Post has attachment
MỸ nữ đi với anh hùng
NHÂN tình một cặp ung dung giữa trời
THIÊN tình đẹp quá ai ơi
HẠ qua đông tới vui cười hân hoan
NHIỀU đêm tấu nhạc ca loan...
VÔ cùng vui vẻ non ngàn,suối mơ
KỂ sao hết chuyện tình thơ
THỬ trong nhân thế,như mơ mấy người
HỎI rằng phúc ấy do trời...
TRI kỷ mãi mãi bên đời có chăng...
ÂM thầm tôi tự hỏi rằng?
CÓ chăng chi nữa chỉ trong truyện tình
MẤY đêm suy nghĩ một mình
NGƯỜI trong thiên hạ chung tình có sao..
Photo
Wait while more posts are being loaded