ترسهای من گاهی بیهوده نیست....
دلخوشی من آنست که...دلخوش نبوده ام...

محمد وزین.

میدونستی هر وقت میگم میدونستی میگی حرفات تکراریه؟

:(

نگو از عمد...... رفتی نامرد......

باوفا.....مثل گذشته منو دوستم داشته باش
باوفا....دلم شکسته منو دوستم داشته باش

بگو که یادت نرفته.... 
:(
محمد وزین

حَـسـرَتــهــایــی کِــه کِــشــیــدَم و بَـراتـ مُـهــم نَـبـودنــد....

مـیـدونـی مَـرهَـم واسَـم نَـمـونـدِه بـی تـو...؟

تَـبــ .... تـازِه اولـ راهــه.....

دستام بیخود نمی لرزه....
:(

غما به دور از تو تبسم کن بدون من
شاد باش و اونو تجسم کن بدون من

زجه ست فکرت به جون من.... :((
محمد وزین

یعنی داری میری و تنهام میذاری....
یعنی قلبم داری میری تو بی قراری....

محمد وزین
Wait while more posts are being loaded