Post has attachment
Sub ma bis shing
Started👍👎👍👎
Photo

Post has attachment
مبادا نامی از عشق بر کوچه پس کوچه
های قلبت بنویسی !!!

به جرم دوست
داشتن محکوم به انتظار میشوی
‌‌
Photo

Post has attachment
و من چه عاشقانه می پرستم

آن لحظه هایی را که

به نامت میخوانمت

و تو با "جانم" گفتن هایت

مرا بیخود میکنی از خودم .....
Photo

Post has attachment
گر تو آزاد نباشی، همه دنیا قفس است...!

تا پر و بال تو و راه تماشا بسته ست،

هر کجا هست، زمین تا به ثریا قفس است...!

تا که نادان به جهان حکمروایی دارد،

همه جا در نظر مردم دانا قفس است...!
Photo

Post has attachment

Post has attachment
مادر،
روسریت را بردار
تا ببینم،بر شب موهایت
چند زمستان
برف نشسته است
تا من به بهار رسیدم!

؟؟؟؟؟؟
Photo

Post has attachment
امشب در سر شوری دارم
امشب در دل نوری دارم
باز امشب در اوج آسمانم
باشد رازی با ستارگانم
Photo

Post has attachment

Post has attachment
ابر آمد و باز بر سر سبزه گریست
بی باده گلرنگ نمی شاید زیست
این سبزه که امروز تماشاگه ماست
تا سبزه خاک ما تماشاگه کیست..!
.
Photo

Post has attachment
برف و بوران ، ابر و بارون
چيکه چيکه توي ناودون
روز ابري، روز سرما
انتظار روز برفي ...
Photo
Wait while more posts are being loaded