИЯТ Е РАБОТИЛ НА КОМПЮТЪР?

Сега учените експериментират с т. нар. квантови компютри, в които носителите на информация са елементарните частици. В бъдеще те трябва да увеличат мощността и бързината на изчислителните системи до свръхестествено равнище. С помощта на квантовия компютър ние ще можем да правим изчисления, които не могат да бъдат получени по друг начин - казва по този повод професор Марк Ериксън, завеждащ катедрата по физика в Университета Уисконсин. Възниква въпросът: До каква граница може да се усъвършенства такъв свръхкомпютър? Задал си го е Сет Лойд от Масачузетския технологичен институт. И сам си е отговорил на него. Очевидно е, че най-мощен ще е този компютър, в който са задействани всички частици във Вселената. А според учените те - протони, неутрони, електрони и други подобни, са от порядъка на 10 на 90-а степен. Ако предположим, че тези частици са били задействани от момента на Големия взрив, те вече са успели да извършат 10 на 120-а степен логически операции.
Това е толкова много, че дори не можем да си го представим. За сравнение всички компютри на човечеството през времето на своето съществуване са извършили по-малко от 10 на 30-а степен операции. Лойд се запитал: А ако Вселената е нечий компютър? Тогава, казал си той, всичко, което е в нея, включително и ние, сме част от изчислителен процес. Или сме негов продукт...Значи, някъде трябва да има и програмист. А и програма... Според Лойд, във флуктациите на космическия микровълновия фон може да е кодиран набор от тези изходни данни, които програмират Вселената - така, че да създава сложни структури, включително живи същества. Според логиката на учения, Бог не ни е оставил „послание”, а цяла компютърна програма, която не е задължително да е много дълга.

СЪТВОРЕНИЕТО НА СВЕТА

На определена схема Вселената е представена под формата на чаша. На практика това е само нейната проекция върху плоскост. Както и картата на реликтовото излъчване, чиято сферична картина сякаш е опъната като овал. В овал се изобразява и картата на земното кълбо.

Жреците на съвременната космология твърдят, че Вселената е възникнала от сингулярността. За нищожна част от секундата при Големия взрив нещо с колосална температура и плътност се е превърнало в кварк-глюонна плазма - в своеобразен компот с парченца елементарни частици. По-нататък, разширявайки се и кондензирайки се, се получила материя. Но е било тъмно. Вселената „светнала” и излъчването започнало да прониква едва 380 000 години след зараждането. Как в този момент да не си спомни човек думите на Господ:

„И нека бъде светлина!”

След около 400 милиона години се появили първите звезди, а след това всичко останало, включително и ние самите. Твърди се, че Вселената и досега продължава да се разширява. Това дава на учените основание да заявяват, че някога Вселената е била същата тази прашинка сингулярност. През 1982 година в Парижкия университет се извършва експеримент, който може да се окаже един от най-значителните експерименти на 20-ти век. За този експеримент не е тръбено по новините. Освен ако не четете научни журнали, едва ли някога сте чували името на експериментатора - Алан Аспект (Alain Aspect). Аспект и неговият екип откриват, че при определени обстоятелства, субатомни частици,като електроните, могат да комуникират един с друг в реално време, независимо от разстоянието между тях. Без значение дали се намират на 10 метра или на 10милиона километра, едната частица винаги „знае” какво става с другата и обратно. Проблемът с този факт е, че той нарушава приетото от Айнщайн ограничение на скоростта, с която може да пътува информацията - скоростта на светлината. Пътуването със скорост по-голяма от тази на светлината обаче е равносилно на преминаване на времевата бариера. Това кара доста учени да се опитат да обяснят резултатите, като някои от тях предлагат доста радикални теории.
Това е важен факт, който може да се обясни чрез холографската парадигма, която ще разгледаме в тази статия. Може би светът все пак наистина е„само” една матрица...

Физикът от Лондонския университет Дейвид Бом, например, смята че откритието на Аспект дава основание да се смята, че обективната реалност не съществува, че въпреки солидния си вид Вселената е от огромна холограма. За да разберем защо Бом прави това зашеметяващо изявление, трябва да знаем какво се крие зад понятието „холограма.” Холограмата е триразмерно изображение (фотография), направено с помощта на лазер. За да направим холограма, обектът първо бива осветен от лазерен лъч. Тогава втори лазерен лъч отскача от отразената светлина на първия, а получената резонанса картина се запечатва на филм. Полученият филм прилича на нищо незначеща мрежа от светли и тъмни ивици. Да се види хорограмата, към филма се насочва трети лазерен лъч, за да се визуализирана пълно тримерния образ на снимания обект.

ХОЛОГРАМА

Триразмерността на тези изображения не е тяхната единствена забележителна черта. Ако холограма на роза бъде срязана наполовина и след това осветена от лазер, всяка половина ще проектира цялата роза. Получените половинки могат от своя страна да се разделят още веднъж на по две четвъртинки. Всяка от четвъртинките при облъчване отново би визуализирала холограма на цялата роза. Това свойство от природата на холограмата ни дава нов поглед върху разбирането за организация и ред. През по-голямата част от съществуването си западната наука се е развивала с презумцията, че най-добрият начин да разбереш физически феномен е да го разбиеш на съставните му части и да ги изследваш. Холограмите ни показват, че някои неща във Вселената може да не се поддават на този подход. Ако се опитаме да разпаднем на съставните й части една холограма, ние няма да получим парчетата, от които е направена, само ще получим по-малки "цели"(1:1 с оригинала) холограми.

Тази гледна точка навежда Бом на различен начин на разбиране на откритието на Аспект. Бом смята, че причината субатомните частици да остават в контакт една с друга, независимо от разстоянието между тях, не се дължи на факта, че те си разменят някакви сигнали на пред-назад, а защото тяхната разделеност е илюзия. Той смята, че на някакво друго ниво на реалност такива частици не са индивидуални, отделни, а части от едно фундаментално цяло. Бом предлага следния пример за визуализиране на своята теория. Представете си аквариум, в който има риба.

Представете си, че не можете да видите аквариума директно, а го наблюдавате с помощта на две камери - едната насочена към предната стена на аквариума, другата - към някоя от другите стени. Гледайки само мониторите, е вероятно да решите, че наблюдавате две различни риби. Тъй като камерите са разположени под различен ъгъл, всяка от рибите на екраните ще изглежда леко различна.

След известно време наблюдение ще стигнете до извода, че между рибите съществува някакъв вид зависимост. Неузнавайки за реалната ситуация, може от направените наблюдения да се стигне до извода, че двете риби комуникират помежду си на момента, но това, както знаем, не е вярно. Според Бом това е, което се случва при експериментите на Аспект. Според него комуникацията със скорост по-бърза от скоростта на светлината, която наблюдават Аспект и екипа му, му дават основание да смята, че съществува различно ниво на реалност, което не можем да възприемем, по-сложно измерение, което е аналог на аквариума от примера. За Бом електроните и другите субатомни частици ни се струват отделни, тъй като можем да видим само част от това по-сложно измерение.
За Бом тези частици не са отделни части, а страни на по-дълбока единност, която притежава холографски свойства и е неразделна, също като спомената в началото роза. И тъй като всичко във физическата ни реалност е изградено от тези елементарни частици, то Вселената, според Бом е проекция, холограма. Ако това е вярно, то тя трябва да притежава някои изумителни свойства. Ако разделеността на частиците е илюзорна, то това означава, че всички и всичко във Вселената е свързано едно с друго. Всичко е във всичко, и въпреки, че човешката природа винаги търси начини да категоризира и разделя, различните явления във Вселената и всички видове разделение са по същността си изкуствени и цялата природа е една безкрайна мрежа.

ВСЕЛЕНАТА Е ЕДНА ОГРОМНА ХОЛОГРАМА

Бом не е единственият изследовател, който намира доказателства, че Вселената е холограма. Работещият независимо от Бом в сферата на мозъчните изследвания, неврофизикът от Станфорд Карл Прибрам също стига да убеждението за холографската същност на Вселената.

Прибрам стига до холографския модел, тръгвайки от загадката как и къде в мозъка се съхранява паметта. Десетилетия наред множество изследвания показват, че паметта не се съхранява на точно определено място, а в целия мозък. В серия от експерименти през 20-те години Карл Вашли открива, че независимо каква част от мозъка на плъх премахва, той не може да заличи неговата памет затова как да изпълнява сложни задачи, които е научил преди хирургическата намеса. Големият проблем тогава е бил, че никой не е познавал механизъм, който да обясни тази особеност на паметта. През 1960-та година Прибрам се запознава с концепцията на холографията и разбира, че е намерил обяснението, което са търсели изследователите на мозъка.

Прибрам смята, че паметта се съхранява не в невроните, или в малки групи от неврони, а в шаблони от нервни импулси, които се пресичат в целия мозък по същия начин, както светлите и тъмните интерферентни линии пресичат цялата повърхност на парче филм с холографско изображение. С други думи, Прибрам смята, че мозъкът е сам по себе си холограмен филм. Теорията на Прибрамби обяснила защо човешкият мозък може да съхранява толкова много информация в толкова малко място. Изчислено е, че човешкият мозък има капацитета на запамети информация от порядъка на 10 милиона бита по време на средно продължителен човешки живот.

Друго свойство на холограмите, което не споменахме досега, е именно големия им капацитет за съхранение на информация ( бел. ред: вече са в разработка дискове на принципа на холограмите, които ще побират нещо от порядъка на 100 GB информация, при размер колкото сегашните дискове). Достатъчна е минимална промяна на ъгъла, под който двата записващи лазера облъчват фотографския филм и е възможен записа на много различни изображения на една и съща повърхност. Практически опит показва, че в един кубичен сантиметър филм може да се съберат близо 10 милиона бита информация. Нашата необичайна способност да извличаме каквато информация ни трябва от огромното ни информационно хранилище на спомени, ще става все по-разбираема, ако мозъкът функционира на принципа на холограмата. Едно от най-удивителните неща в човешкия мозък е взаимосвързаността на всяко парченце информация – една друга характеристика, присъща само за холограмите. Тъй като всяка част на холограмата е безкрайно свързана с всяка друга нейна част, то това може би е най-съвършеният пример за взаимосвързана система, с която разполагаме.
Аржентинско-италианският изследовател Хюго Зукарели (Hugo Zucarelli)наскоро пренесе холографският модел в света на акустичните явления. Озадачен от факта, че хората могат да локализират източника на звук без да въртят главите си, дори когато не могат да чуват с едното ухо, Зукарели открива, че холографските принципи могат да обяснят тази способност. Зукарели също така разработва технологията за холографния звук - техника за записване, способна да възпроизведе акустични ситуации с един невероятен реализъм. Скорошни експерименти установяват, че всяко от сетивата ни е чувствително към доста по-голям спектър от честоти, отколкото се предполагаше доскоро. Изследователите откриват, например, че визуалната ни система е чувствителна към звукови вълни че чувството ни за мирис частично зависи от така наречените осмични честоти, и че дори клетките в телата ни са чувствителни към голям честотен диапазон. Според някои учени тези открития предполагат, че холографската природа на съзнанието е отговорна за преработването и разделянето на тези честоти във формата на конвенциалната чувствителност.

Най-интересно става обаче, когато обединим холографния мозъчен модел на Прибрам и холографната теория за Веселената на Бом. Ако конкретността на света е вторична реалност и това, което е „там,” е всъщност холографско трептение, и ако мозъкът е също холограма и избира само част от трептенията и математически ги превръща в сензорни възприятия, какво тогава е обективната реалност? Казано по-просто - тя спира да съществува. Религиите на Изтока дълго време са проповядвали, че материалния свят е Мая - илюзия, съответно въпреки че мислим, че сме физически същества, движещи се във физически свят, това също е илюзия. Ние сме само приемници, плаващи през калейдоскопично море от честоти, и това, което извличаме от това море и трансформираме във физическа реалност, всъщност е само един канал от многото в холограмата.

Тази нова картина на реалността, синтез на гледните точки на Бом иПрибрам, се нарича холографна парадигма, и въпреки, че много учени я посрещат със скептицизъм, тя стимулира други. Холографната парадигма, ако се допусне, че е вярна, би обяснила много явления, които за момента са черни дупки в научното знание - медицина чрез визуализация, телепатия, пътувания извън тялото и други, които са разгледани или ще бъдат разгледани в други статии…

www.epochtimes-bg.com/2006-01/2006-07-30_05.htm
Photo

Post has attachment
4. ПРОГРАМНО НАЧАЛО НА СЕМАНТИЧНИЯ ЗАРЯД

Информация, съдържаща основните епизоди от развитието на човешкия живот, е заложена още преди неговото раждане. Реалната форма, намираща се във Вселената на прасъздателите, изпада в състояние на покой. Разумът се излъчва чрез енергийната нишка и се направлява по посока, по която се движи информационната определеност. Започва състояние, което за реалната форма се равнява на сън. Тогава от нея се излъчва енергийно ядро,което се усвоява от определен център на Правселената. То се приема от енергиен център на Вселената-първообраз. В мига на абсорбирането на енергията се заражда зачатието в майчината утроба. Разликата във времето, съществуваща в отделните Вселени, позволява на енергийния заряд да се централизира в Божествена форма. Така се обособява човешкият индивид, който отговаря на енергийната съвместимост на форма от друга Вселена. За това са необходими определени годишни цикли, които позволяват на подобието да се изравни с формата-първообраз от Правселената. Когато ние се раждаме за живот, там някой изпада в състояние на хипнотичен сън. Успешното включване на земна форма към енергийна, това е началото на човешкия живот. В Библията е отбелязано така:

„И създаде Бог човека по свой образ и подобие!”

Формата на човека е божествено подобие, докато разумът е семантично ядро, което изпълнява една и съща функция, да енергизира тела, намиращи се в две Вселени. Благодарение на енергията се осъществява зависимост между форма и разум. Това е едно доказателство, че програмирането на човешкото съзнание се извършва още преди да се е фиксирал зародишът. Главната вместимост между тях винаги е била основният проблем, разискван на вселенските събори. Засега това е тайна, до която човешкото съзнание не бива да се докосва. Формата, която заема човешкият индивид, се анализира от селективните центрове на двете Вселени. Малко са различията, фиксирани върху лентата на техните компютри. Жизнените тела на прасъздателите, се отличават със своята пластичност. Материята, от която са създадени, се доближава до тази на човешката плът.

Водата като основен компонент заема половината от нейното съдържание. Аналогично е подобието и в жизнените съставки на кръвта. Червените телца обуславят кръвната картина, която се извършва на базата на един и същи орган. Сърцето изтласква кръвта към кръвоносните съдове. Това се анализира от черния дроб, който се нарича кръвен център. Физическото тяло на формата-прасъздател се развива по същите еволюционни закони, по които се развива и вашата. Структурата на човека е едно доказателство за закономерност между физическите атоми и молекули. Благодарение на определен аналитичен код, отговарящ на семантичната зависимост между аналитичните числа, се извършва съвпад между отделните съставки и определеният модул за развитие е вече готов. Програмира се структура, която наподобява самата структурата на Създателя. Вашата форма е благословена. Аналитичната памет на човека е едно доказателство, че тялото е определен модул, който трябва да приеме енергията. Успешно се извършва енергийна трансформация, осъществяващата връзката между двете форми.

Позволявам си да излъча информация, която досега не биваше да се излъчва от паметта на човека. Главната конструкция на тялото е движещото звено, което може да се изменя, докато формата, която се намира в покой, не съвпадне изцяло с тази, която се ражда за живот. Енергийната съставка поема напълно двете нива на информация и ги трансформира ведно. Половината се изживява в определения срок за развитие, а другата се използва за енергийно изчистване. Докато формата, която завършва земния си път, не напусне пределите на Вселената, енергията не може да се върне там, откъдето вече се е излъчила. Необходимо е енергийно пречистване на семантичната информация. Тя трябва да се излъчи от слънчевите центрове с такава чистота, с каквато се е всмукала при раждането. Ако сега това ви звучи с езика на фантастиката, ще дойде време, когато вие ще го определяте като истина. Само кристално чиста енергия се приема обратно във Вселената-първообраз. Формата, която там се събужда за живот, очаква същата енергия, каквато е изпратила, преди да се потопи в състояние на покой.

Дали зоната, намираща се между двете Вселени, е причина за изкривяване на пространството и семантичната определеност, все още не е установено? Сега се работи по изправянето на светлинния лъч, който трябва да пренася енергията в праволинейна посока. Включването на система за всмукване от една Вселена в друга, се нарича съвпад между енергия и модул. Позволявам си да ви уведомя, че това, което вие научавате, никой до този момент не е разисквал във вашия илюзорен обсег на развитие. Сега човечеството е изправено пред проблема. Дали да поеме подадената ръка от Вселената-прасъздател, или да си остане на същото ниво на развитие? Животът ще го докаже този момент с определена програмна наситеност. Двигателният център на излъчващия разум винаги трябва да бъде в корелация с двигателния център на приемащия. Енергията трябва да съвпада със семантичната си насоченост и в двете Вселени. Тази формулировка е движещият механизъм, по който ние работим много упорито. Трябва да се установи пълен синхрон между излъчена и приемаща енергия. Ако сега този момент се определя за закономерност на програмиране, за в бъдеще той ще се заложи като програмен елемент, по който ще се равнява цялата енергийна система в двете Вселени.

В тях започва жизнено важен период на развитие. Той трябва да се регулира от Вселената-прасъздател, за да централизира слънчевите центрове с Вселената-двойник. Засега това не се класифицира като основен недостатък, но когато се забележи различие в развитието на енергийната насоченост, обслужваща двете форми, ще се наложи обработка на семантичните центрове. Затова резултатът ще се излъчи впоследствие, когато определени системи започнат да работят в пълен синхрон. Това е сложно за човешката психика. Трябва да започнем излъчването на сложни информационни ядра, след като вече установихме, че определени семантични заряди от човешката раса възприемат сложните аналитични единици толкова успешно, че и ние сме в известно недоумение. Това е невероятен успех и той ни изненада със своя краен резултат. Не очаквахме, че толкова бързо ще се пробудят смислови единици, за да достигнат до нивото на Божествения разум.

Човечеството живее под знака на Водолея, затова никой не трябва да се съмнява, че определени индивиди ще достигнат равнището на първоначалната фаза много по-преди от останалите. Приемате го като признание. Нека си остане такова и за в бъдеще, когато на нас наистина ще ни е необходимо вашето израстване като връх, към който ние се стремим от хилядолетия. Внимателно изучаваме човешката психика и достигаме до извода, че тя наистина може да се изравни по семантична насоченост с енергийната чистота на излъчената. Така вече формите, на които залагаме, ще са действителност. Остава само да бъдат заложени като модел за следващите поколения. По тях ще се равнява човечеството.

Една част от живота на нашата Вселена вече е отминал. Остава втората половина, когато тя ще започне да се подготвя за събуждане. Независимо че се осъзнавате за реалност, вие се намирате в определено състояние на сън в пределите на една друга Вселена. Предстои тя да се събуди, което означава, че сега започва период за подготовка на възвръщане на енергията от едната Вселена в другата. Това вече обяснява желанието на тези,които живеят във вашата Вселена, да се определят като енергийни двойници, достигнали равнището на първообразите. Вие трябва да израснете до степента на семантично извисяване, което вече се равнява на енергийната определеност на първообразите. Човешката психика е достатъчно подготвена за възприемане на новата епоха, Епохата на Водолея. Програмирането на нейните идеи в човешкото съзнание, се извършва от центъра на Енергийния разум. Човечеството се нуждае от основна промяна на семантичния си заряд. Ще се достигне до етап, в който енергийната определеност на индивида ще зависи от общия център на излъчване.

ПРЕЛОМ В ЧОВЕШКОТО СЪЗНАНИЕ

Щастието на хората се обуславя от земните наслади, цената на които се заплаща от индивида. Новата епоха ще се изгради на базата на духовното израстване. Трябва да се направи прелом в съзнанието на човека, който ще успее да разчупи материалната черупка, за да се извиси към космичното съзнание. Докато земната чувствителност не се пребори с навика да поставя материалното на преден план, вие ще се намирате на прага между две епохи. Семантичната определеност трябва да се измени. Сега аналитичната памет се програмира за многопластово развитие. Започва епоха, в която жизненият стандарт на населението ще намалява за сметка на съзнанието. Ако човек благославя земните наслади, той никога няма за се докосне до Божествените. Съзнанието му ще се разчупи по посока на космичното, ако той вече ще няма за какво да се грижи. Енергията ще се докосне до мозъчните центрове, които ще отварят нови канали за връзка с Космоса.

Формата на разума ще се измени за сметка на съдържанието. Малък обем, но с все по-голям обхват на действие. Онези от вас, които постигнат сами синхрон с космичните излъчвания на разума, ще успеят да се докоснат до смисловия заряди да вложат себе си в двигателния му център. Разликата в тях и другите форми ще се състои в това, че те ще могат да улавят сигнали от Космоса и да ги трансформират в съзнанието си. Човечеството ще заложи себе си като една бъдеща основа, върху която ще се гради Епохата на Водолея. Тогава новата енергийна струя ще се отправи от центъра на Вселенския разум към земната повърхност. Много от хората няма да успеят да се приспособят към нейните трептения, затова този период се нарича селективен.

Сега ще се запитате с цената на колко жертви ще се извърши това. Разсъждавайте внимателно, докато го оценявате от гледна точка на материята, това може би ще е вашата истина. Но ако погледнете от програмното начало на Разума, ще разберете, че енергията е по-важна от материята. Животът на човека протича в материалното измерение на времето. Никой не може да докаже обратното. Земната материя е божествена форма, която сам Разумът е определил за съществуване. Тя е доказателство, че човек е подобие на разум, който се намира във Вселената на прасъздателите. Определя се като звено,изпълняващо функцията между образ и подобие. Хармоничното съчетание между енергия и материя, се нарича земна форма и се вписва в паметта на Вселената с главни букви. Никой не може да отрече нейното съвършенство. Кой би се почувствал ощетен от разликата, с която се измерва нейното значение?

Човешката форма се възприема като божествена и това е самата истина. Бог е определил неговият образ да се запечата в подобие и аз ще ви помоля да се съобразявате с това. Никога не се опитвайте да се различавате от Божествения образ, който е в определена зависимост от вашата форма. Затова, когато не можете да се докоснете до неговия разум, вие се чувствате непълноценни. Започвате да извършвате нецелесъобразни действия, за които после вие съжалявате. Формата на човека е едно доказателство, че семантичният заряд на Разума се е въплътил в определен модул. Ако той е едно точно отражение, това е чудесно.

Това означава, че така ще се развива за в бъдеще неговият земен образ. Успешно се е извършило холографско отражение на енергийната съставка на Разума. Нали вече знаете какво е холограма? Енергийна материализация на образ, който се отразява в пълна трансформация на далечна форма, считаща се за начален модул. Фазата, която се измерва в темпорални отрязъци, се нарича човешки живот. Формата на обекта се задвижва върху определен енергиен предавател. Желаната холографска система се отпечатва върху материална форма, намираща се във Вселената-двойник. Така се ражда човешки индивид като холографско подобие на образ, жизнено съществуващ във Вселената - прасъздател.

Христос е подобие на Божествения образ, при който енергията се развива заедно с материята. Така вече се дава възможност на определени образци от Паралелната вселена да се енергизират в този вид, в който се намират и в другата. Формата се разлага на атоми и молекули, които се съграждат в енергиен ембрион, вложен чрез лазерен лъч в определена утроба за развитие. Така ще запомните, формата на Христос се дематериализира в определена семантична единица, запаметяваща неговия образ. След това тя се трансформира заедно с лъча, който се излъчва от определен енергиен център на Вселената-прасъздател и се улавя от огледалния му образ във вашата Вселена. Така се пренася енергия, съдържаща в себе си точния код на божествено тяло, което трябва да се трансформира в подобие.

Налага се усвояване на семантичния заряд от майчината утроба, земна форма, която може да го изхрани. Така жизнената форма на Христос се заражда благодарение на аналитичната паметна имплантирана зародишна клетка в утробата на жена, определена да бъде негова майка. Операцията се извършва чрез лазерен лъч, съпровождащ молекулата на ДНК, изкуствено внедрена в утробата на женския организъм. Така се достига до безкръвна мисловна трансплантация на генна структура, дошла от Вселената на прасъздателите. Формата на Мария е била наблюдавана от Божествения разум, който се синхронизира с нейната енергийна честота. Когато се взема решение да се даде живот на божествена енергия, Мария е била благословена от Разума. Заражда се човешки индивид, носещ със себе си бащината повеля. Детето да се роди в земна форма, но да носи семантичния заряд на Божествения син. Вие никога няма за осъзнаете истината за неговото раждане. Сега, когато в България се претворява един Втори Израел, за да поеме шанса на изкупление на хората пред Страшния съд, сигурно ще си кажете, че това е една религиозна заблуда, в която се опитват да ви потопят.

ТРАНСЛАЦИЯ НА ЖИЗНЕНИТЕ ФОРМИ

Така не бива да се разсъждава.Енергийният Апокалипсис вече виси като смъртна заплаха над всички тленни тела. Животът ви е в опасност и ние не можем да седим и да чакаме. Затова се взе решение успешно да се претворят енергии, които са действали като основни двигатели на епохата в древен Израел. С тази разлика, че сега няма да има Непорочно зачатие. То може да се извърши само веднъж в еволюцията на световете. Започна транслация на жизнено важни за Епохата на Водолея енергийни заряди. Аналитичната памет на определени лица, действащи преди 2000 години, сега се претворява като една допълнителна енергийна защита на Земята. Тя може би ще успее да спаси земните жители. Цената на това енергийно обновление се равнявана милиони ядрени частици, които се внедряват в земната обвивка. Знаем, че това ще повлияе успешно на нейното резорбиране с негативния Антихрист. Аурата на Земята трябва да се смеси с допълнителна енергия от вселенските слънца, за да успее да отхвърли от себе си черното було на Антихриста.

Никога не анализирайте това като опит за намеса във вашите съзнания. Такива винаги е имало, но сегашната е достатъчно уравновесена, за да бъде програмирана с новите индивидуални инкарнации. Тялото ще приеме великолепната израелска енергия, ако е в унисон с нейната енергийна честота. Само тогава може да се очаква успех, реализиран на базата на Божествения принцип за успешно претворяване на енергийно тяло във физическа форма. Дали, ако успеем да въздействаме по начин, който е съвсем различен от приетата преди 2000 години програма, ще можем да достигнем до завършек, различен от крайния финал за внедряване енергийния вариант на Апокалипсиса? Определено е Епохата на Водолея да бъде една нова епоха, която ще централизира в човешките тела енергия с ново семантично съдържание. Аналитичната памет на Разума ще излъчи енергийни импулси, съдържащи информационен заряд със съвременно звучене.

България се явява тази страна, която ще поеме енергийния фон на Разума. Хората трябва сами да знаят, че енергията на Христос вече е претворена в земно тяло. Страната е Вторият Израел в жизнената история на човечеството, която ще бъде новият шанс за спасението наземните жители. Забързани в своя ежедневен бяг вие не можете да осъзнаете всичко, което се излъчва от семантичния център на Разума. Ще започне духовно издигане на народа, който досега е бил на най-ниското стъпало в духовната еволюцията на цялото човечеството. Великолепни енергийни форми обитават човешки тела. Много от тях сами не подозират колко са важни за възхода на човешката еволюция. Вие ще бъдете изкупителна жертва. Понесохте социални беди, които се равняват на вътрешен духовен катарзис.

Опитайте се да се осъзнаете като водачи на българския народ, за да изпълните повелята на Бога. Да бъдете на върха на своето развитие. Българите са силна нация. Тя идва от древността, за да ви припомни своя божествен произход. Още от самото начало теса били на върха на своето развитие. Сега там ще поставим техните наследници по енергия, а това са великолепните българи. Силна нация е българската. Тя устоя на предизвикателството на времето и сама се определи като единствена, която ще накара жителите на планетата да се почувстват нейни спасители. Трябва да осъзнаете ситуацията, в която се намира страната. Кризата е най-силното доказателство, че вие ще бъдете тези, които ще получат духовното богатство на света. Никога не унивайте, всичко е преходно и то се претопява в устоите навремето. Далече сте от материалните блага, но сте близо до богатството на човешките души. Тази аналитична формула, която се залага за бъдещето на една епоха, не може да се изкаже в нейната цялост. Тя се съдържа в толкова много човешки съдби.

Щастливи хора сте вие, българите,след време ще се изравните по величина, която само евреите притежават. А те бяха носители на енергийния заряд на Христос. Ако изживеете отново същия импулс като тях, аз мога да ви уверя, че след това другите ще се приравнят по вашите умствени заложби. Епохата на Водолея се анализира се като епоха на силни личности, които ще я издигнат на пиедестала на величието. Много е важно да се изключи старото съзнание и на негово място да се установи новото. Сега аналитичната памет на човека се включва в паметта на Вселенския разум. Получава се енергиен вакум, който поглъща изразходената енергия и я усвоява за следващата преработка. Изконсумират ли се енергийните струи, те се връщат обратно в центъра на Вселенския разум, където се подлагат на енергийно претопяване. Така пречистената енергия е готова да се върне обратно в семантичния заряд на Разума, за да се зареди с информация, която е съвсем различната от предишната. Това означава, че след смъртта тялото изтлява, но душата е енергийна единица, влагаща се за обмен между различните форми на планетите.

Установява се връзка между материя и енергия, която се запазва винаги като информация, заложена в семантичното ядро на душата. Изключително важна съставка представлява енергията. Тя може да съхрани в себе си спомена за всички инкарнации на човека дотогава, докато някой не наруши нейните семантични закони и ги програмира за една нова енергийна форма. Разумът на Вселената съхранява всички човешки съдби. Той се явява ядрен енергиен трансформатор, отразяващ аналитичната памет на паралелно разположен в друга Вселена програмен център. Принципът, който съществува между тях, се изгражда на базата на енергийния обмен. Затова може да се каже, че жизненият цикъл на човека е един непрекъснат кръговрат. Самите ние трябва да сме спокойни, когато наближи краят на нашия земен живот. Божественият заряд е вечен, човек никога не бива да изпада в униние от това, че тялото му е тленно. Той трябва да знае, че аналитичната му памет се запазва за вечността. Как да обясним на тялото, което не усеща вече същите импулси по начина, по който е било биологично заредено? Малко хора днес могат да се примирят със смъртта,след като отдават всичко на физическите усещания.

Еволюцията на човека продължава вече милиони години. Формата отмира, но енергията продължава да еволюира в по-висок етап на развитие. Достатъчно е това да се възприеме като основен закон на Божествения план, за да се определим като вечни. Позволете ми сега да определя вашето мислене за семантична изява на енергията, която се въплътява в тялото. Вие притежавате тази великолепна субстанция към семантичния заряд на формата. Фазата, определена като жизнен цикъл, е енергийната единица, измерваща се в определен темпорален отрязък от времето. Само този, който изживее цикъла на своя живот пълноценно, само той може да изкачи едно стъпало по-нагоре в спиралата на неговата еволюция. Достига се до върховна енергийна форма, когато се преминат седемте нива на човешката еволюция. След това енергията вече се претворява в Божествен заряд, който сам може да се откъсне от Разума и да еволюира в индивидуален. Той се усъвършенства винаги, независимо че се намира визуалирано състояние спрямо своя излъчвател. Навсякъде във Вселената има свободни енергийни ядра, които действат на базата на свръхсъзнанието. Това са така наречените свободни души, действащи в областта на Тибет.
Photo

Post has attachment
6. ЕПОХАТА НА ВОДОЛЕЯ

Силна епоха е Епохата на Водолея. Тя се анализира като един абсолютен връх в семантичния заряд на Вселената, формата на която продължава да се разраства. Милиони ядрени частици се разпръскват от двигателния център на Разума и се умножават по недостижими до човешката памет числа, вследствие на което Вселената се разширява с всяка секунда. Хармонията в нея трябва да бъде на висота. Това определя главната съвместимостта между формите на първообраза и отражението. Причината, поради която Вселените се разширяват, е линейното разпространение на енергията.

Ако това се изрази с постоянна величина, формата на Вселената би се взривила под напора на термоядрените слънца, които дишат в огнената й атмосфера. Животът се развива по спираловидна линия. Ако това се възприеме като истина, можем да кажем, че тя означава един безконечен цикъл, който никога не може да се вмести в строго определени канони. Ядрената енергия е безгранична. Импулсивността на Вселената е свързана с определен и вселенски закони. Винаги се реагира на енергийния вакум и ако се появи празнота, тя вече трябва да се запълни с една енергийна плънка, която да осъществи хармонична безупречност на вселенската форма.

ВСЕЛЕНСКИ РАЗУМ

Засега сега не се вмествате в понятието на отделни енергийни единици, вие съществувате като едно общо енергийно ядро. Милиони енергийни звена се фокусират в енергиен център, съставящи Вселенския разум. Това е аналитично определение на неговата същност, която се намира в една енергийна зависимост от вашите биологични тела, излъчващи към него силна енергийна верига от взаимно свързвани звена. Дали Земята ще може да се включи в новото обновление на енергийните центрове, сега не може да се каже. Епохата на Водолея ще се изяви в съвършенството на човешките съзнания.

Те сами ще се включат в семантичния център на Разума, да се изравнят с неговите честотни трептения. Програмираната мозъчна дейност се влага в енергийната компютъризация на Разума. Получава се включване на нови мозъчни центрове за вселенска обменна информация. Това се нарича енергиен взрив в биологичното развитие на човека. Трябва да знаете, че новата епоха ще осъществи пълна връзка между вселенския и човешкия разум. Цената наистина е висока. Много тленни форми ще се стопят под напора на енергийните излъчвания, но това не бива да се възприема като решаващ фактор за тяхното обновление. Селекцията ще се извършва по семантичната кодираност на лентата, отразяваща еволюционното развитие.

Вселенският компютър е изграден на базата на аналитичните числа, влизащи в състава на числовите редици. Ще трябва някой да задейства тяхната семантична определеност, за да могат да се включат в смислови звена, определящи човешката индивидуалност. Жизненият цикъл на човека се вгражда в основата на неговия енергиен заряд, който се намира в двигателния център на Разума. Тогава по семантични закони числата се подреждат в строго определен ред. От своя страна той се влага в енергийния заряд на индивида и се получава един определен информационен завършек, който трябва да се изживее при влагането на душата в тялото. Човек се ражда със строго определен семантичен заряд.

Началото се дава с първия вик на новороденото, който одухотворява тялото. Зависимостта между индивидуалната памет и вселенската се осъществява на базата на закономерност, според която енергията никога не се саморегулира. Тя се направлява от център, свързан с отделните енергийни звена. Ако той не регулира тяхната насоченост, може да се стигне до импулсивно прегряване на енергийните неврони. Тогава мозъчната дейност, която възприема техните импулси, ще стане неконтролируема.

Хармонията съществува на базата на взаимната обусловеност между мозъчен център и енергийната честота. Ако тя се наруши от силно излъчени импулси, вибриращи в различен ритъм с мозъчните, дейността му се децентрализира и индивидът изпада в пълно психично разстройство. Поради несъответствие между мозъчния център и енергийния заряд, аналитичната памет на човека може да се наруши до степен, равна на слабоумие. Това вече е следствие на едно енергийно претоварване. Когато семантичният заряд се излъчва от ядрената пещ на Разума, се класифицира като една грешка на Вселенския компютър, която се отразява върху човешкото развитие като слабост на психиката.

Определете себе си като здравомислещи единици, които никога не са достигали до това състояние. Трябва да се балансира между енергийния център на Разума и мозъчния център, за да се уравновеси техния заряд. Ако се извършва безучастието на съзнанието, човек може да бъде сигурен, че животът му е застрашен от злополуки. Когато самото съзнание участва активно в промяната на семантичния заряд, това се определя като един направляващ фактор, носещ се от предишните жизнени инкарнации.

КАРМИЧНАТА ОБВЪРЗАНОСТ НА ЧОВЕШКИЯ ИНДИВИД

Достигнахме до така наречената кармична обвързаност на човешкия индивид. Достатъчно е да си припомните някои от вашите предишни съгрешения, за да си обясните тежките недъзи на сегашния биологичен продукт. Вие си носите кармата от векове, а това означава, че никой друг освен вас не е отговорен за нея. Затова понякога човек страда много повече, отколкото заслужава в този живот. Той не може да осъзнае причинно-следствените връзки, които са изградени на минали прегрешения. Този закон съществува, за да се изхвърли енергийният излишък, който се натрупва в отделния заряд поради предишни различия в човешкия живот. Трябва да се изплати кармата, да настъпи уравновесяване на енергийните центрове между индивидуалния мозък и разума на Вселената. Индивидуалното щастие зависи от общата мисъл, закодирана в неговия семантичен център от началото на неговото енергийно възпроизводство.

Понякога формата-първообраз, която се влага като основен определящ фактор за бъдещия живот на индивида, изпада в състояние на импулсивно напрежение. Тогава вашият заряд се енергизира много силно и вие просто не можете да се удържите от щастие. Тази енергия,която се изпраща по флуидната нишка, ще я изразходвате за прекрасни настроения. Когато сънят е наситен с много мъка, това означава, че се е достигнало до енергиен спад във формата-вложител и той се превръща в един мъчителен живот. Вие не можете да разберете защо трябва да го изживеете по този непоносим начин. Трябва да издържите на тази определеност да бъдете изкупителна жертва на мисъл. Достигнала до състояние на транс, тя може да се справи с изравняване на амплитудните трептения на общата енергия.

Аз ви обяснявам едни човешки състояния на щастие и на скръб, които винаги ви съпровождат във вашия живот. Ако вие умеете да им се противопоставяте, ще се изравните по импулсивни трептения с първообраза и ще достигнете до състояние на енергиен възход. Тогава вие ще бъдете в състояние, наречено блаженство, което се равнява на Божествена благословия. Пожелавате си щастливо преживяване и то винаги се случва благодарение на вашата силна вяра в невидимия образ, който съществува в Паралелната вселена.

Сами се енергизирате от центъра на Разума, когато изравните степента на вашите честотни трептения. Определено е те винаги да са в синхрон, но понякога човек сам си е виновен, излизайки извън релсите на човешката обусловеност. Тогава се получава импулсивно напрежение, което може да се нарече прегряване на нервните влакна. Никой не може да ги върне обратно в изходната им позиция. Те винаги трептят в честота, различна от тази, към която са били настроени, преди да изпаднат в това състояние на неконтролируемост. Човешката памет също пази в себе си подобни стресови състояния и когато те се събуждат за живот, може да се очаква бум в психиката. Никога не задържайте в себе си импулси на настроения. Те могат да станат непреодолима преграда към нови постижения на вашата мисъл.

Изхвърлете ги от обсега на мисловните си процеси, иначе те ще останат тежко бреме за вековете, идващи след вас.

Силна е аналитичната памет на Вселената. Тя пази всички събития, които се случват във вашия живот. Ако понякога човек успее да проникне по начин, по който сега се осъществява това,могат да се възкресят спомени, свързани с вашето минало. Вие просто трябва да се върнете с мисълта си назад, за да се докоснете до мисловните си образи на предишни преживявания. Така се достига до състояние, наречено психичен резонанс. Формата-първообраз изпада във фаза на спокоен сън, а животът на човека продължава да се развива по каноните на Разума, които се включват в програмно енергийно русло. Сега ще се допълни тази представа за развитието на човешкия разум, реализиран на Земята в материална форма. Един сън ще завърши с усъвършенстване на психичната нагласа, позволяваща неговия пълноценен живот да се продължи от формата-първообраз.

Аналитичната памет на човека се фиксира отново от човешкия разум. Тя трябва да поеме обратния път, който ще я докосне до мозъчните центрове на паралелната форма и тогава сънят ще се превърне в реалност. Човек се събужда, за да прекара един ден от своя реален живот. Вашият сън остава в неговата памет като нещо илюзорно. Само определени индивиди си спомнят, че някъде те вече са преживяли невероятни неща. Усещанията се влагат отново в мозъчната кора, която изпраща сигнали към паметта на първообраза и те се съхраняват там като един бъдещ мисловен заряд, който винаги ще се използва при следващите сънища. Сега вие сте съкрушени, че не можете да се изравните по памет с формата, която е основен двигател на жизнения ви цикъл. Какво да се прави? Така е заложен енергийният обмен от Разума, който ние с благоволение наричаме „Неназованата тайна.”

Усилията да си спомните предишните преживявания, са непосилни. Те си остават само един спомен, запечатан дълбоко в паметта на човека. Щом реалната форма изживее деня на своята реалност, тя се приготвя отново за следващия си сън. Това означава, че вие можете да се преродите в земно тяло и да продължите своето съществуване в илюзорния свят. Този път обаче мисловният потенциал, заложен в свръхсъзнанието на първообраза, ще се трансформира в друга информационна система, която ще отрази поредния сън на реалния свят. Успехът ще зависи от начина, по който той ще бъде реализиран. Ако обаче се използва положителният семантичен заряд в превес пред другия, може да се очаква следващият ви живот да бъде едно по-високо стъпало във вашето съзнание. Докато сънува, другата форма изпада в състояние на едно биологично замразяване. Физическите органи работят, за да поддържат степента на енергийно претворяване на вашата форма. Те не функционират в пълния смисъл на думата.

Разумът действа в една друга Вселена, а формата резорбира импулсите на своите органи и ги претворява в един хипнотичен сън. Определено е вие да бъдете реалност, докато те сънуват. Вие никога не бива да се определяте като илюзорни форми, това ще омаловажи вашата жизнена същност. Разбирате ли сега? Животът представлява поредица от периодични инкарнации на енергията, която е най-важната съставка на жизнените цели. Дали това ще се анализира от паметта на човека, или ще си остане само като симбиоза,не може да се каже? Той трябва да знае, че мисълта го възпроизвежда за живот, а тя самата е величествена по своя строеж. Фиксира го в определена форма, при което човек винаги се ражда за живот с един точно определен информационен заряд. Сега вече знаете тайната на човешкия живот. Трябва да я запазите за съхранение и да се замислите върху въпроса. Действително ли вие сте сънят, или една нова реалност за следващите претворявания на вашата енергия?

Ако правилно сте разбрали смисъла на това съждение, ще се заложите като първообрази на следващите производни форми, които ще бъдат вашият илюзорен сън. Достига се до един безкраен кръговрат на енергията, за която времето не съществува. То се явява един вариант, който претворява една жизнена форма в друга. Всичко това ще се разгърне в Епохата на Водолея като една грандиозна мисъл, която напълно ще завладее вашето съзнание. То излиза извън сферите на човешката мисъл и се насочва към обсега на свръхсъзнанието. Формата на земното съществуване си остава най-приятния илюзорен образ за реалния свят и се залага като реалност за бъдещия илюзорен свят. Ядрената енергия е тяхната основа. Тя се изгражда на базата на научната човешка дейност, която се разработва в определени научни центрове, намиращи се в сферите на живот, извън нашите представи за реалност.

„Неназованата тайна” ще се разкрие пред вас като форма на мисълта, която се реализира под въздействието на едни свръхмощни реактори. Те излъчват енергия, трансформираща се в семантичен потенциал, който осъществява двата свята, света на реалността и на илюзията .Сега мисълта на Създателя, който се намира от другата страна на времето, се радва на една реализация, наречена Божествен свят. А това означава, че животът се прехвърля от една реалност в друга, а между тях се намира времето, което се явява техния съдник. Тези форми, които ви дават живот, са нереални. Те са само огледално отражение на реалността, намираща се паралелно на системата за вселенско устройство. Времето разделя пространството на две половини. Едната е вечно действаща, а другата се явява нейна илюзорна форма. Затова се казва, че Божественият свят е вечен, а илюзорният-тленен. Границата между тези глобални вселенски системи се преминава само с помощта на ядрената енергия. Това означава, че тя е основата, върху която се изгражда една общност от свръхсъзнание, действащо навсякъде, където се реализират енергийни форми.

Богатството на ядрената енергия дава възможност да се реализират компоненти при невероятни условия. Разумът се явява енергийна реализация на умствен труд, който никога не може да се измери с вашите представи. Това наистина е един творчески процес, който вие сега не можете да осъзнаете, защото сте негов продукт. Биологичната форма на човека се явява мисловната форма на тези, които понякога мечтаят на глас. Ако това се преведена езика на техниката, означава, че ядрените форми винаги се реализират с помощта на мисълта. Това грандиозно събитие човешкият ум не може да си представи. Малко е да се каже, че Боговете мечтаят.

Те просто започват една нова епоха в илюзорния свят, Епохата на Водолея. Това ви задължава да бъдете основните компоненти на нейното величие, за да може утре, когато се реализирате като реалност, вашите илюзорни образи да бъдат първообрази на друг илюзорен свят. Началото е дадено от Разум, излъчен от програмен център, намират се в Реалната вселена на прасъздателите, носещ тяхната емблема. Любовта е великото начало на човешкия разум и тя си остава в сърцевината на вселенското устройство. Молекулярното излъчване на тази информация ще се предаде на вселенските центрове. Те ще го преработят в аналитичната си памет, която се трансформира в разум, съставен от слова. Ако вие приемете това, което ние излъчихме като енергия, за да може да се реализира в условно наречени семантични ядра, тогава началото е вече положено, следва резултатът. А той се явява вътрешния заряд на една епоха, която всички наричаме Епохата на Водолея.

Photo
Wait while more posts are being loaded