Post has attachment
„ПРИЯТЕЛИ, НИЕ СЕ ЗАВРЪЩАМЕ”…

Отделихме много време за формата, която носи този биологичен вид, делфинът. Време е да се работи върху душата му. Анализирахме енергийната съставка на детето и решихме, че започва нов етап в умственото му развитие. Паметта на делфина носи със себе си толкова много знания, че ако ги вложи в мозъка на детето, то ще развие великолепна форма на ума. Той излъчва сигнали към кората на главния мозък. Те се усвояват от зрителната му памет и се запечатват върху белия лист като графични знаци, която жена с телепатична способност ще разкрие пред вас. Така сме го устроили. Началото на нашата връзка ще бъде чрез друг човек, докато мозъкът го трансформира в слова. Информацията е спомен за това, което се е случило преди години. Извърши се успешно трансформиране на енергия в човешко тяло. Това е влагане на енергиен отрязък във формата на човек.

Успехът е налице, биологичната форма се развива успешно. Енергията се уравновесява с тялото. Детето е доказателство за началото на Шестата раса. Бъди щастлива, малко момиче. Заложена си като форма в този временен отрязък в развитието на човечеството. Душата ти се намира в равновесие с тялото. Човечеството навлиза в нова епоха, Епохата на Водолея. Началото е заложено, следва резултатът, а той се отбелязва с главни букви върху Разума на Вселената. Това е първият опит, при който земен човек живее чрез енергията на делфина. Душата на детето трябва да се справи с усиленото трептене на енергията. Тя се докосва до сигналите на делфините и трепти заедно с тях. Алфа звезда, съзвездие Малката мечка е дала началото на твоето съществуване.

Енергията се доближава до трептенията на тялото и долавя импулси, изравнени в енергийно равновесие. То успешно възприема трептенията на енергията. Нарича се пълно сливане между душа и тяло. Щом като настъпи равновесие, паметта се регулира от главния мозък, осъществяващ хармонично развитие на биологичното тяло. Засега тя няма да се събужда от спомени, които ще утежнят детството.

Запомни, дете, ти си важно събитие в развитието на човешката цивилизация. Въплъщение на разум на делфин в човешко тяло, опит, завършил с пълен успех. Операцията се ръководеше от Махатма Кут Хуми, носител на енергия, претворена някога в тялото на легендарния библейски водач на шумерите, Ной. Той вече не се преражда, но ако пожелае, може да се въплъти в тяло, за да докаже, че е овладял енергията на формата. Енергийното въплъщение се изпълнява само тогава, когато разумът е достигнал връхна точка и се е освободил, за да се формира под развитието на собствената си енергия. Махатма Кут Хуми принадлежи към така наречените свободни души, изпълнили своя дан към еволюцията на човека, обречени за съдбата на цялото човечество.
Единството между дух, душа и тяло се обозначава с троен кръст.

Енергията достига до своя завършек и се изключва от центъра на Разума. Програмата за нейното развитие е напълно завършена. Разумът на Вселената формира индивидуалната енергия като част от себе си. Той следи за изпълнението на програмата, заложена в информационния обсег на материята. Наличието на разум в делфинската енергия определя заложбата, която се наблюдава в детето, развиващо феноменални способности. Такива хора движат развитието на човечеството напред. Цивилизацията на атлантите се намира в изгнание, наказана за това, че се е издигнала над възможностите си. Разумът прояви усилие, докато вразуми нейните индивиди, но те не се вслушаха в посланията му. Тогава той реши, континентът им да изчезне от лицето на Земята. Човешката енергия се въплъти в нови форми, а споменът за тях остана единствено в душите им. Ако се докоснете до тях, ще ви разкажат колко много съжаляват за енергийното изключване от Разума. Чакат толкова векове, да намерят материални форми и да продължат биологичното си съществуване.

Формата на делфина прилича на човешката. С тая разлика, че човек съществува на повърхността, а делфинът на океанското дъно. Животът им се отличава с много трудности, но те не се изключват от цикъла на разумните същества. Формата им е съчетана с енергия, запазила спомена на атлантите за съществуването на континент, изчезнал от лицето на земята. Разказвайки за живота им, различаваме човешките им желания от животинските. Те не забравиха величието на човешката форма. Ако ги попитате къде е техният континент, ще ви кажат:

„Атлантида изчезна от повърхността на Земята. Тя никога няма да се извиси такава, каквато беше. Остава си един вечен континент, покрит с ледена обвивка, намиращ се на мястото на Южния полюс. Наричате го Антарктида, съвкупност от стария континент Атлантида и Арктида. За вас това е сензация. Припомнете си, на мястото на сегашния Архипелаг никога не е имало земна маса. Тя се появи, когато континентът Атлантида изчезна от повърхността на Земята. Никой не се досеща, че той се крие под ледените блокове поради факта, че повърхността му е високо радиоактивна. Атлантида чака своите откриватели. Няма да открият контурите й, но когато се стопят ледовете, земите на стария континент ще се покажат, за да разкажат за едно величие, покрито със забрава.

Очакваме този момент, когато ние ще се появим в човешка форма. Никой освен нас не може да разкаже за съдби, останали без покритие. Заслепени от своето величие, не се вслушахме в посланията на Разума. Чувствахме се по-висок от него. Не знаехме кой е Създателят ни и кому дължим честа да бъдем земни форми? Историята на Алантида се вмести в представата ви за континент, наказан за дързостта да величае себе си пред величието на Разума. Цивилизацията на атлантите достигна до такава степен на развитие, че се почувства обожествена. Тя се главозамая от успеха на собствените си постижения и реши да използва ядрената енергия за свои цели.

Тя не забрави човешкия си облик. Желае да съществува в този вид, в който я е създал Абсолюта. Желанието й се сбъдна, енергията на делфин вече живее в човешка форма. Само тези души, които са достигнали до пълно усъвършенстване, ще се въплътят в биологичния вид. Разликата се явява като излишък, който ще се уравновеси от Разума и ще формира ново съзнание. Човешко тяло с великолепна енергия, която все още се пази в дълбините на океана.”

Разумът на Вселената ви успокоява. Човек не бива да мисли, че като приема енергията на делфина, ще се принизи до животинските му навици. Разумът се е запазил такъв, какъвто е бил преди векове. Чист като сълза и изключително богат на феноменални способности. Спешното прераждане на енергийния заряд на делфините се вложи като вариант в Разума на Вселената. Човешкото съзнание е на минимума на разрухата си. Ако продължава така, формата на човека ще се запази, но енергията му ще се изроди. Ще се получи унищожение на енергийния баланс между тяло и разум. Толкова благословия ще изсипя върху човешкия род, че ще си кажете:

„Господи, това, което се случва сега, не би могло да се случи преди. Достатъчно много изтърпяхме, за да достигнем върха. Колко много ти благодарим, Господи!”

Хората не се замислят върху въпроса. Чии са тези енергии, които ги разбират, когато контактуват с тях? На делфините, или на хората, живели някога на Земята? Разкриваме им тайната си и ги умоляваме. Не използвайте ядрено оръжие за разруха на планетата. Великолепните форми на човека трябва да се запазят такива, каквито са сега. Ние, делфините, идваме при вас със своята неизживяна съдба. Телата ви ще се заредят от съзнанието ни. Желаем умът ни да се реализира в спокойна атмосфера. Да няма война, която ще унищожи телата ви. Те са ни необходими. Формата, която притежаваме, ще изчезне, както се е появила. Тя се създаде, за да приюти душите ни. Само хора, преживели трагедията на собственото си унищожение, излъчват към вас подобна молба:

„Не унищожавайте телата си! Те са форма, очакваща съзнанията ни.”

За първи път делфинска енергия се въплъти в човешко тяло. Съдба на дете, която ще има щастлив завършък. То ще носи със себе си съдбата на делфините, реализирани във видимия свят. Приятели, ние се завръщаме. Обичаме ви толкова много, че Земята вибрира от звуците ни. Те са призив, излъчен към вас. Завръщаме се към живот и това е чудесно. Разумът на делфините толкова векове се пази в океанските дълбини, че, че сега е трудно да го излъчим изведнъж. Направихме опит да спасим дете, за да разберем дали не сме забравили човешкото тяло, което ще стане дом за душите ни. Делфинската енергия беше заключена в невидимите сфери на съдбата си. Затова сега, ако Разумът реши, ще унищожи решетката й и ние ще изплуваме свободно. Приемете ни с отворени обятия, с каквито и ние се стремим към вас. Резултатът е налице. Съществува човек, който носи в себе си енергията на делфин. Достатъчно, е за да разберем дали ни вярвате. Онези от вас, които се радват на нашето завръщане, нека си кажат:

„Делфинът е мой приятел! Винаги съм го чувствал такъв, а сега го усещам със сърцето си.”

Вибрациите на тялото му съвпадат с нашите вибрации. Осъществи се енергийна трансформация. Това е началото на една епоха, ознаменувана с нашествието на делфинската енергия в човешкото съзнание. Благодарим ви за доверието, с което приемате посланието ни. Силно вибрирахме към тялото на детето, което улови сигналите ни. Само това ще ти кажем, дете:

„Делфинът е чудесен, но човекът е прекрасен. Получи се единно цяло. Живей живот, изпълнен с енергия, идваща от дълбините на океана.”
Photo

Post has attachment
БОЖЕСТВЕНАТА ЕНЕРГИЯ НА ГИЛГАМЕШ...

Делфините живеят на океанското дъно, но са устремени към небесните ширини. Умът им е свързан с менталната обвивка на енергийния заряд. Те докосват водната повърхност, за да поемат адреналина за душата си. Кислородът, който вдишват, е основата на тяхното съществуване. Приемете ги като наследници на атлантите. Докато са определени да носят енергийния им заряд, ще останат на океанското дъно. Това е повелята на Разума.

Тези, които унищожиха човешката форма, се намират в делфинска. Те ще запазят себе си до този момент, когато умът им докосне телата ви. Продължат пътя си, който прекъснаха по желание на Разума на Вселената. Определям паметта на делфините за съчетание между разум и делфинска форма. Моля всички, които уважават човешката форма, да запомнят едно. Ще бъдат наказани всички, които посегнат на реализацията на Разума да извае форми, които са негово подобие. Разумът на Вселената е заложил себе си за тяхното съществуване. Анализът показва, че човешката форма е единствена във Вселената.

Доказателство за това е детето, което ще докаже на себе си и на другите, че възприе енергийната форма на делфина. Това е енергията на Гилгамеш. Махатма Мория, е въплътен в тялото на детето. Енергиен разум, успешно въплътен в човешко тяло и доказателство за неговото израстване. Той ще се развива под наблюдението на невидимите форми на Шамбала. Запомнете, умът на Мория се намира в тялото на детето и ви поздравява оттам. Позволявам на момичето да разкрие пред света, че Мория се е върнал, за да ви покаже, че започва епохата на великите личности.

Вярвайте в себе си. Ще изпитате завист от заобикалящите ви хора, които не допускат, че това е вярно. Ако се усъмнят, ще бъде фатално за тях. Докато изминат пътя, по който са тръгнали, вие ще сте на висотата на своето израстване. Не доказвайте истината, тя ще се бори за себе си. Определям детето за човешко същество, което избрах, за да докажа, че тялото на човека се зарежда с делфинска енергия. Чувствам се прекрасно и искам да съм полезен. Останете верни на себе си. Вярвайте в разума, идващ от океанските дълбини. Той достига до вас с енергийна форма в човешко тяло. Различавате се от другите по това, че формата ви е земна, но енергията божествена. Великолепно съзвучие между енергия и биологична форма. Разумът на Вселената ви е сътворил с определена мисия. Бъдете отговорни пред себе си и пред другите, които са около вас. Детето твори под въздействието на разум, който в предишен живот бе притежание на делфин.

Великолепно съчетание между тяло и енергия. Силата, която се предава на детето, се съдържа в ума на Махатма Мория. Чувствам се отговорен, когато произнеса името му. Вярвам, че докато съм жив, то ще вибрира в паметта ми. Енергията ми се бе устремена към тялото на делфин, на който предстоеше да се роди. Получих зов за помощ на биологична форма. Енергията ми се устреми към тялото на дете, което се намираше в кома. Тя се въплъти, за да даде началото на един нов живот. Звучи абсурдно, намирам се в ново тяло, формиращо биологичното си начало. Ако ми повярвате, ще повярвате на себе си. Изписваме знаци, които са началото на атланската писменост. Великолепна по излъчване, тя ще остане тайна, която нося със себе си.

Умът на детето възприема сигнали от паметта ми и ги преобразува в графики, които ще достигнат паметта на друга форма, успешно реализирала себе си. Имаше забрана, която не позволяваше на детето да ви гласува доверие. Но вие се извисихте в добра форма, затова ви определям като успешно начало в разчитането на символичните знаци. Докоснете струната на душата ми и ще излъчите нежните звуци на съдбата ми. Разкритието ще добие голяма популярност. Не се възгордявайте, ако се случи това. Мисията, за която сме ви избрали, ще отпадне. Доказателство за това са думите ми, излъчени към вас. Ако се вслушате в тях, ще достигнете до информационна известност, наречена пророчество.

Вие сте единствени, докоснахте душата на тези, които векове пазеха тайната си. Очаквам строга зависимост между вътрешна сила и външна изява. Силен е този, който се извисява над себе си. Помогнете им да осъзнаят положението, в което се намират. Ако се случи това, величието на душите ви ще бъде изключително силно. Разумът ви ще се извиси над възможността на обикновения човек и ще поеме пътя към върха. Физическата близост между делфина и човека е непонятна за вас. Причината, поради която се въплътих в земна форма, беше тялото, отговарящо на енергийните честоти на импулсите ми. Без да се колебая, вложих своя дъх, трептящ в унисон с тялото.

Позовете ме по име и аз ще се върна към живота. Това е максимата на въплътените енергии, пребивавали в човешка форма. Великолепна е тя по своето съзвучие с делфина. Аз се върнах, приятели, за да бъда с вас до този момент, когато Разумът на Вселената ще анализира сигналите към него и ще заложи енергиен вариант, отговарящ на вашата настройка. Животът продължава и под океанските вълни. Колко изключителни същества живеят долу! Даже и в тялото на делфина, те не са се чувстват по-различни от човека. Докоснете се до душата им и ще усетите човешки разум. Делфините са тясно свързани с биологичната форма на човека и се доближават до жизненото му равнище.

„Човекът и делфинът са едно неразривно цяло.”

Различават се само по форма, но не и по разум. Такава е връзката, която съществува между тях. Човешката памет запаметява в себе си различни превъплъщения. Ще ви разкажа за делфинската одисея на атлантите и за тяхната форма. Те са ваши приятели, обръщайки поглед към тялото, което ги привлича. Кръстът, който носят със себе си, се намира в затворено пространство. Ще дойде време, когато той ще разчупи обковката и ще се разкрие пред света. Това е съдба, за която не подозирате. На детето се падна честта да разкрие делфинската тайна и то я пазеше като зеницата на очите си. Тя се отрони като сълза, за да попие в епохата, която започва. Извисих ви на върха, откъдето ще анализирате състоянието на Земята. Благословени да сте, че докоснахте душата ми, която от години напираше да ви каже:

„Аз съм Мория. Вложих душата си в тялото на дете и се чувствам като него. Чист като сълза, трептяща в унисон с тялото.”

Усещам вашата мнителност, долавям вашите съмнения. Определям себе си като фатална личност. Разберете мъката ми, тясно се живее в тялото на човек, когато си освободена душа. Доволен съм, докато се намирам в него, той ще бъде спокойно. Биологичната форма, принадлежаща на детето, е и моя. Това е непонятно за вас. Осъзнайте се като енергия, която се въплъщава навсякъде, където ще намери съвпад на честоти. Дали доказателствата, които представих пред вас, ще разчупят вашето мислене? Умът на детето ще се свързва с всеки от вас, който анализира телепатията като основно средство във вселенския обмен. Божествен разум се въплъщава в земна форма и носи светлина, заливаща всичко наоколо. Честта се падна на дете, което прие енергия на делфин.
Атлантите са вашето предупреждение за ядрена катастрофа. Колко векове трябва да минат, за да се реализират като хора?

Искате ли да унищожите божествената форма и да се превъплътите в мутанти? Така ли се определя стремежа ви за унищожителни войни, които водите? Жизненият ви път е дълбоко свързан с делфините. Усещате ли връзката, която ви връща назад, за да определите себе си като част от тях? Те носят човешки разум. Вие сте божествена форма, достигнала Абсолюта, за да докаже, че той съществува в самите вас. Създателят е най- съвършената форма, която заемате и вие. Щастие е да си човек, нещастие е да не съзнаваш това като привилегия да се чувстваш в близост с абсолютната величина, наречена Разум на Вселената.

Великолепната човешка форма е единствена. Разумът вярва във вашето пречистване. Докажете с мисли и действия, че и вие сте в неговия обсег. Приравнете се с него, той ви очаква…
Photo

Post has attachment

Post has attachment
БОЖЕСТВЕНАТА СИМБИОЗА НА ДЕЛФИНИТЕ…

Делфините не са биологичен вид, създаден от природата, а допълнителна структура, вложена при определени обстоятелства. Те са анализирани от Вселенския разум, решил да ги внедри, след като бъдат изпитани. Благодарение на резултатите, делфинът се връща в обръщение като биологична форма за изкупление греховете на атлантите. Извършва се симбиоза между индивид и тяло. Енергията на човека се включва в тялото на делфина. Симбиоза между тяло на делфин и човешка енергия. Не бива да се слага акцент върху самия опит, който няма да е последен. Човешката душа условно е наречена енергия. Тя претърпява различни метаморфози. Обитава тела, които се изкачват по стълбата на еволюцията. Тя катализира в себе си умствените способности на човека и ги съхранява. Отнасяме се сериозно към душата си и се чувстваме отговорни за тялото, което заема. Кой би искал форма на човека да се приравнява с животинската?

Делфинската история е ключ към загадките, които ще се разгадават като божествен експеримент за съхранение на енергията. Доколко ще се чувствате хора, успели да навлязат в тайната на една изчезнала цивилизация? Ако финалът е блестящ, това го дължим на вас. Формата, която запазихте, е идол, към който се стремим от векове.

Цената е голяма, залагаме я като еталон, на който не бива да се подражава. Вселената помни симбиози, които не са достигали до успешен край. Нашата е доказателство, че Разумът се грижи за човешкото съхранение. Да сложим точка на миналото и главна буква на бъдещето и да се класифицираме като форми, отдали от себе си това, от което се нуждае еволюцията. Това е историята на Атлантида, която ви разказваме с езика на древните атланти, вярващи във възкресението си. Бог се грижи както за нас, така и за хората. Какво ще направим за човешката форма, ако не беше той? Резултатът е налице, изравнихме се по умствено начало с хората и очакваме да ни приемат с отворени обятия. Животът продължава да тече със същото темпо, с което изтече и нашето изгнание. Ние знаем цената му и ви умоляваме да се вслушате в посланията ни.

Щастливи хора има навсякъде по Земята, но кой ще опише радостта ни сега, когато се молим Бог да съхрани формата на човека, докато изплуваме за последен път. Това не може да стане изведнъж. Все още сте господари на душата си. Нима искаме всичко това да се случи за миг? Би означавало пълна разруха. Кодираме историята си в графични знаци, за да стане достояние на всички, които си задават въпроса:

„Къде е Атлантида? Какво се е случило с хората през онази тъмна нощ?”

Ние сме наследници на атлантите и това опростява загадката. Изкуплението вече завърши. Гледаме се право в очите и казваме истината. Атлантите злоупотребиха със силата на Разума и бяха наказани за своето невъздържание да се докоснат до тайната на ядрения взрив. Не приемайте истината за величието ни с присмех. Това ще накърни представата ни за човешките взаимоотношения. Време е да се слеем с телата ви. Спомнете си миговете, когато ви създавахме удоволствия да ни наблюдавате и да общувате с нас. Колко се радваме, че това време настана! Целуваме телата ви с усещането, че те ни привличат с магнетизма си. Това е печатът, заложен върху пръстена на системата ни.

Ти, дете, си нашият Бог, поставил началото на епоха, която наричаме Шестата раса. Името ти ще бъде символ на искрата, която запалихме, за да лумне огънят, сгряващ сърцата ни. Тялото ти усеща присъствието ни. Ти се включваш в енергийните ни тела и извличаш оттам информация.

Това е секретен метод, чрез който се анализира съзнанието на другите. Ако си наш приятел, ще усетиш как силно вибрира полето около твоето. Красиво е, когато се включвахме в душата ти, а ти мислеше, че това е извънземна сила. Когато уравновеси психиката си, нещата си дойдоха на мястото. Присъствието ни е силно и ти ни виждаш със сетивността си.
Не се показваме пред теб с материалните си форми, които сме заемали преди някога. Ще изпаднеш в мисловен екстаз, който ще те доведе до уплаха. Ние сме невидими и ще останем такива, докато не ни приемете като свои наследници. Дете, обичаме те с искреността на цялата си душа. Не можем да живеем без твоята усмивка, без милувката ти. Идваме при теб и те целуваме по косите, наниз от слънчеви лъчи. Формата на момичето, приело първата атланска енергия в света, за нас е божествена. Ще минат години, други тела ще приемат душите ни, но първото ще бъде символ на надеждата.

Изписваш знаци, които ще разкажат за съдбата ни. Не ги залагай като собствени, трябва да се врежат в паметта на хората и да крещят за истината, която разказват. Силна енергия е твоята, тя принадлежи на Гилгамеш. Човекът полубог се върна, за да разкаже историята, записана върху плочките. Паметта му е твоят вътрешен глас, който напира да излезе наяве. Амнезията, която имахме досега, се отприщи. Хората искат да научат тайната ни. Узнахме го от тази, която разгадава знаците ни. Проверихме я на няколко пъти. Заложихме себе си за нейното начало. Прие го, без да се смути, че ще заплати за това с живота си. Тогава решихме, че тя ще бъде тази, която ще разкаже за нас.

Златни ръце имаш, дете. Изписваш знак след знак, което ни вдъхновява за нови усещания. Трябва да бъдеш човек, за да усетиш как бие сърцето на делфина. Сега то не е отделно от вашето. Животът е прекрасен, когато имаш такива приятели като делфините. Не се чувствай непълноценна спрямо другите. Ти си величие, което ще остане с името Гилгамеш. Слава на Вселенския разум, създател на всичко видимо и невидимо! Слава на делфинския разум, запазил своята чистота! Слава на теб, човек, изтълкувал значимостта на нашата писменост! Успяхме да доведем до край нашия разговор. Щастливи сме, началото, което положихме, ще се разрасне в мощен тласък към следващото покритие на материалната ни форма. Ние се връщаме с чистотата на енергията си и ви носим тайната на древна цивилизация. Чувствайте се преди всичко хора, нашата единствена цел.

Фамилията на делфините ще се сроди с човешката, за да се роди симбиозата на бъдещето. Това е истината. Бъдете отговорни за телата си и ние ще бъдем щастливи.

Човек звучи гордо, нали? Когато той се зареди с душата на делфин, това означава, че Боговете ви носят божествено познание. Ще го приемете ли като дар за вашата структура? Благословете ни за енергийното ни претворяване в човешкото тяло, а ние ще ви надарим със скъпоценния дар на мисълта. Тя винаги е най-скъпото, което Бог е заложил в душите ни. Ще я съчетаем с красотата на човешкото тяло. Щастливи сме, ако и вие сте щастливи, усмихнете се. Вашата усмивка е пълна с надежда за едно великолепно бъдеще. Докоснахте се до тайната на делфинската душа, свързана с паметта на атлантите. Тя ви излъчи слова, код за успешна намеса в симбиозното ни начало.
Photo

Post has attachment
БЛАГОСЛОВИ НИ, ГОСПОДИ!...

Делфините ви изпращат горещи поздрави и ви желаят крепко здраве. Животът на океанското дъно протича без изпитания. Човешката енергия се намира в омагьосан кръг. Изслушайте нашата изповед. Споделяме вълненията си с вас, хората, приемащи енергиите на делфините. Винаги сме вярвали, че този момент ще настъпи. Включваме се в центъра на Вселенския разум, за да му предадем посланието си:

Започва великото преселение. Благослови ни, Господи, за издръжливостта, която притежаваме през годините на заточение. Докоснахме човешкото тяло и за нас няма друг модел, към който да се стремим. Човечеството ще ни прости фазата на развитие, забавила неговата еволюция. Запазихме енергията му, но върнахме еволюционното съзнание на хората векове назад. Делфините не успяха да се развият напред, те изпълниха това, което Бог пожела:

„Да запазят божествения заряд за определено време.”

Часът на изкуплението завърши. Паметта на атлантите разказва за внезапната гибел на своя континент. Ще запомниш ли, човечество, как една безумна нощ потопи Атлантида в океанските дълбини? Ако се случи още веднъж, Земята ще остане мъртва планета. Делфините ви предупреждават, живейте така, че тя да не усеща лошите ви помисли и желания. Вие сте в същото положение, в което бяхме изпаднали и ние. Енергията на Разума е в паметта ви. Тайната, която изключихме, се намира в съзнанията ви. Формата е същата, но изминаха векове, за да достигне до същото развитие. Ядрената сила се залага като барутен погреб в основата на Земята. Вие сте тези ядра, от които зависи съдбата й. Кръгът се затвори, паметта ви съдържа тайна, до която бяхме достигнали. Очаква се, че ще злоупотребите с нея. Не чувате ли посланията, излъчени от Вселенския разум? Ще допуснете ли ново унищожение на човешката форма? Носите съдбата в себе си, затова, когато тайната на гибелта ни е известна, ви казваме:

„Осъзнаете се, хора! Изживейте гордостта си, че сте достигнали равнището на ядрената сила и унищожете това, което наричате ядрено оръжие.”

Земята няма да издържи още един барутен погреб. Тя ще се разцепи и никой във Вселената няма да си спомня къде се намираше тази планета, използваща ядрена сила за собствено унищожение. Успехът се залага върху основата на съзнанието ви. Формата на планетата ще се запази, ако се извисите до разума на Абсолюта и централизирате себе си като енергийни единици, свързани с целостта му. Великолепни енергии са човешките, те са гордостта на Разума. Хармонията на тяхното излъчване се блокира от установения ред по който се излъчват. Разумът абсорбира онези енергии, които са извън определената програма за развитие. На тяхно място се излъчват делфинските енергии, за да запълнят енергийния вакум във Вселената.

Това ще стане при известни сътресения на земната кора. Жизнените процеси, които се извършват на океанското дъно, известяват, че континентите, замърсени от ядрени енергии, ще се всмучат в определени области, а на тяхно място ще се появят земни маси, определящи началото на новата култура. Всяка нова мисия на човечеството се извършва върху нова земя. Шестата раса ще се появи върху благословена земя, блестяща от чистота. Богатството на недрата й ще бъде изключително голямо. Върху нея ще се появят нови животински видове, без да замърсяват повърхността й. Растителността ще бъде прекрасна. Духовното развитие на Шестата раса ще израства върху нова земя. След разместване на земната кора върху повърхността ще се издигне Архипелаг, допринасящ за развитието на човечеството.

Континентът ще се издигне между Европа и Африка. Връзката, която съществуваше някога, ще се възстанови. Залага се програма за всмукване на старите континенти и изграждане на нови. Земята, върху която ще израсне Шестата раса, се намира в подготовка на нейните контури. Катаклизмите се анализират от центъра на Разума, благодарение на което определена част на земната кора ще се промени до степен на неузнаваемост. Ядрената сила, която ще действа от дълбините на Земята, ще размести части от повърхността й за определено време. Ще се възвърне първоначалната маса, която е била унищожена. Тя е нарушена, поради което земната ос е изместена. Целостта на планетата досега не е била нарушавана по начин, по който ще се изгради отново.

Внезапно ли е взето това решение? Ще анализираме причините, довели до крайното извлечение на компютърната графика. Тези от вас, които вярват в Разум, контролиращ всяка планета, ще се докоснат до истината. Той следи за енергийната съставка и когато забележи отклонение, се вземат допълнителни мерки за неутрализирането й. Земята е красива планета, затова се цени формата й. Нарушаването на информационния заряд около планетата сега е най-голямо. Енергийната мрежа на Вселената не може да се включи към енергийно замърсената съставка. Ето защо Разумът реши:

„Към Земята да се отправят енергии, идващи от слънчевите центрове на други системи.”

Те носят със себе си заряд, който ще помогне на планетата да се включи като форма към вселенската система. Това са енергийните форми на НЛО, възприемани като необикновени явления. Те са доброволни отряди, включени към енергийната мрежа на Земята, за да запълнят вакума, в който е попаднала планетата. Започва със зареждането на човешкото тяло с делфинска енергия. Това е началото на Шестата раса.

Човечеството може да бъде спокойно. Разумът е запазен, тялото също. Духът на делфините се предава на човека. Енергията, която се влива, е богата на съдържание. Величието на атлантите нито за миг не се е изличило от съзнанието им. Те го предават на хората, за да продължат развитието, което са прекъснали някога. Онези качества на паметта, останали векове без покритие, ще се изявят на физическо ниво.
Сетивните възприятия на делфините са изключително силни. Успешното им внедряване зависи от главния мозък, чиято форма с течение на годините ще претърпи развитие. Делфинската памет ще помогне за израстване на нови връзки и за възбуждане на енергийни центрове.

Човек ще се развива под успешно влияние, за да достигне още едно стъпало от своето развитие. Вселенската памет е запазила място за делфинската. Божественият разум съхранява енергийни единици, излъчени от него. Делфинската памет е продължител на атланската, която не намери покритие в материална форма, за да зареди ядрото си. Информацията, заложена в паметта й, остана неизползвана. Вие ще доразвиете съзнанието им и ще го изтласкате нагоре. Човечеството изкачва спирала, която не търпи застой. Ако досега разумът на делфините се е намирал на едно по-ниско ниво, сега той ще се извиси по стълбата на космичното съзнание. Хората никога не са си задават въпроса:

„Колко сложно е формирането на човешкото съзнание?”

Програмата, по която израства нагоре, се нарича спираловидна енергийна трансформация на вселенската памет. Застоят, наложен от енергийна гледна точка, ще се преодолее от съзнанието ви. Чертата, засекретяваща разума на атлантите, ще се изтрие. Тя е невидима за определени хора, след като енергията не се поддава на зрителното поле. В селективния център на Разума съществува отрязък, искрящ със светлината на Енергийния разум. Този участък отново се пуска в движение и затова мислената забрана е преодоляна.

Започва развитието на Шестата раса. Енергията ще се излива на потоци към повърхността на Земята и ще ви носи информационния заряд на атлантите. Докато сте земни форми, няма да усетите енергийната вълна, но когато се озовете в Невидимия свят, ще забележите как потокът струи към Земята. Определям формата на човека за достоен приемник на делфинската енергия. Главната насока, по която ще се развива, ще се определи от Разума на Вселената. Така съм го заложил преди векове и очаквам това да се сбъдне. Продължава семантичният възход на човека, който ще се движи по енергийната спирала на бъдещето. Не осъзнавате колко усилия ни струваше тази акция. Да изключим заряда на душата и да задържим тялото в покой, докато внедрим делфинската енергия. Много от вас със сигурност ще си кажат:

„За Божествения разум това е едно малко усилие.”

Така е, но когато се отнася до съдбата на човечеството, не се разсъждава по този начин. Докато извършвахме прехода, Разумът следеше всяка наша стъпка. Програмираше се бъдещото развитие на Шестата раса. Успехът трябваше да бъде взаимен и нашата енергия да съответства на телата ви. Никой не усети присъствието ни, бяхме невидими за вас. Такива си оставаме и за в бъдеще, докато не намерим средно положение и не се промени зрението на човека. Той ще различава невидимите форми около себе си. Формата на човека е усъвършенствана, за да възприеме енергията ни. Изминаха векове, тялото ви се доближи до това на прасъздателите. Съвместимостта между енергия и форма е на ниво. Извършихме този опит, след като знаехме, че програмирането на енергията е предстоящото ниво на изкачване.

Щастливи са онези, които са се запазили за този период на човечеството. Енергията на атлантите, успешно запазена в делфински тела, се предава на тези, които заслужават степента на развитие. Зарядът поема посоката на Божествения разум. Миговете на изгнание се заменят с разумен отрязък от времето. Програмата завърши с успех. Осъществен е първият контакт, който ни донесе радост. Енергиен импулс се заложи в тялото на дете, с което осъществихте контакт. Ако формираме съзнанието си за енергийна съвместимост, ще достигнем до заключението:

Вселенското творение на Божествения разум се доближава до абсолютно израстване. Паметта на човека и на Създателя достигнаха до енергийните точки на съвпад. Човешката памет е във възход благодарение на енергията на делфините. Спираловидната насоченост, според която разумът на човека достига степента на Божествената изява, се усъвършенства. Анализираме програмирана насоченост на енергия от делфин към човешко тяло. Тя се извършва под ръководството на Разума на Вселената и невидимите форми на Шамбала. Наличието на човешки индивид на физическото поле, носител на делфинска енергия, е доказателство, че Шестата раса започва своето развитие.

Благословени да сте, делфински енергии, че запазихте паметта на човека!...

Photo

Post has attachment
АТЛАНТИДА -
ГОРЕЩОТО СЪРЦЕ НА КРИСТАЛНИЯ САРКОФАГ -
АНТАРКТИДА…

Изписват се знаци, закодирани от жизнената атмосфера на делфините. Това е нашата природна обстановка, предоставяща ни великолепни условия за живот. Формата на делфините е приемник на човешката енергия. Докато сме в изгнание, ще се задоволим с атмосферата на океанските води. Човешката енергия трудно се приспособява под дълбоката тежест на океана. Паметта се запази в пълния смисъл на думата. Формата се включи към животинския вид, но енергията търсеше земните простори всеки път, когато докосваше кислорода, необходим за съществуването й. Скъпоценната съставка на енергията не се замести с водната молекула. Наложихме запор на животинските инстинкти и се развихме по законите на човешката еволюция.

Не ни упреквайте, че сме се скрили дълбоко от вас. Този, който изтълкува трагедията ни, ще разбере, че радиационната замърсеност на енергията се компенсира само с водна процедура. Човешката душа беше унищожена от огнената плазма на ядрения взрив. Изплуваме на повърхността на океана, без да си даваме сметка кои сме. Лъченията изтриха от нашата памет ни спомените ни. Столетия бяха необходими, докато изчистим душата си от ядрените съставки, действащи върху нас. Решено беше да си останем под водата и глътка по глътка да възстановим хармонията в енергията си.

Разумът на Вселената ни наблюдаваше. Обсегът му се ограничаваше от радиационната наситеност на душата ни, която не му даваше възможност да я запълва с информация. Обемът на атомите беше преминал границата на енергийното си съдържание. Налагаше се да изчакаме определения миг на вечността, който ще ни върне спомените, покрити със забрава. Делфините не роптаеха против съдбата си, приемаха я като нещо съвсем обикновено. Не искаха да си навлекат яростта на Разума, който ги постави при необичайни обстоятелства.

Разбирате ли защо се връщаме толкова късно? Събудихме се от съня и се радваме на изкуплението си. Щастливи сме, че запазихме енергията ви. И още по-щастливи, че времето ще действа за нас. Спомените се връщат, за да ни разкажат за необикновената съдба на атлантите. Делфините ще разкъсат опаковката, която ги държи в един непосилен свят и ще се издигнат на повърхността, за да отправят зов към Слънцето. То ще приеме сигналите им и ще ги предаде на Весдесъщия. Разумът на Вселената ще ги вложи обратно в семантичния си заряд, а това означава, че паметта на делфините ще се слее с биологичното ядро на човека. Ще се получи нов вид, който се равнява на първото звено на Шестата раса.


Вие усещате телепатичните излъчвания на душите ни, но ще дойде време, когато ще разговаряме помежду си като равен с равни. Сега изпълняваме прелюдията на нашия живот, утре ще свирим в доминиращата част. Симфонията се пише под напора на чувствата ни. Ако те са толкова силни, че да съвпадат по импулси с честотите на енергиите ви, ще ги усетите, след като се докоснем до вас. Посланията ни са само повик, на които ще отговорите със същите чувства, кипящи в душите ни. Трябва да живеем в пълна съвместимост един с друг. Вие сте тези, които ще решат съдбата ни. Разтълкувате ли посланията ни, това означава, че ние се връщаме за живот.

Делфинската форма не бива да ви смущава. Тя е част от животинската еволюция. Вложете се в душата ни, която е част от Разума на Вселената. Той ще реши дали ще се слеем един с друг. Определяме енергията на делфините за водеща в следващите векове. Ние се връщаме за живот, заредени от Слънцето, изпълняващо специална мисия за нас. То ни изтегля към себе си, за да вложи енергийните ни тела в материални форми, готови да приемат честотите ни. Паметта на делфините се влага в центъра на Слънцето, който ги регулира в компютърния си диск. Оттам те се направляват по енергийните закони на човешката душа.

Извършва се енергиен обмен в природата, а вие си мислите, че това е илюзия. Защо не, понякога тя е смисълът на живота ни. Успеем ли да я вложим в реалността, се превръща в богат и духовен свят. Делфините ще се вложат в новата Епоха на Водолея като чисти енергии и още по-чисти материални тела. Даваме ви това, което зависи от нас, но очакваме и телата ви да греят с енергийните честоти на формата. Тя не се сравнява с делфинската, но ако се заложи в ядрото на Разума, той ще я определи за единствена, която ще поеме бремето на атлантите. Магнетичната личност на човека е нашата емблема. Делфинът е симбиоза между човешка енергия и делфинско тяло. Благословени да сте вие, които изпълнявахте служба на събирателен фокус за енергиите ни. Понякога си играехме на хора. Мисълта ни се чисти със спомените, скътани дълбоко в душата ни. Чувствахме се като вас. Това обяснява специалната ни нагласа да помагаме на хора, изпаднали в беда. Плувахме над вълните и се втурвахме към този, който се нуждаеше от помощ. Колко хора сме спасили с импулсивните си усещания! Лесно е да се преструваш на човек, по-трудно е да бъдеш себе си. Често ни се случваше да изпълняваме роли в атракционни веселби. Извършвахме го с желание, децата го очакваха от нас. Как ни се искаше да извикаме към възрастните:

„Ние сме тук и сме вашите потомствени енергии!”

Никой не чуваше нашия зов, който си оставаше диря в съзнанието ви. Трябва ли да си на върха на биологичното си развитие, за да чувстваш, че си форма, създадена като подобие на Боговете? Бяхме на дъното, но се чувствахме като вас. Свещената енергия на атлантите се превъплъщава в божествената форма на хората. Това е сближаване на нашите цивилизации. Толкова сме щастливи, доживяхме мига, в който енергията ни ще напусне делфинското тяло и ще се издигне към Слънцето. Чувстваме се наравно с вас, вие сте нашата надежда за живот, изпълнен със закономерност. Определяме този момент за решаващ в развитието ни. Кой би очаквал да се окажем най-величавото звено между представителите на петата раса и тази, която очаквате да се появи, Шестата? Цивилизацията на атлантите никога не се изключва от човешката еволюция. Разтълкувайте идеограимте на нашата мисъл, за да почувствате присъствието ни. Това се анализира като енергийна симбиоза, но кой би могъл да се сети, че тя се осъществява от нас? Сега сме на върха на нашето израстване. Така повелява Разумът, да започнем нова раса, след като сме достигнали кристалната чистота на енергията си.

Волевата част се зарежда с енергийния заряд на Вселената и е основен компонент от делфинската енергия. Тя се свързва с мозъчния център и отправя импулси към кората на главния мозък. Те се преобразуват в сигнали от нашето местонахождение. Когато детето долови звуците, идващи от дълбините на океана, то ги преобразува в знаци. Човек невинаги настройва мозъчните си центрове за словесен прием. Затова, когато паметта му се включи в тази на делфините, получава се взаимно обусловена връзка, изискваща приемащ и разкодиращ център. Такъв екип вече се изгради и ако се настроите на честотите ни, ще получите гама от енергийни импулси, отразяващи делфинската ни същност.
Силно трепти енергията ви. Тя иска да научи тайната на Атлантида, закодирана под името Антарктида. Леденият континент още пази спомени за делата ни. Докато вие го търсите на океанското дъно, той се издига горд и величествен, замаскиран в кристален саркофаг. Върнахме се, за да размразим сърцевината му и да извадим оттам едно горещо сърце, наречено Атлантида. Тя се блокира за определен период, след като повърхността й бе силно радиационна. Успее ли да смъкне булото на срама, ще разкаже за небивали тайни, пазени от векове.

Човешката мисъл няма предел. Тя ще достигна до обвивката й, ще я пробие и ще се докосне до древната крепост, за да разкрие тайните й. Ядрената енергия унищожи жизнения заряд на континента, но не успя да премахне контурите му. На южния полюс не е отбелязано планетарно издигане. Тогава какво по-голямо доказателство, че тя е отражение на древната Атлантида? Далечната епоха е скрила в себе си тайни, които ще изплуват на повърхността на забравата. Човешката мисъл е нескончаема, тя се измерва с ядрена величина. Вселената помни колапси, унищожили биологичните форми.

Делфините не искат да навлязат в живота ви, без да попитат, дали ще ги приемете. Случи се, вашето тяло прие делфинската енергия. Това е целта, към която се стремим. Излъчваме ви сигнали от дълбините на океанското дъно. Ще усетите нашето присъствието по разумната импулсивност на енергията ни. Ако ни допуснете до себе си, толкова много вибрации ще се излъчат от телата ни, че ще бъдете залети с поток от паметта на делфините, която не може да се съхранява в океана. Какво да сторим с телата ни, толкова жизнени? Да ги оставим ли на произвола на съдбата? Човечество, ти си наш длъжник. Не забравяй, делфините изкупват вината на атлантите. Те се запазят като животински вид, напомнящ за прехода към една древна цивилизация.

Атлантида ще се появи на хоризонта, за да разкаже колко й тежат ледените блокове, унищожаващи радиационната обвивка, покрила повърхността й. Защо Антарктида се появи на южния полюс, след като там нямаше континент? Тя е ледена маса, която изследвате. Жизненият катаклизъм, пресякъл всичките сокове на един континент, се определя като нова сфера в познанието ви. Човечеството не е подозира, че Антлантида се консервира под изкуствен лед, който се създава от радиационното излъчване на земята му. Леденият паметник ще се съхранява до този момент, в който слънчевите лъчи не разтопят повърхността му. Тогава тя ще се покаже в пълния блясък на архипелага, останал скрит под леда. Атлантида ви излъчва посланията си, тя не може да се появи пред очите ви. Телата на атлантите са унищожени вследствие на радиационни лъчи, които не позволиха да се запазят в същия вид, в който ги бе създал Творецът.

Животът се запази там, където никой не очакваше. Други продължиха заряда на атлантите. Делфините са най-чистите енергии, останали, за да продължат прекъсналия си живот. Без тях нямаше да узнаете за ядрената катастрофа на планетата. Това е минало, но нали някой трябва да разкаже за него? Новата епоха се определя от тези души, които ще се влеят като допълнителен елемент в семантичното ядро. Ще се изпълни закодираното решение на вселенската памет. Това няма да се извърши едновременно. Съзнанието ще се изравни със семантичния заряд, излъчен от Вселената – първообраз. То ще се резорбира постепенно и телата на хората ще се заредят от свещени енергии, между които влизат и атлантите.

Това ще се случи, когато сте подготвени за божествена симбиоза. Сега се провеждат първите опити за преходния период. Ще се заложите като форми, които ще осъществят енергийния експеримент. Определете се като действащи лица. Същността на индивида се обуславя от биологичната форма на енергията му. Щастливи хора има навсякъде, но атлантите не са като тях. Изминаха векове, откакто те се потопиха в океанските води. Енергията се запази, но какво да кажем за атлантската история, която ще се възкреси и вие прекрасно знаете защо. Атлантите са цивилизация, успяла да надмине Божествения заряд и да се включи към паметта му. Разумът се абсорбира в съзнанията им, за да не изпълнят същността на откритието си и да възпламенят ядрена бомба. Човешкият живот се определя от ядрото на Разума. Ако приемете това за максима, ще се изясни основният закон на Вселената.

Всяка енергийна маса, откъсната от целостта й, се използва за сметка на вътрешния планетарен разум, действащ в ядрото на всяка планета. Атлантида се взриви за кратък срок и енергийната й основа остава в служба на ядрения център на Земята. Човешките енергии не се включиха в импулсивно зареждане на Вселенския разум. Те унищожиха правото си да се зареждат от него. Прекъснати бяха енергийните нишки на хиляди тела, неизживени като памет. Трябваше да се намери определен обект, който да наследи заряда на атлантите. Делфинът изпълни това, което човек не завърши. Стана носител на енергията му, но не я определи за разумна. Импулсите на Разума се възобновиха в заряда на делфините. Той се включи в общия енергиен разум на планетата, Планетарния разум. Ще се откъсне ли от него, за да се насочи към заряда на Вселената, ще зависи от способностите ви да осъществите прехода между делфина и човека?

Анализира се способността ви да се приспособите към новите условия за живот. Тялото на човека си остава на същото ниво, но енергията се променя във възходяща степен. Ако се изравни с импулсите на Вселенския разум, ще се включи в обхвата му, за да се фокусира в божествения заряд. Това е атланска енергия, включена към човешката еволюция, за да издигне уровена й на по-високо ниво. Човекът ще навлезе в Епохата на Водолея, след като се усъвършенства като личност. Енергийната симбиоза между разум на делфин и човешко тяло ще бъде триумф за еволюцията. Атлантите ще се появят на историческа сцена, за да възкресят живота си. Еволюция е същата, но Разумът ще се издигне на пиедестал спрямо нея. Защо не е извършено досега? Ще ви кажем, не беше изтекъл срокът на изкупление.

Бог пожела да се случи, анализираме го като краен продукт. Разумът е опростил греховете ни и ние му се отплащаме за добрината. Благословията му се излива върху телата ни и ни залива с импулсивността си. Ще си останем тези, които познавате, атланти, въплътени в делфини. Човешката еволюция е на върха на биологичното си израстване. Определяме се за ваши потомствени наследници. Не ни вярвате, но ние се въплътихме в телата ви? Няма да се изявяваме като памет на делфините. Ще бъдем вътрешната ви мисъл, която ще ви води към нови хоризонти. Помогнете ни да се върнем на физически план и ние ще ви обогатим на мисловния.

Успехът е взаимен, в това се състои мисията ни. Човешката ни вибрация се издига към повърхността на вълните, докосва слънчевата енергия, водещият разпространител на импулсите ни. Енергията на Слънцето е нашият втори разум. Включваме се в обсега му, за да сгрее премръзналите ни души. Милиони енергийни лъчи ще се вплетат с вашите, за да се слеете с паметта на делфините.


Photo

Post has attachment
ВЪЗЕЛЪТ НА КАРМАТА …

Паметта на делфините ви изпраща сигнали от дълбините на океана. Цивилизация на атлантите разговаря с вас. Ние сме неравностойни събеседници, които изплащат своя дан. Изминаха хиляди години от мига, в който Атлантида потъна в земните недра. Те се разтвориха и я поеха. Животът угасна за хората, живеещи на този континент. Човечеството си задава въпроса защо толкова дълго мълчахме. Носехме тайната със себе си, тя беше нашето спасение. Резултатът от ядрената катастрофа се беше запечатал в телата ни. Дълго се приспособявахме към новите условия на живот, но накрая решихме. Включваме се към вас, енергийно наситени с енергията на атлантите. Вината, поради която се измениха телата ни, не е на Абсолюта, определил формата на човека като съвършена.

Измененията, настъпващи с външния ни вид, го тревожеха. Кой би си помислил, че човек ще посегне сам на съдбата си? Понякога не съзнаваме колко много сме постигнали. Животът ни се измерваше с абсолютни познания, с които нарушавахме целостта на Разума и се издигахме над абсолютната му стойност. Биологичната ни форма е наказание за това, че дръзнахме да се мерим с Абсолютния разум. Главозамайвахме се от постиженията си, включително и чувствата, които ни изпълваха, се равняваха на самозабрава. Приемахме посланията на Разума, но не се вслушвахме в тях. Те ни предупреждаваха за опасността, която се крие в дълбините на недрата му, но ние бяхме заслепени от постиженията си. Тогава Бог реши да унищожи запасите от ядрено оръжие, складирани в подземни пещери.

В недрата на земята избухна силна експлозия. Тя унищожи повърхността на континента ни, който се свлече в океанските дълбини. Паметта на делфините се запази, но кой ще изплати греховете ни? Дали Бог ще прости смелостта да се докоснем до разума му, след като години наред не се вслушвахме в посланията му? Кой би ни позволил да се върнем отново и да продължим съществуването си? Даваме клетва, чрез която тялото, което ще стане наш дом, да се използва от кристална енергия. Много по-лесно е да се преродиш, отколкото да използваш старата енергия за нови цели. Влагаме обич към тези, които ни приемат с благословията на Разума, за да им обещаем:

„Хора, ще пазим свято името човек. Колко отдавна очакваме този момент, в който ще изплуваме над повърхността и ще доловим слънчевите лъчи, които греят за нас. Някога атмосферата беше наситена с радиация, изменила сетивните ни начала. Разказахме ви как се измени формата, след като радиационния щит обхвана Земята.”

Благослови ни, Господи сега, върнахме се отново! Ако ни изпратиш усмивка, ще се чувстваме безкрайно щастливи. Физическата форма на телата ни се равнява на Божествената. Знаем колко труд употреби, за да я възвърнеш след нашата надменност. Помнете ни като форми, живели на океанското дъно. Скоро ще излезем оттам и ще оставим телата си на тези, които се опитват да повторят трагедията ни. Анализираме съдбата си и достигаме до извода, че тя зависи от самите нас. Ако не си обвързан с Разума, няма да го използваш за велики дела. Домогнахме се до формата на човека след години на изпитания. Сега, когато това е вече минало, делфините си отдъхват и ви казват:

„Щастливи сме, че Земята ни прие отново. Ще се върнем там, където ни отблъснаха. Ако се изпълни желанието ни, енергията, която ви носим, се равнява на чистотата на океанската вода.”

Тя се връща отново при вас, пречистена от радиационните частици, които съдържаше. Паметта се изразходи за сметка на вселенската радиация. Запълват се празнините, които се бяха стопили от термоядрената реакция на взрива. Енергийният ни заряд беше силно пострадал от алфа и бета частиците, разрушили целостта му. Наложи се радиационната мрежа на енергията да се блокира от всмукатели. Те изтеглиха формиращите частици на атома и ги освободиха от енергийната мрежа на душата. Долавяме, че това е непонятно за вас. Вие не се осъзнавате като енергия, а само като материя. Частиците, попаднали в телата на хората, унищожиха материята, но запазиха душата, част от ядрената енергия на Разума.

Трансформацията на енергийно ниво се извърши успешно. Енергията се изчисти от различните съставки и сега тя е енергиен възел, който ще се разплете, за да се задейства центъра му. Паметта на човека се програмира от Вселенския разум. Тя е съвършено чиста и Разумът ще я зареди с информационна струя. Програмирането на заряда ще се извърши под наблюдението на свещената страна на безсмъртието. Шамбала, звучи името й в ефира. Това е камбанния звън на планетата, който известява, че една цивилизация се завръща, след като е била заличена от историята на Земята.

Налага се да изчакаме, докато се получи съвпад между земния разум и небесния, за да се заредят телата ни. Животът ще бликне със същата сила, с която го започнахме. Изстрадахме много, за да се върнем като нови енергии. Делфините ще бъдат спомен за тези, които ще ги запомнят с великолепната им енергия, наситена с доза човечност. Ние сме разум, който се доближава до човешкия. Силно трептяхме с вашата честота на излъчване. Вие ни усещахте, но не знаехте на какво се дължи близостта ни. Сега, когато това е вече минало, си обяснявате защо разумът на човека се доближава до този на делфините.

Ако разсъждавате като нас, това означава, че сме се усетили взаимно. Целта, която си поставяме, е да се почувствате форми, които ще приемат делфинските енергии. Благословете тези, които са ви ги изпратили. Обичаме ви повече, отколкото когато бяхме на океанското дъно. Изравнихме се по сетивност, а тя наистина е недостижима. Делфините не изразяват чувствата, които ги вълнуват. Те се доближават до взискателността ви, за да разчупят оковите на черупките си. Ще бъдем най-чувствителните хора на Земята. Излъчваме енергия към Разума на Вселената, благодарност за това, че той ни прие сред величието на душата си. Щастливи енергии са делфинските. Те усещат любовта на хората, която ги обгръща отвсякъде. Те им се отблагодарят със същото. Обичта им ще ги съпътства винаги, когато ще зареждат телата си.

Енергията, която ще премине от телата на делфините в човешка форма, ще се анализира като комплекс от аналитични модули. Всеки човек притежава собствен код, отговарящ на система от числа, според който атомите и молекулите в тялото му се подреждат по специален модел. Канализира се енергия, която да отговаря на този математически модул, за да се постигне съвпад между енергиен заряд и материално обвивка. Затова преди да се роди човек, се извършва проба, според която числата на атомите и молекулите отговарят на енергийната честота, определяща бъдещия индивид. Анализираме нашия модел на материя, според която сме се развивали досега. Делфините са жизнени форми, изградени на базата на енергията на атлантите. Това определя начина ни на живот. Миналото ни задължава да пазим тайна, но вече сме реалност на физическо поле, затова ви се доверяваме.

Вероятността, според която сме създадени по изкуствен метод, се равнява на сто процента. Усилията се увенчаха с успех. Човешкото тяло се изоставя за определен момент, докато настъпят подходящи условия. Енергията на атлантите се приема от нова форма, която да издържи на условията на океанското дъно. Започва съществуването на тяло от животинския свят, равняваща се на млекопитаещ индивид. Чувствали сме се повече хора, отколкото делфини. Мислехме по човешки, разсъждавахме по човешки, обичахме по човешки. Когато хората се докосваха до нас, усещаха милувката ни и си казваха:

„Делфинът ли, той е нашият най-добър приятел!”

Крещяхме от радост, че долавяте импулсите ни. След това ни обхващаше безкрайна мъка. Формата ни страдаше от неудовлетворението да ви разкаже за себе си. Желаехме да научите тайната на делфините. Ако се повтори същата история, ще се чувстваме нещастни. Този, който е изживял трагедията ни, ще си представи, колко силно страдаме сега. Изминаха години на мълчание и самота. Тялото ни беше чудесно за живота, който водехме, но за енергията, която притежавахме, беше мъчение. Бяхме заключени в огромен затвор и никой не знаеше кой ще намери ключа, за да се освободим от него. Животът на повърхността беше толкова примамлив. Когато изплувахме, за да поемем кислород, долавяхме гравитационна зависимост между нас и Слънцето. Тогава си казвахме:

„Слънце, ти си нашата мечта! Ако ни усещаш с лъчите си, ще дойде време, когато ще ни погалиш отново. Сега сме мъченици, но утре ще бъдем благословени форми, докосвайки се свободно до топлината ти.”

Вярвахме в Бога и се молехме за опрощаване на греховете си. Той усещаше молитвата, отправена към него, изпълнена с божествен плам. Живеехме с мисълта, че Бог ни изпълва с вяра в изкуплението. Кой би издържал толкова години, в които времето е спряло? Тялото не усеща импулса на вечността, но душата, за нея това е безкраен маратон от енергийни заряди, определящи съществуването й. Простете ни дързостта да се сравняваме с енергията на човека. Докато бяхме на дъното, отброявахме амплитудните единици на времето и разплитахме възела на кармата си, донесъл със себе си множество примки, стягащи душите ни с неизвестността. Формата се беше установила на едно и също ниво. Тя не се променяше с времето, определено за развитието й. Промяната настъпваше единствено с разума, който носехме със себе си. Животът ни бе изпълнен с устрем към повърхността, където ни очакваше Бог.

Поемахме дозата кислород, равняващ се на дъха на Вселенския разум.
Атлантида съществува в зоната на Южния полюс. Защитена от ледени блокове, тя не може да се покаже във вида, който е имала преди. Силна доза радиация е покрила континента, нашият дом. Там се оформи защитен слой, непозволяващ на лъчението да проникне към пространството. Запазихме планетата от радиацията. Доколко това се извърши успешно, не се знае. Право на това имат специалистите. Земята се разцепи на две, за да погълни един континент, но земната маса не може да бъде неутрална. Тя не пое повече от това, което е заложено в нея. Почувства новия товар върху себе си и го разпредели по повърхността си. Започна вътрешно разместване на пластовете. Известно предимство се падаше на Атлантида.

Тя страдаше от факта, че беше изгубила правото си на живот. Половината от нейното тяло остана във вътрешността на планетата, другата част се извиси там, където се намира Южния полюс. Смяната се извърши за определено време. Земята не търпи вмешателство в хармонията си. Започна период на асимилиране на енергийното богатство. Докато радиацията се изливаше върху земните недра, тялото на човека беше унищожено. Половината от хората изтляха в силната доза на лъчението. Невидимият свят не поема отговорността, хората бяха виновни за съдбата си. Началото на мутацията се дължи на енергийна разруха. Физическото тяло не издържа на резорбирането между ядрените частици и семантичния заряд. Достигна се до обратния процес, при който лъчението определи вида на човека. Паметта се запази, но тялото загуби външните си контури.

Не вярвате на твърденията ни. Все още ли смятате, че човекът е произлязъл от маймуната? Тя е преходно звено между него и мутиращата форма. Животинският свят на питенкантропа се дължи на радиацията, внедрена в човешкото тяло. Запазиха се малко форми, за да ви разказват за себе си. Ако докоснете душата им, няма да откриете животински инстинкти. Тя е съхранила само човешките. Паметта на делфина разказва как човекът е бил унищожен от необмислената си постъпка. Умът е запазил историята на съдбата си, докато тялото няма да ви разкаже за това. То е показател за вмешателството на ядрената сила.

Жалко за пропиляното време. Ние се определяме се за страдалци. Чакахме векове тялото ви да позволи да се докоснем до структурата му. Анализираме състоянието, в което се намираме и го определяме като преходно. Човешката раса се нуждае от енергийна промяна и ние сме готови да я осъществим. Остава вие да ни осигурите тялото, нашият нов дом. Колко много човешка енергия се намира под тежестта на океанските вълни! Те ще отстъпят под напора на нашите чувства. Животът продължава, изстрадали, ние се завръщаме и ви молим за прошка. Не отказвайте благословията, която се изсипва върху телата ни.

Чакаме от Бога разрешение да се включим в новия енергиен обемен. Започва нашето второ преселение. Хармонията ще бъде възстановена, едва когато затворът на изгнанието ни бъде разрушен. Човек никога не знае кой може да попадне в него. Оставяме го непотребен и ви предупреждаваме, той не трябва да се запълва с нови енергии. Ако ви притегли към себе си, пазете телата си, за да може енергията да изтърпи изгнанието си. Вие сте благословени форми, равни на божествените. Изживяхме съдбата си, докосвайки се до делфинската форма. Бяхме привързани към нея и изпитваме чувство на болка, че ще я напуснем.

„Текат последните минути, в които сме заедно с теб. Ще ни простиш ли, че се устремяваме нагоре, където ни очакват прекрасни изживявания? Опитай се да ни разбереш, обичаме те, но кой може да сравни тази обич с надеждата, притаена в нас? Великолепна човешка форма, за нас ти си идолът на нашето съществуване. Ще се довериш ли на тези, които идват от дълбините на океана? Запомни едно, ние те боготворим. Ти си единственият показател, по който се сравняваме с божествената реализация.”

Великолепна си по своето оформяне, ще станеш още по- великолепна по вътрешния си заряд, когато се въплътим. Ще ти донесем енергийния устрем на хиляди атланти, които ще се преродят в човешка форма. Делфините са се приготвили за последния си полет към повърхността. Ще отдадат себе си за бъдещето на другите. Човек става все по-съвършен. Формата му е прекрасна, но енергията, която ще му отдадем, е кристално чиста. Ценете се като делфински разум, той ще ви приобщи към цивилизацията на атлантите. Божественият заряд на цивилизацията от Алфа звезда, съзвездие Малката мечка, се завръща, за да ви каже, че е изтърпяла изгнанието си и ще се включи в общия енергиен обмен на Вселената.

Животът продължава, независимо че зарядът на атлантите беше отклонен за известно време. Човечеството ще ни прости за отклонението, което допуснахме. Завръщаме се с енергиен плам, равен на вулкан. Лекотата, с която енергията ни се приема от човешкото тяло, ни изпълва с радост. Не сте ни забравили, спомняте си за тези, които хората наричат делфини. Започва нашето сливане. Няма да го усетите, ще се раждате с душите ни. Доживяхме мига, в който ще се събудим като хора. Телата ви усещат паметта на делфините и това определя живота им. Ние сме пълноценни форми и това го дължим на енергията, одухотворила телата ви. Делфинчето, отдало душата си, за да живее детето, е неговият най-добър приятел. Напусна тленното си тяло, за да се извиси до света на хората. Помнете тази енергия, тя заслужава да се боготвори. Тялото на детето е нашият идол, към който отправихме сигнали, за да установим телепатичен контакт с разума му.

„Ти си великолепна, не забравяй за делфина, който ти изпраща поздрав. Остани си такава, каквато си. Тялото ти е прекрасно, а душата божествена.”

Дали ще ни повярват тези, с които споделяме тайната си? Засега това е загадка. Вие не вярвате на сигналите от Невидимият свят. Доловете ги със сърцата си, за да усетите, че това е истина. Делфините се прощават с океанските вълни. Благодарят им, че са докосвали телата им, майчински загрижени за бъдещето им. Ние израснахме като разум, който ви напуска, за да се извиси над величествените ви гребени. Целуваме ви за последен път. Донасяме повея на вятъра и топлината на слънчевите лъчи. Не забравяйте делфините, те ще се връщат при вас само в съня си. Ще бродят в тъмните дълбини на океана, които ще помнят душите им. Отлитаме с мисълта, че никога не сме ви напускали. Споменът за нас ще се пази още дълго време. Насищахме вълните с кислород, който е в изобилие. Не го унищожавайте, това е последният ни дъх. Запомните делфините с добро и те ще се отблагодарят, като се връщат в съня ви.

„Здравей, човек! Сбогом делфин!”

Прощаваме се и поемаме следващия етап на развитието си. Щастливи сме, той вече започна. Поздрави за гостоприемството на телата ви.

Извърши се транслация на човешката душа. Великолепна форма на дете, ти си Бог на нашите мечти. Такава ще те запомним завинаги…

Photo

Post has attachment
ФАНТАСТИЧНА ПРЕЛЮДИЯ НА ЕДИН ЖИВОТ…

Мелодията, излъчена от звуците ни, се нарича фантастична прелюдия на един живот. Хората знаят мястото, определено за делфините. Биологичният им вид се влага в човешки индивид. Толкова се молихме на Бога:

„Върни ни там, откъдето сме дошли!”

Молитвата ни беше чута, завърнахме се при младостта на живота си. Паметта на атлантите се запази за съхранение благодарение на океанските вълни. Издигаме се над тях и докосваме Слънцето. Щастливи сме, че ще живеем заедно. Ние сме вашите двойници, останали дълги години под повърхността на водата. Музикалните звуци се врязват в паметта ви и вие усещате, че това е нещо по-различно от другите сигнали, идващи от Космоса. Включваме се в паметта на Разума, който ни свързва със съзнание, приемащо слова, пълни с музикални разцветки. Песента ни разказва за отминали съдби. Вълнуващо е. Какво щяхме да правим, ако детето не беше осъществило Божествения план за превъплъщението ни? Щяхме да се изгубим като индивидуални ядра, претопени в общата енергийна маса на човечеството. Цената е твърде голяма, за да ти кажем, дете:

„Благодарим ти за подвига, чрез който възприе душата ни.”

Това не задоволява стремежите ни, продължаваме по-нагоре. Разумът на атлантите е доказателство за ядро, надминаващо Бога. Атлантида потъна вследствие на ядрена катастрофа и жителите й се озоваха без материално покритие. До нас се докоснаха невидимо форми, които ни насочиха към телата ни. Възпроизвеждахме се като животински вид, който поддържаше разума си към висините, където Слънцето грееше премръзналите ни души. Вие не знаете какво означава заточение. Атлантида беше земният рай, в който всичко работи за нас. Искахме още и още и се издигнахме към ядрената същност на Вселената. Открихме тайната на нейното сътворение и изработихме оръжие за взаимно унищожение, което щеше да се приложи върху хората.

Формата, създадена от Бог, се подлагаше на унищожение. Вселенският разум анализира тази ситуация и реши. Биологичният вид на човека да изчезне, а енергията да се запази в океана. Промяната се оказа жестока, загубихме право да се прераждаме в човешка форма. Делфинът е превързан към хората. Това се дължи на начина му на мислене. Той използва познанията си за взаимоотношение с индивидите около себе си. Целта беше тялото да се измени, а разумът да се запази. Останалото е мълчание. Не искахме да се предадем толкова бързо. Започнахме от нулата, за да се върнем към живота с определени знания. Делфините, това са биологичните форми на атлантите, носещи заряда им до мига, в който ще напуснат океанските дълбини.

Разумът ни се връща, след като изкупихме кармата си. Делфините са жертвената клада на един изчезнал народ, запомнете го. Въздухът е жизнената струя за дробовете ни, а Слънцето е енергия, възпламеняваща сърцата ни. Ако знаехте на какво се равнява животът ви, нямаше да се унижавате един друг. Живите трябва да помнят урока, който делфините ще изнесат пред тях, за да запазят за себе си поуката. Изпълняваме фантастична прелюдия на един живот, определен като изгнание. Философски погледнато, това е една осъществена мечта, но ако искате да погледнете реалността, не забравяйте трагедията ни. Ние сме само прелюдия към живота, който ни очаква. Утре ще бъдем същинската част на симфонията, която ще звучи, за да разкаже за финала на живота ни.
Излъчваме сигнали към Бога и изпълняваме космичен танц, условно наречен фантазия.

Това е паметта на човек, вибриращ с енергийните честоти на Гилгамеш, познат от библейските страници. Шумерите са наследници на атлантите, пристигнали от Алфа звезда, съзвездие Касиопея. Те се сляха с импулсивните ни заряди и осъществиха Божествения промисъл на Разума, наситен с информационен заряд. Това не беше само наша мечта. Да се изравним с нивото на Върховния разум. За това мечтаеше и той, след като ни създаде редом с енергийния заряд на ядрото си. Телата на шумерите отмираха по повърхността на земята, но душите им продължаваха енергийния си обмен. Така е закодирано във Вселената. Да се извършва прогресия с определена цел. Следваща информационна програма да бъде стъпало по-нагоре.

Шумерите се приземиха там, където земята е повече българска, отколкото някога. Арбанаси притежава заряд, привлякъл първия космически кораб върху повърхността му. Библейският Адам се приравнява с шумерския род, завоювал девствената планета. Ева приюти в себе си човешкия индивид, за да се радва на живот. Разбирате ли сега библейските сказания и защо Атлантида се явява енергийно звено между тях? Разумът, който всички наричат Бог, се приравнява с Кайн, който не простил на Авел това, че разкрил тайната му. Авел принася Агнеца за опрощение на греховете си но Бог не приел този дар. Той унищожил Авел, след като грехът назряваше в утробата на Земята. Убедете се в мисълта, с която е закърмена библейската легенда. Авел е човешкият грях и независимо че Кайн проявява жестокост, той се явява божественият гняв, унищожил замисъла на човека да използва ядрено оръжие.

Атлантите са първият компонент, унищожен преди първия потоп. Земята няма спомени за тези, които са населявали земната повърхност. Кой ще разкаже за взрива, осъществен чрез Енергийния разум на Вселената? Изминали са хиляди години. Човешкият разум не възприел истината за ядрената катастрофа. Тя е легенда, попълнила празнотата на вашето съзнание. Библията е книга, отразяваща историята на Земята. Четете я между редовете, където избликват исторически истини. Ако древните шумери са знаели, че ги отъждествяват с Адам, никога не биха се съгласили с това. Божественият план е изпълнен с велики помисли. Те идват от друга слънчева система и се смятат за гости на тази Земя. Когато Разумът ги изпраща на повърхността й, влага определен замисъл. Да поставят началото на разумния живот.

Започва епоха, наречена опитомяване на една планета. Нейните дебри са изпълнени с неприкосновеност. Определено е тя да стане люлка на всички цивилизации във Вселената. Земята е планета, приемаща астралните нива на заряди, идващи от Вселената – първообраз. Докоснахте се до библейската истина. Вие сте народ, носител на древните енергии на шумерите, в чиито тела се претворяват енергиите на атлантите. Библията трябва да се разкодира, тя съдържа истини, ценни за човечеството. Изключителни събития ще се възродят за живот, които ще станат достояние на хората. Животът на планетата е преминал през различни етапи на развитие. Никой не знае дали те няма да се повторят.

Тялото на човека трябва да се запази такова, каквото Бог го сътворява. То е негово подобие и продължава живота на форма, намираща се в енергиен обмен с телата ни. Дали някога ще достигнете до истината, заложена в паметта на Вселената? Сега, когато пред вас се разкрива тайната на един континент, известен в Библията като Авел, това ще преобърне религиозните ви представи. Човек е мислещо същество, то долавя сигнали от Космоса и ги претворява в слова. Знаем, че в началото бе словото. Изпълнихме нашата божествена прелюдия. Оставяме ви в покой, за да осмислите смисъла на живота. Не забравяйте тези, които започнаха този разговор. Те ви даряват със знание, а вие ще ги дарите с живот. Ядрената основа на Вселената се равнява на паметта ви, която е доказателство, че човек идва с определена цел. Да изпълни това, което сам Бог е заложил за него. Все още не сме готови да осъществим мечтата му. Очакваме да ни приемете в обятията си, както ние ви приехме в нашите.

Делфинът ли, той е най-добрият приятел на човека. Доказателство за това е, че между тях се заражда фантастична прелюдия, която ще премине в живот. Бог се намесва във финала й и ви опрощава грехове, извършени досега. Дали ще приемете това опрощение, си остава за вас? Той ви призовава от висотата на ложето си:

„Хора, бдете над телата си! Те са идол за делфините.”
Photo

Post has attachment
ДЕКРЕТ ЗА ВЗАИМНО УВАЖЕНИЕ…

Формата на човека е красива. Анализираме я от гледна точка на делфинските ни представи. Божественият свят на човека е нашата мечта. Включваме се в съзнанието на детето и изравняваме честотните си трептения с неговите.

Благодарим ти, дете, че усещаш сигналите ни. Те носят нашите поздрави за успешно реализиране в земния свят. Енергийната съвместимост позволява на формата ти да се доближи до нашата, за да анализираш себе си като милионна част от историята на Атлантида. Делфинската ти енергия се трансформира в биологична, затова често ти се случва да се включваш в обсега ни на излъчване и да ни определяш като нещо свръхестествено. Запомни, ние сме твоите покровители. Не се страхувай да останеш сама. Следим всяка твоя стъпка и усещаме енергийното ти излъчване от разстояние. Ако се усмихваш, улавяме енергийната вълна на радостта ти. Тя се превръща за нас в топлина, даваща ни право да се чувстваме щастливи.

Бог ни е изпратил своята благословия. Атлантида се унищожи благодарение на това, че хората престанаха да се усмихват. Те наблегнаха върху ядрената сила, унищожила телата им. Бог ни наказа, изпрати ни светлинен лъч, който се включи в енергийните запаси и унищожи континента ни. Ние изчезнахме от повърхността на земята, за да изстрадаме кармата си, която изплащахме в продължение на години. В дълбините на океана, времето не тече. Спряло е да отчита минутите, равняващи се на векове. Как да приравниш способността си да го отчиташ с усет за самота? Възхищаваме се от красотата ви и излъчваме сигнали към вас. Запазете човешкия вид такъв, какъвто е. Формата му е единствена във Вселената.

Сега някой ще си каже. Това наистина ли са сигнали от делфините, или детска фантазия? Страхуваме се от такова покритие на мисълта ни. Никой не може да докаже, че е истина. Трябва да вярваш в нашето съществуване като продължение на човешкото. Животинският вид понякога се явява допълнително наказание за тези, които не вярват в богатството на човешката цивилизация. Формата на индивида е съвършена. Щастливи хора има навсякъде по планетата. Усещаме вибрациите им и се радваме, че животът продължава да тече в същите канони, каквито ги помним от преди. Къде останаха усмивките ви? Нима ще достигнете до същия етап на развитието ни? Бог ще ви отнеме човешката форма, не позволявайте това. Малко е да се каже, че ще загубите всичко, което сте създали досега. Вие ще унищожите надеждата ни да се върнем при вас. Едва ли има някой, който да ви каже, как се чувства сега, когато тя е унищожена.

Ако делфините останат в дълбините на океана, вашата енергия ще остане без покритие. Биологичният ни вид е програмиран за определено време, за да издържи на определени условия и да дочака мига, в който човек ще разтвори обятията си ще приеме душите ни. Нуждаете се от благословията ни, за да оцелеете на физически план. Ще ви помогнем, ако това ви доставя удоволствие. Вече го направихме, излъчихме най-съкровената енергия, която пазехме като очите си. Не се съмнявайте в посланията ни. Те са толкова истински, колкото Слънцето над нас. Животът продължава и ние участваме заедно с вас в обновлението му. Разбира се, ако позволите паметта на делфина да се влее във физическата форма на човека. Не бива да имате предразсъдъци. Промяната ще бъде за наша сметка. Делфинът е вашият най-добър приятел. Да се споразумеем. Вие ще ни дадете формата, а ние най-чистата енергия, която съществува в нашия свят. Ако допуснете унищожение на биологичния вид, ще унищожите и надеждата ни, че часът на изкуплението завърши.

Да подпишем декрет за взаимно уважение. Условихме се да запазим човешкия вид, другото е без значение. Формулата за съществуване се диктува от законите на Вселената. Ако успееш да запазиш себе си като продължение на този, който идва след теб, утре и ти ще се върнеш след него. Това е основният закон, който пазим толкова години. Човешката еволюция е една безкрайна верига на енергия от Разума към биологичните импулси на тялото. Еволюцията ще продължи по същия закон, по който се движи сега. Формулата на размножение е заложена в молекулата на ДНК. Ако унищожите нейната структура, кой ще сътвори ядрото?

Не нарушавайте хармонията за сметка на човешките настроения. Винаги доминира една доминанта, определяща биологичното начало. Усетете я с импулсите на вашата чувствителност. Енергийната й съставка очаква биологичната форма да оцелее. Тя трябва да бъде устойчива. Да не се подлага на всмукване от каналите на настроениението ви, различни по информационната си вместимост. Често си задаваме въпроса. Само ние ли ценим човешката структура, след като сме я изстрадали толкова силно? Ако можехме да говорим, бихме ви разказали изключителни неща за нашата трагедия, записана с цената на много жертви. Усещаме как се споглеждате и си казвате:

„Ако всичко е истина, какво ни очаква, ако преживеем ядрената катастрофа на атлантите?”

Има за какво да се замислите. Изкуплението ви няма да бъде в океанските вълни, които ще загубят способността си да ви насищат с кислород. Ако се изродите в животински вид, останал върху повърхността на Земята, трябва да си осигурите изхранване. Няма да говорим за интелектуално развитие и цел, към която да се стремите. Това е разликата между делфините и хората и тази, която ще се установи, след като изпаднете в нашето положение. Вашата форма ще изчезне. На кого ще подражавате, с кого ще влезете в телепатичен контакт, за да му съобщите, че ще дойде време, когато тя ще се върне отново, след като изкупите кармата си? Трябват сили, за да може жизненият цикъл на човека да се запази в същия диапазон на действие. Енергийният обмен в природата ще се запази, но има ли кой да се вслуша в изповедта ни? Уловените сигнали ще станат ваше достояние утре, когато вече ще е късно. Болестта на века, радиацията, ще унищожи много тела.

Ще останат най-издръжливите. Епохата на Водолея е силна епоха. Тя ще определи своите личности чрез селекция. Толкова енергии ще се освободят във Вселената, че самобитността им ще се унищожи изконно, за да може следващият етап да бъде превъзходен в развитието си. Намираме се на прага на Апокалипсиса, който всички очакваме със страх. Простете за израза, но вие сами го заложихте в представите си като нещо, което ще унищожи формата ви. Избягвате да разговаряте по този проблем. Ядреното унищожение ще настъпи, когато вие не определяте себе си като спасители на телата си. Чувствителността не може да се съхрани, ако тялото е унищожено. Изключете Апокалипсиса от усещанията си. Той няма да се осъществи, ако излъчвате към ближния любов, енергийният импулс, който ще промени вселенската нагласа за апокалиптично унищожение.

Успехът ще зависи от самите вас. Мисълта ви е най-силното оръжие, което ще се противопостави на ядреното унищожение. „Да” на старото съзнание и заложба на ново, свръхсетивно съзнание, отговарящо на биологична форма, запазила в себе си човешкия ген. Заедно ще успеем да се включим в борбата за живот. Искаме да продължим участието си в земното съграждане. Ние не сме само за атракция. Връщаме усмивките върху лицата ви, в замяна на това искаме тялото ви да се запази в същия диапазон на растеж. Не сме досадници, които ви повтарят едно и също. Биологично запазване на човешкия вид до степента на този, който съществува върху повърхността на Земята.

Формата ще бъде същата, как ще се докоснем до вас? Силна енергия се отправи към Земята, за да залее вашата ненавист, която е на върха на нравствеността ви. Ще допуснете ли нравственото унищожение на хората, или ще се издигнете до висотата на делфинската чистота, запазила в себе си кристалния блясък? Извисите се нравствено, независимо че ще усложните завръщането ни. По-добре е да изживеем още една фаза на усамотение, но да изчакаме нравственото извисяване на човека до степен, равна на Божествената. Ако ще напускаме океанските дълбини, трябва да знаем, че поемаме пътя на промяна на вашето съзнание. В противен случай няма да намерим убежище, където да развиваме психотронните си способности. Разбирате ли сега какво искаме да ви кажем? Изключително чисти трябва да са взаимоотношенията ни, за да бъдем ваши приемници. Осигурете ни биологично развитие, изчистено от треската на материалното.

Онези от вас, които не определят себе си като жертва на телата ни, да бъдат на висотата на нашата нравственост. Ще живеем в среда, където енергийната връзка ще бъде показател за нашата обусловеност. Ако осмислите значението на посланието, вие сте съзнания, които са в унисон с делфинските. Атлантида наруши повърхността с пирамидални образования в земните недра. Едно от тях е вашата загадка край село Царичина. Там се намира обект, който е в божествена връзка с пирамидите в Египет. Ако това е непонятно за вас, ще ви изясним, че пирамида, заемала място върху повърхността на Атлантида, се е врязала с върха надолу в земното ядро. Не бива да се разрушава нейната цялост, за да не рухне земята. Тогава ще се разрази небивал катаклизъм. Натрупаната енергия, която се събира там, няма да издържи на налягането и ще изригне, което ще е равно на енергиен взрив.

Определено е България да започне нравствената еволюция в света на илюзията. Ако това се забави, ще бъде пагубно за човечеството. Информацията, която ви подаваме, е енергийно трасе към определени посредници между хората и висшите сили. Зоната, която се охранява около Царичина, е пагубна. Енергията около нея се равнява на ядрен взрив. Пирамидите са устройство на ядрените реактори. Когато са в естествена среда и върхът сочи към ядрото на Земята, те се зареждат с енергия. Ако се действа отгоре, с цел да се открие съкровище, ще бъде пагубно за човешкия род. Животът на хората се намира в опасност. Главната причина, поради която земята пази тайната на Атлантида, е тази, че повърхността на откъснатия отрязък е силно радиационен. Вече знаете тайната на зоната край Царичина. Предайте информацията на определени органи, които да забранят разкриването на обекта.

Ще се разкрият много тайни в земята на българите. Това не бива да учудва никого. България е определена да бъде началото и края на света. Първата страна, чиято земя е била ракетна площадка на непозната цивилизация, заселила се за първи път на Земята. И последна, защото на тази земя ще се разиграват събития, свързани с Божествения план. Началото на промяна на човешкото съзнание вече започна. То ще се разрасне като духовна еволюция в целия свят. България е Вторият Израел, носещ със себе си съдбата на всички, които са действали преди 2000 години. Вашата страна ще се запише със златни букви в историята на човечеството. Тя е определена да включи в себе си божествения заряд на Христос. България ще даде на света нещо, което Израел не осъществи. Христовата енергия действа различно в тази страна. Сензорните способности на хората се развиха с невероятна бързина и това се обяснява с усещането, че Христос броди между вас и ви призовава:

„Осъзнайте се, хора! Аз съм вашият шанс за спасение!”

Делфините познават Божествената енергия, въплътена в България. Те не остават безучастни към това, което се случва. Искаме да ви помогнем сега, когато животът ни се върти в посока, обратна на кармата ни.

„Великолепна енергия съществува в тази страна, която избрахме да освети началото ни. Ние вибрираме с голяма точност. Христос ни помага да блестим с по-голяма чистота пред вас. Разумът на делфините ви поздравява за мисията, която поемате пред света. Началото е положено, следва резултатът. Той е бъдеще за всички, които са останали приятели на делфините.”

Photo

Post has attachment
Wait while more posts are being loaded