Post has attachment

Does anyone have history on the assimilation of Jewish Dutch.  I believe that my grandmother was born Jewish and kept it a secret.  I am interested in the history and if anyone knows the records available that might lead to my answer.

Post has attachment
Voor de liefhebbers van Friese genealogie

Hi, I just joined this community. My great grandparents immigrated in 1913 from Friesland, Holland 

Hello all,

I have a question I am hoping someone may have the answer to.  My father and I have been tracing the ancestry of our family (Hamstra).  My great-great-grandfather Anne Hamstra immigrated from Blija, Ferwerderadeel to Ellis Island, New York in 1892.  From what we can tell, the surname Hamstra first appears in our genealogy with Geert Oebeles Hamstra (1757-1826).  The earliest ancestor we can identify in Friesland is Oebele Wouters (b. 1665 in Veenwouden, Dantumadeel, no death record).  It appears that the records from this time period and prior are church records, and they are not available prior to the mid-1600s.  Does anybody know a resource for accessing these records?  Do they simply not exist, or have the churches not shared these records on the internet or other electronic form?  I am planning to visit Friesland myself, and would love the opportunity to research these records if they are available, but if anybody knows of an online source where I could look this would be very helpful.

Thank you in advance.

Post has attachment
Hardrijders in Workum - 6 januari 1823

Onlangs verscheen het boek Hardrijders in Workum – 6 januari 1823. In dit boek dat werd uitgegeven in samenwerking met het Eerste Friese Schaatsmuseum in Hindeloopen, wordt de eerste hardrijderij om een geldprijs beschreven. Deze kortebaanschaatswedstrijd vond plaats in Workum en trok 54 deelnemers. De deelnemerslijst van de hardrijderij bleef bewaard in het Eerste Friese Schaatsmuseum in Hindeloopen en in het musuem Warkums Erfskip in Workum.
Van 51 van deze deelnemers, die hoofdzakelijk uit Sûdwest Fryslan kwamen, zijn tal genealogische bijzonderheden en antecedenten terug gevonden. Ook werden hun activiteiten in andere wedstrijden onderzocht. In het boek wordt ook organisator Evert Nauta, kastelein van herberg De Zwaan aan de Trekwei in Workum, beschreven. Net als de strenge winter van 1822 – 1823 aan de hand van de dagboek-aantekeningen van Doeke Hellema uit Wirdum. 
Tijdens het onderzoek werd ook ontdekt dat er een schilderij bestaat van Sible Westendorp, boer in It Heidenskip. Hij was één van de zonen van Taeke Westendorp, deelnemer in Workum, en won in 1848 de hardrijderij van Bolsward. Het schilderij hangt in het museum Warkums Erfskip en is het oudst bekende portret van een wedstrijdschaatser.

Het boek kwam tot stand dankzij een al meer dan vijf jaar durend onderzoek naar de hardrijderijen in Friesland gedurende de negentiende eeuw. Het resultaat van dit onderzoek zal in het najaar van 2014 in het standaardwerk Hardrijderijen in Friesland - Volkscultuur op het ijs 1800 - 1900 worden gepubliceerd door uitgeverij Van Wijnen in Franeker.

Hardrijders in Workum - 6 januari 1823
106 pagina's - geïllustreerd
Register op persoonsnamen en voorzien van bronvermeldingen
ISBN/EAN: 978-94-90492-04-5
Uitgever: stichting Archief Ron Couwenhoven, Zaandam

Info

Indien u nadere informatie wilt kunt u mij bereiken via:

Ron Couwenhoven
Flevomeer 34
1509 GP Zaandam
tel. 06-81341699
e-mail: r.couwenhoven @ upcmail.nl
Photo

Post has attachment
The bevolkingsregisters for Vlieland, Friesland are now available on AlleFriezen

Allegedly, my family came from Leyden, the Isaac and Jesse DeForeest group came to and founded Haarlem, New York in the 1600's. My Surname is De Frees. also spelled Defriese, Defreece, Defries, etc.

Post has attachment

Post has shared content
Wait while more posts are being loaded