Post has attachment

Post has attachment
Amazwi KaNkulunkulu Abalulekile: “Ngaso sonke, isikhathi uNkulunkulu angabizwa ngokuthi uMninimandla Onke, uNkulunkulu weqiniso, uNkulunkulu okuwuphela Kwakhe. Ngakho ayikho imfundiso yabantu abahlukene, ingasaphathwa-ke le mfundiso kaYise, iNdodana noMoya oNgcwele! KunoNkulunkulu oyedwa ezulwini nasemhlabeni!” Ngcaphuno kusuka (Izwi Livela LisenyameniIngabe UZiqu Zintathu Into Ekhona?).

Post has attachment
Do your developers have the ability to merge their workflows?

In Warewolf, multiple developers can work on a workflow and these workflows can be merged.
1. You no longer have to recreate a workflow to merge it. This is a huge time saver!
2. Developers can work remotely – having teams positioned globally working on the same logic
3. It’s extremely easy to use
4. Changes can be seen instantly!

Try is out for yourself https://warewolf.io/knowledge-base/articles/merging-workflows-video-tutorial/

Post has attachment
Ngilindele ngempela ukuthi ifilimu ikhishwe maduzane.
#Unyazi_Iwasempumalanga #uNkulunkulu_uSomandla #Kristi #inkosi

Post has attachment

Post has attachment
UNkulunkulu uMninimandla onke wathi,“Uthando lukaNkulunkulu lunjengamanzi omthombo, lunikwe mina nawe naye, nabo bonke labo abalifuna ngobuqotho iqiniso futhi abalinda ukubonakala kukaNkulunkulu. ”Ngcaphuno kusuka ( Ukubona Ukubonakala KukaNkulunkulu Ekwahluleleni Nasekusoleni Kwakhe).

Post has attachment
Nkulunkulu Uqobo Lwakhe, Oyingqayizivele IV Izwi Lokuqala UNkulunkulu Uqobo Lwakhe, Oyingqayizie VII Umsebenzi kaNkulunkulu, Isimo SikaNkulunkulu, kanye NoNkulunkulu Uqobo Lwakhe III

Post has attachment
Bantu! Jabulani! UNkulunkulu Nomuntu Bayongena Ndawonye Ekuphumuleni Izwi Lesishiyagalolunye Baningi Ababiziweyo, Kepha Bayingcosana Abakhethiweyo
#UNyaziLwaseMpumalanga #Ukubukeka #Isiphathimandla #IBandla #IVangeli

Post has attachment
"Uma kukhulunywa ngoPawulu, nizocabanga ngomlando wakhe, nezinye izindaba mayelana naye ezingelona iqiniso nezingahambisani neqiniso. Wafundiswa abazali bakhe esemncane, wemukela ukuphila Kwami, ngenxa yokuthi ngakuhlela kusengaphambili ukuthi wayeyoba uhlobo engilufunayo. Eseneminyaka eyi-19, wafunda izincwadi eziningi ngempilo; ngalokho angidingi ukuthi ngenabe ngokuthi kanjani ngenxa yohlobo lomuntu ayilo, nangenxa yokukhanya nokukhanyisa Kwami, ubengakwazi nje kuphela ukukhuluma ngezindaba zikamoya okuphusile, kodwa ubekwazi nokubamba izinhloso Zami. Yebo, lokhu akushiyi ngaphandle ingxube yezinto zangaphakathi nezangaphandle. Noma kunjalo, ukungalungi kwakhe okukodwa kwakungukuthi, ngenxa yethalente lakhe, wayebuye aziqhayise. Ngenxa yalokho, ngenxa yokungalaleli kwakhe, ingxenye eyayimele ingelosi enkulu, ngesikhathi ngiba senyameni okokuqala, wazama ngakho konke ukungangilaleli. Wayengomunye walabo abangawazi amazwi Ami, kanti nendawo Yami enhliziyweni yakhe yase ingasekho. Abantu abafana nalaba baphikisana nobunkulunkulu Bami ngokuqondile, futhi bashaywa Yimi, bakhothame bavume izono zabo ekugcineni. Yingakho, ngemva kokuthi sengisebenzise lokhu anamandla kukho—okungukuthi, ngemva kokuthi esengisebenzele isikhathi—wabuye wawela ezindleleni zakhe ezindala, yize engazange angalaleli amazwi Ami ngqo, akalalelanga ukuhola Kwami kwangaphakathi nokukhanyisa Kwami, ngakho-ke konke lokhu akwenza ngesikhathi esedlule kwaba yize leze; ngamanye amazwi, umqhele wenkazimulo ayekhuluma ngawo waba amazwi angenalutho, umphumela wokubona kwakhe, ngoba kuze kube namuhla usahlulelwa Yimi ezithembisweni Zami."

Hello everyone! Thank God! Put us together!
Wait while more posts are being loaded