Post has attachment
نظارت دقیق قطارها
اثر بهومیل هرابال

این کتاب فوق‌العاده س
داستان در زمان جنگ است و حکایت مردیست به اسم هوبچیکا که در ابتدای رمان دوران زندگی اش را در طول جنگ، نه بصورت حکایت بلکه بصورت افکار و بیان حالات احساسی و با تمسخر کردن رشادت های عوامانه و حتی پدربزرگ و پدر خودش را که در جنگ کشته شدن، شرح میدهد به رفتارهای سخیف مردم، تکه تکه کردن هواپیماهای سقوط کرده در عرض یک ساعت که فردایش سقف مرغدانی آنان میشود، آن همسویی مردم با فلاکت جنگ، آن جنگزدگی که جنگ خوراکی برای ابتذالشان شده است، عوامی که در هرحال عوامند و زندگی در جنگ یا در صلح برایشان یک چیز است فقط شکلش فرق میکند.
در قسمت دوم او مامور نظارت بر قطارهاست، با یک همکار به اسم کرسکو که فردی شرور بود و بی بند و بار، روی دست دختری مهر زده بود برای لاابالی گری و ابراز شهامت. یک رئیس کودن با قوانین بی ربط با آن همسر بی تناسبش،و کلی حاشیه های انسانی را بیان میکند که الان که به کتاب فکر میکنم(دوسال پیش خواندم اما هر کلمه را انگار حفظم) حس عجیبی به من دست میدهد که این هرابال بزرگ چه بیرحمانه حاشیه ها را بیان کرد که چه خبطیست اگر زین پس به این رفتارهای مبتذل و نامهم، حاشیه بگوییم چراکه بطن وجود آدمی‌ست با این روشنگری نبوغانه‌ی هرابال. در این ایستگاه قطارها میگذرند و در بین آنها قطارهای آلمانی ها که کشور چک را تصرف کرده بود، هم عبور میکند که دشمن آنان بود. سپس قصد در منفجر کردن یکی از قطارها میکند.
البته این کتاب جنگی نیست، شاید همه ش در مورد جنگ باشد اما بهیچوجه کتاب جنگی محسوب نمیشود. جنگ فقط یک شرایط است برای بیان وجود انسان و بخصوص بعد روانشناختی.
در اینجا دو شخصیت وجود دارد. شخصیت اصلی؛ هوبچیکا و شخصیت دوم کرسکو که تقابل شخصیتی این دو بسیار مبهوت کننده س. شاهکار در همین نهفته است. گفتار درونی هوبچیکا که شخصیتی ضعیف است با همه ی آن درگیری های درونی، انگار تو را روی سینی تحویلت میدهد و تو سر خود را افکار خود را که همچون خون بیرون میریزد مینگری، افکاری که آدمیان میترسند و شرم میکنند بیانش کنند و او چه هنرمندانه قلم را بدل به خدا میکند و دیگری (کرسکو) قوی و گستاخ، بس خیال لاابالی که نمیدانستیم شهامت نام دیگرش است. که ستایش برانگیز است حتی رندی و پلیدی‌اش.
وه که هرابال را میتوان جزو یکی از خدایان نهاد و بی وقفه پرستیدش.
در آخر، لطفا توضیحات مترجم احمق را نخونید، که گاوند، که ابلهند، که من حق دارم بهش فحش دهم که حق دارم به هر مترجمی فحش بدم که گوه میخورد و کاری غیر از برگردان کتاب میکند. او چون حتی تشخیص نداد که این دو هوبچیکا و کرسکو یکنفر بودند، این دوگانگی شخصیت را در نیافت. البته سخت بود فهمیدنش چون هیچ اشاره ای در کتاب ازش نیست. اما تو که نمیفهمی، تو که کودنی توضیحاتی به کتاب اضافه نکن.
و جالب اینکه حتی سرباز آلمانی که در آخر داستان توسط هوپچیکا کشته میشود هم خودش بود، آن دشمن، آنکس که او را میکشد که در حقیقت خودش را میکشد البته "در حقیقتی" وجود ندارد، زیرا انها دونفر بودند اما یکنفر بودند زیرا در داستان هرابال میتوان فهمید یکنفر، یکنفر نیست. 
اینهمه شکوه و جلال در یک کتاب ۹۰ صفحه ای خود معجزه است.
فقط یک حس بد دارم که چه بسیار میخوانند و مفهوم داستان را درنمیابند. افسوس بخورم؟! نه، لذت ببرم بهتر است مثل صحنه ی آخر کتاب. مثل آخرین لذت از مرگ آن المانی که خودش بود. لذت میبرم که اندکی و من، آنر درمیابند، دیگران هم یا نمیخوانند یا اگر خواندند و نفهمیدند همین‌جا خزعبلات و تز آبکی ارائه دهند، آب از اب تکان نخواهد خورد. پس لذت میبرم
Photo

Post has attachment

به توصیه‌ی دوستی ، کتاب «چنین گفت زرتشت» را تهیه نموده و قصد خواندن آنرا داشتم . چند باب به صورت جسته گریخته خواندم اما هنگامی که از فهم چند باب ناتوان ماندم به ضمیمه‌ای که همراه کتاب بود مراجعه کردم. ضمیمه شامل نقدِ ترجمه‌ی آشوری و اسماعیل خویی است بر کتاب مذکور با ذکر اشتباهاتِ ترجمه‌ای و ارائه‌ی ترجمه‌ای مقبول‌تر. ذکر این نکته که اکنون چه پروایی از خواندن این کتاب دارم بماند. غرض از این معرفی، نه کتاب مذکور که اشاره‌ای است به همین ضمیمه و ایرادهای ترجمه‌ای و اینکه ایرادهای ترجمه‌ای چه نقشی در کج‌فهمی‌هایِ بعضا خطرناک دارند . بخشهایی کوتاه از صفحات نخستین این ضمیمه:


زمانی بود که ترجمه‌ی این آثار حتی در حد آزمون نیز شور و مایه‌ای سزاوار می‌خواست. هنوز سنت حدشناسی که نیچه آن‌را Pathos der Distanz می‌گوید، قوام و دوامی داشت. امروزه دیگر هیچ ملتی مطلقا نمی‌تواند در پیله‌ی فرهنگی‌اش از گزند خارجی مصون باشد، (بماند اینکه این ایمنی احتمالی به اطلاق نمی‌توانست به کار آید و هرگز در تاریخ میسر نبوده تا به کار آمده باشد) جایی که هر سرزمینی شده است بازاری از ملغمه‌ی کالاهایی جوراجور، جایی که در این آشفته بازار گاه تمیز کاسب و کالا از یکدیگر ممتنع می‌نماید، جایی که دیگر نمی‌توان جلوی این هجوم را گرفت، می‌ماند برای ما که در معرض این سَیَلان و تلاطم هستیم.

.
سخنی از نیچه:
هر وقت در کسی این کشش بوده که منزوی شود و به دور خود حصار انزوا بکشد همیشه فلسفه آماده بوده تا وی را بیشتر به این انفراد سوق دهد و تخریب کند. هر وقت فلسفه آنجاست که حقش نیست، خطرناک است و فقط سلامت یک ملت می‌تواند چنین حقی را به او بدهد و تازه نه سلامت هر ملتی.

....بدتر از همه اینکه ما هنوز فاقد انضباط ذهنی در تفکر و خاصه تفکر فلسفی هستیم و این چیزی نیست که از امروز به فردا حاصل آید. ما هنوز نه میدانیم و نه می‌خواهیم بدانیم که فلسفه را نیز تلمذ باید کرد. باید شاگرد بود و استاد خوب داشت تا بتوان ذهن را پرورش داد، بار آورد و روش اندیشیدن آموخت...... .

یک نمونه از نقد تطبیقی که در این ضمیمه آمده است:
آشوری: ص ۱۹_س. ۱۸ و ۱۹
به زبان مردمان_ همان مردمانی که به سوی ایشان فرود می‌خواهم رفت_ من می‌باید چون تو فرو شوم.

اسدی: ص.۱۶_س. ۴ و ۵
باید که من، ماننده‌ی تو، فرود آیم، باید غروب کنم، چنان که مردمان می‌نامند این به زیر آمدنت را ، که بهر همینان قصد نزول کرده‌ام.

نام کتاب:
ضمیمه‌ای بر «چنین گفت زرتشت».
از:
منوچهر اسدی.
Photo

Post has shared content
درود به دوست خوبمون با این پست زیباش .
وقتی کودکی خواندن را می‌آموزد و با میل مطالعه می‌کند، دنیایی جدید را کشف و فتح می‌کند، قلمرو حروف را.

مطالعه، سرزمینی اسرارآمیز و بی‌انتها از کره‌ی خاکی ماست. سیاهی حروف، اشیا را، انسان‌ها را، ارواح و خدایانی را به وجودمی‌آورد که در غیر این صورت انسان قادر به دیدن آن‌ها نیست. کسی که قادر به خواندن نیست، فقط چیزهایی را می‌بیند که در مقابل بینی او ایستاده: پدر را، رنگ در را، چراغ‌های خیابان را، دوچرخه را، دسته‌ی گل را و شاید از پنجره، برج کلیسا را. کسی که قادر به خواندن است، روی کتاب خم می‌شود و با یک نگاه قله‌ی کلیمانجارو و یا کارل کبیر یا هکل بریفین در جنگل‌های می‌سی‌سی‌پی یا زئوس از اساطیر یونانی را به‌صورت گاومیشی وحشی که بر دوش آن غروب‌های زیبا می‌تازد، می‌بیند. کسی که می‌تواند بخواند دارای دو چشم دیگر است و باید مواظب باشد که به دو چشم اولش صدمه نزند....!وقتی پسر بچه بودم / اریش کِستنر / مترجم: ساعد آذری

Photo

Post has attachment
کتاب باید تبری برای در هم شکستن دریای منجمد وجودمان باشد...

کافکا
Photo

Post has attachment
شاید اکثر مردم با تالکین خواسته و ناخواسته آشنا باشن . نویسنده یا به تعریفی حماسه سرای داستان های ارباب حلقه ها و هابیت که کمتر کسی پیدا میشه که ندیده باشه این آثار رو .
اما جدای از فیلم و زیبایی های بصری زیادی که داره که جای بحثش اینجا نیست کتاب های این آثار جذابیت های زیادی برای خواننده داره ، یک مجموعه داستان های حماسی و ابر قهرمانی با جزئیات خیلی خیلی زیاد که داخل فیلم خیلی کم بهش پرداخته شده و بعضی از قسمت ها عوض شده و به گفته کارگردان اثر بیشتر یک اقتباس بوده تا ساختن فیلم از روی کتاب .
سیلماریلیون سر آغاز سری داستان های حماسی تالکین هست جایی که نگرشی تازه به سرآغاز دنیا داره سرآغازی که به نظر من جذاب تر از داستان های دینی هست .
شاید کتاب به روانی ارباب حلقه ها یا هابیت حتی نباشه ولی با توجه به اینکه عمر تالکین به جمع کردن این کتاب قد نداد و این نوشته ها توسط پسرش جمع آوری شد تا به شکل کتاب در بیاد این معضل هم قابل جشم پوشی باشه . داستانی که در ابتدا کاملا سردر گمتون میکنه ولی بعد از مقداری پیشروی و معرفی های مختلف جذابیت خاصی داره .
Photo

Post has attachment
اینم کتاب خوبیه ،خوندنشو پیشنهاد میکنم
Photo

Post has attachment
‏ دانلود کتابهاي گابریل گارسیا مارکز Gabriel José García Márquez ‏


12 ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺳﺮﮔﺮﺩﺍﻥ
http://dl.yasbooks.com/roman/romane%20khareji/1654.zip

ﺻﺪ ﺳﺎﻝ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ
http://dl.yasbooks.com/roman/romane%20khareji/1655.zip

ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺳﻔﺮ ﻛﺸﺘﻲ ﺧﻴﺎﻟﻲ
http://dl.yasbooks.com/roman/romane%20khareji/1656.zip

ﺍﺯﻋﺸﻖ ﻭ ﺷﯿﺎﻃﯿﻦ ﺩﯾﮕﺮ
http://dl.yasbooks.com/roman/romane%20khareji/1657.zip

ﺍﻭﺍ ﺩﺭ ﮔﺮﺑﻪ ﺍﺵ
http://dl.yasbooks.com/roman/romane%20khareji/1658.zip

ﺷﺐ ﻟﻚ ﻟﻚ ﻫﺎ
http://dl.yasbooks.com/roman/romane%20khareji/1659.zip

ﻣﺮﮒ ﻣﺪﺍﻡ ﺩﺭ ﻣﺎﻭﺭﺍﺀ ﻋﺸﻖ
http://dl.yasbooks.com/roman/romane%20khareji/1660.zip

ﺧﺎﻃﺮﺍﺕ ﺭﻭﺳﭙﯿﺎﻥ ﺳﻮﺩﺍﺯﺩﻩ ﻣﻦ
http://dl.yasbooks.com/roman/romane%20khareji/201.zip

ﺭﻭﯾﺎﻫﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﻣﯽ ﻓﺮﻭﺷﻢ
http://dl.yasbooks.com/roman/romane%20khareji/1661.zip

ﮐﺴﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺳﺮﻫﻨﮓ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻤﯿﺪﻫﺪ
http://dl.yasbooks.com/roman/romane%20khareji/1662.zip

ﺷﺐ ﺧﺴﻮﻑ
http://dl.yasbooks.com/roman/romane%20khareji/1663.zip

ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎﯼ ﮔﻤﺸﺪﻩ
http://dl.yasbooks.com/roman/romane%20khareji/1664.zip

ﺗﻠﺨﮑﺎﻣﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺳﻪ ﺧﻮﺍﺑﮕﺮﺩ
http://dl.yasbooks.com/roman/romane%20khareji/327.zip

ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻫﻤﯿﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ
http://dl.yasbooks.com/roman/romane%20khareji/1665.zip

ﻋﺸﻖ ﺳﺎﻟﻬﺎﯼ ﻭﺑﺎ
http://dl.yasbooks.com/roman/romane%20khareji/2060.zip

ﮊﻧﺮﺍﻝ ﺩﺭ ﻻﺑﯿﺮﻧﺖ
http://dl.yasbooks.com/roman/romane%20khareji/2061.zip

ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻈﯽ ﯾﮏ ﻧﺎﺑﻐﻪ
http://dl.yasbooks.com/roman/romane%20khareji/2062.zip

نفرتم ﺭﺍ ﺑﺮ ﯾﺦ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﻢ
http://dl.yasbooks.com/roman/romane%20khareji/2063.zip

ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻥ ﻣﺮﺩﻩ
http://dl.yasbooks.com/roman/romane%20khareji/2064.zip

ﺳﺎﻋﺖ ﺷﻮﻡ
http://dl.yasbooks.com/roman/romane%20khareji/2065.zip

ﺗﻮﻓﺎﻥ ﺑﺮﮒ
http://dl.yasbooks.com/roman/romane%20khareji/2066.zip

ﺯﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﻏﺮﯾﻖ ﺟﻬﺎﻥ
http://dl.yasbooks.com/roman/romane%20kha
Photo

Post has shared content
درود بر دوستان عزیزم
مهمترین علت عقب ماندگی و فقر فرهنگی یک جامعه سرانه پایین کتاب خوانی و مطالعه است و ازاین همین راه شیادان و فرصت طلبان بر جان و مال آن مردم چنگ انداخته و و پیوسته زهری از جهل و خرافه به خورد بیمار خود می دهند طوری که نه بمیرد و نه تندرست شود و ازاین راه زالو وار خون جامعه رو می مکند و درست درد جامعه امروز ماست بر بر انگاره های دینی ترس از خدا و جزا مهمترین ابزار کنترل انسان است تا از دایره اخلاق خارج نشود ولی این اصل موضوع نیست تهدید به سوختن در آتش و ناکامی و حرمان و یاس ابدی از انسان موجودی مقلد بی اراده و مسخ شده می سازد که این فرد ابزاری در دست شیادان باشد تا هر کاری که آنان بخواهند انجام دهد مکانیزم ترس یک واکنش طبیعی به خطر است ولی به وجود آوردن اضطراب درفرد و به طبع آن در اجتماع محدود کننده آزادی ست چنانکه جهان بینی دینی انسان را موجودی محدود به دایره دین می داند و آزادی را با تهدید از او میگیرد راه رهایی انسان و آزادی با عبور از ترس ترس های نهادینه شده است .متاسفانه نتونستم pdfاین کتاب رو پیدا کنم .
Photo

Post has attachment
نام رمان: یک مرد
نویسنده: اوریانا فلاچی
مترجم: یغما گلرویی
تعداد صفحات: ۴۲۲
فرمت کتاب: PDF
زبان کتاب: فارسی
توضیحات:
یک مرد داستان مردی به نام آلساندرو پاناگولیس است،که از زبان همسرش نقل می شود.در واقع اوریانا فالاچی یک مرد را در قالب نامه ای به آلکوس زندگی این مبارز یونانی را را باز گو می کند. الکوس یا همان آلساندرو پاناگولیس که بیش از سی سال پیش به مبارزه با پاپادوپولس دیکتاتور نظامی یونان – بر می خیزد و در این راه بازداشت می شود.در دوران بازداشت به وحشیانه ترین شکل ممکن شکنجه می شود و سرانجام در دادگاه به اعدام محکوم می شود. اما به دلیل فشار بین المللی و حمایت مردم کشور های مختلف اعدام نمی شود در نتیجه حکم اعدام او منجر به حبس ابد می شود.آلکوس یک بار از زندان فرار میکند ولی دوباره دستگیر و در شرایط سخت تری زندانی می شود. توصیف های این کتاب درباره زندان انفرادی به گونه ای است که خواننده تمام وحشت و سختی های یک سلول انفرادی را لمس می کند .این در حالی است که نقاط ضعف آلکوس را نیز بیان می کند.
برای دانلود رایگان رمان “یک مرد” از میهن دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید.
لینک های دانلود
دانلود کتاب با حجم ۲٫۴۹ مگابایت
رمز: http://www.mihandownload.com
منبع:وب سایت میهن دانلود
Photo

Post has attachment
Photo
Wait while more posts are being loaded