Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment
Trường hợp đầu tiên xuất hiện trong lịch sử thị trường chứng khoán niêm yết: từ âm hết vốn chủ chuyển sang có lãi trở lại, thậm chí ở mức EPS rất cao. Đó là câu chuyện của ngành gạch men.

Post has attachment

Post has attachment
Hoàn toàn dựa trên thống kê và suy luận cá nhân, việc biến động giá hàng hóa vào các chu kì thời tiết khá logic khi cây trồng khá nhạy cảm với các biến động khí hậu.

Post has attachment

Post has attachment
Wait while more posts are being loaded