Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment
Bubble Plots in SAS Visual Analytics. các bạn có thể thực hiện thao tác cùng BSD Solution với công cụ SAS Visual Analytics

Post has attachment
Phần mềm ERP số 01 ở Việt Nam được nhiều doanh nghiệp đang ứng dụng để quản lý doanh nghiệp.

Giải pháp ERP hỗ trợ  tốt các hoạt động từ kế toán, mua hàng, bán hàng, nhân sự tiền lương,.. quản lý sản xuất...

Post has attachment
Phần mềm Tính lương OMEGA.PR :giao diện đẹp và thân thiện, nhập liệu nhanh,….OMEGA.PR  xử lý tốt vấn đề liên quan đến chấm công, tạm ứng, tiền lương, tiền thưởng và thuế thu nhập cá nhân và có thể liên kết với máy chấm công hỗ trợ rất tốt cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Phần mềm tính lương OMEGA quản lý toàn bộ thông tin nhân viên, tích hợp module tính lương nhân viên, xuất báo cáo nhanh, chính xác, quản lý thông tin bảo hiểm. Ngoài ra phần mềm tính lương OMEGA được liên kết số liệu với phần mềm quản lý nhân sự.

Đối với doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực sản xuất phần mềm tính lương hỗ trợ tính lương theo sản phẩm, tính lương theo công đoạn, tính lương theo KPI.

Post has attachment
Phần mềm CRM còn gọi là Phần mềm quản lý khách hàng . Phần mềm CRM giúp bạn quản lý từ khâu marketing, bán hàng đến khâu hỗ trợ sau bán hàng, để kịp thời hỗ trợ cho các quyết định kinh doanh của lãnh đạo doanh nghiệp mà còn là công cụ tác nghiệp hàng ngày của nhân viên marketing, bán hàng và tư vấn hỗ trợ khách hàng…. Ngoài ra phần mềm CRM có thể kết hợp với phần mềm quản lý doanh nghiệp ERP.

http://phanmemerp.net/phan-mem-quan-ly/quan-ly-khach-hang-crm

Post has attachment
Phần mềm Quản lý nhân sự OMEGA.HR được sử dụng công nghệ tiên tiến giao diện đẹp, dễ sử dụng. Phần mềm quản lý nhân sự OMEGA chuyên sâu về Quản lý nhân sự, từ việc quản lý hồ sơ nhân sự, đến quá trình học tập công tác, khen thưởng, kỷ luật của nhân viên… Module này có thể sử dụng ở phòng hành chính, phòng tổ chức, phòng kế toán hay các phân xưởng sản xuất.

Phần mềm quản lý nhân sự tiền lương OMEGA đã được triển khai trên khắp các tỉnh thành trong cả nước như Hà Nội, Đà Nẵng, Sài Gòn,… Có khoảng 100 Công ty và tập đoàn lớn sử dụng phần mềm nhân sự của Công ty OMEGA như Tập đoàn Himlam, Rita Võ, Thiên Bích, Á Mỹ Gia, Công ty Sài Gòn Food. Ngoài ra có rất nhiều công ty làm dịch vụ nhân sự tiền lương đang sử dụng phần mềm quản lý nhân sự OMEGA…

Post has attachment
Phần mềm hợp nhất  báo cáo tài chính OMEGA.CL là một phân hệ có thể chạy độc lập với các phân  hệ khác. Phần mềm hợp nhất báo cáo tài chính được dùng cho cho mô hình công ty mẹ – công ty con. Số liệu báo cáo tài chính của công ty con, tập hợp về theo chỉ tiêu tài chính, sau đó hợp nhất báo cáo tài chính của công ty mẹ. Phân hệ OMEGA.CL là một module trong phần mềm quản lý doanh nghiệp ERP nhằm hỗ trợ cho công ty đa chi nhánh.
http://phanmemerp.net/phan-mem-quan-ly/hop-nhat-bao-cao-tai-chinh
Wait while more posts are being loaded