Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has shared content
SENTENCE CORRECTION QUESTION:
The Olympic Games helped to keep peace among the pugnacious states of the Greek world in that a sacred truce was proclaimed during the festival's month.
(A) world in that a sacred truce was proclaimed during the festival's month
(B) world, proclaiming a sacred truce during the festival's month
(C) world when they proclaimed a sacred truce for the festival month
(D) world, for a sacred truce was proclaimed during the month of the festival
(E) world by proclamation of a sacred truce that was for the month of the festival
https://www.facebook.com/TOEFL.Dynamic/

To I muon fem bang mat

Post has attachment
 4 LÝ DO để đăng ký học tại Smartcom mà KHÔNG PHẢI bất cứ trung tâm Anh Ngữ nào khác

1. Học tiếng Anh với mô hình công nghệ luyện thi hiệu quả bậc nhất và "DUY NHẤT" có tại Smartcom công nghệ Hybrid Learning -> Siêu tốc hơn, Sâu hơn, Toàn diện, hiệu quả GẤP 3 LẦN phương pháp học truyền thống

2. Phương pháp giảng dạy Toeic "ĐẶC SẢN" của Smartcom - phương pháp học của NGƯỜI DO THÁI cùng với phương pháp dạy ngược và hỏi đáp liên tục 

3. Smartcom dám cam kết đầu ra cho người học với cam kết thi không đạt kết quả sẽ đào tạo lại miễn phí. Cam kết này được cụ thể hóa bằng văn bản

4. Chỉ trong vòng "3 tháng", bạn sẽ giao tiếp thành thạo trong môi trường hoàn toàn độc lập bằng Tiếng Anh
Wait while more posts are being loaded