Post has shared content
قصه های هزار و یک شب


قسمت دوازدهم تقدیم به همه شما خوبان

هزار و یک شب
چون شب نهم برآمد، شهرزاد گفت: ای مَلِک جوان بخت، دختر پاره‌ای آب از برکه برداشته، فسونی بر او بدمید و آب به برکه برفشاند. در حال ماهیان به صورت آدمیان برآمدند و بازارها به صورت نخستین بازگشتند و کوه‌ها؛ جزیره‌ها شدند.
پس از آن دختر به بیت‌الاحزان برآمد و کردار خویش به ملک باز نمود. ملک آهسته گفت:
نزدیک‌تر آی. دختر نزدیک آمده گفت ای خواجه
پایت بگذار تا ببوسم
چون دست نمیدهد در آغوش
در حال ملک تیغ بر سینه‌ی دختر زد. دختر دو نیمه بیفتاد. ملک برخاسته از خانه بیرون شد. جوان را دید که به انتظار ملک ایستاده. چون چشمش بر ملک افتاد، شکر به جا آورد و دست و پای او را بوسه داد.
ملک نیز خلاصی او را تهنیت گفت و ازو سوال کرد که اکنون در شهر خویش به سر می‌بری یا با من همی‌ آیی؟
جوان پاسخ داد تا جان دارم از تو جدا نخواهم شد. پس جوان گفت: ای ملک، از اینجا تا به شهر تو چقدر مسافت است؟
ملک گفت دو روز راه است. جوان گفت: از اینجا تا به شهر تو یک سال راه است.
ملک را تعجب زیاده شد. ملک‌زاده بسیج راه سفر کرده، با وزیر خود گفت که: من قصد زیارت مکه معظمه دارم. پس ملک‌زاده در موکِب ملک یک سال همی‌ رفتند تا به شهر ملک برسیدند.
سپاه و رعیت به استقبال ملک شتافته، سُم سمند ملک بوسیدند و به سلامت او شادان شدند. ملک به قصر اَندر آمده بر تخت بنشست و صیاد را بخواست. خلعَتش داده شماره‌ی فرزندانش باز پرسید. صیاد گفت: پسری با دو دختر دارم.
ملک یکی از دختران او را برای خود و دیگری را برای ملک‌زاده‌ی جادو گشته تزویج کرد و اِمارت لشکر به پسر او سپرد و حکومت شهر ملک‌زاده و جزایرالسود را به صیاد تفویض کرد و به کامرانی به سر بردند تا مرگ بدیشان در رسید و این حکایت عجیب‌تر و خوش‌تر از حکایت حمال نیست و آن این بود که../ادامه دارد........

تنور دلتون گرم مهرتان پایدار شبتون به نیکی
Photo

Post has shared content
🌾🌹🌾🍀🌾🌷🌾🌸🌾💐🌾🌻🌾🌺🌾🌿🌾🍁🌾
شب یلداتون مبالککک💞
زندگیتـان شـاد...
لبـتـون خنــــدون...
🌾🌷🌾🌹🌾🌺🌾💐🌾🌿🌾🍂🌾🌹🌾🌷🌾🌼🌾
Photo

Post has shared content
من لرم به عظمت تاریخم.به شکوه هویتم..!..به شگفتی سنگ نوشته میخی ام ...در نقش برجسته زیبای یک تصویرم..!..و حک شده
ام بر. یک بلور...و زخم خورده بر ظروفی مفرغ ..در نصب شیر سنگی بر گورم ..در نهایت ارادتم به زندگی که جشنهای سده را داشته ام و یلدا را...! میراث کهنم در همه موزه هایی است که انسانیت را در هنر فریاد می زند !..من لر هستم..!..که صدای پای اسبم غرور را برجای نهاده است..،! و همانم که پایم در باغشاه تهران بود..و فریاد تفنگم در کرانه خلیج پارس!...پایم به استخر..و رکابم در کلات..خراسان باشد و یا رومزان ..! خنجرم سینه متجاوز...قلمم نانوشته در برگ برگ ناگفته ها...!دلم چون آسمان ...و روحم در میان موجهای دریای کاسپین !..و بخوانیدم که مرا بایکوت کرده اند در نشستی به یک ترفند..! ..در یک توطئه ای در تزویر...! . و لر هستم...در همه ناشنیده هایی که به نام دیگران مصادره ام کرده بودند... ! و اگر جان داده ام و به چشم نیامدم..!.اگر فتح کرده ام و فراموش شدم..!.اگر بیدارمانده ام تا کشورم خوب بیاراید .!..اگر مرده شدم تا زنده نگهدارم سرزمینم را .!.اگر نارویم زدند و دوره ام‌کرده ام و دم فرو بسته ام !...همه اش برای کشورم بوده است...! مرا هزاران بار در تاریخم‌ گم کرده اند در گوشه کناری که هزاران بار دیگر به نشان کشورم همه جای آن بوده ام !..در پای به رکاب به سوی قندهار...دستم در قبضه جیهون... و نگاهم برافقهای نا پیدای کویری که لوت نام نهادند.!.. و پیدایم کنید همه جای وطنم که گذشته ام نبرد من به فداکاریست که چون ققنوس دو باره سر از خاکستر برداشته ام.! . و اگر هزاران بار دیگر بمیرم سرزمینم را به زندگی خواهم افراشت تا دیگر شاهد بی عدالتی نباشم.. و لر هستم در خاک جنوب..و غرب.. ! در هور الهویز .که به خوزیان قدیم نشان دارد..در چرخش آسیابهای به سکوت فراخوانده شوش..در افلاکی که شاهپورخواست اشاره شده است...بر سنگ فرش هزاران ساله اشکفت سلمان انشان که آیاپیر مقام دارد..! ..در کنارهای دو رودخانه دز و کارون به نیابت از روزگار آب و آتش و خاک و باد...و در کرامت آفتاب بر بلندی زاگرس ... که همه موجودیت من بود به سوگند یک متن...!.واین نشان من است..!

Photo

Post has attachment
Wait while more posts are being loaded