Post has attachment
Photo

Post has shared content
به ما یک زندگی خوب و یک زندگی بد داده نشده ، به ما فقط یک زندگی داده شده و این هنر ما خواهد بود که چطور آن را تبدیل به زندگی خوب یا بد می‌کنیم ...!!
Photo

Post has shared content

Post has attachment
Photo

Post has attachment
Photo

Post has attachment
Photo

Post has attachment
Photo

Post has attachment
Photo

❉ٰ به سلامتــْْـْْْی پرچم ایران که سه رنگه ، تخم مرغ که دو رنگه ، رفیق که یه رنگه .
┏┓
┣┫
╭╯╰╮ ‌
┃┏┓┃ 🍷🍷🍷
┃┗┛┃
┗━━┛
❤❤❤❤❤❤❤ٰ
❉ٰ به سلامتــْْـْْْی رنگين کمون که فقط يه رنگ رو انتخاب نکرد ، گفت همه رنگ ها قشنگن .
هر رنگي ميخواى باش ولى يکرنگ باش .
┏┓
┣┫
╭╯╰╮ ‌
┃┏┓┃ 🍷🍷🍷
┃┗┛┃
┗━━┛
❤❤❤❤❤❤❤ٰ

❉ٰ به سلامتــْْـْْْی پدری که طعم پدر داشتن رو نچشید اما واسه خیلی ها پدری کرد .
┏┓
┣┫
╭╯╰╮ ‌
┃┏┓┃ 🍷🍷🍷
┃┗┛┃
┗━━┛
❤❤❤❤❤❤❤ٰ

❉ٰ به سلامتــْْـْْْی کسي که وقتي بردم گفت: اون رفيــق منه .وقتي باختم گفت : من رفيقــتم.
┏┓
┣┫
╭╯╰╮ ‌
┃┏┓┃ 🍷🍷🍷
┃┗┛┃
┗━━┛
❤❤❤❤❤❤❤ٰ

❉ٰ به سلامتــْْـْْْی سیگارم که تا می بینه حالم بده آتیش می گیره .
┏┓
┣┫
╭╯╰╮ ‌
┃┏┓┃ 🍷🍷🍷
┃┗┛┃
┗━━┛
❤❤❤❤❤❤❤ٰ

❉ٰ به سلامتــْْـْْْی هرکی زدیم رفت . بزنیم به سلامیته " غم "
شاید اونم رفت .🚶🏻
┏┓
┣┫
╭╯╰╮ ‌
┃┏┓┃ 🍷🍷🍷
┃┗┛┃
┗━━┛
❤❤❤❤❤❤❤ٰ

❉ٰ به سلامتــْْـْْْی اونایی که به پدر و مادرشون احترام میذارن و میدونن تو خونه ای که بزرگترها کوچک شوند ، کوچکترها هرگز بزرگ نمیشوند .
┏┓
┣┫
╭╯╰╮ ‌
┃┏┓┃ 🍷🍷🍷
┃┗┛┃
┗━━┛
❤❤❤❤❤❤❤ٰ

❉ٰ به سلامتــْْـْْْی اونایی که پول ندارن ولی آرزوهاشون خیلی ارزش داره .
┏┓
┣┫
╭╯╰╮ ‌
┃┏┓┃ 🍷🍷🍷
┃┗┛┃
┗━━┛
❤❤❤❤❤❤❤ٰ

❉ٰ به سلامتــْْـْْْی دلی که خیلی وقتا گرفته اما سعی کرده هیچوقت راهشو کج نره .
┏┓
┣┫
╭╯╰╮ ‌
┃┏┓┃ 🍷🍷🍷
┃┗┛┃
┗━━┛
❤❤❤❤❤❤❤ٰ
❉ٰ به سلامتــْْـْْْی اونایی كه هنوز تو شوک رفتن کسی هستن و نمی خوان باور كنن اونی كه رفت باید می رفت .
┏┓
┣┫
╭╯╰╮ ‌
┃┏┓┃ 🍷🍷🍷
┃┗┛┃
┗━━┛
❤❤❤❤❤❤❤ٰ

❉ٰ به سلامتــْْـْْْی اونایی که درد دل همه رو گوش میدن اما معلوم نیس خودشون کجا درد دل میکنن .
┏┓
┣┫
╭╯╰╮ ‌
┃┏┓┃ 🍷🍷🍷
┃┗┛┃
┗━━┛
❤❤❤❤❤❤❤ٰ

❉ٰ به سلامتــْْـْْْی خودمون که بعضی موقع ها چوب صداقتمونو بدجوری خوردیم .
┏┓
┣┫
╭╯╰╮ ‌
┃┏┓┃ 🍷🍷🍷
┃┗┛┃
┗━━┛
❤❤❤❤❤❤❤ٰ

❉ٰ به سلامتــْْـْْْی اون رفیقی که تو رفاقت پاک تر از اون پیدا نمیشه ولی همه از این پاکی سو استفاده کردن و اون فقط سکوت .
┏┓
┣┫
╭╯╰╮ ‌
┃┏┓┃ 🍷🍷🍷
┃┗┛┃
┗━━┛
❤❤❤❤❤❤❤
Wait while more posts are being loaded