Post has attachment

📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼

Trang 004
ĐƯỜNG LUẬT SOKSREY

📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼

Câu Lạc Bộ
Lối Nhỏ Ta Về Một Góc Thơ

- Thủ vĩ ngâm
- Ngũ độ thanh
- Hình dáng Núi Đôi

Lối nhỏ ta về một ngã thơ
Hoài vui bạn hữu khỏi trông chờ
Đầy câu xướng nghĩa bồng tên gợi
Ngập tứ giao tình phủ chữ mơ
Gió vẽ trêu quỳnh khêu lửa lựu
Sương vờn giỡn trúc thả đường tơ
Nơi này góc biển thuyền vội đỗ
Lối nhỏ ta về một ngã thơ ..

Paris 05/05/2015
Viết lại 27.08.2017
Soksrey Nữ sĩ Trà Mi

🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
Photo

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment
Wait while more posts are being loaded