Post has shared content

Post has shared content

Post has shared content

دیدی که
آن پرنده
از حال تو
خبر داشت

آن دانه های مهرت
با نوک چه
ساده برداشت
Photo

Post has shared content

Post has shared content

Post has shared content

Post has shared content

Post has shared content

Post has shared content

Post has shared content
Wait while more posts are being loaded