Post has shared content
ENERJİ KİMLİK BELGESİ NEDİR ?
5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve bağlı “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği”ne göre binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını ve enerji israfını önlemeyi amaçlayan,asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri
içeren belgedir.
02.05.2017 tarihine kadar Mevcut binalar ve inşaat halinde olup yapı kullanım izni almamış binalar için Enerji Kimlik Belgesi
düzenlenir. (Enerji Kimlik Belgesi alım satım veya kiralama halinde işlem sırasında düzenlenmelidir çünkü bina veya bağımsız bölümlere ilişkin alım,satım ve kiraya verme ile ilgili iş ve işlemlerde enerji kimlik belgesi düzenlenmiş olması koşulu vardır.)
Enerji Kimlik Belgesinin, binanın tamamı için hazırlanması şarttır. İsteğe göre kat mülkiyeti bulunan her bir bağımsız bölüm veya farklı kullanım alanları için ayrıca düzenlenebilir.
Binanın veya bağımsız bölümün satılması veya kiraya verilmesi safhasında, mal sahibi enerji kimlik
belgesinin bir suretini alıcıya veya kiracıya verir.
Enerji Kimlik Belgesi (EKB) aşağıda belirtilen yapıların dışında tüm binalarda kullanılacaktır:
-Sanayi alanlarında üretim faaliyetleri yürütülen binalar,
-Planlanan kullanım süresi iki yıldan az olan binalar,
-Toplam kullanım alanı 50 m2’nin altında olan binalar,
-Seralar, Atölyeler,Münferit olarak inşa edilen ve ısıtılmasına, soğutulmasına gerek duyulmayan depo, ardiye, ahır,
ağıl gibi binalar,
-Mücavir alan dışında kalan ve toplam inşaat alanı 1.000 m2’den az olan binalar.
Photo
Photo
2016-02-18
2 Photos - View album

Post has attachment
ENERJİ ALIŞKANLIKLARINI YENİLEYEBİLİRSİN
Enerji alışkanlıklarını gelişen teknolojilere göre adım adım yenileyerek daha hesaplı ve çevreye duyarlı enerji tüketicisi olabiliriz.
1.Masrafsız veya ekonomik ENERJİ TASARRUFU ve VERİMLİLİĞİ tavsiyelerini uygulayabilirsin.
2.Elektrik enerjisi ihtiyacının bir kısmını GÜNEŞTEN sağlayarak faturanı azaltabilirsin.
3.Enerjini ŞEBEKEDEN BAĞIMSIZ olarak Güneşten sağlayabilirsin.
Bu sayede enerji dönüşümüne katkıda bulunabilirsiniz!
Photo

Post has attachment
SATILIK ARSALAR
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
2015-11-19
23 Photos - View album

Post has attachment
belek satılık villa
Photo

Post has attachment

Post has attachment
Wait while more posts are being loaded