Post has attachment
Bài thuyết trình nghiên cứu môn Quản Trì Điều Hành chương bảo trì và độ tin cậy!
Những phần nghiên cứu khá chi tiết về những vấn đề về độ bảo trì trong hệ thống, nhưng điểm yếu mà chúng tôi là vẫn chưa suy luận và áp dụng trong nhiều hệ thống, một số kiến thức còn chưa hoàn thiện trong phần ứng dụng.
Các bạn cần linh hoạt áp dụng trong nhiều trường hợp và nhiều ngành khác nhau để vận dụng hợp lý hơn lý thuyết này vào tron thực tiễn.
Wait while more posts are being loaded