Post has attachment
هلاووو رمضان كريم عليكم احبتي 

Post has attachment
رمضان كريم ورود😊
Photo

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment
فوديتة وفديت ربة
Photo

Post has shared content
( لَصٌمَتّيِّ حٌګأّيِّهِ وِلَهِدِوِءيِّ روِأّيِّهِ
عنك👉سولفت حتى #وينجم الليل ،،،🌌🌌🌌🌌

وخاويت #السهر،🌃 والليل و#انجومه ،،،،

اتمنه #السهر ويگلي # كافي ارتاح ،،،💕

انسى ،،،اللي،،تحبه وترك #همومه،،😔

يعاتبني #الگمر 🌘 ويگلي اشعندك وياي👉

اگوله بوحهك اني #اتذكر،،#ارسومه،،💏

حقها الروح #تعشگ والعشگ ،موعيب؟

بس عيب اليخلي الروح #مهمومه😞

🌿الوردة البيضاء 🌿🌿🌿🌿
Photo

Post has attachment
مساء الخير
Photo

Post has attachment
َّسيِّأّتّيِّ 🌙 رمَضّأّنِ 🌙 حٌأّمَلَأّ مَعٌهِ 🌙 أّلََّسعٌأّدِهِ مَأّ أّعٌضّمَ هِدِأّ أّلَشٍهِر أّلَفِّضّيِّلَ شٍهِر أّلَلَهِ عٌزِّهِ وِجِلَ
ګمَ مَنِ أّلَحٌَّسنِأّتّ 🌙 َّستّګتّبِ لَنِأّ حٌأّوِلَ 🌙 أّنِ لَأّ تّضّيِّعٌ أّلَفِّرصٌهِ وِأّنِ تّنِتّهِزِّ 🌙
ګلَ لَحٌضّهِ مَنِ هِدِأّ أّلَشٍهِر 🌙30🌙يِّوِمَ 🌙 مَنِ أّلَصٌيِّأّمَ 🌙 وِأّلَدِعٌأّء 🌙 وِقِرأّءهِ أّلَقِرأّنِ وِصٌلَهِ أّلَرحٌمَأّنِ 🌙 أّمَوِر بَِّسيِّطّهِ 🌙لَأّګنِ حٌَّسنِأّتّ وِأّجِرأّ عٌضّيِّمَ حٌتّى أّلَنِوِمَ وِأّلَنِفَِّّس 🌙 عٌبِأّدِهِ ګمَ🌙أّلَلَهِ غٌفِّوِر رحٌيِّمَ ع مَعٌ عٌبِأّدِهِ 🌙
ربِيِّ أّجِعٌلَنِأّ مَنِ أّلَصٌأّلَحٌيِّنِ لَګ🌙
( لَصٌمَتّيِّ حٌګأّيِّهِ وِلَهِدِوِءيِّ روِأّيِّهِ

Photo

Post has attachment

Post has attachment
شٍبِأّبِ أّذأّ تّحٌبِوِ أّلَبِنِتّ أّلَقِصٌيِّرهِ دِوَِّس 👍تّمَ😉
Photo
Wait while more posts are being loaded