Post is pinned.Post has attachment
Xin nguyện sống trọn vẹn
Mắt thương nhìn cuộc đời
Bằng con tim chân thật
Không lừa gạt nhân gian

Mỗi ngày mỗi học hỏi
Mỗi việc làm thơm lành
Giúp nhau không tính toán
Làm cho đời bình an

Khi nguyện sống trọn vẹn
Mắt thương nhìn cuộc đời
Thì tức quay đầu lại
Không tranh cải thế gian

Tất cả điều thiện nguyện
Đều là những tài năng
Giúp người qua tai nạn
Là con của Phật Trời.

Cho dầu có tranh đấu
Cũng nguyện cho ngừng tranh
Bởi sống chết có số
Tâm từ bi , không ngưng.
Photo

Post has shared content

Post has shared content
1)
PHẬT là đấng giác ngộ mình
Độ người thoát khỏi tử sinh bao đời
Từ bi, trí tuệ rạng ngời
Là thầy ba cõi trời người xưa nay.

PHÁP là phương thuốc diệu thay
Chữa lành bệnh khổ bao loài chúng sanh
Như vầng trăng sáng lung linh
Soi đường ra khỏi u minh mê mờ.

TĂNG là những bậc chân tu
Biết đời huyễn mộng, giã từ ra đi
Thấm nhuần trí tuệ, từ bi
Độ đời thoát khỏi tham si khổ sầu.

Con nay giác ngộ quay đầu
Quy y Tăng, Phật, Pháp Mầu Như Lai
Cho con hạnh phúc hôm nay
Cho đời cực lạc tại ngay dương trần.
Con nguyền từ bỏ sát sanh
Trọng tôn sự sống, rãi ban tâm lành
Thương yêu người, vật, môi sinh
Cho đời hạnh phúc, cho mình lạc an.
Con nguyền chân thật tròn nhân
Thương yêu, tôn trọng, cảm thông trọn đời.

Từ nay, con nguyện với lòng
Giữ gìn năm giới quyết không phạm vào
Xin tạ ơn đến vạn lần
Cho con ngộ rõ phù vân kiếp người.
Bao thu lá đổ khóc cười
Mà sao con mãi ngậm ngùi kiếp nhân
Đã mang lấy nghiệp giả thân
Vạn ơn đã thọ, muôn lần đâu quên
Kiếp người chìm nổi lênh đênh
Vì duyên, vì nợ nên đành xót xa
Phàm người đâu dễ vượt qua
Bao nhiêu cám dỗ, nặng ngàn thế gian
Nghiệp trần vẫn cứ mơ hồ
Dừng chân đứng lại bên bờ vọng tâm
Thôi xin về với nàng tâm
Chung tình Tịnh Niệm trang kinh Phật Đà
Để lòng con lại nở hoa
Xin mang dâng tặng món quà tri ân ..
NAM MÔ PHẬT
NAM MÔ PHÁP
NAM MÔ TĂNG

Bài trên là của Cô +ANBINH HIEU
Và bài dưới là của Miu con viết tặng lại cho những ai muốn tu thành Phật tương lai .
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
OM MANI PADME HUM2)
PHẬT là đấng giác ngộ mình
Độ người thoát khỏi tử sinh bao đời
Từ bi, trí tuệ rạng ngời
Là thầy ba cõi trời người xưa nay.

PHÁP là phương thuốc diệu thay
Chữa lành bệnh khổ bao loài chúng sanh
Như vầng trăng sáng lung linh
Soi đường ra khỏi u minh mê mờ.

TĂNG là đoàn thể xuất gia
Hiểu tu là gốc lìa xa nghiệp trần
Thấm nhuần trí tuệ, từ bi
Độ đời thoát khỏi tham si khổ sầu.

Con nay giác ngộ quay đầu
Quy y Tam Bão chuyển lay nghiệp trần
Con xin sám hối lổi lầm
Nguyện làm thãy các hạnh lành hôm nay.
Con nguyền từ bỏ sát sanh
Con xin Chư Phật dẫn con dại khờ
Xưa kia con tham sân si
Cứ mong được thãy nhân lành bình an.
Mà con rất sợ điềm hung
Những gì con tạo dữ hung trong đời
Bây giờ ý thức hiễm nguy
Chính do con tạo mà không chịu dừng
Ngay đến khi việc khó lường
Con cứ cầu Phật cho con thoát nàn
Nhưng duyên kia vẩn cưu mang
Nếu con chịu nhận nạn kia về mình
Thì con sẽ được thần linh
Chứng cho con chịu lảnh phần nghiệp kia
Và khi con trả đủ đầy
Thì duyên lành đến không còn buồn lo
Bao thu lá đổ khóc cười
Mà sao con mãi ngậm ngùi xót xa
Nói ra xấu hổ làm sao
Con cứ mong Phật tha ngay hồi đầu
Cứ mong nghiệp nợ trong đời
Sẽ tự biến mất , con sang Niết Bàn
Nhưng +ANBINH HIEU bạn ơi
Giá trị tu Phật là ta sửa mình
Ta phải làm thiện trong đời
Và ta phải nhận việc làm trái sai
Chớ không cầu Phật thoát thân
Nhưng tham sân vẫn đủ đầy không buông
Buông ác , sám hối nghiệp xưa
Cạo đầu , từ bõ gia đình chồng con
Một lòng hướng thiện làm lành
Bỏ danh bỏ sắc bỏ cầu mới nên
Tu là phải biết ngăn ngừa
Không sao chép của người khi tu hành
Văn chương phải tự tạo ra
Không đem bài viết của người mà đăng
Ấy là mới đúng duyên tu
Thì cuối đời sẽ thay nhân an lành
Dối trá thì trái duyên tu
Con đường tự tại từ Tâm hành trình
Phật từng dạy chúng tu hành
Con đường tu đạo ở ngay TÂM MÌNH
Animated Photo

Post has shared content
GIỚI LUẬT XUẤT GIA NẾU TA KHÔNG GIỬ THÌ CUỐI ĐỜI TA SẼ VỀ ĐÂU ???


Ngày xưa lúc còn tại thế ,Đức Phật bõ ngôi vua bõ tiền tài danh vọng bõ sắc dục để ra đi với người tuỳ tùng và khi ra khỏi thành thì Ngài tháo vương miệng trên đầu xuống bảo người tuỳ tùng đem về trao lại cho vua cha và ngài cũng tháo bộ áo quần vương giả cùng đôi giày và thay một bộ áo quần dân thường và đi chân trần và đi vào rừng để tu tập như những vị tu tập vào thời điểm đó.
Nhưng than ôi , ngày nay cách tu của những thầy tu Việt đã khác trái ngược với lối từ bỏ của cãi và vật chất mà Đức Phật đã từng làm , các vị bây giờ mê ca nhạc ( phạm giới cấm ca nhạc của tăng và ni - luật Phật chế giới cho tăng ni ). Và chưa hết còn mê sắc nữ ( phạm giới cấm trò chuyện với người nữ trong bất cứ lúc nào - trừ phi lúc ấy đang thuyết giảng pháp mà phải trả lời cho họ hiễu khi họ thắc mắc - luật Phật chế khi Ngài còn tại thế )
Và giới cấm buôn bán nếu người ấy gia nhập vào chúng xuất gia , cạo đầu đắp y thì không được buôn bán bất cứ gì trong lúc tu hành bỡi vì thực phẩm đã có ĐÀN NA TÍN THÍ cúng dường . Và đó cũng là luật của Phật chế , nhưng ai là người giữ đúng các luật giới ngày xưa ???
Các vị tăng ni ngày nay đã không còn gìn giữ giới luật như ngày xưa , và còn cho rằng việc giữ giới luật là không cần thiết ???
Giới luật là bão vệ đời sống Phạm Hạnh khi tu , và bõ giới là HUỸ BÁNG ĐỨC HẠNH KHI TU VÀ KHÓ MÀ CÓ TRÍ TUỆ ĐỂ TRỠ THÀNH MỘT A LA HÁN !....
Ai người giử đầy đủ giới luật xuất gia , thì cuối đời vị ấy VÃNG SANH CỰC LẠC , còn không có giới , vị ấy sẽ ĐOẠ SANH VÀO NGỤC A TỲ BỊ NHẬN CHÌM VÀO LỮA ĐỒNG ĐỐT CHÁY KHÔNG NGƯNG VÌ LẠM DỤNG ÁO CÀ SA MÀ LÀM BẬY VÀ PHÁ GIỚI CHƯ PHẬT VÀ CHUYÊN LÀM CA NHẠC TIỆC TÙNG HƯỠNG TIỀN BẠC VÀ GÁI MÀ KHÔNG HỀ SÁM HỐI , thật là tội nghiệp cho những kẽ ngu si và sân hận kia khó thoát NGHIỆP ÁC TRONG ĐỜI TU HÀNH vì lòng tham lam và mê sắc nữ chưa chịu dứt !....
Hãy coi chừng những gì bạn tạo trong đời tu dầu nam hay nữ khi phạm giới rồi thì khó mà thoát nạn lúc còn là tu sĩ xuất gia , bệnh lạ sẽ hiện đến và cái chết gần kề , ai sẽ là người đến cứu khi bạn phá hủy giới Phật ???? _ không ai đến hết chỉ có Diêm Vương đến mà thôi ( CÁC BẬC BỒ TÁT KHÔNG BAO GIỜ CỨU KẼ PHÁ GIỚI LUẬT PHẬT CHẾ ) . Hãy thận trọng khi bạn tu hành
Animated Photo

Post has shared content
PHẬT TÁNH KHÔNG HỀ CÓ TRONG TÂM TÁNH CŨA CHÚNG SANH TRỪ PHI LÚC ẤY NGƯỜI ẤY TÂM KHÔNG CHỨA HẬN THÙ HAY THAM LAM CỦA CÃI TRÊN THẾ GIAN VÀ KHÔNG GIẾT THÚ ĐỂ ĂN THỊT ,CHUYÊN CỨU NGƯỜI HAY VẬT TRONG TAI NẠN MÀ KHÔNG CÓ DO DỰ VÀ TÍNH TOÁN ...

NẾU CHÚNG TA HIỂU SAI
VÀ CỨ CHO LÀ THẾ
LÀM SAI VÀ HIỂU SAI
PHẬT TÁNH LÀM GÌ CÓ!!!!

TÁNH NGƯỜI
Ta chỉ muốn ăn ngon
Ta chỉ mong mặc đẹp
Mà không biết vài giây
Không thở ta sẽ chết

Hơi thở rất cần thiết
Cho muôn loài chúng sinh
Mà mong Phật cứu mình
Chẵng hề tu theo Phật

Cuộc đời dài muôn kiếp
Chỉ bằng hơi thở thôi
Sinh ra ta đã nhận
Có mượn mới có sanh

Không khí ở trong ta
Không mùi vị màu sắc
Như không không sắc sắc
Không thấy mà trường sinh

Trong ta chỉ có ta
Phật tính thì phải tạo
Hướng vào tánh lương tri
Theo đó mà tu tập

Nếu khi ta giác ngộ
Thì Phật tánh hiện ra
Đầy ắp tình yêu thương
An nhiên và tự tại...!!

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Animated Photo

Post has shared content
Trời thu đang đến với ta
Mây trôi lờ lững che ông Mặt Trời
Thu làm cây cỏ ướt mềm
Khiến lòng thi sĩ ngẫn ngơ quay cuồng
Đố ai quét sạch lá rừng
Để tôi nhắn gió xin dừng rung cây
Đố ai đếm lá trên cây
Để cùng thưỡng thức bánh ngon tôi làm
🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂
Animated Photo

Post has shared content
Vị Phật nào mà bạn thừơng nguyện cầu xin ngài ban cho các điều mong ?
-
votes visible to Public
Poll option image
23%
Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật 1
Poll option image
7%
Nam Mô Dựơc Sư Lưu Ly Quang Như Lai 2
Poll option image
30%
Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát 3
Poll option image
10%
Nam mô Điạ Tạng Bồ Tát 4
Poll option image
30%
Nam Mô A Di Đà Phật 5

Post has shared content
Lưu Chuyển
Tác giả: Võ Tá Hân
LỜI NHẠC

Dòng đời như nước cuối trời mây
Nước chảy qua cầu, mây bay trên đầu
Nước mây không hẹn hò
Nhưng muôn thuở còn tìm nhau
Cuộc đời ta cuồn cuộn
Từng là nước, từng là mây
Khi róc rách qua ghềnh thác đổ
Khi làm mưa tắm mát ruộng đồng

Dòng đời như gió cuốn đầu non
Gió thổi qua mành, vi vu an lành
Gió bay không hẹn về
Đi đi hoài chẳng về đâu
Cuộc đời ta lồng lộng
Từng là gió, từng là cây
Khi réo rắc cuốn về tô bảo
Khi thầm trao mến ái tự tình

Ta từng làm mây bềnh bồng vô định
Khi ngủ quên, khi ngủ quên
Ta che cả cuộc đời
Người ơi có biết ta là ai?
Ta không là gì, mà là tất cả
Ta lưu chuyển
Ta lưu chuyển khắp cùng mọi nơi

Dòng đời như chiếc lá mùa thu
Lá đổi thay màu, thân không vương sầu
Lá bay xa cội cành
Nhưng hơi thở vẫn còn đây
Cuộc đời ta mầu nhiệm,
Từng là lá, từng là hoa
Khi nắng ấm xây cành trái trổ
Khi làm phân ươm đất ngọt lành

Dòng đời như sáng sớm bình minh
Nắng chở hoa ngàn, thương yêu vô vàn
Nắng vươn vai đợi chờ
Cho em rủ bỏ màn đêm
Cuộc đời ta vời vợi
Từng là đuốc, từng là sao
Khi bóng tối lan tràn khắp nẻo
Ta là tim thắp sáng cuộc đời

Ta là hào quang từ nguồn vi diệu
Muôn ngàn năm, muôn ngàn năm
Ta soi sáng dòng đời
Người ơi có biết ta là ai?
Ta không là gì, mà là tất cả
Ta lưu chuyển
Ta lưu chuyển khắp cùng mọi nơi

Người ơi có biết chăng giờ đây
Ngày mai ngày qua
Thân ta lưu chuyển
Tâm ta hiển hiện
Khắp cùng mọi nơi

Photo

Post has attachment
Tu là hoan hỷ tâm cùng ý
Là luôn tươi cười cùng tha nhân
Là luôn học hỏi các giáo lý
Và luôn tham dự các khoá tu
PhotoPhotoPhotoPhoto
8/28/17
4 Photos - View album

Post has shared content
Đủ duyên đủ Phước để làm người

Hãy tu để tạo đời nụ cười

Danh thơm tâm sáng thong dong bước.

Hành trình xuôi ngược đến mười Phương

Sống hay là chết qua hơi thở

Ta tạo thuận đường , không có mơ

Thời gian công phu , đừng bõ lở

Tranh cãi thị phi , hãy làm ngơ

Nhất tâm niệm Phật xin ghi nhớ

Lặng lẽ mà buông hết nghi ngờ
Animated Photo
Wait while more posts are being loaded