Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment
Video
Video
Video
Video
8/6/17
4 Photos - View album

Post has shared content

Post has shared content

Post has attachment
Photo
Photo
24/03/2017
2 Photos - View album

Post has shared content

Post has shared content
ماشین را نگه داشت و گفت که باید نظرش را در مورد زن ایده آلش بگوید.
گفتم: "بفرما. "
گفت: "من از زنی خوشم می آید که موقعیت ها را خوب بفهمد."
گفتم که منظورش را نمی فهمم.
گفت: "مثلا در آشپزخانه، یک کدبانو باشد و در اتاق پذیرایی، مثل یک خانم باشد نه یک آشپز. در اتاق مطالعه، یک زن متفکر و دانا و در اتاق خواب، مثل یک ... "
حرفش را تند و با تحقیر قطع کردم : "مثل یک هرزه."
از حرفم جا نخورد و گفت: "زنی که فکر می کند در اتاق خواب، باید دانشمند و فیلسوف باشد، احمق است."

#فریبا_وفی
از رمان #رویای_تبت


Photo

Post has shared content

Post has shared content
Wait while more posts are being loaded