Post has attachment
SEMAR Dunia Batin Orang Jawa Semar itu Dalam pewayangan Semar itu adalah panjalmaning Dewa,(perwujudan De wa,) atau. Dewa mengejawantah (,De wa menggambar wujudkan) Nama Semar yang asli itu bernama Ismaya seorang satriya yang, tampan dan sakti manraguna, Semar itu mempu nyai kakak bernama Tejamaya(,yang kemudian berubah menjadi TOGOG dan punya. adik yang bernama Ma nik maya yang kemudian menjadi. Batara GURU. Menurut kisah.wayang Tejama ya dan Ismaya adu kesaktian dengan menelan. Gunung, Tejamaya tidak ber hasil bahkan.mulutnya sobek, kemu dian berubah.wujud jadi TOGOG, se dangkan Ismaya berhasil tetapi gu nung nya tidak bisa dikeluarkan dan berubah.wujud SEMAR Oleh kakekbnya Sangyang TUNGGAL diberi.tugas untuk Ismaya diberi tugas menjadi PAMONG untuk satriya yang ber watak HAYU(baik),dan Tejamaya diberi tugas untuk menjadi PAMONG satriya yang ber watak DIYU (buruk)
Photo

Post has attachment
Kamus kecil bahasa kawi-indonesia , Hewan : 1. Wanara, rawenda, : kera 2 Ganesa : gajah 3.Sardula :, harimau 4. Mina : ikan 5.Kukila, : burung 6 Sona : anjing 7 Maesa : kerbau 8.Turangga : kuda 9.Sarpa : ular Alam 1..Bagaswara : matahari 2, Tirta :,air 3.Dahana :. api 4 Samirana :,angin 5.Bantala :, tanah 6.Kartika :, bintang 7.Angkasa, dirgantara : langit, 8, Hi mantaka :.mega.,,9 Arga, hardi : gunung 11 . Samudra, jaladri : laut Badan. 1. Netra, soca : mata 2.Rikma :, rambut 3.Imba : alis 4. Grana :,hidung 5, Karna. : telinga 6. Waja :, gigi 7.,As ta :, tangan. 8,, Jaja : dada 9. Pasur yan : wajah 11. Kenaka : kuku 12. Ra cikan : driji Lain lain. 1.Kalpika : Cicin 2.Seba : menghadap 3.Rawuh : datang 4. Nitih : naik (bersambung )
Photo
Video
02/10/17
2 Photos - View album
Wait while more posts are being loaded