Post is pinned.Post has attachment
مرد فقیری از خدا سوال کرد: چرا من اینقدر فقیر هستم؟
خدا پاسخ داد: چون یاد نگرفته ای که بخشش کنی!
مرد پاسخ داد: من چیزی ندارم که ببخشم...
خدا پاسخ داد: چرا!!!! محدود چیزهایی داری!

یک صورت که میتوانی لبخند بر آن داشته باشی!
یک دهان که می توانی از دیگران تمجید کنی وحرف خوب بزنی!
یک قلب که می توانی بروی دیگران بگشایی!
چشمانی که میتوانی با آنها به دیگران با نیت خوب نگاه کنی!

فقر واقعی فقر روحــــی ست.
دل آدم ها خیلی ساده گرم میشود:
به یک دلخوشی کوچک،
به یک احوالپرسی ساده،
به یک دلداری کوتاه،
به یک تکان دادن سر، یعنی تو را می فهمم...

به یک گوش دادن ساده به درد دلی… به یک نگاه پرمهر وبدون منت…
...
ببخشید تا خداوند عالم ببخشد... 
Photo

Post has attachment
Photo

Post has shared content
هرگز نگو
دنیا به من پشت کرده ،
شاید تویی که برعکس نشسته ای...

@Channel_Love
هرگز نگو
دنیا به من پشت کرده ،
شاید تویی که برعکس نشسته ای...

@Channel_Love
Photo

Post has attachment
Photo

Post has attachment
بیا قوی شویم اگر راحت جهان طلعبیم
که در جهان حقیقت ضعیف پامال هست
Photo

Post has attachment
Photo

اعداد 1تا 9 در قالب سه رقم متمایز x,y,z در اختیار شهرام سیاه💂‍♀ قرار دارد.
اگر فقط یکی از حاصل ضرب های xy یا zx یاyx فرد باشد.
و حاصل ضرب xyzمضرب 4باشد و میانگین x و y و همچنین میانگین xوyوz عددی صحیح باشد .

چه تعداد عدد سه رقمی شهرام سیاه💂‍♀ میتواند بسازد که ارقام آن در شرایط فوق صدق کند

Post has shared content
ما همواره اینگونه آموزش دیده ایم که مواظب باشیم از بیرون آسیب نبینیم، اما به ما کمتر گفته شده که مواظب حیله های ذهن خودمان باشیم که بزرگترین دشمن ما ذهن از کنترل خارج شده خودمان است. روح لطیف، خلاق و ذاتا حقیقت جو است. خداوند ذهن را ابزاری در اختیار روح قرار داده است که بوسیله آن به زندگی متعالی برسیم اما بیش از 90 درصد انسانها ذهن را با روح اشتباه می گیرند و چه مدارج عالی و کتابهایی که در این اشتباه به ظهور رسیده است. چه امپراطوریهای ذهنی عظیمی با چاشنی معنویتی که از حیطه ذهنی بیرون نرفته است شکل گرفته است!. ذهن مکانیکی عمل می کند و در چار چوب دو قطب قرار دارد. چارچوب ذهن وحدت کل هستی را تجربه گر نیست. تضاد درونی و قطبینی ذهن به بیرون منعکس می شود و چه جنگهایی که در این قطبین به ظهور نمی رسند. ذهن مفید خواهد بود اگر در اختیار روح قرار بگیرد. روح از قماش ارتعاشات لطیفی است که با قدرت خلاقیت خیال می اندیشد (خیال همان فکر روح) و موسیقی درونی را از نور حق گرفته و حقیقت راستین معنوی را به جهانیان عرضه می کند. ذهن بدون روح، نماز می خواند، عبادت می کند اما خشک و به اصطلاح بی روح است و همچنین عبادتی مورد پذیرش خداوندی که لطیف است و با موسیقی و نور خود جهان را نوازش می دهد، قرار نمی گیرد. پس بیایید تا با خداوند از روح مان راز و نیاز کنیم نه از ذهن مان.
Photo

Post has attachment

Post has attachment
Wait while more posts are being loaded