Post has attachment
"عاشقانه ای تلخ"
زمانی ک مرغ دلم
به قفس تو پناه اورد
همان اول در قفس را میبستی
ک الان به""دانه ای محبت""
ازسویت محتاح نباشم
مدتی بود،هلاک دانه ای بود دلم
در تب و تاب هم سخنی بود دلم
دیدم قفس باز است
و افسوس
که اسیر چشمان زیبای تو بود دلم..
Photo

Post has attachment
اسیربوسه ای هستم که ازرویت طلب دارم
تمام بوسه هایم را نبوسیده به لب دارم ...

طبیبی ناخوش احوالم ،حبیبم گشته بیمارم...
به شوق عافیت عمری دراین وادی مطب دارم

دلم می سوزد از سوز کیار زمهریر عشق ...
گمانم خود نمی دانی که از عشق تو تب دارم

بر آماج لبان تو دمادم می زنم بوسه ...
زصدها خال مهرویان ، نشانی منتخب دارم

نمی دانم خدایی یا که حورالعین من هستی...
زمینی بودنت را من در این عالم عجب دارم

تو از جنس معمائی ، دمادم در تو حیرانم...
دلی سرگشته وتنها که از عشقت سبب دارم.....

🍷💔🍷💔🍷💔🍷💔🍷💔🍷💔🍷💔
Photo

"عاشقانه ای تلخ"
زمانی ک مرغ دلم
به قفس تو پناه اورد
همان اول در قفس را میبستی
ک الان به""دانه ای محبت""
ازسویت محتاح نباشم
مدتی بود،هلاک دانه ای بود دلم
در تب و تاب هم سخنی بود دلم
دیدم قفس باز است
و افسوس
که اسیر چشمان زیبای تو بود دلم..


Wait while more posts are being loaded