Stream

Amelander historie

General discussion  - 
 
Are your roots from the island #Ameland ? Then we'll like to help you with your genealogical research! Look at our websites: http://www.amelanders.com (English) or participate: http://www.familiearchivaris.nl/1272 
 ·  Translate
Stamboom van alle families op Ameland. Vind en deel genealogische gegevens!
1
Add a comment...

Hessel de Walle

General discussion  - 
 
Voor de liefhebbers van Friese genealogie
 ·  Translate
1
Margaret Madden's profile photo
 
Hello Cousin : )
Add a comment...

Maikel Galama

General discussion  - 
 
Hardrijders in Workum - 6 januari 1823

Onlangs verscheen het boek Hardrijders in Workum – 6 januari 1823. In dit boek dat werd uitgegeven in samenwerking met het Eerste Friese Schaatsmuseum in Hindeloopen, wordt de eerste hardrijderij om een geldprijs beschreven. Deze kortebaanschaatswedstrijd vond plaats in Workum en trok 54 deelnemers. De deelnemerslijst van de hardrijderij bleef bewaard in het Eerste Friese Schaatsmuseum in Hindeloopen en in het musuem Warkums Erfskip in Workum.
Van 51 van deze deelnemers, die hoofdzakelijk uit Sûdwest Fryslan kwamen, zijn tal genealogische bijzonderheden en antecedenten terug gevonden. Ook werden hun activiteiten in andere wedstrijden onderzocht. In het boek wordt ook organisator Evert Nauta, kastelein van herberg De Zwaan aan de Trekwei in Workum, beschreven. Net als de strenge winter van 1822 – 1823 aan de hand van de dagboek-aantekeningen van Doeke Hellema uit Wirdum. 
Tijdens het onderzoek werd ook ontdekt dat er een schilderij bestaat van Sible Westendorp, boer in It Heidenskip. Hij was één van de zonen van Taeke Westendorp, deelnemer in Workum, en won in 1848 de hardrijderij van Bolsward. Het schilderij hangt in het museum Warkums Erfskip en is het oudst bekende portret van een wedstrijdschaatser.

Het boek kwam tot stand dankzij een al meer dan vijf jaar durend onderzoek naar de hardrijderijen in Friesland gedurende de negentiende eeuw. Het resultaat van dit onderzoek zal in het najaar van 2014 in het standaardwerk Hardrijderijen in Friesland - Volkscultuur op het ijs 1800 - 1900 worden gepubliceerd door uitgeverij Van Wijnen in Franeker.

Hardrijders in Workum - 6 januari 1823
106 pagina's - geïllustreerd
Register op persoonsnamen en voorzien van bronvermeldingen
ISBN/EAN: 978-94-90492-04-5
Uitgever: stichting Archief Ron Couwenhoven, Zaandam

Info

Indien u nadere informatie wilt kunt u mij bereiken via:

Ron Couwenhoven
Flevomeer 34
1509 GP Zaandam
tel. 06-81341699
e-mail: r.couwenhoven @ upcmail.nl
 ·  Translate
2
Add a comment...

Jennifer Swart
owner

General discussion  - 
 
"Westergo is de werknaam van een nieuwe gemeente in de provincie Fryslân. De gemeente beoogt te worden opgericht per 1 januari 2018."

via: +Maikel Galama 
Status - Westergo is de werknaam van een nieuwe gemeente in de provincie Fryslân. De gemeente beoogt te worden opgericht per 1 januari 2018. - De gemeente Westergo is een fusie van de gemeenten Franekeradeel, Menameradiel en Het Bildt. Middels grenscorrectie worden hier tevens 4 dorpen van de ...
1
Add a comment...

Jennifer Swart
owner

General discussion  - 
 
 
De Friese geboortelepel
 ·  Translate
Oorsprong Het woord geboortelepel is nog niet heel oud. Het zou voor de eerste keer genoemd zijn in Waling Dijkstra’s “Uit Frieslands Volksleven”. De term dateert uit de tweede helft van de 19de eeuw; voorheen werd volstaan m...
2
Add a comment...

Jennifer Swart
owner

General discussion  - 
 
Johannes Adema
born 13 Sep 1894, Witmarsum
died 10 Mar 1919 of Lobar pneumonia 
2
Add a comment...

Jennifer Swart
owner

General discussion  - 
 
Jurjen Dijkstra
born 4 Apr 1892, Sexbierum
died from wounds received in action, 14 Oct 1918
2
Add a comment...

Jennifer Swart
owner

Friesland>United States  - 
 
New index available: Michigan, Death Certificates, 1921-1952
https://familysearch.org/search/collection/1968532
1
Add a comment...

Jennifer Swart
owner

Friesland>United States  - 
 
South Dakota, County Naturalization Records, 1865-1972
New collection of images: https://familysearch.org/search/collection/2078640

Bon Homme (not yet available), Charles Mix, and Douglas are a few of the more common counties for Frisian settlers.

The South Dakota State Historical Society also has a Naturalization Records Index available for First and Second Papers: http://history.sd.gov/archives/Data/naturalization/default.aspx.
The % wildcard can be used when searching this database.  Declarations of intention = "First Papers" and Petitions for naturalization = "Second Papers".

Sample search:
*Searched http://history.sd.gov/archives/Data/naturalization/FirstPapersSearch.aspx for Hiemstra.  Found Renske Hiemstra in Douglas County, Year of Intent 1938, V257, Page 445
*Since First Papers = Declarations of intention on FamilySearch, I went to Declarations of intention 1929-1943 vol 4, box 6, no 420-460
*A look at the first image confirms this is the correct volume number (257).
*Skipped ahead until I found page 445 https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1961-33214-3297-16?cc=2078640&wc=M93C-7WD:864045434
1
Add a comment...

Jennifer Swart
owner

General discussion  - 
 
''Help mee om onze registers te ontsluiten!''
 ·  Translate
1
Add a comment...

About this community

A community of people researching ancestors from the province of Friesland, Netherlands and areas of the world they migrated to

Lynne Going

Help wanted  - 
 
Does anyone have history on the assimilation of Jewish Dutch.  I believe that my grandmother was born Jewish and kept it a secret.  I am interested in the history and if anyone knows the records available that might lead to my answer.
1
Add a comment...

Lynne Going

Friesland>United States  - 
 
Hi, I just joined this community. My great grandparents immigrated in 1913 from Friesland, Holland 
1
Lynne Going's profile photo
12 comments
 
Thank you Jennifer, you are so good at this.  I just started my dutch line.  I have only worked on my fathers side previously.
Add a comment...

Matthew Hamstra

Help wanted  - 
 
Hello all,

I have a question I am hoping someone may have the answer to.  My father and I have been tracing the ancestry of our family (Hamstra).  My great-great-grandfather Anne Hamstra immigrated from Blija, Ferwerderadeel to Ellis Island, New York in 1892.  From what we can tell, the surname Hamstra first appears in our genealogy with Geert Oebeles Hamstra (1757-1826).  The earliest ancestor we can identify in Friesland is Oebele Wouters (b. 1665 in Veenwouden, Dantumadeel, no death record).  It appears that the records from this time period and prior are church records, and they are not available prior to the mid-1600s.  Does anybody know a resource for accessing these records?  Do they simply not exist, or have the churches not shared these records on the internet or other electronic form?  I am planning to visit Friesland myself, and would love the opportunity to research these records if they are available, but if anybody knows of an online source where I could look this would be very helpful.

Thank you in advance.
1
1
Matthew Hamstra's profile photoPaulien Postma's profile photo
5 comments
 
Hello, maybe you can try www.tresoar.nl
I found a lot of my family members there, hope it helps.
Paulien Postma
Add a comment...

Jennifer Swart
owner

General discussion  - 
 
The bevolkingsregisters for Vlieland, Friesland are now available on AlleFriezen
 ·  Translate
3
Lynne Going's profile photo
 
Hi Jennifer, I just joined.  I was so happy to see this group.
Add a comment...

Linda "Frankie" Franks

General discussion  - 
 
Allegedly, my family came from Leyden, the Isaac and Jesse DeForeest group came to and founded Haarlem, New York in the 1600's. My Surname is De Frees. also spelled Defriese, Defreece, Defries, etc.
1
Add a comment...

Jennifer Swart
owner

General discussion  - 
 
 
Nu 800 Friese familiewapens doorzoekbaar
 ·  Translate
Al jaren verzamel ik de teksten van deze grafzerken en andere voorwerpen om ze in een database bijeen te brengen. Op heel veel oude grafzerken, rouwborden of andere voorwerpen in Friesland treffen we naast tekst ook familiewa...
1
Add a comment...

Jennifer Swart
owner

General discussion  - 
 
Latest issue of Letterhoeke is online. http://images.tresoar.nl/Letterhoeke/2013-2
2
Add a comment...

Jennifer Swart
owner

Friesland>United States  - 
 
Index for Kalamazoo County, Michigan vital records since 1908.  Supports wildcard searches with *

https://clerkregister.kalcounty.com:8444/eagleclerk/eagleweb/docSearch.jsp
1
Add a comment...

Matthew Terpstra

Help wanted  - 
 
How do you say "Rising above the tides" in Friesian? 
1
Matthew Terpstra's profile photoJohan Deinum's profile photo
3 comments
 
Then the translation would be something like ' útstekke boppe it tij'. You might want to scan the letter and ask for an interpretation of all the text.

Add a comment...

Jennifer Swart
owner

General discussion  - 
 
New look for AlleFriezen along with bevolkingsregisters for Achtkarspelen & Leeuwarden
 ·  Translate
1
P. B. Keegstra's profile photo
 
Curiously, the query box looks a lot like AlleGroningers, but is in precisely the reversed order.
Add a comment...