Post has attachment

Nägin unes, et läksin rõdule ja vaheseinad olid paremalt poolt ära võetud. Need olid nii ära võetud, et sai minna naabri tuppa. Eemalt paistis maiga korter, tal oli kapi peal suur karikas. Minu naabril aga olid seal mingid kaardid nimedega. Püüdsin neid nimesid välja lugeda, aga see osutus vaevaliseks. Teisel pool lid vaheseinad veel alles. Mingid parendustööd vist.

Alla on täna pandud kaks "A4"-lehetäit teavet juurde:
2 Korteriühistu ei vastuta muidugi, inimesed vastutavad. Mina vastutan nende suhtluskanalite loomise eest. Igaüks, kes sinna midagi kirjutab, vastutab oma esitatud teabe eest. Mulle näib, et tegemist on n-ö alternatiivkanalitega poolikule ja ebatõesele ajupesule nagu Telegram.ee on peavoolu meedia suhtes. Juba eelmisel aastal tegin ettepaneku panna juhtrollis olevate inimeste nimed ja ühendusandmed välja, nüüd see mõte plaanitakse teostada. Üldiselt see kipubki nii olema, et ma teen ettepaneku ja aasta-paari pärast võtavad inimesed selle omaks, enne seda materdavad maha või võitlevad vägivaldselt vastu.
6 Loodetavasti võetakse jagatud rollide täitmist tõsiselt, sest teema on juba liiga kaua veninud - õlihinna järsk tõus oli teada eelmise aasta kevadel, millest andsin teada. Aasta varem jagati samuti rolle, aga tegudeni ei jõutud, mistõttu hakkasin ise pakkumisi küsima. Mul on aga hea meel, et seejärel brit ja stanislav ka pakkumised küsisid ning saime olulise vahemaa edasi liigutud süsteemi poole, milles tuleb kõigil, jah, kõigil vähem maksta kui täna.
7 Jah, juhe kulgeb üle katuse. Ma rääkisin maikuus stanislavi, briti ja estaga selle juhtme paigaldamisest ning nad kõik olid sellega päri. Tegemist on lahendusega korteri "25" elanike jaoks, kes jäeti mai algusest ilma õigusliku aluseta vooluta. Mina vastutan juhtme paigaldamise eest. See juhe ei kuulu aga mulle, vaid ühele tuttavale. Voolu lülitas viimati välja brit ja tema kui teo toimepanija turjal lasub selle teo eest kõige suurem vastutus. Millal saabub elektrivarustus selleks projekti järgi ette nähtud kanalit pidi korterisse "25"?

Seega jäeti taas kord teadetetahvlile poolik tõde ja kasutati suunavaid hinnanguid, et inimesi üles ässitada. Vähesed on tulnud teistelt osapooltelt asju uurima. Ka minu juttu ei tasu kellelgi täiel määral uskuda. Soovitan kogu teave endast läbi lasta ja alati uurida mõlemalt osapoolelt, mis värk on. Mina seda tegin ja sain ülevaate, rääkisin põhiliste asjaosalistega igaühega tunnikese, ning ajapikku saab pilt veel selgemaks, milline on kellegi tegelik pale siin majas. Täna julgen juba oma kogemuste põhjal kinnitada, et lõpetatud EESTI VABARIIGI õigusaktide järgimise pealesurumine nendega mittenõustunud suveräänsetele inimestele on tavaõigusega vastuolus. Elagem üksteist kahjustamata ning ärgem toetagem väljapressimisi!

Kas hall kass, kes mõni hetk tagasi koridoris näugus ning kolmanda korruse ja keldri vahet jalutas, on vaba loom või keegi on võtnud vastutuse tema eest hoolitsemiseks?

Annan nõu inimestele, kes elavad siin majas vabana, kuidas käituda, kui saabub arve, milles on read, mis ei vasta tegelikule tarbimisele ega kokkulepetele. Esmalt tuleb muidugi pöörduda arve saatja poole ja paluda tal arve ringi teha või esitada ammendav tõendusmaterjal, et arve on õige. Kui ta arvet ringi ei tee ja nimetatud tõendeid ei esita, siis on mõistlik tasuda õige ja õiglane summa ning sellest ka teada anda.

Mina nt leidsin, et õige ja õiglane on tasuda kütte, elektri, prügiveo, vee, hoolduse, raamatupidamise eest ja remondifondi. Panga teenustasusid võiksid maksta ainult need, kes eelmisel aastal hääletasid LHV konto mitteloomise poolt. Nende lõbu ei pea teised kinni maksma. Uus põhikiri koostati minu eelmise aasta ettepanekute põhjal, ent selle asemel, et mulle tasuda, küsiti mult endalt hoopis tasu ja maksti KÜL-le. Samuti läks minu tähitud kiri maksma 2.55 €, aga arve järgi selle asemel, et mulle see hüvitada, küsitakse hoopis minult seda summat. Kindlustus on nagu tagurpidine laen, milles perioodiliselt makstakse "tagasi" ja lõpus saadakse raha, kui üldse saadakse. Ühtlasi tähendab kindlustamine, et kindlustaja delegeerib oma vastutuse kindlustuse pakkujale, mis tähendab suuremat kindlustusjuhtumi ohtu. Kui me nagunii juba maksame remondifondi, sisi kindlustus oleks nagu topeltremonfifond. Nende viimati nimetatud nelja nõudega mina ei nõustunud ega nõustu ning andsin sellest ka vastavalt teada. Kui keegi on sellise kulutuse teinud ja nõuab hüvitust inimeselt, kellega pole kokkulepet, siis on võimalus, et too inimene tahab toetada ja maksab, muul juhul osalevad selliste kulutuste katmises üksnes inimesed, kes on eelnevalt sellega nõustunud, st on olemas allkirjastatud kokkulepe.

Kui tahame nt küttesüsteemi uuendada, mis tooks kasu kõigile, siis osalevad selles kõik ja kes ei osale, võib maksta edaspidi vana kõrgema tariifi järgi. Kui aga tahetakse teha midagi sellist, millest on kasu ainult teatud huvigrupile, siis ainult need huvilised ise peaksidki osalema selliste kulutuste katmises ja teisi inimesi selleks sundida ei saa.

Kui alusetu sissenõudmine jätkub, võib toimetada nõudja suhtes, nagu mina tegin, saates viisakusteate oma äritingimustega. Kuid ma olen selle ka juba teiste eest ära teinud ning sellistel juhtudel piisab ka mulle teadaandmisest, sest need tingimused käivad ka kolmandate inimeste suhtes tegude toimepanemise ja üldiselt rahandusorjandusliku süsteemi, milles keegi sunnitakse otseselt või kaudselt kellegi arvelt elama, rakendamise kohta.

Post has attachment
Brit Peterson​ jättis eilsel üldkoosolekul kõrvale revisjoni aruannete esitlused. Kohapeal vihjas ta, justkui keegi töötaks juhatuse vastu. Ei saa töötada millegi vastu, mida pole olemas. Kuna eelmisel korral jättis ta protokollijana protokolli minu erihoiakud märkimata, kuigi palusin tal märkida, siis pakkusin seekord välja, et filmin kõik üles. Kuna sellega ka nõus ei oldud, siis võib sellest teha järelduse, et ju oli kellelgi midagi öelda, mida ta hiljem häbeneks, st nt valet. Seetõttu ei saa nimetatud üldkoosolekut mina pidada ausaks ja korrektselt läbiviiduks. Suveräänse reviisorina tegin siiski aruande ja andsin endale juhtrolli võtnud inimeste tegevuste ja tegevusetuste kohta tagasisidet. See on siin: https://docs.google.com/document/d/1DeDRRE5GwjF2SGhsplLxb6R9PpglARKrIcOr2oN21VU/edit?usp=sharing. Ühtlasi teatan, et olen valinud oma tee ja ei astu tagasi maailma, milles ühe õnn on teise õnnetus. Teie olete ka kõik oma tee valinud ning enamus Teid ei ole valmis võtma vastu teavet, mida mul on juba mõnda aega jagada. Selle kohta, kuidas ühe õnn on ka teise õnn. Kogetud valikute tõttu mina rohkem ilmselt üldkoosolekutel ei osale ja kui keegi tahab mind mingisse asja kaasata, siis palun saame kokku ja leiame konsensuse. Ma ei tunnista suveräänse elusa inimesena korteriühistut, juhatust, põhikirja, kodukorda, majanduskava ega minu poolt aktsepteerimata arveridasid. Minust kõrgemal ega madalamal ei ole keegi. Oleme võrdsed inimesed, sama maja elanikud, kellest samas kõik on erinevad ja erilised ning koostööd saame teha ainult vabatahtlikus ühisosas. Kogesime koosolekul, kuidas osa inimesi ilma tausta teadmata ja kuulujuttude põhjal märkusi tegid. Kes tahab tausta teada, mis toimub ja mida ma teen ja mismoodi see mõjutab ka kõiki selle maja elanikke, pöördub otse ja räägime omavahel. Soovitan läbi lugeda ka britile saadetud äritingimused, sest need kehtivad kõigile, kes KÜ nime kasutab, ka mulle, kui ma seda teeksin. Ma aitaksin ükskõik keda, kes abi vajab ja selleks valmis on, kui ma selleks pädev olen. Inimesed, tehke palun silmad lahti ja vaadake, mis ümber toimub. KÜ on mäng, minu valik on päriselu.
revisjon_2015_1
revisjon_2015_1
docs.google.com

Post has attachment
"Instituudi tee 3" videokanal

Post has attachment
Miks meil õliküte nii kõrgelt hinnatud on? Kaardilt on näha, et Eesti ala on märgitud punaselt, mis tähendab, et Eestis tarbitakse juba rohkem naftatooteid, kui maailmas nende jaoks varusid on. See omakorda tähendab, et iga järgneva liitri nafta kätesaamiseks ja töötlemiseks kulutatakse energiat rohkem, kui seda saadakse. Seega jätkub õlihinna tõus Eestis, mistõttu on kõigile kasulik meie majale kohe valmis ehitada soojustagastuse/päikesekollektorite süsteem, mille tulemusel hakkame maksma 2-3 korda vähem õhu kütmise ja vee soojendamise eest. Hiljem tuleb leida lahendus ka elektrivarustuse osas. Kuna see lahendus on kasulik kõigile, ei vaja see isegi kellegi nõusolekut. Küll ag vajab igaühe nõusolekut õliküttel täiel määral jätkamine, sest seeläbi kahjustatakse kõiki, kes me siin elame jmaksame selle eest.
Peak Oil by Country
Peak Oil by Country
decolonialatlas.wordpress.com

Post has shared content
"Enneolematud ideed paneelmajade renoveerimiseks! (Kodusaade, 09.03.2013)"

Post has shared content
Värske ja külmutatud kase- või vahtravesi on nüüd Harkus olemas. Kes soovib, see saab.
Wait while more posts are being loaded