เรื่องขำๆ
ในเมื่อพวกเราเจอปัญหาแล้วหาทางออกให้กับประเทศกันไม่ได้ แล้วทำไมเราไม่ออกทางที่เราเข้ามาล่ะครับ หมายความว่า ออกตรงความเป็นรากแก้วของความเป็นไทย ไม่ต้องเป็นทาสทางความคิด และจิตวิญญาณของต่างชาติอีกต่อไป(ก็ไหนบอกผมว่าเราเลิกทาสมาตั้งแต่รัชกาลที่ 5 )ทั้งระบอบการปกครองประเทศ ความเชื่อ และค่านิยมในการดำรงชีวิตของคนในชาติที่ถูกต้อง การปลูกฝัง ส่งเสริม สนับสนุน ให้คนในชาติให้มีความรัก และหวงแหนต่อสถาบันอันสูงสุดของชาติ คือ สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และวัฒนธรรมประเพณี ซึ่งเป็น 4 เสาหลัก ของชาติอย่างจริงจัง อย่าทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ ปัญหาภายในประเทศก็เปรียบเสมือนปัญหาภายในช่องปาก เสมือนลิ้นกับฟันกระทบกระทั่งกันบ้าง มันก็เป็นเรื่องธรรมดา แต่ที่เราแก้ปัญหากันไม่ได้สักทีก็เพราะว่า มองไม่เห็นปัญหา(เส้นผมบังภูเขา) หรืออาจจะมองเห็นปัญหา แต่แก้ปัญหากันที่ปลายเหตุ กระผมเด็กชายขี้ขลาด ตาขาว(ผู้โง่เขลา เบาปัญญา)ขออนุญาตอาสาเป็นคนเอาเส้นผมที่บังภูเขาอยู่ออกเองครับ
ทุกคนมีความอยากได้ อยากมี อยากเป็น ผมเองก็มีความอยากเหมือนกัน แต่ความอยากของผมมันไม่ได้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายให้กับประเทศ อย่างที่เห็นกันอยู่เช่นทุกวันนี้ ตอบผมได้ไหมว่า ศาสดาของศาสนาไหน และสถาบันการศึกษาไหนสอนให้คนในชาติเดียวกันแบ่งแยกดินแดน แบ่งสีเสื้อ แบ่งพรรค แบ่งพวก สอนให้เอาผลประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้องเป็นที่ตั้ง สอนให้คนในชาติแตกความสามัคคี ฯลฯ ในเมื่อยังเป็นกันอยู่อย่างนี้ กรุณาอย่าพูด อย่าเขียน ว่าตนนับถือศาสนา……...ว่าตนจบการศึกษาจากสถาบัน………ฯลฯ อายสุนัขมันครับ(สุภาพ) เราคงรู้กันดีอยู่แล้วว่า คุณสมบัติที่ดีของสุนัขเป็นอย่างไร ผมคงไม่จำเป็นต้องอธิบาย แต่ทำไมเราไม่ซื่อสัตย์ต่อกัน ทำไมไม่กตัญญูกตเวทีต่อสถาบันอันสูงสุดของชาติ แผ่นดินเกิด แผ่นดินอันเป็นที่รักของเรา แผ่นดินที่เรายืนเหยียบ เดินเหยียบ และขับถ่ายใส่กันอยู่ทุกวัน แผ่นดินที่บรรพบุรุษของเราเอาชีวิต เอาเลือด เอาเนื้อ หยาดเหงื่อ และหยดน้ำตาแลกมา ตรงกันข้ามพวกเราบางกลุ่ม บางคนกลับเอาผลประโยชน์ของตนเป็นใหญ่ หลงใหลยึดติดในอำนาจวาสนาที่มีอยู่ (ได้คืบแล้วจะเอาศอก ได้ศอกแล้วจะเอาอีกวา) จนเกิดปัญหาบานปลาย มันสะท้อนให้เห็นว่า ศาสนา(ความเชื่อ)ที่ตนเคารพนับถือ และสถาบันการศึกษาที่ให้ความรู้ ความสามารถที่ศึกษาร่ำเรียนมานั้น มันไม่ได้ก่อประโยชน์เลย แล้วพวกเราจะนับถือศาสนากันไปทำไม เรียนกันไปทำไม ส่งเสริมให้ลูกหลานในบ้านเมือง ซึ่งเป็นอนาคตของชาติเรียนกันไปทำไม ในเมื่อเป็นเช่นนี้มันก็ไม่ต่างอะไรกับสัตว์เดรัจฉาน หรือคนที่อยู่ในยุคหิน ที่มีแต่ความป่าเถื่อน ไร้อารยธรรม ไร้เหตุผล ไหนบอกผมว่ายุคนี้เป็นยุคของปัญญาชน(ปัญญาชน ผู้มีการศึกษาเขาใช้กำลัง และความรุนแรงแก้ไขปัญหาหรือครับ) และไม่สมกับที่อ้างตนว่าเป็นมนุษย์(ผู้มีจิตใจสูง) คุณว่าจริงไหมครับ

ผมอยากให้พวกที่ก่อปัญหาความเดือดร้อนวุ่นวายในประเทศ รวมถึงหน่วยงานต่างๆที่มีบทบาทในการพัฒนาประเทศที่สำคัญตนว่าแน่ ว่าเก่งทั้งหลาย ทำความอยากของผมให้เป็นจริงหน่อยครับ
ผมอยากให้กรมชลประทานและแกนนำเสื้อทุกสี ย้ายมหาสมุทรอินเดียมาไว้หน้าบ้านผม เนื่องจากผมอยากเล่นน้ำทะเลในช่วงเช้า และในช่วงบ่ายผมอยากให้กรมที่ดินเปลี่ยนเป็นทะเลทราย ผมว่าจะก่อเจดีย์ทรายถวายแด่พระศาสดาของทุกศาสนาที่ผมเคารพนับถือบนโลกใบนี้ และจากนั้นผมจะนอนอาบแดด
ผมอยากให้การประปาฯและแกนนำเสื้อทุกสี กลั่นน้ำในมหาสมุทรทั้งโลกให้เป็นน้ำจืดและสะอาด ผมจะเอามาล้างมือก่อนรับประทานอาหารเนื่องจากผมกลัวโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์ใหม่ และไข้หวัดใหญ่2009
ผมอยากให้การไฟฟ้าฯและแกนนำเสื้อทุกสี ขึ้นไปเปลี่ยนหลอดไฟหลอดกลมๆที่อยู่บนท้องฟ้า(ดวงอาทิตย์)ให้เป็นหลอดตะเกียบ ไหนบอกผมว่าหลอดกลมมันเปลืองไฟ แล้วหลอดตะเกียบประหยัดไฟกว่า
ผมอยากให้กรมผังเมืองและแกนนำเสื้อทุกสี ออกแบบ วางผังตำแหน่งดวงดาวบนท้องฟ้าใหม่ทั้งหมด เพราะว่าผมมองดูแล้วมันกระจัดกระจาย และไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยเอาเสียเลย
ผมอยากให้กระทรวงแรงงานและแกนนำเสื้อทุกสี สร้างกำแพงที่สูงและใหญ่เท่ากับภูเขาหิมาลัย ล้อมรอบประเทศไทยทั้งหมด เพื่อง่ายในการรักษา และปกป้องอธิปไตยของชาติ
ผมอยากให้กรมที่ดินและแกนนำเสื้อทุกสี ขึ้นไปเอาดินบนดวงดาวทุกดวงในจักรวาลนี้มา แล้วเอามาถมมหาสมุทรทั้งโลก จากนั้นให้กระทรวงเกษตรปลูกต้นไม้ที่ชื่อว่า “ต้นจิตสำนึก”เพราะว่าเมื่อถึงฤดูออกดอก ออกผล จะได้นำเอาไปให้นักการเมืองไทยบางคน บางกลุ่มรับประทาน อะไรๆคงจะดีขึ้น(สาธุ)
ผมอยากให้กระทรวงพาณิชย์และแกนนำเสื้อทุกสี ติดต่อค้าขายสินค้าไทยกับมนุษย์ต่างดาว ภูตผี ปีศาจ เทพ อินทร์ พรหม ฯลฯ เพื่อขยายตลาดสินค้าไทยให้แพร่หลาย เพื่อทำให้ GDP ของประเทศสูงกว่าที่เป็นอยู่ และส่งออก คนไทยที่เนรคุณต่อแผ่นดินให้กับพญามัจจุราชให้หมด(คงไม่ได้ส่งออก เพราะไม่มีใครยอมรับ)
ผมอยากให้กรมการศาสนาและแกนนำเสื้อทุกสี สร้างวัด โบถส์ มัสยิด ฯลฯ บนดวงดาวทุกดวงในมหาจักรวาลนี้ เพื่อให้มนุษย์ต่างดาว ภูตผีปีศาจ เทพ อินทร์ พรหมฯลฯ มีโอกาสได้ศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ และพระศาสดาของทุกศาสนาซึ่งเป็นที่เคารพนับถือสูงสุดของพวกเราทุกคน
ผมอยากให้กรมโยธาธิการร่วมกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและแกนนำเสื้อทุกสี สร้างถนนที่ยาวและใหญ่เท่ากับทางช้างเผือกในจักรวาล ผมจะพามนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลาย ในโลกมนุษย์นี้ไปทัศนศึกษาดูงานที่สวรรค์ นรก และแดนนิพพาน (หัวเราะ)
ผมอยากให้กระทรวงสาธารณสุขและแกนนำเสื้อทุกสี ผลิตหรือนำเข้า ยาน้ำ ยาเม็ด ยาแคปซูล ที่มีสรรพคุณบรรเทาความโลภ ความโกธร ความหลง ให้กลุ่มคนที่ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายในประเทศรับประทาน โดยเฉพาะนักการเมืองที่หลงในอำนาจ บ้ายศ บ้าตำแหน่ง และผมขออาสาป้อนยาให้เองครับ
ผมอยากให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯและแกนนำเสื้อทุกสี ขุดเอาแร่ทองคำ เพชร พลอย นิลจินดา อัญมณีต่างๆ มาให้ผมทั้งหมด เนื่องจากผมจะเอามารับประทานเป็นอาหารหลักใน 3 เมื้อ ของทุกวัน
ผมอยากให้กระทรวงการคลังและแกนนำเสื้อทุกสี เอาเงินทุกสกุลบนโลกใบนี้มาให้ผมทั้งหมด ผมว่าจะเอาไปซื้อโลกใบใหม่อยู่คนเดียว เพราะว่าผมเบื่อสุนัขที่บ้านผมมันชอบกัดกัน เนื่องจากมันแย่งอุจาระกันกิน
ผมอยากให้กระทรวงอุสาหกรรมและแกนนำเสื้อทุกสี ผลิตของใช้ เช่น กระเป๋า รองเท้า นาฬิกา ฯลฯ ราคาแพงๆ ยี่ห้อดังๆ (ของแบรนด์เนม)มาให้ผมทั้งหมด ผมว่าจะเอามาทำเป็นปุ๋ยหมัก เพื่อผสมดินปลูกหญ้าให้กระบือกิน(รักสัตว์)
ผมอยากให้กรมป่าไม้และแกนนำเสื้อทุกสี ปลูกต้นไม้สักต้นหนึ่งที่กรุงเทพมหานคร แล้วทำให้ต้นไม้นั้นเจริญเติบโต และแผ่กิ่งก้านสาขา ใบหนาปกคลุม ครอบคลุมไปทุกจังหวัด ทุกอำเภอ ทุกตำบล ทุกหมู่บ้าน ทุกหลังคาเรือน เพื่อเป็นร่มเงา บังแสงแดดจากดวงอาทิตย์(แสงUV)เนื่องจากผมออกจากบ้านไม่ได้ เพราะผมไม่มีเงินซื้อครีมกันแดด
ฯลฯ
ผมอยากให้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ และแกนนำเสื้อทุกสี ตอบคำถามผมหน่อยครับ
ทำไมมนุษย์ส่วนใหญ่มองเห็นแผ่นดินต่ำบ้างสูงบ้าง ทั้งๆที่รู้ว่าเส้นขอบฟ้ามันเป็นอย่างไร(คุณมองได้ไกลแค่ไหน)
ทำไมพวกเรามองไม่เห็นตัวเอง ทั้งๆที่ส่องกระจกกันอยู่ทุกวัน
ทำไมไม่เข็มงวดตนเองและผ่อนปนผู้อื่น ทั้งๆที่รู้ดีว่าชนะตนเองเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
ทำไมพวกเราบางกลุ่ม บางคนด่วนสรุปว่าลูกมะพร้าวมันใหญ่เนื่องจากลำต้นมันใหญ่ ทั้งๆที่เคยรับประทานแตงโม ฟักทอง แฟง แตงไทย ฯลฯ
ทำไมบอกผมว่าความรู้คู่คุณธรรม แต่ทำไมไม่จริงจังกับความเชื่อ และหลักคำสอนที่ถูกต้อง(ศาสนา)
ทำไมคนบางคน บางกลุ่มเนรคุณต่อแผ่นดิน ทั้งๆที่ยืนเหยียบ เดินเหยียบ และขับถ่ายใส่กันอยู่ทุกวัน
ทำไมบอกผมว่าอาหารและการเกษตรสำคัญมาก แต่ทำไมโรงงานอุสาหกรรมต่างๆถึงเกลื่อนเมืองไทย
ทำไมรถโดยสารในเมืองไทยมีแค่ชั้นธรรมดา ป.๑ ป.๒ แล้ว ป.ตรี ป.โท ป.เอก ไปไหนหมด(หัวเราะ)
ทำไมต้องสืบทอดอำนาจทางการเมืองกันเป็นตระกูล ทั้งๆที่ดอกบัวที่เกิดจากโคลนตรมคุณยังเอามาบูชาพระรัตนตรัย และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธ์ที่คุณเคารพนับถือ
ทำไมบอกผมว่า มองอเมริกาพัฒนาไทย(ต้นแบบประชาธิปไตย) เท่าที่ผมฟังมาประเทศอเมริกามี 2 พรรคการเมืองไม่ใช่เหรอครับ แต่ทำไมประเทศไทยเรามีหลายพรรคจังครับ หรือว่าผมฟังมาผิด
ทำไมคนบางคนอยากเป็นใหญ่ อยากมีอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศ แต่อยู่อย่างหลบๆซ่อนๆไม่ออกมาต่อสู้กับความจริงด้วยตนเอง(คุณสมบัติที่ดีของผู้นำที่ดีเขาทำกันแบบนี้หรือครับ)
ทำไมพวกเราชอบแก้ปัญหากันที่ปลายเหตุ ทั้งๆที่รู้ดีว่าต้นเหตุ หรือต้นตอของปัญหาคืออะไร
ทำไมพวกเราให้อำนาจ วัตถุ ทรัพย์สิน เงิน ทอง มีอิทธิพลเหนือความถูกต้องตามครรลองคลองธรรม ทั้งๆที่พวกเราพยายามร้องเรียกหากันอยู่ทุกเช้า ค่ำ(ทุกลมหายใจเข้า ออก)
ทำไมบอกผมว่าชุมนุมอย่างสงบ ปราศจากอาวุธ (อหิงสา)แต่ทำไมมีคนบาดเจ็บ และตายเนื่องจากอาวุธ ทำไมต้องเสแสร้ง แกล้งทำ และทำไมสื่อบางสื่อต้องบิดเบือน(หรอกแม้กระทั่งตัวเอง)
ทำไมต้องเอารูปสัตว์มงคลคู่บ้านคู่เมือง(ช้าง)มาทำเป็นตราสัญญาลักษณ์ หรือยี่ห้อของมืนเมา
ทำไมสื่อต่างๆต้องเชิดชูบุคคลที่เต้นกิน รำกิน มากเสียจนเสมือนกับว่าเป็นศาสดาเอกของโลก
ทำไมไม่มองว่าความจริงอาจมันอาจทำให้บางคน บางกลุ่มเจ็บปวดบ้าง แต่มันจะเป็นบรรทัดฐานที่ดีให้กับชนรุ่นหลัง ตลอดจนสร้างความเป็นปึกแผ่นมั่นคง และยั่งยืนให้กับประเทศไทยอันเป็นที่รักษ์ของพวกเรา
ทำไมต้องกลับไปเล่นกีฬาสีเหมือนเด็กอีก แล้วทำไมไม่รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
ทำไมในเมื่อแข่งกีฬาแพ้แล้ว ทำไมต้องพูดว่า “กีฬาแพ้คนไม่แพ้”
ทำไมบอกผมว่าอยากโดดเด่นในสังคมโลก แต่กลับไม่ส่งเสริมเอกลักษณ์ความเป็นไทยต่างๆเท่าที่ควร
ทำไมบทประพันธ์ภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์ ฯลฯ ของคนมีการศึกษา และมักอ้างว่ามีจรรยาบรรณวิชาชีพ ส่วนมากมีการใช้ความรุนแรง ทั้งเรื่องเพศ การใช้ภาษา ทั้งๆที่รู้ว่าเป็นแบบที่อย่างไม่ดีให้กับเยาวชนในชาติ ทำไมคนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญความถูกใจ มากกว่าความถูกต้องเหมาะสม ดีงามตามกติกาของสังคม
ทำไมคิดแค่ว่า “ตามองดาวเท้าติดดิน” ทำไมไม่มองพระอาทิตย์ พระจันทร์ แต่เท้าติดดินผมเห็นด้วย
ทำไมพวกเราส่วนใหญ่ไม่กล้าแหงนหน้ามองฟ้า(ความจริง)ทั้งๆที่เราพยายามสร้างตึกสูงแข่งกันทั่วโลก ทำไมไม่เปลี่ยนจากคำว่า ทำอะไรตามใจคือไทยแท้ เป็นทำอะไรมีวินัยคือไทยแท้
ทำไมลืมไปว่าความกล้าหาญไทยจึงได้เป็นไทยมาถึงเวลานี้ และการกล้าเผชิญกับความจริงก็จะรักษาไทยได้ ทำไมนักการเมืองส่วนใหญ่เวลาพูดไม่มองตากันทั้งๆที่รู้ดีว่า แววตาเป็นหน้าต่างของหัวใจ
ทำไมนักการเมืองบางคนทำทุกอย่างเพื่อตน และพวกพ้อง ทั้งๆชอบที่พูดบ่อยๆว่า “ทำเพื่อสังคมส่วนรวม”
ทำไมรถบางคันเขียนติดข้างรถว่า รถคันนี้สีดำ ทั้งๆที่ความจริงรถมันสีขาว
ทำไมนักการเมืองส่วนใหญ่ ชอบสร้างภาพ กลัวความจริง และพูดโกหกจนกลายเป็นนิสัย
ทำไมต้องทำให้สภาฯ อันทรงเกียรติเปรอะเปื้อนไปด้วยคำพูดที่โกหก หยาบคาย ใส่ร้ายป้ายสี ฯลฯ
ทำไมไม่รู้จักพอ ไม่รู้จักอิ่มกันเสียที(กิน กาม เกียรติ ฯลฯ) (ต่อให้มีโกดังเก็บของ ที่มีขนาดใหญ่เท่ากับโลกใบนี้ ก็คงไม่เพียงพอสำหรับเก็บความโลภที่มีอยู่ในใจของคนบางคน บางกลุ่มได้)
ทำไมเราลืมไปว่า ความเด็ดขาดนั้นมีความสำคัญมาก และการออมชอมบางกรณีก็จำเป็นต้องใช้
วาระเพื่อแผ่นดินเกิด
เรียน………………………………………………………………………………………………… กระผมเด็กชายขี้ขลาด ตาขาว เพื่อนๆชอบเรียกผมว่า “อ้ายเด็กเมื่อวานซืน” ในฐานะคนไทยคนหนึ่งใต้ร่มพระบารมีฯ และมหาเศวตฉัตรบรมราชจักรีวงศ์ ขอเสนอแนวคิดในการแก้ไขปัญหาบ้านเมืองที่มีปัญหากันอยู่ในขณะนี้ ภาพที่ผมอยากเห็นคือการจัดเตรียมพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณบรรพบุรุษของไทย ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง พิธีนี้ต้องรวบรวมไพล่พลทหารกล้า นักการเมืองที่มีบทบาทสำคัญในบ้านเมือง แกนนำเสื้อทุกสี บุคคลที่เป็นเลิศทางสาขาวิชาชีพต่างๆ เช่น ศิลปินสาขาวิชาต่างๆ นักกวี นักปราชญ์ พระเถระ พราหมณ์ ชี เด็กนักเรียนที่เป็นเลิศทางวิชาการสาขาต่างๆ ผู้แทนของศาสนาทุกศาสนา สัญญาลักษณ์ความเป็นไทย (ศาลาไทย ต้นราชพฤกษ์ ช้างคู่บ้านคู่เมือง)เครื่องดนตรีไทย อาหารไทย ชุดแต่งกายประจำชาติ เครื่องใช้ไม้สอยที่แสดงถึงความเป็นไทย พระบรมฉายาลักษณ์พระมหากษัตริย์ทุกๆพระองค์ หรือพระบรมสาทิสลักษณ์ ฯลฯ ขาดเสียมิได้ คือ พระไตรปิฎกฉบับสมบูรณ์ พระคัมภีร์ของทุกศาสนา ฯลฯ จัดเตรียมเพื่อพิธีกอบกู้ และประกาศเอกราชความเป็นไทยให้กลับมาอีกครั้ง เพื่อสร้างขวัญ และกำลังใจให้กับคนไทยทั้งประเทศ ได้มีชีวิตอย่างปกติสุขบนพื้นฐานความพอเพียง สมดั่งเจตนารมณ์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชทานให้กับคนไทยตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์(ทำการถ่ายทอดสดทางสื่อต่างๆทั่วประเทศ และทั่วโลก)จากนั้นให้ศิลปินจัดเตรียมสี(สีย้อมผ้า)เลือกเอาสีของเสื้อทั้งหมดที่มีปัญหาความขัดแย้งกันอยู่ในขณะนี้เทลงในอ่างทองคำ และคนสีในอ่างทองคำให้ผสมกัน หลังจากนั้นนำผ้าขาวบริสุทธิ์ที่มีขนาดเท่ากับธงไตรรงค์จุ่มและแช่ทิ้งไว้สักพัก(ย้อมสีผ้า) จากนั้นนำขึ้นมาและทำให้แห้ง ต่อจากนั้นนำไปผูกร่วมกับชาติไทย(ธงชาติไทยตั้งแต่สมัยโบราณถึงปัจจุบัน)หรืออาจแยกเสาธง หลังจากนั้นให้ตัวแทนคนไทย(ชาย หญิง)ชักธงขึ้นพร้อมกัน พร้อมกับร่วมกันร้องเพลงชาติไทย พร้อมกันทั้งประเทศ ต่อด้วยเพลงสรรเสริญพระบารมี จากนั้นน้อมนำแนวพระราชดำรัส รู้รักสามัคคี ความฝันอันสูงสุด คุณธรรม ๔ ประการ ฯลฯ ตามด้วยเพลงปลุกใจต่างๆ เช่น สยามมานุสติ, ศึกบางระจัน, วิญญาณปู่, ใต้ร่มธงไทย,เราสู้,เผ่าไทย ฯลฯ และจบด้วยเพลงสยามเมืองยิ้ม และในวันรุ่งขึ้นให้ผู้ว่าราชการจังหวัด(พ่อเมือง)ทำบุญเมืองที่เสาหลักเมือง ของแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อขจัดปัดเป่าสิ่งที่เป็นอัปมงคล และสิ่งที่เลวร้ายทั้งหลายให้ออกไปจากผืนแผ่นดินไทย ขั้นตอนที่กล่าวมาเป็นขั้นตอนที่รวบรัด ความจริงอาจมีรายละเอียดมากกว่านี้(เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม) ที่กระผมนำเสนอแนวคิดเช่นนี้เพราะคิดว่า ไผ่ต่างเหล่า ต่างกอ ต่างสี ก็ล้วนแต่เกิดและเติบโตบนผืนแผ่นดินเดียวกัน ผืนแผ่นดินที่บรรพบุรุษของพวกเรา เอาชีวิต เอาเลือด เอาเนื้อ หยาดเหงื่อ และหยดน้ำตาแลกมา แต่คนในชาติกลับมาทะเลาะกันเอง ฆ่ากันเอง นี่ไม่ใช่วิสัยที่ดีของปัญญาชนคนไทยใช่ไหมล่ะครับ ผมมีความปรารถนาเช่นเดียวกันกับคนไทยทุกคน คือต้องการให้บ้านเมืองเป็นปกติสุข และอยากเห็นรอยยิ้มที่จริงใจของคนไทยอีกครั้ง(ยิ้มสยาม)ถ้าเป็นไปได้ผมขอเอาเลือด เอาเนื้อ เอาชีวิตแลกเพื่อให้แผ่นดินไทยสงบสุข นอกจากนี้ผมยังมีความฝัน คือผมอยากเปลี่ยน คำว่าประชาธิปไตย เป็น ธรรมาธิปไตย ไม่ทราบว่าความฝันของผมจะเป็นจริงได้หรือเปล่าครับ
ข้อความที่เขียนมาในเอกสารนี้ มีประโยคใดวรรคใดไม่เหมาะสม กระผมขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว แต่ถ้าหากกระผมมีความปรารถนาดีต่อประเทศชาติบ้านเมือง ประชาชนคนไทย พระพุทธศาสนา ศาสนาทุกศาสนา และมวลมนุษยชาติแล้วไซร้ ขอให้กระผมเพิ่มพูนด้วยโภคทรัพย์ และสำเร็จมรรคผลนิพพาน หรือบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ จตุราริยสัจจ์ มีมหาสติ มหาปัญญา แตกฉานในอรรถและธรรม ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ หรือตรัสรู้เป็นพระศรีอริยเมตไตรย ในอนาคตกาลเบื้องหน้านี้เทอญ
ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระศาสดาของทุกศาสนา พระสยามเทวาธิราช และสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลายในสากลโลก จงคุ้มครอง ปกป้อง รักษาผืนแผ่นดินไทย และ ดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ตลอดจนคนไทยทุกคน จงประสบแต่ความสุข ความเจริญตลอดไป
“สิ่งศักดิ์สิทธ์ในสามแดนโลกธาตุนี่นี้ เป็นพยาน เราก็ศิษย์มีอาจารย์ หนึ่งบ้าง
เราผิดท่านประหาร เราชอบ เราบ่ผิดคิดมาล้าง ศาสตราวุธนั้นคืนสนอง”

“ธรรมาธิปไตยรักษาแผ่นดิน”
เมตตาธรรม ค้ำจุนโลก
หิริ โอตตัปปะ ธรรมคุ้มครองโลก
ถึงเวลาแล้วหรือยัง! ที่พวกเราต้องร่วมกันสังคายนาอีกครั้ง ทั้งฆราวาสและสงฆ์
เรื่อง ขออภัยบทความที่ไม่สุภาพ
“เหนือสิ่งอื่นใด ข้าพเจ้าต้องขออภัยในความไม่สุภาพของบทความในบางประโยค บางวรรค ที่ข้าพเจ้าแสดงความป่าเถื่อนและ ไร้สาระ อันเนื่องมาจากจริตนิสัย (สันดานดิบ) เดิมของตัวข้าพเจ้าเองที่โง่เขลาเบาปัญญา อวดรู้ อวดดี ทั้งๆที่ไม่มีอะไรจะอวด ซึ่งเป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าต้องพยายามขัดเกลาจริตนิสัยของตนต่อไป และข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการอภัยจากผู้อ่านบทความทุกท่าน แต่เจตนารมณ์ และความปรารถนาดีของข้าพเจ้าที่มีต่อประเทศไทยอันเป็นที่รักยิ่งนี้ ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงแต่ประการใด”
การทำให้บ้านเมืองไทยอันเป็นที่รักยิ่งของพวกเรานี้สงบสุขเป็นปกติได้นั้น ข้าพเจ้าเพียงคนเดียวอาจทำอะไรไม่ได้มาก อย่างที่เราทุกคนเข้าใจและอยากให้เกิดขึ้นก็ คือ พวกเราคนไทยทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมแรงร่วมใจกันพยายามก้าวให้ข้ามความเห็นแก่ตัวที่มีอยู่ในใจของตน ยอมรับฟังผู้อื่นโดยปราศจากอคติ เอาประโยชน์ส่วนร่วมและความถูกต้อง(ความเป็นธรรม)เป็นที่ตั้ง เชื่อว่าปัญหาต่างๆต้องคลี่คลายไปในทางที่ดี และสิ่งที่ทุกคนร้องเรียกหา คือ “สันติสุข” คงเกิดขึ้นตามมาในไม่ช้า ข้าพเจ้าเป็นเพียงประชาชนธรรมดาตัวเล็กๆคนหนึ่ง คงทำได้เพียงเท่านี้….ข้าพเจ้าขอเป็นกำลังใจให้คนไทยทุกคน องค์กร หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ที่มีอำนาจ เป็นผู้ตัดสินใจว่าจะนำพา สยามรัฐนาวาลำนี้ ไปในทิศทางใด และให้ถือเสียว่า เด็กชายขี้ขลาด ตาขาว คนนี้ไม่มีตัวตนอยู่จริงบนโลกใบนี้ก็ได้ เพราะข้าพเจ้าแจ้งแก่ใจว่า มันเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลยที่จะมีใครยอมรับฟังความคิดเห็นของใครสักคนหนึ่ง อย่างเต็มใจและศรัทธาจริงๆ โดยเฉพาะสังคมปัจจุบันนี้
ท้ายที่สุด ข้าพเจ้าขอให้พระพุทธศาสนา พระสัทธรรมคำสั่งสอนอันวิเศษขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และหลักธรรมคำสอนของทุกศาสนา จงอยู่คู่โลก และมวลมนุษยชาติ อย่างน้อยที่สุดถึงปี พุทธศักราช ๕ooo หรือตลอดกาล เพื่อเป็นมหาคุณ มหาประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติ และสรรพสัตว์ทั้งหลายบนโลกใบนี้ ตลอดกาลนาน เทอญ

ขอน้อมใจและกาย ก้มกราบพระรัตนตรัยนับล้านๆครั้ง
เด็กชายขี้ขลาด ตาขาว

วันบรมสุข/เดือนพ้นทุกข์คน/ปีผอง ฮา ฮา ฮา

Post has attachment
Wait while more posts are being loaded