Post has attachment
19.05. Phật lịch 2562 , vua belarus zenny cater lập đàn cúng phật dược sư , đọc kinh bổn nguyện công đức của phật dược sư , chú thủ lăng nghiêm . Nguyện cho tất cả chúng sinh được thoát khổ hưởng vui niết bàn được gặp phật và được thụ ký thành phật .
Chuyển luân thánh vương zenny cater , tên hiệu thích như thật . Vua quan 4 bộ chúng tỳ kheo tỳ kheo ni ưu bà tắc ưu bà di , hoàng gia hoàng hậu hoàng phi vương phi , quân đội hộ pháp , quân đội hoàng gia . Quan hộ pháp , quan xét xử , quan bang tỉnh , quan xã khu , đại tướng , phó tướng , đội trưởng , binh sĩ , người dân . họ zenny , chùa hoàng gia , người trời rồng quỷ thần tiên atula , Lập đàn cúng phật dược sư , đọc kinh bổn nguyện công đức của phật dược sư , chú thủ lăng nghiêm . Nguyện cho tất cả chúng sinh được thoát khổ hưởng vui niết bàn được gặp phật và được thụ ký thành phật .
Photo

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment
"như lai chứng niết bàn ,
dứt hẳn nơi sinh tử ,
nếu người hết lòng nghe ,
thường được vui vô lượng."
(kinh đại bát niết bàn)
con nguyện chứng được niết bàn giống như lai .
con nguyện được thành phật .
con nguyện lột da làm giấy , lấy máu làm mực , chẻ xương làm bút , để hộ trì biên chép truyền bá kinh đại niết bàn .
chuyển luân thánh vương zenny cater .
Photo
Photo
21/06/2017
2 Photos - View album

Post has attachment
NAMO AMITABHA BUDDHA .
king usa zenny cater , king china zenny cater , king france zenny cater , king italy zenny cater , king germany zenny cater , king india zenny cater , king brazil zenny cater , king russia zenny cater , ... , king iran zenny cater , king philippines zenny cater , king myanmar zenny cater , king australia zenny cater , king turkey zenny cater , king israel zenny cater , king korea zenny cater , king egypt zenny cater , king argentina zenny cater , king chile zenny cater , king mexico zenny cater , king syria zenny cater , king united kingdom zenny cater .
Photo
Wait while more posts are being loaded