Post is pinned.Post has attachment
دو تیره از مردمان ما همیشه بدبخت و بیچاره هستند
خود رای ها
که حرف هیچکس را گوش نمی‌دهند
ذهن بینها
که به حرف همه گوش می‌دهند
شما جزو کدومشونی ؟
https://telegram.me/joinchat/C1tq6j69-OvgKeheXXjLtQ
Photo

Post has attachment
حاجیان انباردار اینچنینی چه دینی دارند ؟؟؟
به یک زرتشتی گفتم شما که گفتار و کردار و پندار نیک دارید و عمل میکنید چرا دینتان را با اسلام کامل نمیکنید ؟؟؟
تعجبی کرد و گفت :
شما در بازار هستید و می دانید ، اهل بازار مسلمانند و تعصب اسلام دارند ، در همان حال به احکام آن عمل نمی کنند
گرانفروشی می کنند
انبارداری می کنند
دروغ می گویند
قسم های دروغ می خورند
دفتر جعل می کنند
کلاۀ همدیگر را بر می دارند
از این راه ها پول جمع می کنند
و به کربلا وحج می روند
روضه خوانی ها برپا می کنند
اگر کسی حقیقت را نداند
تعجب خواهد کرد !!!
این ها اگر مسلمانند پس آن کارها چیست ؟؟؟
اگر مسلمان نیستند پس آن تعصب اسلام از کجاست ؟؟؟
آن دزدی ها و تقلب ها چیست ؟؟؟
و آن زیارت رفتن و روضه خواندن چیست ؟؟؟
حاجی های انباردار چه دینی دارند ؟؟؟
حال میخوای من دینی را انتخاب کنم که مردمانش چنینند ؟؟؟؟
هر چه گفتم دین را با مریدانش نسنج تو گوشش نرفت و گفت :
چطور تو ما را با گفتار نیک و پندار نیک سنجیدی
اونوقت من نسنجم ؟؟؟
برو که مطمئنم من با همین که دارم تو بهشتم
و شما بروید به فکر خود باشید که دین ندارید !!!
کانال زندگی @Mavarayz کانال خانه داری @khpishevar
Photo

Post has attachment
شیوه جدید سارقان و متجاوزان
هشدار هائیست که گوش کنی بخطر نمیفتی
حتما" این پست را منتشر کنید
شیوه زدن تخم مرغ به شیشه ماشین 👇👇👇👇
دقت كنيد كه اگر درحين رانندگي درشب مورد اصابت تخم مرغ به شيشه جلو قرارگرفتيد از زدن برف پاك كن و پاشيدن آب به شيشه بپرهيزيد!!
زيرا تخم مرغ با آب مخلوط شده و بصورت يك مخلوط شيري مي گردد كه تا 92.5 درصد ديد شما را از بين مي برد سپس شما مجبوربه توقف در كنار جاده ميشويد و در اين موقع تبديل به يك قرباني براي دزدان خواهيد شد ..
اين تكنيك جديدترین مورد استفاده توسط دزدان است، به تازگی چندین مورد از اين گونه سرقت در جاده هاي اطراف تهران گزارش شده است.
لطفاً قضيه را جدي گرفته و موضوع را براي تمامي دوستان حتي كساني كه رانندگي نمي كنند نيز بفرستيد .

شیوه جدید سرقت و تجاوز به عنف!!!👇👇👇👇
متجاوز قربانی خود را در محلی خلوت پیدا میکند، سپس به سمت قربانی رفته و پس از دزدیدن کیف یا انجام یک حرکت ناشایست اقدام به فرار میکند.
در همین حال همدست خلافکار سوار بر خودرویی دیگر سریعا به قربانی نزدیک می شود و از وی درخواست میکند جهت گرفتن کیف یا تنبیه وی سوار بر خودرو شود. مجرم پس از سوار شدن قربانی و تعقیب و گریز سوری و کشاندن قربانی به مخفی گاه، اقدام به نیت شیطانی خود میکنند.
توصیه پلیس: پس از دزدیدن وسایل و کیفتان و یا اقدام ناشایست، ضمن حفظ خونسردی، سعی در یادداشت کردن پلاک خودرو نموده و از سوار شدن بر خودروهایی که به ظاهر با نیت خیرخواهی به شما پیشنهاد سوار شدن میدهند خود داری نمایید و سریعا مراتب را به پلیس110 اعلام نمایید.

ﻣﺪﻝ ﺟﺪﯾﺪﯼ ﺍﺯ ﺗﺠﺎﻭﺯ!!! 👇👇👇👇
ﺧﺎﻧﻤﯽ ﺑﻌﺪﺍﺯﺳﺎﻋﺖﻫﺎ ﮐﺎﺭ،ﺩﻓﺘﺮ ﮐﺎﺭﺵ را ﺗﺮﮎ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛
ﺍﻭﮐﻮﺩﮐﯽ رﺍ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻨﺎﺭﺟﺎﺩﻩ ﺍﯾﺴﺘﺎﺩﻩ ﻭﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮﺩﻥ ﺍﺳت،ﺍﯾﻦ ﺧﺎﻧﻢ ﺩﻟﺶ ﺑﻪ حاﻝ ﮐﻮﺩﮎ ﻣﯽﺳﻮﺯﺩ، ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺩﻟﯿﻞ ﮔﺮﯾه ﺍﺵ ﺭﺍ ﻣﯽﭘﺮﺳﺪ؟
ﮐﻮﺩﮎ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﮔﻢ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﺯﺧﺎﻧﻢ ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﺪ ﮐﻪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑه خاﻧﻪﺍﺵ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﻭ ﮐﺎﻏﺬﯼ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻣﯽﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﺁﺩﺭﺱ ﺧﺎﻧﻪ ﺍ ﺵ ﺭﻭﯼ ﺁﻥ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺯﻥ ﮐﻪ ﻓﺮد ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﻮﺩﻩ، ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮﺩ ﮐﻮﺩﮎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﺵ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ؛ ﺑﺪﻭن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﻣﺸﮑﻮﮎ ﺷﻮﺩ.
ﻭﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧه ﻣﯽﺭﺳﻨﺪ، ﺯﻥ ﺯﻧﮓ ﺩﺭﺭﺍ ﻣﯽ ﻓﺸﺎﺭﺩ ﺍﻣﺎ ﺩﭼﺎﺭﺑﺮﻕ ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﺷﺪﻩ ﺑﯿﻬﻮش میﺷﻮﺩ!
ﻓﺮﺩﺍﺻﺒﺢ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻫﻮﺵ میﺁﯾﺪ، ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﺭﺧﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﺧﺎﻟﯽ ﺭﻭﯼ ﺯﻣﯿﻦ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ،ﺍﻭ حتی ﻣﺘﺠﺎﻭﺯﺍﻥ ﺭﺍ ﻧﺪﯾﺪﻩ ﺑﻮﺩ...
ﺑﻪ همین خاطر اﺳﺖﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫا ﺟﻨﺎﯾتکاﺭﺍﻥ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﻧﺪ.
ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩﻫﯿﭻﻭﻗﺖ ﮐﻮﺩﮐﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ میﮔﻮﯾﺪ،ﻧﺮﺳﺎﻧﯿﺪ ﻭ ﺩﺭﺻﻮﺭﺕ ﺍﺻﺮﺍﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻤﺎﺱ ﺍﻭ، ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﯾﺴﺘﮕﺎﻩ ﭘﻠﯿﺲ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺩﻫﯿﺪ!

ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺍﯾﻦ پیغام ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﺑﺎﺭ، ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺯ ﻭﻗﻮﻉ ﯾﮏ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺩﯾﮕﺮﺍﺳﺖ!
ﺧﯿﻠﯽ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻧﻤﯽﺗﻮﺍﻧﯿﻢ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﻢ!
ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ ﻣﻮﺍﻇﺐ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﺑﺎﺷﯿﺪ!
اینو تو گروههای دیگه به اشتراک بگذارید که همگان مطلع شوند.
کانال زندگی @Mavarayz کانال خانه داری @khpishevar
جهت اطلاع وآگاهي از کار بزه کاران
خیلی مهمه

چگونه در اتاق يک هتل، وجود دوربين مخفی را چک کنيم؟!👇👇
وقتی در يک هتل اقامت داريد چگونه بايد متوجه وجود دوربين های مخفی در اتاق شويد؟!
ممکن است بدون اينکه متوجه شويد از شما عکس گرفته شود!!!
وقتی به اتاق يک هتل وارد می شويد چراغها را خاموش کنيد، پرده ها را ببنديد.
دوربين گوشی همراهتان را فعال کنيد، چراغ فلاش دوربين را روشن نکنيد.
با تلفن دور اتاق بچرخيد. اگر نقطه قرمزی در دوربين خود ديديد به اين معنی است که دوربين مخفی در آن اتاق نصب شده است. و اگر نقطه قرمزی نبود دوربينی در کار نيست!

دزدی که مجبورت کرد از عابربانکت بش پول بدی نترس و بده !!!👇👇👇
ﺍﮔﺮ ﺳﺎﺭﻗﺎﻥ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﻭﺍﺩﺍﺭ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﺕ ﻋﺎﺑﺮ ﺑﺎﻧﮑﺘﺎﻥ ﭘﻮﻝ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ
ﺷﻤﺎ ﺭﻣﺰ ﮐﺎﺭﺗﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻌﮑﻮﺱ (ﯾﻌﻨﯽ ﺍﺯ آﺧﺮ ﺑﻪ ﺍﻭﻝ) ﻭﺍﺭﺩ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﺜﻼ ﺍﮔﺮ ﮐﻠﻤﻪ ﻋﺒﻮﺭ ﺷﻤﺎ ۱۲۵۴ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﺷﻤﺎ ﻋﺪﺩ ۴۵۲۱ﺭﺍ ﻭﺍﺭﺩ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﻋﺎﺑﺮ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﻮﻝ ﻣﯿﺪﻫﺪ
ﻭﻟﯽ ﺩﺭ ﻋﯿﻦ ﺣﺎﻝ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺧﻮﺩﮐﺎﺭ ﭘﻠﯿﺲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺟﺮﯾﺎﻥ ﺳﺮﻗﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯿﺪﻫﺪ.
ﺍﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩﭘﺮﺩﺍﺯ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭﻟﯽ ﺍﮐﺜﺮ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺯ آﻥ ﺑﯽ ﺧﺒﺮﻧﺪ.
حتما این پست را انتشار دهید
کانال زندگی @Mavarayz کانال خانه داری @khpishevar
Photo

Post has shared content
ههههههههههته                      عاجل ...................... ايران تشتعل من الداخل تكسير سيارة روحاني "الرئيس الايراني" وهروبه بعد طرده من قبل عمال منجم في # إيران

Post has attachment
ما همه پیامبریم و رسالت داریم
کسی قدرمان را نمیداند
این همه پیامبر مگر میشود ؟؟؟
چرا نمیشود
مگر انواع مختلف انرا نمیبینی ؟؟
مگر الان من را نمیبینی ؟؟
مگر الان خودت را نمیبینی؟؟
همه پیامبریم
پس قدر کلام و نصایح یکدیگر را بدانیم
کانال زندگی @Mavarayz کانال خانه داری @khpishevar
Photo

Post has attachment
از پیامبران زمانت توقع سواد و علم بالا نداشته باش
از بتن کلامشون چیزی که نجاتت میدهد
چیزی که ارومت میکند
چیزی که مسبب خوشبختیت میشود
را بردار و برو
و هرگز پایبند این پیامبرهای زمانت نباش
چون انها در این لحظه هدایتگرت منظور شدند
شاید فردا بیسوادیشون گل کنه و ازارت بدن
پس بردار و برو خوش باش تا زندگی بکامت بخندد
الهی بتوانیم هرچیز خوب کسانی که در مسیرمان سبز میشوند را بگیریم و پایبند بدیهاشون نشیم ...
برا همینه که داد میزنم هرگز مرید هیچ کس نشوید
مرید کسی شوید که نه نیاز به غذا دارد نه نیاز به جائی برای دفع ان
فک کنم خوب جا انداختم
نتونستی بگیر بقیش مشکل خودته
کانال زندگی @Mavarayz کانال خانه داری @khpishevar
Photo

Post has attachment
پیامبران زمان تو روشهای مختلفی دارند
چون بشون وحی نمیشه با روشهائی مختص تو برنامه میچینند
پیامبران زمان تو برای نجاتت سیاست میکنند
این سیاستهاشون یا خوشایندت تمام میشه یا ناخوشایندت
اگر خوشت اومد که هیچ
اگر خوشت نیومد تا لحظه ای که بت صدمه نزدند صبوری کن
خوب پیامبر خدا که نیستند که اشتباه نکنند
اشتباه میکنند اما در نهایت طوری جمع و جورش میکنند که میگی تشکر
تو منا اروم کردی
تو بم زندگی دادی
تو منا از پرتگاه زندگی به زندگی برگرداندی
پس قدر پیامبران زمان خود را بدانید
و تا حصول نتیچه در خصوصشون تصمیم نگیرید
انها به نوعی هدایتگرند
لازم نیست این پیامبران هدایتگر با سواد باشند
بعضا" پیامبران بیسواد موفق تر بوده اند ...
کانال زندگی @Mavarayz کانال خانه داری @khpishevar
Photo

Post has attachment
تو انتخاب قویترین ورزشکار هم پارتی بازی میکنند
و این میشود ثمره افتخارات ورزشیمون در بین الملل که تو هیچ رشته ای حرفی برای گفتن نداریم
این چند یک هم که مقامی میگیرند
مصداق این جمله است
زمانی که اسب های توانا اجازه ی آمدن به میدان مسابقه را نداشته باشند، هر الاغی می تواند به خط پایان برسد.
کی شود که انتخاب ورزشکار از سیاست خارج شود تا بدرخشند ورزشکارانمان که اگر میشد در دنیا رقیب نداشتند
اما حیف که گند رو گند
گند زدند به ورزش کشور با این ادهاشون
https://telegram.me/joinchat/C1tq6j69-OvgKeheXXjLtQ
Photo

Post has attachment
درد و دل کردن با دیوار سخته ؟
خوب محرم تر از دیوار نداریم
به کی میخوای بگی؟؟
به جماعتی که نمیخان سر به تنت باشه ؟؟
اخه قربونت برم بدون مراودات دوستانه لذتی نداره
برایم رنگ و بویی نداره
حتّی وقتی بهترین افکار به ذهنم خطور می‌کند, از دانستن این که,کسی را ندارم که,آن ها را با او در میان بگذارم,آزرده خاطر می‌شوم.
خوب بشنود و بشه دشمنت که بد تره
چه بگویم که از هر طرف بگیرمش از طرفی در میره
عجب مردمانی داره این دنیا ...
http://telegram.me/joinchat/C1tq6j69-OvgKeheXXjLtQ
Photo
Photo
۱۳۹۵/۱۰/۲۴ ه‍.ش.
2 Photos - View album

Post has attachment
ما پادشاه را کشتیم تا بهتر شود اما ای دل غافل بدتر شد
ما پادشاه را کشتیم
سعی کردیم دنیا راتغییر بدهیم
حالا تنها چیزی که گیرمان آمده، یک پادشاه جدید است که از قبلی بهتر نیست
اینجا سرزمینی است که برای آزادی جنگیدیم
ولی حالا برای نان می‌جنگیم
نکته‌ی عدالت این است که همه وقتی برابر می‌شوند که مرده‌اند
بگذریم از این فسانه های تلخ
که ای کاش میشد بدون انقلاب همین که هست را درست کرد
http://telegram.me/joinchat/C1tq6j69-OvgKeheXXjLtQ
Photo
Wait while more posts are being loaded