Post has shared content

⚪️✅بخش آخر چگونگی فرستاده شدن احمدالحسن علیه السلام توسط امام مهدی علیه السلام


🔴...ببینید این منم در میان شما و اینها دهها نفر از مومنین هستند که پرده از مقابل دیدگانشان برداشته شده و در ملکوت آسمانها مینگرند، و صدها رویای صادقه و شاید هم بیشتردیده شده است که امام مهدی علیه السلام یا یکی از ائمه علیه السلام یا حضرت زهرا سلام الله علیها یا پیامبرگرامی (ص) را دیده اند که آنها را به قبول این دعوت الهی ارشاد کرده اند. من برای مباهله آماده میابشم بلکه از همه فرقه ها؛ اعم از شیعه و سنی و علمای مسیح و یهود طلب هماورد میکنم تا اثبات کنم که من نسبت به مسلمانان فرستاده ای از طرف مهدی علیه السلام و نسبت به مسیحیان از طرف عیسی علیه السلام و نسبت به یهود از طرف ایلیا علیه السلام آمده ام. و برای مناظره با اصحاب همه ادیان هر یک با کتابشان آماده ام. و من این بنده مسکین و جاهل در مقابل پروردگار، داناتر از همه آنها به قرآن و انجیل و تورات و همچنین به مواضع تحریف آن هستم، با آن علمی که خداوند تبارک و تعالی به من عطا فرموده است، بلکه هیچکدام از آنها قدرت پاسخ به این علمی که خدا از علم و آگاهی اش به من داده است را ندارد و یقین دارم، کسی که طالب حق باشد هدایت میشود و اما کسی که به خاطر طلب این دنیای چرک آلود، حق را قبول نکند و کفر ورزد، من در همان مجلس با وی مباهله میکنم؛ تا کسی که زنده میماند با دلیل آشکار زندگی کند، و کسی که میمرید با اتمام حجت و دلیل آشکار بمیرد

(خطبه ملاقات 28 شوال/ 1424 برابر با 1382. ه. ش)

http://jvan.me/17ZN
Photo

Post has shared content

⚪️✅بخشی از چگونگی فرستاده شدن احمدالحسن علیه السلام توسط امام مهدی علیه السلام


🔵...واما رویاهای صادقه: هر چند وقت یک بار عده ای، از استانهای مختلف می آمدند که بعضی از آنها دور از نجف هستند که بسیاری از آنها در رویا دیده اند آنچه را این دعوت حق را تاییدمیکند و اگر یک یا دو رویا بود، راهی برای دشمنان آل محمد در رد کردن آنها میبود، ولی اینها، باصدها بلکه هزاران رویایی صادقه که در بیشتر آنها یکی از معصومین وجود دارد چه میخواهند بکنند؟ و حال اینکه رویا یک جزء از چهل جزء نبوت است، و رسول الله (ص)و ائمه به آن اهمیت داده اند و به شنیدن آن و تاویل آن نهایت همت را داشته اند، و با توجه به اینکه نبوت بعضی از پیامبران بیشترشان از طریق رویای صادقه بود، مانند نبوت دانیال نبی، و با توجه به اینکه نرگس مادر امام مهدی علیه السلام به عراق آمد تا با امام حسن عسکری علیه السلام ازدواج کند، زیرا که رویای صادقه دیده بود، و خودش را به خطر انداخت و اسیر شد در حالیکه نوه قیصر روم بود. یا اینکه وهب نصرانی امام حسین علیه السلام را یاری داد، زیرا که عیسی علیه السلام را در خواب دیده بود. و با اینکه نجیب بنی امیه (خالد بن سعید بن العاص اموی) ایمان آورد و مسلمان شد، به حجیت رویایی که پیامبر (ص)را دید، و این ظالمان و جاهلان رویا را کاملا بدون اندیشه و تدبیر رد کردند. و به حق به شما میگویم آنچه که امروز برای مردم رخ میدهد وحی عظیمی از طریق رویا است، ولی بیشتر مردم به نعمت خدایشان کافرند و بیشرت مردم شکرگز ار نیستند. و بسیاری از مردم را از امور غیبی با خبر ساختم که بعضی از آنها حوادثی مهم و مربوط به آینده بودند؛ که محقق شدند، مانند بیعت شکنی کسانی که در آغاز دعوت بیعت کرده بودند، و بیعت شکنی کسانی که امسال با من بیعت کردند و از جمله آن پایان حکومت فرزندان حرامزاده، ( صدام و سربازان پلیدش) بود و امور دیگر ی که در آن مختصر نمیگنجددر مورد این اخبارات غیبی از کسانی که بامن ارتباط دارند و مرامیشناسند، سوال کنید، بلکه بپرسید از معجزاتی که با چشم یا بصریت آن را دیده اند. شما را به خدا سوگند میدهم ملکوت آسمانها در دست چه کسی است؟ خدا یا شیطان لعنت خدا بر او باد؟!! پس اگر گفتید که این امر سحر و جادوست یا از جن است این گفته شما بدین معنی است که میگویید ملکوت آسمانها و زمین در دست شیطان است که خدا او را لعنت کند و لعنت خدا بر کسی باد که این گفته بیخردانه و جاهلانه را بگوید و بر آن اصرار ورزد و توبه نکند.


⚠️ادامه دارد...


http://jvan.me/17ZN
Photo

Post has shared content

📿✅هدف و مضمون دعوت یمانی آل محمد، سید احمدالحسن علیه السلام✅ احمدالحسن علیه السلام در خطبه موحده :یگانه هدف از دعوتشان را اینگونه بیان میکنند: ﴿آمده ام که برای حق شهادت بدهم و حق را نمایان کنم. نیامده ام که عده ای از مردم تابع من باشند، هدفم بیان نمودن حق و تَمَیُز باطل است و به این منظور میگویم هیچ کسی از من توقع یک طرف بودن نکند. هیهات و محال است که چیزی از حق را ترک کنم، یا از چیزی از باطل چشم پوشی کنم به خاطر دوستی با این یا برای رضای آن﴾. و در پاسخ به سوالی که از هدف ایشان پرسیده میشود میفرمایند:
﴿حضرت عیسی علیه السلام فرمو د: "بنی آدم فقط با غذا زنده نمیماند، بلکه کلام خداوند او را زندگی میبخشد". و من بنده خدا به شما می گویم: بنی آدم با غذا میمرید و با کلام خداوند زنده میشود. دعوت من مانند دعوت حضرت نوح علیه السلام و دعوت حضرت ابراهیم علیه السلام، و دعوت حضرت موسى علیه السلام، و دعوت حضرت عیسى علیه السلام، و دعوت حضرت محمد (ص) است؛ اینکه توحید در همه جای این زمین منتشر شود، هدف انبیاء و اوصیاء هدف من است. تورات و انجیل وو قرآن و آنچه را که در مورد آن دچار اختلاف شدید براى شما بیان میكنم، و انحراف علماى یهود و نصارى و مسلمین و خروج آنها از شریعت الهی و مخالفت آنها باوصیت هاى انبیاء
 را آشكار میسازم. خواست من خواست و مشیت خداوند پاک و بلند مرتبه است. و اینکه اهل زمین به جز آنچه خداوند سبحان میخواهد خواسته ای نداشته باشند، و اینکه زمین از عدل و داد پر شود همانگونه که از ظلم و ستم پر شده است. اینکه گرسنگان سیر شوند، و فقرا و بینوایان بی لباس نمانند، و یتیمان بعد از غصه و درد طولانی شاد شوند، و نیازهای مادی زنان بی همسر باعزت و کرامت برطرف شود، و... و اینکه مهمترین امور موجود در شریعت عدل و رحمت و راستی اجرا شود


http://jvan.me/17ZN
Photo

Post has shared content

⚪️بخشی از چگونگی فرستاده شدن احمدالحسن علیه السلام توسط امام مهدی علیه السلام

🔴...آیا کسی هست که دین خدا را یاری دهد؟ آیا کسی هست که قرآن را یاری دهد؟ آیا کسی هست که ولی خدا را یاری دهد؟ آیا کسی هست که خدای منزه و بلند مرتبه را یاری دهد؟و من انتظار یاری و نصرت از علمای دین را ندارم و چگونه یاری از آنها را انتظار داشته باشم در حالیکه امام صادق علیه السلام در چندین حدیث تاکید فرموده است: که بسیاری از علما با زبان و اسلحه به مبارزه با امام مهدی علیه السلام برمیخیزند. ولی وقتی که زمام امور به دست امام افتد هفتاد تن از بزرگان آنها و سه هزار تن از پیروانشان را به قتل میرساند. چگونه منتظر یاری از جانب آنها باشم در حالیکه امام صادق علیه السلام میفرماید: خدا این امر را به وسیله کسانی پیروزمیگرداند که هیچ نصیب و جایگاهی در دین ندارند و هنگامی که امر ما فرا رسد کسی که امروز بتها ر ا میپرستد، از ولایتمان خارج میشود، و منظور از بتها همانگونه که امام صادق علیه السلام میفرماید: علمای بی عمل هستند زیرا، در زمان امام صادق علیه السلام بتهایی وجود نداشت؛ مگر ابوحنیفه و امثال وی و چگونه از آنان توقع یاری داشته باشم، درحالیکه پیامبر خدا (ص) میفرماید: زمانی بر امتم می آید که از قرآن باقی نمیماند مگر ظاهرش و از اسلام باقی نمیماند مگر اسمش. خود را به آن مینامند در حالیکه دورترین کسان از آنند. مسجدهای آنان آباد است ولی خبری از هدایت در آن نیست. فقهای آن زمان شرورترین فقهای روی زمین هستند، فتنه از آنها خارج میشود و به خودشان نیز باز میگردد.
📚بحارالانوار ج۵۲ص۱۹۰⚠️ادامه دارد...

http://jvan.me/17ZN
Photo

Post has shared content

⚠️بخشی از چگونگی،فرستاده شدن احمدالحسن علیه السلام توسط،امام مهدی علیه السلام


...روزها و ماهها گذشت؛ بلکه تقریبا سه سال گذشت نه یاری و نه یاوری از طلبه های حوزه علمیه داشتم ولی عده ای با سخنم درباره فساد مالی در حوزه علمیه موافق بودندو از اینجا حرکت اصلاحی بر ضد این فساد مالی در حوزه را شروع کردم؛ ولی این اصلاح به طور کامل انجام نشد، زیرا بعضی مراجع دینی حاضر به تغییر سیاست مالی خود نبودند و خوشگذرانی و اسراف در اموال در میان علما و کسانی که با ایشان مرتبط بودند همچنان ادامه داشت و دارد. بعد از چند ماه، اعلام کردم که من از طرف امام مهدی علیه السلام فرستاده شده ام و با ایشان ارتباط دارم. و این اعلان فقط از طرف من نبود، بلکه عده زایدی از طلبه های حوزه علمیه چیزهایی درملکوت دیدند و شنیدند، که مطلب مرا برایشان تاکید کرد و از میان آنها کسانی بودند که بامن رابطه مستقیم داشتند و کسانی هم بودند که هیچ ارتباطی با من نداشتند و عده ای از آنها بابیعت با من اصرار ورزیدند با اینکه از سخت بودن این امر و اینکه مرا در پایان راه تنها خواهندگذاشت همانگونه که اهل کوفه مسلم بن عقیل علیه السلام را تنها گذاشتند، معطلشان ساختم؛ ولی آنها بیعت را کامل کردند با این حساب که جان و مال و فرزندانشان را فدای این امر کنند و این در ماه جمادی الاول سال 1423.ه.ق )1381 ه.ش( بود. پس از آن عده زایدی از طلبه های حوزه علمیه بامن بیعت کردند. ولی ترس سراغ آنان آمد، زیرا نیروهای امنیتی صدام ملعون برای یافتن من دست به کار شدند و اینجا بود که همه از اطراف من متفرق شدند و بیعت را شکستند و هر شخص یا عده ای به دنبال تراشیدن دلیل برای بیعت شکنی خود بود؛ تاتهمت هایی به من بزنند و بر دو مورد باهم به اتفاق نظر رسیدند:

1:ساحری بزرگ هستم.
2:و اینکه به ممالک جن دسترسی دارم و آن را برای تسلط بر آنها به کار میگیرم ....

⚪️ادامه دارد...

http://jvan.me/17ZN
Photo

Post has shared content

⚪️دروصیت پیامبراکرم (ص)نام احمد به عنوان اولین از مهدیین بعد از وفات امام مهدی (ع) تصریح شده است .

🔵اثناعشرمهدیا: دوازده مهدی هم به تصریح رسول خدا حجت خدا و خلیفه ی خدا روی زمین هستند و حاکمان بعد از امام مهدی علیه السلام در دولت عدل الهی می باشند . و امر امامت بعد امام مهدی علیه السلام به آن ها منتقل می شود .

🔴"اول المؤمنین" : آوردن این وصف برای احمد ، نشان دهنده ی نقش ایشان قبل از ظهور امام مهدی علیه السلام است که آماده کننده لشکر و زمینه ساز ظهور ایشان است . که روایات بسیاری به وجود فردی زمینه ساز اشاره می کند . "احمد" اولین ایمان آورندگان به امام مهدی علیه السلام است .


⚫️ اول المقربین:جمع اوری لشکر حضرت توسط اولین مقرب به امام مهدی علیه السلام یعنی اولین از سیصد سیزده نفر انجام می شود.


↩️فلیسلّمها الی ابنه:
امر امامت را باید تسلیم فرزندش کند . پس مهدیین هم امام هستند .اما مسلما امامت آن ها با امامت دوازده امام فرق می کند . پیامبر اکرم هم این دو مقام را از هم جدا کردند . در واقع مهدیین ، معرفی کننده ی دوازده امام به جهانیان در زمان دولت الهی هستند ولی آنچه برای امامت لازم است مانند علم و حکمت که از سرچشمه زلال علم دوازده امام دریافت کرده اند . و هم چنین مقام عصمت .http://jvan.me/17ZN
Photo

Post has shared content

📃احادیث تصدیق رویا:

⚠️خداي متعال در مورد رؤيا فرمود:(نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن و ان کنت من قبله لمن الغافلین)
« ما بر تو با وحي اين قران بهترين قصه هارا آورديم هرچند قبل از آن از غافلین بودي
📚یوسف۳


⚪️و ابراهيم علیه السلام را ستود، چون رؤيا را راست پنداشت و به همین ترتيب مريم را ستود، زيرا
رؤيا را تصدیق کرد و يوسف علیه السلام را ستود، زيرا رؤيا را تصدیق کرد و آن را تأويل نمود.

⚠️و خدای متعال میفرماید(یوسف ایهاالصدیق أفتنا فی سبع بقرات سمان یاکلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر و اخر یابسات لعلی ارجع الی الناس لعلهم یعلمون)
یوسف،ای راستگو، به ما خبر بده از خوابی كه هفت گاو درشت را هفت گاو لاغر خوردند و هفت خوشه ي سبز كه پس از آن هفت خوشه ي زرد آمد، تا شايد به سوي مردم بازگردم، باشد كه بدانند.
📚یوسف،۴۶

🔵و امروز ميبينيم كه بيشتر مردم حقيقت رؤيا را انكار ميكنند، در حالي كه رؤيا وحيي از طرف خداي متعال و سبحان است و اين به اين علت است كه نفوس خبيث آنان منكر رويا است و مؤمن به خداي سبحان و متعال نيست، حال آن كه نميدانند و آنان در عالم ذر به خدا کفر ورزیدندو به ولايت الهي كافر شدند و به ولیی از اولیای خداحتی درقلبشان ایمان نياوردند، پس خدا بعث شد آنان به قسمتي از حق اقرار كنند، تا به اين وسيله شر را از اوليايش دفع نمايد.

🔴و رؤيا راهي است كه خدا با آن با همه ي بندگان و انبيا و رسل سخن ميگويد، چه از پیامبران و ائمه باشند و چه از سایر مردم ، چه مؤمن و چه كافر. خدا به فرعون كافر مصر از طريق رؤیا وحي كرد رؤيايي كه يوسف علیه السلام بر اساس آن اقتصاد دولت مصر را بنا نهاد.

برای پاسخ به شبهات خود به لینک زیر مراجعه کنید
👇👇👇👇👇👇👇👇

http://jvan.me/17ZN
Photo

Post has shared content

⚪️گواهی و تایید خداوند به وسیله رویا های صادقه🌌

🔴یکی از راههاي شناخت و تعیینی مصداقی حجتهاي الهي در هر زمان، وحي الهي به وسيله ي رؤياهاي صادقه به مؤمنان همان زمان بوده است . رؤیای صادقه نه تنها حجت است ، بلکه طبق آیات و روایاتی که خواهد آمد ، نوعی از وحی پروردگار بر انسان است و منحصر در انبیاء و اوصیاء هم نیست . کسانی که حجیت رؤیا را نفی میکنند ، در واقع به آیات قرآن و به انبیاء الهی و معارف آن ها کافر شده اند !

✅در خصوص قائم نيز آيات و روايات متعددي که یکی از روشهاي شناخت حجت خدا در آخرالزمان را رؤياي صادقه ذكر نموده اند و امروزه بيش از هزاران روياي صادقه توسط مؤمن ديده شده است که بر حقانيت احمد الحسن شهادت می دهد.

🚻متأسفانه بيشتر مردم در طول تاريخ به نشانه هاي ملكوتی خدا و رويا و كشف در ملكوت آسمانها ایمان نمی آورند. زيرا نگاه خود را محدود بر زمین و ماده كرده اند و اين نهايت علم آنان است و بالاتر از آن را نميبينند.

⚠️(ذلک مبلغهم من العلم ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیله و هو اعلم بمن اهتدی)
«و آن، نهايت فهم آنان از علم است. همانا پروردگارت به آنان كه از راهش گم شدند و نيز به هدايت يافتگان آگاهتر است.»
📚نجم۳۰
🔵و از طرف ديگر انبياء و اوصياء و رسولان و يارانشان به نشانه هاي خدا و رؤيا و كشف در ملكوت آسمانها و زمین ایمان آوردند و همانا اينها طرق وحي خداي سبحان و متعال است و اگر ایمانشان اين گونه نبود، خدا آنان را نبي نميكرد. و به همان دليل خدا آنان را مدح
كرده است و فرمود:
⚠️(ونادیناه ان یاابراهیم قدصدقت الرویا انا کذلک نجزی المحسنین)
«و ابراهيم راندا داديم. رؤيا را تصديق كردي همانا ما به اين ترتيب محسنین را پاداش ميدهيم. »
📚صافات۱۰۴و۱۰۵

⚪️برای پاسخ به شبهات خود ب لینک زیر مراجعه کنید
👇👇👇👇👇👇👇

http://jvan.me/17ZN
Photo

Post has shared content

یمانی که در احادیث از آن یاد شده است، 18 سال است که در عراق آمده است.
بیشتر مردم تصور میکنند که آمدن قائم باید همراه با یک حادثه ی عجیب و فرا زمینی باشد ....
خیر در صورتی که در احادیث گفته شده که قائم مثل جدش پیامبر ظهور میکند،همانگونه که پیامبر قبل از نزول وحی به ایشان در بین مردم زندگی میکردند و به محمد امین نیز معروف بودند.
یمانی که در احادیث گفته شده هدایت گر ترین پرچم است ظهور کرده است

گوگل پلاس:
🔵برای پاسخ به شبهات خود به لینک زیر مراجعه کنید
👇👇👇👇👇👇👇👇
http://jvan.me/17ZN
Photo

Post has attachment
Wait while more posts are being loaded