Post has attachment

דרשות למעגל השנה - יום הכיפורים:

קיצור הלכות יום הכיפורים:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2014/09/blog-post_90.html

כרחם אב על בנים:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2016/10/blog-post_13.html

וְגַם אֶת דִּמְעָתִי שִׂימָה בְּנֹאדֶךָ:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2016/10/blog-post_93.html

אמונה בעוצמת הנקיון (מתחיל דומה ל'כרחם אב על בנים'):
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2016/10/blog-post_63.html

"פְּדָעֵהוּ מֵרֶדֶת שָׁחַת":
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2015/09/blog-post_33.html

עוצמה של סליחה:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2015/09/blog-post_18.html

עוצמה של יום:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2014/09/blog-post_36.html

תשובה שלימה:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2015/09/blog-post_46.html

כח הוידוי:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2014/09/blog-post_52.html

"מְחֵה וְהַעֲבֵר פְּשָׁעֵינוּ מִנֶּגֶד עֵינֶיךָ":
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2014/09/blog-post_93.html

קחו עמכם דברים:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2014/09/blog-post_77.html

אוֹר פָּנֶיךָ היום נְסָה עָלֵינוּ:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2016/10/blog-post_39.html


נעילה:

עוד רגע עם אבא:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2014/09/blog-post_46.html

חותמנו לחיים:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2014/09/blog-post_59.html

נעילה - פנימיות:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2015/09/blog-post_20.html

Post has attachment

Post has shared content
דרשות למעגל השנה - ראש השנה, דרשות לפני התקיעות, שיעורים, שבת שובה ופרשת האזינו:


ראש השנה:

הכנות, הלכות החג, וסדר הסימנים לראש השנה:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2014/09/blog-post_21.html

בארץ ישראל התשובה מאהבה:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2016/09/blog-post_62.html

ראש השנה - גשמי או רוחני:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2015/08/blog-post_48.html

התשובה בארץ ישראל:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2015/09/blog-post_1.html

זדונות נעשות כזכויות:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2016/09/blog-post_27.html

סליחה מתוך חיבור ואהבה:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2016/10/blog-post_89.html

להסתתר בתוך עמ"י:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2015/08/blog-post_2.html

יומיים של שיזוף:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2016/10/blog-post_12.html

חומרת החטא ועוצמת התשובה:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2015/09/blog-post.html

הצור תמים פעלו:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2015/08/blog-post_45.html

ומלכותו בכל משלה:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2015/08/blog-post_70.html

מזונותיו של אדם קצובים לו:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2015/08/blog-post_85.html

תשובה לאורך זמן:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2015/08/blog-post_60.html

התשובה - חזרה לעבר:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2015/08/blog-post_19.html

שבירת שגרה:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2015/08/blog-post_31.html

ה' דן אותך על הרגע הזה בלבד:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2015/08/blog-post_68.html

ה' בורא אותך מחדש:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2015/08/blog-post_81.html

העבודה הלא מרשימה:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2015/08/blog-post_84.html

על מה להתפלל בראש השנה:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2015/08/blog-post_59.html

לא צדיק גמור - רק להסתובב:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2016/09/blog-post_25.html


דרשות לפני התקיעות:

תפילה מוצפנת:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2016/10/blog-post_41.html

לשלם עם הלב:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2016/09/blog-post_44.html

להדליק את האש בלב:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2015/08/blog-post_10.html

השופר - שעון מעורר:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2015/08/blog-post_16.html

עננו אלהא דמאיר עננו:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2016/10/blog-post_52.html

איתערותא דלתתא:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2015/08/blog-post_12.html

לב שומע:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2015/08/blog-post_22.html

עליה וירידה:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2015/08/blog-post_51.html

עקידת יצחק:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2015/08/blog-post_44.html

שמיעה ולב מבין:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2015/08/blog-post_30.html

רמזים בשופר:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2015/08/blog-post_76.html


שיעורים:

מה אני צריך להרגיש בנפש בראש השנה?
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2015/08/blog-post_18.html

תשובה על העתיד:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2015/09/blog-post_36.html

תשובה אמיתית ובריאה:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2017/09/blog-post_16.html

עלינו לשבח זו לא תפילת הדרך:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2016/09/blog-post_42.html

יראת העונש תשובה מאהבה וארץ ישראל:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2016/05/blog-post.html


שבת שובה ופרשת האזינו:

הוויכוח בין הקב"ה לכנסת ישראל:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2015/08/blog-post_93.html

מי אני באמת?
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2015/08/blog-post_47.html

אתה קובע את התשלום:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2016/10/blog-post_40.html

התורה היא חיינו:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2015/09/blog-post_25.html


דרשות למעגל השנה - פרשת נצבים - וילך:

תורה של הזיה ובטלנות או תורה מחוברת לחיי המעשה?
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2016/10/blog-post_4.html

״אילו היו לוקחים מלאכים טהורים מן השמיים, מורידים אותם לעולם הזה בשנת תרע״ז - 1917, ונותנים להם לעבור את האירועים הקשים, בטוח אני כי לא היה נותר מהם שריד" - בחירה יום יומית:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2016/10/blog-post.html

שיטת ה'מטר על מטר' של מארק אוֹוֶן (שם העט של הלוחם מאט ביסונט, לחם במשך 13 שנים ביחידת העילית של הצי האמריקאי, "אריות הים", שאימצה את המוטו: "היום הקל היחיד היה אתמול". השתתף במבצע החיסול של אוסמה בן לאדן ובאינספור מבצעים סודיים אחרים):
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2016/09/blog-post_30.html

"באמבטיה אנחנו מבלים שבע שנים, לאכילה אנחנו מקדישים שש שנים, חמש שנים אנחנו עומדים בתור (ותמיד התור השני יתקדם מהר יותר), ארבע שנים הולכות לנו על ניקיון הבית (אנשים רגילים, לא מרוקאיות...), שלוש שנים להכנת ארוחות, שנה אנחנו מחפשים דברים שלא שמנו במקום, שמונה חדשים אנחנו פותחים דברי דואר שאינם מעניינים אותנו, שישה חודשים אנחנו ממתינים שהרמזור יתחלף מאדום לירוק" (הסקר הזה כנראה היה לפני שהמציאו את הפייסבוק והווטסאפ...):
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2016/09/blog-post_43.html

"הם הגיעו אל ביתו ועמדו לנקוש בדלת, והנה הם שומעים את הרב זוחל על הרצפה עם בנו הקטן ועושה לו קולות מוזרים ומצחיקים. קול של חתול, של תרנגול..." - עבודת ה' לא על חשבון המשפחה:
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2016/09/blog-post_29.html

עבודת ה' עם מפת ניווט, נקודת התחלה, נקודת סיום, ונקודות מ.ח. (מעבר חובה):
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2015/09/blog-post_7.html

באחד מסיפורי שרלוק הולמס הוא משתמש בפיתרון גאוני כדי למצוא כספת השומרת בתוכה תמונה חשובה מאוד, הוא מתארח בבית החשוד כשלפתע זורק המשרת שלו פצצת עשן דרך החלון ושרלוק הולמס צועק שריפה! הבית התמלא עשן וצעקות והוא הסתכל וראה שהבעלים רצים לקיר לוחצים על כפתור סודי ומוציאים משם את התמונה...
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2014/09/blog-post_69.html

יום אחד בא מבקר לבית-משוגעים ושואל את האחראי: איך אתם יודעים מי משוגע? עונה לו האחראי: "כל איש שטוען שהוא משוגע אנו נותנים לו אמבטיה מלאה מים ומביאים לו כפית, מסננת ודלי ואומרים לו לרוקן את האמבטיה". "אה! הבנתי את הרעיון! אמר המבקר: "אדם נורמלי יבחר בדלי כי הוא הכי מהיר". "לא!" עונה האחראי "אדם נורמלי היה מוציא את הפקק של האמבטיה... לסדר לך חדר עם או בלי נוף?":
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2014/09/blog-post_92.html

עם מי הבעל תשובה התחתן?
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2014/09/blog-post_30.html

כשהטורקים נלחמו בונציה ורצו לכבוש איזה אי שהיה בו את הצי הונציאני הם תכננו לבנות גשר רפסודות שעליו יעבירו את הצבא שיסתער על האי...
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2014/09/blog-post_18.html

אדם שנעקץ מעקרב – החום בריא לו, והקור מזיק לו. ההפך הוא בעקיצת דבורה, שהקור טוב לו, והחום מזיק לו.
מה יעשה אדם שנעקץ על ידי דבורה ועקרב יחדיו ובאותו מקום?
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2016/10/blog-post_21.html

לאשה אחת היה מן שגעון - כל תיק שהיתה רואה היתה פותחת אותו, מחטטת וסוגרת...
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2016/10/blog-post_9.html

צערו היה רב לשבת בבית הסוהר בשבת, ללא קידוש, ללא סעודת שבת, הרחק מהמשפחה, בודד, מי יודע מה יהיה גזר דינו?
חלפו שעתיים של צער והנה בפתח החדר נראה...
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2016/10/blog-post_58.html

ר' ברוך ממזי'בוז ראה את הנכד שלו בוכה, שאלו מדוע אתה בוכה? ענה לו הילד שהוא שיחק מחבואים עם שאר הילדים, הוא התחבא והילדים בכלל לא מחפשים אותו...
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2016/10/blog-post_6.html

הרב שבדרון לקח פעם את הילד שלו לסבתא, ראה אותו אחד מצדיקי ירושלים ושאלו מה אתה עושה? ענה לו הרב אני לוקח את הילד שלי לסבתא, שאל הרב שנית מה אתה עושה? ענה לו עוד פעם אני לוקח את בני לסבתא שלו... שאל הרב עוד פעם מה אתה עושה? ענה הרב שבדרון מה כבוד הרב חושב שאני עושה (בענווה)? ענה לו הרב...
http://drashotforyou.blogspot.co.il/2015/08/blog-post_57.html

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment
שלום לכולם,

רוב המתפללים אף פעם לא למדו באופן מסודר את הלכות התפילה. ורובם הסתכלו על מתפללים אחרים או רבנים ומהם למדו כיצד להתפלל.

אני ממליץ לכם ללמוד באופן מסודר וקל את דיני הכנה לתפילה. וחבל שאנו כל כך טורחים ומשכימים לתפילה, ומפני שישנם הרבה דברים שמעקבים הלכתית את התפילה, ח"ו שתפילתנו לא תתקבל.

לכן עלה בדעתי להוציא ספר על הכנה לתפילה, כדי שכל אחד יוכל להבין ולדעת כיצד יש להתכונן לתפילה,כלשון הפסוק "היכון לקראת אלוהיך ישראל" (עמוס ד, יב).

ניתן לקרוא ולהדפיס את הספר ללא עלות מצ"ב.
https://drive.google.com/file/d/0B4xucIpZPQUaTHlOSlZSMXFsYUE/view?usp=drivesdk
ניתן לרכוש את הספר במחיר עלות בקישור הבא:

http://store.shoresh.org.il/product.htm?id=531

יהי רצון לפני שוכן מעונה שיקבל תפילותינו ברצון ובאהבה. אמן כן יהי רצון.

Post has attachment
Wait while more posts are being loaded