Post has attachment

Post has attachment
Đánh giá hiệu quả của hệ thống ERP một cách chính xác, doanh nghiệp cần hình thành những thước đo và chỉ số hiệu suất chính

Post has attachment
Nhìn chung, có 3 phân hệ trong ERP sẽ đem lại lợi ích rất lớn khi được doanh nghiệp sử dụng và khai thác hợp lý, bất kể khác biệt quy mô hay ngành nghề. Bao gồm:

Phân hệ tài chính - Trái tim của ERP

Phân hệ nhân sự - Quản lý mọi mặt về nguồn nhân lực

Phân tích thông tin điều hành DN (BI) - Ra quyết định tốt hơn, nhanh hơn

Post has attachment
Giới thiệu về giải pháp phần mềm ERP

Ngày nay, ứng dụng giải pháp phần mềm ERP vào hoạt động quản lý của doanh nghiệp vừa là xu hướng, vừa là giải pháp hiệu quả giúp doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp quy mô vừa và lớn, củng cố nội lực và nâng cao tính hiệu quả của mình trong việc đáp ứng nhu cầu khách hàng ngày càng thay đổi và môi trường cạnh tranh ngày càng tăng.
Wait while more posts are being loaded