Post has attachment
Photo

Post has attachment
Kalėdos jau seniai praėjo, bet vistiek :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Photo

Post has attachment
Photo

Post has attachment
Photo

Post has attachment
Photo

Post has attachment
Photo

Post has attachment
Photo

Post has attachment
Mes laisvi!
Photo

LENINAS. Lenino kilmė ir tapatybė
Pažvelkime į Lenino kilmę ir tautybę. Lenino motina – Marija Izraeljevna Blank [1835 – 1916m.] – žydė. Tėvas Ilja Nikolajevičius Uljanovas [1831 – 1886m.] – kalmukas. Pats Leninas buvo žydo-kalmukas ir rusiško kraujo neturėjo nė lašo. Senelį iš motinos pusės vadino Izraeliu (žydiškai švelniai Srul) Moisevič Blank. [1799 – 1870m.]. Prosenelį iš motinos pusės vadino Moisa Ickovič Blank [1763 – 1852m.].
Moisa Blankas buvo turtingas žydas. Blankai turėjo solidų namą. Blankas vertėsi spiritinių gėrimų ir kitų prekių pardavimu. Išliko žinių, kad jis prekiaudamas sukčiaudavo, dėl to jam buvo iškelta baudžiamoji byla, be to buvo kaltinamas svetimo šieno vagyste, bet realiai nubaustas nebuvo. Matyt padejo kyšiai. Ir 1803m. teismo sprendimu buvo paskelbtas nekaltu.
Moisos Blankos biografija buvo nešvari. Jis užsiiminėdavo reketu, šantažu, skųsdavo kaimynus.
Verta papasakoti apie vieną moralinio pobūdžio faktą:
Moisa Blankas 1816m. kreipėsi i Volynės vyriausiąjį teismą, prašydamas suimti savo brolio Srulio vyriausiąjį sūnų Abelį, kuris lyg tai ji įžeidė ir trenkė antausį. Teisme tas nebuvo įrodyta. Taigi linksma žydų šeimynėlė.
Moisos charakteris buvo bjaurus. Jo charakteryje pradėjo ryškėti tokie bruožai, kaip: nesusilaikymas, žiaurumas, grubumas, nesutaikomumas. Jis buvo skandalistas, nesugyvenantis su aplinkiniais žmonėmis.
Moisa Blankas buvo apkaltintas 23 žydų namų padegimu Starokonstantinove [Starokonstantinovą įkūrė kunigaikštis Konstantinas 1561m..] 1808m. spalio 29d. Kad nukreipti nuo savęs įtarimus, jis šiek tiek padegino ir savo namus. Nereikia būti psichologu, kad suprastum, jog tokius poelgius gali daryti tik psichopatas. Jis buvo suimtas metams.
Jo sūnūs Abelis ir Srulis, kad atsikratytų savo žydiškų vardų, Petrograde 1820m. birželio 10 d. apsikrikštija ir tampa pravoslavais. Taip Abelis Moisevičius virsta Dimitrijum Dimitrijevičium, o iš Srulio Moisevičiaus Aleksandras Dimitrijevičius (A. Ariutunovas „ Lenino dosjė be retušavimo“) А. Арутюнов, книга "Досье Ленина без ретуши")
Dar vienas įdomus faktas: Iljos Nikolajevičiaus tėvas Nikolajus Vasiljevičius Uljanovas [1758 – 1836m.], Lenino senelis iš tėvo pusės, vedė savo dukterį Aleksandrą Uljanovą, kuri buvo jaunesnė už jį dvidešimt penkiais metais ir pagimdė jam keturis vaikus- beje paskutini, Ilją Nikolajevičių, būdama 67m.
Ir taip Uljanovų šeimoje buvo kraujomaiša tarp artimiausių giminaičių, ir tai persidavė jam [Leninui] kaip ryškūs psichiniai nukrypimai ir per ankstyvas priešlaikinis nuplikimas. Iš motinos pusės Leninas taip pat gavo visą puokštę psichinių nukrypimų. Daktaras Giunteris Giusse- vokietis šiuolaikinis Lenino ligų tyrinėtojas, nustatė ir jo nevaisingumo priežastį – sifilio ir gonorėjos kokteilį.
Čia norisi nukrypti nuo temos: kraujomaiša nėra šimtaprocentinis faktorius, kad palikuonys gims degradavusiais individais. Istorijoje užfiksuoti tokie atvejai, kai brolis ir sesuo susitikdavo, susituokdavo, gimdydavo ir užaugindavo sveikus vaikus, nežinodami apie savo giminystės ryšius. Blogiausia, kad tokius individus toliau traukia daryti kraujomaišą su savo artimiausiais giminaičiais ir tada gimsta moraliniai ir genetiniai išsigimėliai.
Leniną gydė arseno preparatais ir jodo junginiais- būtent jie taikomi gydyti sifiliui. Rasineje higienoje, kuri pradėjo stipriai vystytis XIX – XX a. aiškiai suformuluotos degradacijos priežastys. Rekomenduojama atskirti nuo sveikosios visuomenes dalies individus, kurie turi šiuos nukrypimus: alkoholizmas, psichiniai nukrypimai, rasių kraujomaiša, giminių kraujomaiša, kriminalinė manija, įgimti kūno defektai. Leninas viso šito turėjo su kaupu. Čia ir žydų-kalmukų kraujomaiša, giminių kraujomaiša iš tėvo pusės- nupliko būdamas 23m; nevaisingumas, psichiniai nukrypimai, sifilio pakenktos smegenys. Be to, Leninas laikė save „profesionaliu revoliucionierium“. kas rodė polinkį į kriminalinę maniją.
Sveikatos komisaras N. A. Semaško ištyrė, kad Lenino smegenys mirties akimirką pasidengė „pažaliavusia mase“ (tai parodė skrodimo rezultatai). Kairysis smegenų pusrutulis (atsakingas už logiką) buvo susiraukšlėjęs ir išdžiūvęs, buvo graikiško riešuto dydžio ir kabojo ant siūlelio, nueinančio į sveikąjį smegenų pusrutulį (Vladimiras Soluchinas „Dienos sviesoje“] Владимир Солоухин, "При свете дня")
Įdomus „pasaulinio ploriatariato vado“ genialumo bruožas. 

„ Kodėl žydai buvo persekiojami, dėl savo tikėjimo" , „Talmudas yra žydų religinio mokymo pagrindas" - straipsnis iš knygos „ Faktai kuriuos nuo mūsų slepia vyriausybė ir masinės informavimo priemonės".
Taip kaip ir jūs, mes savo laiku galvojome, kad skirtumas tarp žydų ir krikščionių tik tas, kad žydai savo tikėjime remiasi Senuoju Testamentu , o krikščionys Naujuoju. Tiesa yra tokia, kad tikroji žydų biblija yra talmudas. Žydiškoje knygoje „The Mitzbeach" yra teigiama, kad: „ Nėra nieko aukščiau už šventąjį talmudą".
Tuo metu, kai žydai demonstruoja visam likusiam pasauliui, kad jie tiki Senuoju Testamentu, realiai jis nėra žydų religijos pagrindas. Jų šventoji knyga yra talmudas.
Egzistuoja keletas žydų religijos atšakų, tokios kaip: ortodoksai, reformatoriai, liberalieji, konservatoriai, sephardim, ashkanazim, sionistai ir kitos. Tačiau visos šios žydų religijos šakos savo sinagogose naudoja talmudą, panašiai kaip krikščioniškos atšakos naudoja bibliją.
Talmudas yra sudarytas iš 63 knygų ir 524 skyrių, bei dažnai išleidžiamas 18-oje didelių tomų. Jį parašė rabinai tarp 200 ir 500 mūsų eros metų. Jos turinio pagrindu yra įstatymai, kurie nustato santykius tarp pačių žydų ir tarp žydų ir gojų (ne žydų, pagal talmudą).
Aštuoni Romos popiežiai pasmerkė talmudą. Protestantiškos bažnyčios įkūrėjas Martinas Liuteris ragino deginti talmudą. Popiežius Klementas VIII pasakė: „visos nedoros talmudo ir kabalos knygos, kaip ir kitos piktybiškos žydų knygos, visada turi būti smerkiamos ir uždraustos, ir šio įstatymo turi būti griežtai laikomasi."
Talmude yra teigiama, kad tik žydai yra pilnaverčiai žmonės, o likusieji - gojai (tai reiškia „gyvuliai" arba „ žvėrys") . Toliau rašomas tekstas jus gali kiek šokiruoti, bet tai yra tikslios( kiek įmanoma verčiant) citatos iš įvairių talmudo dalių.
1.Sanhedrin 59a :"Užmušti gojų tas pats kas užmušti laukinį gyvūną".
2.Aboda Zara 26b :"Net geriausius iš gojų reikia žudyti".
3.Sanhedrin 59a :"Gojus įkišęs nosį į įstatymą (talmudą) yra kaltas ir baudžiamas mirtimi".
4.Libbre David 37:"Pranešimas gojams, apie mūsų religinius santykius, prilyginama visų žydų nužudymui, nes jei jie sužinotų, ko mes apie juos mokome, jie mus pradėtų viešai naikinti".
5.Libbre David 37:"Jeigu žydas bus priverstas aiškinti kokias nors rabino knygos ištraukas, jis privalo pateikti, tik melagingus paaiškinimus. Tas, kuris nesilaikys šio įstatymo bus sunaikintas".
6.Yebhamoth 11b :"Yra leidžiami lytiniai santykiai su trijų metų mergaite".
7.Schabouth Hag 6d :"Žydas gali melagingai žadėti atsikalbinėdamas".
8.Hikkoth Akum x1 :"Negelbėkite gojų esant pavojui ar gresiant mirčiai".
9.Hikkoth Akum x1 :"Gojams nereikšti geraširdiškumo".
10.Chosen Hamm 388, 15 :"Jeigu įrodoma, kad kas nors atidavė izraeliečių pinigus gojams, tai turi būti surastas būdas, tokį žmogų nušluoti nuo žemės paviršiaus."
11.Choshen Hamm 266,1 :"Žydas gali pasiimti viską , jei tai priklauso Akumu (gojui). Tas kas gražina nuosavybę gojui nusideda įstatymui, didindamas nusikaltėlių jėgą. Tačiau, tas poelgis vertas pagyrimo, kai jis priverčia krikščionis liaupsinti žydus ir žiūrėti į juos kaip į sąžiningus žmones."
12.Szaaloth-Utszabot, The book of Jore Dia 17 :"Žydas gali ir privalo meluodamas prisiekinėti, kai gojai jo klausia ar yra jų knygose kas nors prieš juos."
13.Baba Necia 114, 6 :"Žydai yra žmonės, o kitos pasaulio nacijos ne žmonės, o žvėrys."
14.Simeon Haddarsen , fol .56-d :"Kai ateis mesijas kiekvienas žydas turės po 2800 vergų."
15. Nidrasch Talpioth , psl 225-L :"Jehova sutvėrė nežydus žmogiškam pavidale, tik tam, kad žydams nereikėtų naudotis gyvulių paslaugomis. Nežydai, tai gyvuliai žmogaus pavidale, kurie privalo tarnauti žydams dieną ir naktį."
16.Aboda Sarah 37a :"Prieš trijų metų gojų mergaitę jau gali būti naudojama prievarta."
17.Gad Shas 22 :"Žydai gali turėti nežydę merginą , bet negali jos vesti."
18.Tosefta Adoba Zara B 5 :"Jeigu gojus užmuša gojų arba žydą jis turi būti baudžiamas, tačiau žydas nužudęs gojų atsakomybėn netraukiamas."
19.Schulchan Aruch , Choszen Hamiszpat 388 :"leidžiama užmušti atskleidusius žydų kėslus visur, netgi leidžiama juos žudyti dar nepriartėjus prie tiesos ."
20.Schulchan Aruch , Choszen Hamiszpat 388 :"Visų kitų nacijų nuosavybė priklauso žydų nacijai, kuri gali naudotis viskuo be jokių skrupulų."
21.Tosefta Aboda ZaraVIII , 5 :"Kaip apibrėžti žodį vagystė? Gojui uždrausta vogti, grobti moteris ir vergus pas kitą gojų arba žydą. Bet žydui gojų atžvilgiu, to daryti neuždrausta."
22.Seph.Jp., 92 ,1 :"Dievas davė teisę žydams valdyti visų nacijų kraują ir nuosavybę."
23.Schulchan Aruch , Johre Deah , 122 :"Žydui uždrausta gerti vyną iš indo, prie, kurio buvo prisilietęs gojus, nes gojaus prisilietimas galėjo vyną padaryti nešvariu."
24.Nedarim 23 b :"Tas, kuris nori, kad jo pažadai duoti kam nors per metus taptų negaliojančiais, tegul pradžioje metų atsistoja ir taria: "Viskas ką aš pažadu per metus yra anuliuojama. Dabar jo pažadai negaliojantys."
Galima būtų pateikti kur kas daugiau citatų iš tos iškrypėliškos knygos, bet akivaizdu, kad esmė visgi aiški. Žydai dalyvauja tame, ką galima būtų pavadinti sąmokslu prieš likusią žmoniją. Jie imsis bet kokių priemonių savo kėslams įvykdyti. Jų neįtikėtinai religinis mokymas veda juos ta kryptimi.
Dėl šio tikėjimo ir norų sekti tokiu religiniu mokymu ir egzistuoja pasaulyje antisemitizmas. Tai akivaizdi priežastis dėl kurios žydų nemėgo visos nacijos, kuriose jie gyveno, tai priežastis dėl kurios jie buvo persekiojami.
Wait while more posts are being loaded