Post is pinned.Post has attachment
Andre
Andre
kepmegosztas.hu

Post has attachment
október 17.

KENYÉRGOND

"És mind az egész föld Egyiptomba megy Józsefhez gabonát venni." 1Mózes 41,57

Isten mindig így kezdi, jön a nyomorúság, a bajok, a nehézségek. Itt az éhség jött, és a testvéreknek Józsefhez kellett menni. õk nem tudták, hogy a fáraó kormányzójához mentek. József szerintük régen halott volt már. Ki gondolta, amikor Kánaánból Egyiptomba indultak, hogy most minden napfényre kerül? õk kenyérért mentek. Földig hajoltak a kormányzó elõtt. Pontosan úgy lett, ahogyan József megmondta. Józseffel Isten az álmain keresztül beszélt. Velünk nem! A régi idõkben szólt Isten álmokon, látomásokon keresztül, de a mostani idõkben az õ Igéjén át beszél. Akkor nem volt még Ige, akkor "...sok rendben és sokféleképpen szólott" az Isten. (Zsid 1,1). József megmondotta elõre, hogy testvérei leborulnak elõtte. Meg is történik. - És nem jut eszükbe?! Józsefnek eszébe jutott, de a testvérek elfelejtették. Nekik csak kenyérgondjuk volt. A nehézségek késõbb jöttek. József azzal vádolja õket: "Kémek vagytok ti, kik azért jöttetek, hogy az ország védtelen részeit meglássátok." Hiába mondják, hogy csak kenyérért jöttünk. Isten tudva és akarva engedi, hogy reád szakadjanak a vádak. A testvérek, hogy mentsék magukat, elmondják a történetüket. De vajon igaz, amit mondanak? "Legkisebbikünk most atyánknál van, egyikünk pedig nincsen meg." A mondat mögött ott van a bûn. Minden nehézség azért van, mert valamit elhallgatnak, és mi is elhallgatunk! Börtönbe kerülnek, ahová õk juttatták Józsefet. Itt már elmondják: "Bizony, vétkeztünk a mi atyánkfia ellen." A régi dolgokat összekapcsolják mostani nyomorúságukkal. Vajon te is?!
Isten áldása legyen az áhitatok olvasóin!
Animated Photo

Post has attachment
október 14.

AZUTÁN VÁGD KI

"És ha gyümölcsöt terem, jó, ha pedig nem, azután vágd ki azt." Lukács 13,9

Az Ige elmondta, hogy évek, sõt évtizedek óta jár már a gazda, hogy gyümölcsöt keressen az életed fáján. Az õ szõlõjének jó földjét hiába foglalod. Jézus nem veszti el türelmét, szeretetét velünk kapcsolatban. "A szeretet soha el nem fogy!" A gazdának is van hite hozzánk, enged annak, amit a vincellér kér tõle: "Hagyj békét néki még ez esztendõben... És ha gyümölcsöt terem, jó." Lehet, az a baj az életedben, hogy soha nem engedted igazán körös-körül megkapálni. Valamire mindig azt mondtad, hogy itt ne nyúljanak hozzám. Mi a feltétele annak, hogy egy fa jó fává legyen? Beoltott fának kell lennie! Egyetlen ember sincs, aki jónak születik. Mindnyájan elveszetten jöttünk erre a világra. Ahhoz, hogy egy fa jó gyümölcsöt teremjen, a földnek is jónak kell lennie. Az Úr új földet akar adni. Engedd, hogy átültessen a hit talajára. Kell, hogy a fának jó gyökerei legyenek. A hit talaján ereszd gyökereid egyre mélyebbre. Aki a hit talaján áll, mindig hoz új hajtásokat, virágzik és gyümölcsöt ter em. Hívõ életem elején mondtam: Uram, nem szeretnék felfelé nõni. Beléd szeretnék mély gyökereket engedni. Áldd meg az imaéletemet, hogy hit által tudjak imádkozni. Az Ördög arra törekszik, hogy ezt a gyökeret vágja el. Ha egy növény ága letörik, de gyö-kerei épek, újra kihajt. Kezdj el úgy imádkozni, ahogy soha azelõtt! "Ha gyümölcsöt terem, jó." Ha az Úr szerint cselekszel, jó. Ha nem - mert megvan ennek a lehetõsége is -, nem muszáj gyümölcsöt teremni. "Ha pedig nem , azután vágd ki azt!" Mondj ma az Úrnak egy teljes igent.
Isten áldása legyen az áhitatok olvasóin!
Photo

Post has shared content
ÁLDOTT NAPOT KÍVÁNOK MINDENKINEK !!!!
ÁLDOTT NAPOT KÍVÁNOK MINDENKINEK !!!!A Boldogságos Szűz számára szerezte a megváltás legelső gyümölcseit, amelyekhez a Boldogságos Szűz csak a fia érdeméből jutott. Krisztus vérrel törleszti az Istenanyaságot, az asszonyokból kiválasztottságot, a Szeplőtelen Fogantatást, a túláradó kegyelmeket és az irányunkban való anyaságot is...”

Photo

Post has attachment

október 13.

MEGMUNKÁLOM

"Körös-körül megkapálom és megtrágyázom." Lukács 13,8b

Egy fájdalmas megállapítás hangzik ma feléd: mennyi gyümölcsöt teremhetett volna már az életed Érte és Neki. Magadért, családodért mindent megtettél - de mi volt az, ami Jézusért volt abból, amit tettél?! A vincellér elmondja, mit tesz a türelmi idõben. "Megkapálom..." A kapálás tisztítás. A növény nem nagyon lelkesedik a kapálásért. "Tisztítsuk meg magunkat minden testi és lelki tisztátalanságtól" (2Kor 7,1).Mennyi benned a tisztátalanság, amit ki kell hogy kapáljon, ha be akarsz jutni a mennybe? Ha csak egyetlen hiú, önzõ ember bekerülne oda, veszélyeztetve volna a békesség, az öröm. Engeded magad megtisztítani? Vagy ki kell vágjon! Úgy szeretném, ha hallanád most a kapát munkálkodni. Isten Igéje az, amelyik kapál és tisztít, hogy ne kelljen még komolyabb dolgokon keresztülmenned. Ézs 48,10 mondja: "Megtisztítottalak, de nem úgy, mint ezüstöt, megpróbáltalak a nyomor kemencéjében." A vincellér kapával szeretne megtisztítani - de ha nem lehet? Isten elkezdte benned a jó munkát, rajt ad múlik, milyen eszközökkel viszi véghez, hogy bekerülj az õ országába. Az ötvös csak akkor veheti ki az ezüstöt a kemencébõl, amikor a saját arcát meglátja benne. Jézus láthatja-e már az arcát ragyogni benned, rajtad? A vincellér nem csak kapál - trágyáz is. Sokszor voltam már teljesen összeesve, amikor megláttam magam. De egy mondat, egy Ige, amit Isten mondott, megépített, és újra tele voltam erõvel. Isten egy szaván keresztül vigasztalhat. Ma megmutatja neked azt a szeretetet, amibõl soha, sehol nem kaphatsz többet, csak egyedül Jézusnál.
Isten áldása legyen az áhitatok olvasóin!
Photo

Post has shared content
október 11.

AZ ÍTÉLET

"Ímé, három esztendeje járok gyümölcsöt keresni e fügefán, és nem találok: vágd ki azt, miért foglalja a földet is hiába." Lukács 13,7

A szõlõben több fügefa volt, de Isten azt szeretné, hogy úgy élj és úgy szolgálj, mintha egyedül volnál hívõ ezen a földön. Soha ne nézd, mit csinál a másik ember. Isten egyenként von felelõsségre bennünket. Isten nem azért ültette a fát, hogy ott álldogáljon, ahogy az igerész is mondja: "foglalja a földet is hiába". Életednek az a rendeltetése, hogy gyümölcsöt teremjen. "Mindazt pedig, amely gyümölcsöt terem, megtisztítja, hogy több gyümölcsöt teremjen" (Jn 15,2b). A gazda, az élõ, szent Isten a vincellérrel beszél. Jézus a vincellér, a Közbenjáró, akire Isten ezt a földet bízta. A gazda egy szomorú mondatot mond: "Három esztendeje járok gyümölcsöt keresni e fügefán, és nem találok." Lehet, hogy a te "fügefaéletedhez" tíz-húsz éve jár. Isten annyira szeret, hogy beszél rólunk, és közli Jézussal a szomorúságát. Három év múlva azt mondja a gazda: "Vágd ki azt, miért foglalja a földet is hiába?" Nem tudom, rád nem kell-e az Úrnak ugyanezt mondania? Miért jár istentiszteletre, miért olv assa az Igét, ha semmi látszata nincs az életében? Nagyon komoly szó ez, hogy "hiába"! Ha nincs benned új élet, hiába erõlködsz. Nézz szembe vele: biztos, hogy beoltott már a gazda? Vagy csak egy érzelmi megmozdulás volt benned? Ha így van, kérd most az Urat, hogy oltsa beléd azt az új életet, amelyiknek nem kell erõlködnie, mert magától terem. Ezen a napon döntened kell. Vagy az az ítéleted, hogy "vágd ki azt", vagy eljutsz oda, hogy megkapod az Úrtól az új életet.
Isten áldása legyen az áhitatok olvasóin!
Photo

Post has attachment
"Uram, add, hogy meg tudjunk gyógyulni bajainkból!


Add, hogy higgyünk egymásnak, egymásban
Add, hogy mosolyogjunk a csend hallatán
Hogy találjuk meg minden napban az ünnepünket.
Add, hogy gyakran kezdjük így a Veled való beszélgetést :
Köszönöm, Istenem !
Bocsásd meg a vétkeinket,
és add, hogy magunknak is megbocsássuk tévedéseinkért.
Adj békét, mindnyájunknak, Uram!
AMEN..
Photo

Post has shared content
Adjon Isten jó éjszakát!!!!

Adjon Isten jó éjszakát,
küldje hozzánk őrangyalát,
terjessze ránk szent áldását,
köszöntsük a Szűz Máriát!

Köszöntsük a Szűz Máriát
Vele együtt ő Szent Fiát,
Jézus, Mária szent neve
legyen nekünk örömünkre.

Íme eltűnt a fényes nap,
felkel-e még nekünk holnap?
Míg számadásom nem egész,
nem vagyok még útra kész.

Íme sötétben maradok,
Jöjjetek élő csillagok,
Ragyogjatok élő tüzek
dicsőült mennyei szentek!

Te is őrző szent angyalom,!
Míg el nem nyer a siralom,
míg a testem nyugosztalom,
légy mellettem oltalmazóm!
Ámen.
Photo

Post has shared content

Post has attachment
Én istenem, jó istenem,
segítsd tiszta lelkem.
Kérlek, hogy fohászom
meghallgatást nyerjen.
Engedd, hogy a hitünk,
mint a mag kikeljen,
engedd, hogy a lelkünk
szeretettel teljen.
Engedd színes álmunk
valósággá válni.
A béke madarát
a vállunkra szállni.
Az emberek lelke
tisztuljon meg szépen,
ragyogjon a jóság a
az emberek szívében.
Szeretetet szórjunk
az éhező világra,
szívünk hangolódjon,
köszönő imára!
Add uram, hogy kapjak
hitet, bátorságot!
Szeretettel teremts
egy boldogabb világot!
Ámen!
Photo
Wait while more posts are being loaded