Post has attachment
24 ธ.ค. 57 เวลา 09.00น. เปิดสถาบันการเงินชุมชน ชโลดมพัฒนา ม. 3 ต. นาใต้ อ. บ้านนาเดิม จ. สฎ. ผู้เข้าร่วมงาน ผู้บริหารธนาคารออมสิน หัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง อำเภอบ้านนาสาร-อำเภอบ้านนาเดิม เจ้าหน้าที่ สทบ สาขา 9 และคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน บ้านชโลดมพัฒนา และสมาชิกกองทุน ประชาชนทั่วไป
Photo

Post has attachment
ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี
Photo

Post has attachment
ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี
Photo

Post has attachment
ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี
Photo

Post has attachment
ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี
Photo

Post has attachment
ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี
Photo

Post has attachment
ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี
Photo

Post has attachment
ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี
Photo

Post has attachment
ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี
Photo

Post has attachment
ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี
Photo
Wait while more posts are being loaded