Post has attachment
one of devices that use in repair LAPTOP, TV, LCD, LED,MONITOR and etc , is Programmer.
universal programmers can program types of IC and IO in main board of electronic sets.
best programmer for program most of ICs is RT809H.
#programmer #universal #RT809F #RT809H #MULTIFUNCTION #LAPTOP #TV #MONITOR #LCD #LED

Post has attachment
پروگرامر ایده آل چیست؟
با توجه به گستردگی پروگرامر ها ما در این بخش به چندین نوع از پروگرامر های موجود در بازار و کارایی هرکدام میپرسایز پروگرامر های قدیمی به اندازه یک جعبه کفش بود و وزن آن ها به چند کیلوگرم میرسید، که با وجود وزن بالای این نوع پروگرامر ها هنوز هم خط تولید وخریارن خاص خود را دارند.
اما پروگرامرهای جدید که برخی از آنها را میتوان پروگرامر حرفه ای نیز در نظر گرفت، در سایز جیبی و با وزن چند گرم تولید میشوند که معموال برای پروگرام آیسی و پروگرام آی او های مختلف موجود در لپتاپ،tv ، ماشین، قطعات الکترونیکی و آزمایشگاهی و ... به کار گرفته میشوند.
به همین منظور براساس کاربرد پروگرامرها نام های پروگرامر TV ،پروگرامر ماشین مثل پروگرامر ECU ،پروگرامر قطعات الکترونیکی، پروگرامر آزمایشگاه و قطعات آزمایشگاهی، پروگرامر IO ،پروگرامرIC ، پروگرامر بایوس، پروگرامر لپتاپ، پروگرامر LCD و LED و ... را به آنها اطالق مینمایند.
اما پروگرامرها را براساس ویژگی هایشان نیز نام گذاری مینمایند، مانند:
پروگرامر با سرعت باال، پروگرامر حرفه ای، پروگرامر multi function ،پروگرامر فوق تخصصی و ... .
اما یک پروگرامر ایده آل پروگرامر حرفه ای با سرعت باال است که بتواند قابلیت های چندین پروگرامر را در خود داشته باشد و بتواند پروگرام IC ، پروگرام بایوس و پروگرام IO های بسیاری را انجام دهد.
#پروگرامر #یونیورسال #پروگرامر_لپتاپ #پروگرامر_تلویزیون #پروگرامر_چندنظوره #پروگرامر_یونیورسال #پروگرامر_RT809
Wait while more posts are being loaded