Post has attachment
ขอเชิญร่วมให้ความเห็นเกี่ยวกับการสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของคุรุสภา
http://bit.ly/teachinglicense3101

สถาบันคุรุพัฒนา (Kurupatana) หรือชื่อภาษาอังกฤษอย่างเป็นทางการว่า Teacher Professional Development Institute - TPDI เป็นสถาบันภายใต้การกำกับของ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา มีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ขณะนี้มี เมล์กูเกิ้ล __@kurupatana.ac.th สำหรับใช้เป็นเครื่องมือในการทำงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

Post has attachment
วันอังคารที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ ขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือน ๑๐ ปีมะแม

@ร่วมพิธีมอบป้ายศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาและมอบเกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียง ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๖ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑๒ จังหวัด ๒,๖๔๖ โรงเรียน
Photo

Post has attachment

Post has attachment
นิเทศการสอน EIS...

สอบการใช้ email ที่ไปอบรม eis ค่ะ ไม่สามารถนำมา longing ได้ รบกวน adminหน่อยค่ะ

Post has attachment

Post has attachment
Fun & Learn
Photo

Post has attachment
นำนักเรียนเข้าห้องเรียนไม่ได้ เชิญด้วยการใช้email ก็ยังได้ ใช้รหัสเข้าห้องก็ยังไม่ได้ ผู้รู้กรุณาแนะนำด้วยครับ ขอบคุณครับ
Photo

หาก รร.ของท่าน นักเรียน ยังไม่มี account ของ google ก็จะยังเข้าไม่ได้ครับ...
ให้รร.ขอ account ให้ครูและ นร.ทุกคนก่อน ครับ..จึงดำเนินการได้..
Wait while more posts are being loaded